• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Obaveštenja

grb-thumbNa osnovu člana 14. Pravilnika o uslovima i kriterijumima Komisije za izbor korisnika za dodelu sredstava pomoći porodicama interno raseljenih lica za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski i drugi materijal i/ili opremu za popravku ili adaptaciju predmetnih seoskih kuća sa okućnicom broj 205-15/2016-II od 04 07.2016. godine, Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći, obrazovana rešenjem Predsednika opštine Stara Pazova, broj 205-21/2016-II od 03.06.2016. godine, na sednici održanoj dana 10.05. 2017. godine, donela je Predlog liste reda prvenstva za dodelu pomoći za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i dodatne pomoći namenjen za građevinski ili drugi materijal.

grb-thumbObaveštavaju se građani da je Predsednik Skupštine opštine Stara Pazova je dana 12. aprila 2017. godine na osnovu člana 25. stav 2. Odluke o mesnim zajednicama ("Sl. list opština Srema" broj 7/09) doneo odluke o raspisivanju izbora za članove Saveta svih mesnih zajednica na teritoriji opštine Stara Pazova za 14. maj 2017. godine. Rokovi za vršenje izbornih radnji za izbor članova Saveta svih mesnih zajednica počinju da teku od 13. aprila 2017. godine.

Odluka Nadzornog odbora JP Čistoća Stara Pazova broj 1819/3 od 07.04.2017. godine, o usvajanju izmena i dopuna  cenovnika komunalnih usluga, radi davanja saglasnostiNa osnovu Zakona o komunalnim delatnostima (Sl. glasnik RS, br. 88/11) stavlja se na uvid Odluka Nadzornog odbora JP Čistoća Stara Pazova broj 895/1 od 07.04.2017. godine, o usvajanju izmena i dopuna cenovnika komunalnih usluga, radi dobijanja saglasnosti za obavljanje komunalnih usluga.

grb-thumbRazvojna agencija Srbije (RAS) pokrenula je danas kampanju „Kreiraj život“ koja obuhvata osam programa podrške namenjenim mikro, malim, srednjim preduzećima i preduzetnicima. Na zvaničnom predstavljanju programa podrške u prostorijama RAS, rečeno je da će u 2017. biti dodeljena bespovratna sredstava kroz sufinansiranje i to: do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme i do 60% za organizacije i institucije.

grb-thumbNa osnovu člana 14. i 15. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009 i 99/2011), tačke 9. i 10. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku ("Službeni glasnik RS", br. 15/2012), a u vezi Odluke o raspisivanju izbora za predsednika Republike ("Sl. glasnik RS", broj 15/2017), raspisanih za 02. april 2017. godine, Opštinska uprava opštine Stara Pazova obaveštava građane opštine Stara Pazova da povodom predstojećih izbora za predsednika Republike Srbije, koji će se održati 02.04.2017. godine, građani opštine Stara Pazova mogu vršiti uvid u deo biračkog spiska i tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka u biračkom spisku uz odgovarajuće dokaze u zgradi opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska br. 11, u kancelariji broj 47/II sprat, svakim radnim danom od 7,30 do 15,00 časova, najkasnije do 17.03.2017. godine do 24,00 časa, odnosno do zaključenja biračkog spiska.

grb-thumbNa osnovu člana 138. Zakona o sportu i člana 9. Statuta Sportskog saveza opštine Stara Pazova, Sportski savez opštine Stara Pazova će vršiti prikupljanje predloge godišnjih i posebnih programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji opštine Stara Pazova.

grb-thumbPoštovani poljoprivrednici, sa linka u prilogu možete se informisati od kada važe računi za regresiranje đubriva i kada se podnosi zahtev za podsticaje namenjen tovu stoke.

grb-thumbNa osnovu Rešenja predsednika opštine Stara Pazova br. 020-91/2016-II od 16.09.2016.godine o obrazovanju Komisije za izbor korisnika za dodelu jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim porodicanma izbeglih i interno raseljenih lica sa boravištem na teritoriji opštine Stara Pazova (u daljem tekstu Komisija), Rešenja Komesarijata za izbeglice i migracije RS br.553-1012/1 od 01.09.2016.godine i Pravilnika o uslovima i merilima, postupku i načinu rada Komisije br. 110-29/2016-II, Komisija dana 12.10.2016. godine donosi Predlog odluke o dodeli pomoći za nabavku ogreva socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica sa boravištem na teritoriji opštine Stara Pazova.

grb-thumbNa osnovu Rešenja predsednika opštine Stara Pazova br. 020-92/2016-II od 16.09.2016. godine o obrazovanju Komisije za izbor korisnika za dodelu jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim porodicanma izbeglih i interno raseljenih lica sa boravištem na teritoriji opštine Stara Pazova (u daljem tekstu Komisija), Rešenja Komesarijata za izbeglice i migracije RS br.553-1011/1 od 01.09.2016.godine i Pravilnika o uslovima i merilima, postupku i načinu rada Komisije br. 110-28/2016-II, Komisija dana 12.10.2016.godine donosi sledeći Predlog odluke o dodeli jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica sa boravištem na teritoriji opštine Stara Pazova u iznosu od 15.000 dinara.

grb-thumbNa osnovu Sporazuma o donaciji zaključenog između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije, u okviru Regionalnog stambenog programa - Potprojekat 2. i člana 7.broj 7.2. Ugovora o grantu u okviru potprojekta 2. u okviru Regionalnog stambenog programa, zaključenim između Komesarijata za izbeglice i migracije (u daljem tekstu: Komesarijat), „JUP - Istraživanje i razvoj” d.o.o. (u daljem tekstu: JUP) i Opštine Stara Pazova,u daljem tekstu: Opština), broj: 9-9/327 od 14.10.2015. godine, i člana 9. stav 3. Pravilnika o uslovima i merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica pri kupovini seoske kuće sa okućnicom i dodele paketa pomoći, a u vezi sa članom 19. stav 8. Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS”, broj: 18/92, „Službeni list SRJ”, broj: 42/02 - SUS i „Službeni glasnik RS”, broj: 30/10), Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica pri kupovini seoske kuće sa okućnicom i dodele paketa pomoći dana 12.10.2016. godine donosi Konačnu listu reda prvenstva za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica na teritoriji opštine Stare Pazove kroz kupovinu seoskih kuća i dodelu paketa pomoći.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije