• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Registar lokacijskih uslova za 2019. godinu

Redni brojBroj predmetaDatum izdavanjaLokacijska dozvolaInvestitor
1 ROP-SPZ-36596-LOC-1/2018 09.01.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta u Starim Banovcima Rabrenović Rada
Novi Banovci
2 ROP-SPZ-32362-LOC-1/2018 09.01.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta u Novim Banovcima Ležaić Tijana
Novi Banovci
3 ROP-SPZ-21494-LOC-1/2018 09.01.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju MBTS 20/0,4 kV "Ive Lole Ribara 2" sa SN i NN raspletom u Staroj Pazovi "EPS distribucija" d.o.o.
Beograd
4 ROP-SPZ-33024-LOC-1/2018 11.01.2019. Lokacijski uslovi za rušenje postojećeg stambenog objekta i izgradnju novog stambenog objekta u Staroj Pazovi Ivančević Vlasta
Stara Pazova
5 ROP-SPZ-37150-LOC-1/2018 14.01.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta u Staroj Pazovi Ćulibrk Dragan
Ćulibrk Dragana
Nova Pazova
6 ROP-SPZ-23368-LOC-1/2018 14.01.2019. Lokacijski uslovi za rušenje stambene zgrade i izgradnju stambenog-poslovnog objekta u Novoj Pazovi Trivan Branko
Beograd
7 ROP-SPZ-34087-GR-2/2019 15.01.2019. Doneto rešenje o obustavljanju postupka za izdavanje lokacijskih uslova pod brojem ROP-SPZ-34087-LOC-1/2018 od 14.11.2018.god. Pecnik Vladimir
Stara Pazova
8 ROP-SPZ-28942-LOC-1/2018 15.01.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta u Golubincima Skorupan Dušan
Golubinci
9 ROP-SPZ-30806-LOC-1/2018 16.01.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju poslovno-stambenog objekta u Starim Banovcima Romčević Miroslav
Stari Banovci
10 ROP-SPZ-29201-LOC-1/2018 18.01.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta u Staroj Pazovi Jaraković Tijana
Stara Pazova
11 ROP-SPZ-35689-LOC-1/2018 22.01.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju poslovno-stambenog objekta u Starim Banovcima Macakanja Aranđelo
Novi Banovci
12 ROP-SPZ-26150-LOC-1/2018 24.01.2019. Lokacijski uslovi za rekonstrukciju Grčke ulice sa poprečnim ulicama u fazama u Starim Banovcima Opština Stara Pazova
13 ROP-SPZ-37597-LOC-1/2018 25.01.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju poslovnog objekta za skladištenje i distribuciju mešovite robe sa administrativnim delom, portirnicom i podzemnim restoranom za protivpožarnu vodu u Krnješevcima "MERIDIJAN ŠPED" d.o.o.
Šid
14 ROP-SPZ-33654-LOC-1/2018 29.01.2019. Lokacijski uslovi za dogradnju stambenog prostora uz postojeći stambeni objekat u Novoj Pazovi Vojvodić Uroš
Vidović Marija
Nova Pazova
15 ROP-SPZ-168-LOC-1/2019 01.02.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta u Novim Banovcima Pruginić Miodrag
Novi Banovci
16 ROP-SPZ-1892-LOC-1/2019 06.02.2019. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za rekonstrukciju postojećeg objekta - magacina sirovina u proizvodni prostor kotlarnicu sa generatorom za brzu proizvodnju pare na kat. parc. br. 9384/202 k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi "Napredak" a.d.
Stara Pazova
17 ROP-SPZ-14674-LOCH-2/2018 11.02.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju poslovnog objekta servisa građevinskih mašina sa magacinom u Starim Banovcima "DAMI" d.o.o.
Beograd
18 ROP-SPZ-291-LOC-1/2019 20.02.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju elektroenergetskih objekata priključnim kablovskim vodom 20 kV u Novoj Pazovi "EPS Distribucija" d.o.o.
Beograd
19 ROP-SPZ-3380-LOC-1/20199 21.02.2019. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju stambenog objekta sa unutrašnjom gasnom instalacijom u Staroj Pazovi Uzelac Dalibor
Stara Pazova
20 ROP-SPZ-199-LOC-1/2019 22.02.2019. Lokacijski uslovi za rušenje postojećeg stambenog objekta i izgradnju novog u Staroj Pazovi Đak Dragan
Stara Pazova
21 ROP-SPZ-3620-LOC-1/2019 22.02.2019. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju poslovno skladišnog objekta u Staroj Pazovi "BLV LINE" d.o.o.
Stara Pazova
22 ROP-SPZ-34222-LOC-1/2018 25.02.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju MBTS Svetosavska u Staroj Pazovi "EPS Distribucija" d.o.o.
Beograd
23 ROP-SPZ-37120-LOC-1/2018 28.02.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju pok za korisnika "Jockey BG" u Novoj Pazovi "Telekom Srbija" a.d.
Beograd
24 ROP-SPZ-2170-LOC-1/2019 06.03.2019. Lokacijski uslovi za rušenje postojećih objekata i izgradnju stanice u Starim Banovcima "Naftna industrija Srbije" a.d.
Novi Sad
25 ROP-SPZ-38166-LOC-1/2018 11.03.2019. Lokacijski uslovi za rekonstrukciju proizvodnog objekta - fabrike keksa u Staroj Pazovi Todosijević Vladislav
Užice
26 ROP-SPZ-8153-LOCH-5/2018 11.03.2019. Lokacijski uslovi za rekonstrukciju i adaptaciju poslovnog prostora u Staroj Pazovi Iveta Ošer
Stara Pazova
27 ROP-SPZ-3648-LOC-1/2019 12.03.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju elektroenergetskih objekata u Golubincima Opština Stara Pazova
28 ROP-SPZ-2182-LOC-1/2019 18.03.2019. Lokacijski uslovi za rušenje postojećih objekata i izgradnju stanice za snabdevanje gorivom u Krnješevcima "Naftna industrija Srbije" a.d.
Novi Sad
29 ROP-SPZ-2063-LOC-1/2019 27.03.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta i pomoćnog objekta u Novoj Pazovi Grnović Vanja
Nova Pazova
30 ROP-SPZ-7113-LOC-1/2019 28.03.2019. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju unutrašnje gasne instalacije za potrebe parne kotlarnice u Staroj Pazovi "Napredak" a.d.
Stara Pazova
31 ROP-SPZ-6692-LOC-1/2019 28.03.2019. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za priključni gasovod i merno regulacionu stanicu za potrebe parne kotlarnice u Staroj Pazovi "Gas Feromot" a.d.
Stara Pazova
32 ROP-SPZ-1892-LOCH-2/2019 29.03.2019. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje llokacijskih uslova za rekonstrukciju dela objekta za potrebe formiranja nove kotlarnice u Staroj Pazovi "Napredak" a.d.
Stara Pazova
33 ROP-SPZ-1892-LOCH-2/2019 01.04.2019. Lokacijski uslovi za rekonstrukciju postojećeg stambeno poslovnog objekta u medicinski centar-polikliniku u Novim Banovcima Blok 62 "DRAWING" d.o.o.
Novi Banovci
34 ROP-SPZ-3984-LOC-1/2019 04.04.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju objekta za skladištenje u Staroj Pazovi "LMV TEAM" d.o.o.
Stara Pazova
35 ROP-SPZ-5054-LOC-1/2019 08.04.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta i pomoćnog objekta u Starim Banovcima Kušić Vojo
Kušić Branka
Stari Banovci
36 ROP-SPZ-4825-LOC-1/2019 09.04.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta i pomoćnog objekta u Staroj Pazovi Štrbac Milan
Golubinci
37 ROP-SPZ-4825-LOC-1/2019 09.04.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom sa pratećim sadržajem i samouslužne perionice u Belegišu "D&B COMPANY" d.o.o.
Stari Banovci
38 ROP-SPZ-3380-LOCH-2/2019 09.04.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta sa unutrašnjom gasnom instalacijom u Staroj Pazovi Dalibor Uzelac
Biljana Uzelac
Stara Pazova
39 ROP-SPZ-5191-LOC-1/2019 10.04.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta u Novim Banovcima Perić Dejan
Perić Nataša
Novi Banovci
40 ROP-SPZ-7113-LOCH-2/2019 12.04.2019. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju unutrašnje gasne instalacije za potrebe parne kotlarnice u Staroj Pazovi "Napredak" a.d.
Stara Pazova
41 ROP-SPZ-4145-LOC-1/2019 15.04.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju elektroenergetskog objekta u Staroj Pazovi "EPS Distribucija" d.o.o.
Beograd
42 ROP-SPZ-9539-LOC-1/2019 15.04.2019. Zaključak o odbacivanju zahteva za rekonstrukciju i dogradnju postojećeg stambeno - pomoćnog objekta u Belegišu Natalija Bordon
Belegiš
43 ROP-SPZ-9539-LOCH-2/2019 18.04.2019. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za rekonstrukciju i dogradnju postojećeg stambenog objekta u Belegišu Natalija Bordon
Belegiš
44 ROP-SPZ-2170-LOCA-2/2019 19.04.2019. Izmena lokacijskih uslova ROP-SPZ-2170-LOC-1/2019 od 06.03.2019. god. za rušenje i izgradnju stanice za snabdevanje gorivom u Starim Banovcima "NIS" a.d.
Novi Sad
45 ROP-SPZ-5747-LOC-1/2019 24.04.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta sa četiri stambene jedinice u Golubincima Štrbac Goran
Golubinci
46 ROP-SPZ-4609-LOC-1/2019 24.04.2019. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju elektroenergetskih objekata u Belegišu "EPS Distribucija" d.o.o.
Beograd
47 ROP-SPZ-7381-LOC-1/2019 25.04.2019. Lokacijski uslovi za rekonstrukciju i dogradnju postojećeg stambenog objekta u Staroj Pazovi Andrejević Radmila
Stara Pazova
48 ROP-SPZ-38315-LOC-1/2018 10.05.2019. Lokacijski uslovi za za kanalizaciju upotrebljenih voda sa priključcima u ulici Milenka Pevca i Vikend Naselje (Banovački kolektor-I faza) u Starim Banovcima "Vodovod i kanalizacija" j.p.
Stara Pazova
49 ROP-SPZ-9413-LOC-1/2019 10.05.2019. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju poslovnih objekata – tri magacina u okviru proizvodnog kompleksa "TEHNOPLAST" u Starim Banovcima "Tehnoplast" d.o.o.
Stari Banovci
50 ROP-SPZ-8305-LOC-1/2019 14.05.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju poslovnog objekta-samouslužne perionice sa tri boksa u Vojki Miroslav Jeličić
Nova Pazova
51 ROP-SPZ-3620-LOCH-2/2019 15.05.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju poslovno-skladišnog objekta u III faze "BLV LINE" d.o.o.
Stara Pazova
52 ROP-SPZ-2792-LOC-1/2019 16.05.2019. Lokacijski uslovi za kanalizaciju upotrebljenih voda sa priključcima u ulici Svetosavskoj u Novim Banovcima Opština Stara Pazova
53 ROP-SPZ-7213-LOC-1/2019 17.05.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta u Staroj Pazovi Mirković Danijela
Mirković Žan
Stara Pazova
54 ROP-SPZ-5328-LOC-1/2019 17.05.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta u Novoj Pazovi Milica Vojvodić
Nova Pazova
55 ROP-SPZ-5228-LOC-1/2019 22.05.2019. Lokacijski uslovi za rekonstrukciju i dogradnju postojećeg stambenog objekta u stambeno poslovni objekat i izgradnja proizvodnog objekta-radionice "GI-GO COMERCE" o.d.
Nova Pazova
56 ROP-SPZ-13307-LOC-1/2018 22.05.2019. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za rekonstrukciju postojećeg objekta saobraćajne infrastrukutre - uređenje glavne ulice u naselju Banovci - Dunav Opština Stara Pazova
57 ROP-SPZ-3110-LOC-1/2019 30.05.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju kružne raskrsnice sa javnom rasvetom za osvetljenje raskrsnice na uglu ulice Zemunske i Svetosavske u Novim Banovcima Opština Stara Pazova
58 ROP-SPZ-4609-LOCH-2/2019 30.05.2019. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju elektroenergetskih objekata u Belegišu "EPS Distribucija" d.o.o.
Beograd
59 ROP-SPZ-2182-LOCA-2/2019 31.05.2019. Izmena lokacijskih uslova broj ROP-SPZ-2182-LOC-1/2019 od 18.03.2019. god. za rušenje postojećih objekata i izgradnju stanice za snabdevanje "Krnješevci" na kat. parc. br. 1686/14, 1686/10, 1685/4, 1684/1, 1683/1, 1682/4 i 1682/1 k.o. Krnješevci u južnoj radnoj zoni Krnješevaca – urbanistička celina II "Naftna industrija Srbije" a.d.
Novi Sad
60 ROP-SPZ-2927-LOC-1/2019 03.06.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju elektroenergetskih objekata MBTS 20/0,4 kV "Crpna stanica" sa dvostrukim priključnim kablovskim vodom 20 kV na kat. parc. br. 175/1 i 1928/1 k.o. Stari Banovci u Starim Banovcima "EPS Distribucija" d.o.o.
Beograd
61 ROP-SPZ-5625-LOC-1/2019 18.06.2019. Lokacijski uslovi za dogradnju postojećeg stambenog objekta u Novim Banovcima Manasieva Zdravka
Mihajlović Rozetka
Đikić Venka
Novi Banovci
Batajnica
Novi Beograd
62 ROP-SPZ-14767-LOC-1/2019 18.06.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju natkrivenog skladišta u Starim Banovcima "MILjKOVIĆ V. SILOSI" d.o.o.
Stari Banovci
63 ROP-SPZ-14767-LOC-1/2019 18.06.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju natkrivenog skladišta (za poljoprivrednu mehanizaciju) u Starim Banovcima "MILjKOVIĆ V. SILOSI" d.o.o.
Stari Banovci
64 ROP-SPZ-15299-LOC-1/2019 20.06.2019. Lokacijski uslovi za rušenje porodične stambene zgrade i izgradnju višeporodičnog stambenog objekta i izgradnju višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta u Novoj Pazovi "HPL CENTAR" d.o.o.
Nova Pazova
65 ROP-SPZ-5875-LOC-1/2019 25.06.2019. Lokacijski uslovi za rušenje postojećeg stambenog objekta i izgradnju stambenog objekta u Starim Banovcima Džepina Đorđe
Stari Banovci
66 ROP-SPZ-8395-LOC-1/2019 26.06.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta u Staroj Pazovi Džodan Velibor
Stara Pazova
67 ROP-SPZ-10873-LOC-1/2019 27.06.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta u Staroj Pazovi Marina Nikolić
Šimanovci
68 ROP-SPZ-5059-LOC-1/2019 04.07.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju elektroenergetskog objekta u Starim Banovcima "EPS Distribucija" d.o.o.
Beograd
69 ROP-SPZ-25823-LOCA-2/2019 05.07.2019. Izmena lokacijskih uslova broj ROP-SPZ-25823-LOC-1/2018 od 22.10.2018. godine za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na kat. parc. 286/1 k.o. Novi Banovci ulica Školska bb u Novim Banovcima "EPS Distribucija" d.o.o.
Beograd
70 ROP-SPZ-25823-LOCA-2/2019 05.07.2019. Izmena lokacijskih uslova broj ROP-SPZ-25823-LOC-1/2018 od 22.10.2018. godine za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na kat. parc. br. 286/1 k.o. Novi Banovci ulica Školska bb u Novim Banovcima "Srpska pravoslavna crkvena opština Novi Banovci"
Novi Banovci
71 ROP-SPZ-15908-LOC-1/2019 05.07.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju skladišno-poslovnog kompleksa u Staroj Pazovi "EXPO SITE" d.o.o.
Beograd
72 ROP-SPZ-10213-LOC-1/2019 05.07.2019. Lokacijski uslovi za rušenje stambenog objekta, rušenja dela stambenog objekta i rekonstrukciju i dogradnju stambenog objekta u Belegišu Natalija Bordon
Belegiš
73 ROP-SPZ-18162-LOC-1/2019 08.07.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju hidrotehničkog objekta bunara B-4A, opremanje i povezivanje sa postojećim vodovodom u Belegišu Opština Stara Pazova
74 ROP-SPZ-10152-LOC-1/2019 08.07.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju stambeno-poslovnog objekta u Starim Banovcima Miljan Todorović
Božo Todorović
Dragica Todorović
Belegiš
75 ROP-SPZ-5275-LOC-1/2019 09.07.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju elektroenergetskih objekata u Staroj Pazovi "EPS Distribucija" d.o.o.
Beograd
76 ROP-SPZ-11147-LOC-1/2019 15.07.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta sa pomoćnim objektom u Starim Banovcima Slavoljub Popović
Stari Banovci
77 ROP-SPZ-12255-LOC-1/2019 15.07.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta u Novim Banovcima Trtak Mirza
Novi Banovci
78 ROP-SPZ-16047-LOC-1/2019 18.07.2019. Lokacijski uslovi za rušenje dva postojeća objekta i izgradnju magacina u Starim Banovcima "TEHNOPLAST" d.o.o.
Stari Banovci
79 ROP-SPZ-11366-LOC-1/2019 22.07.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta u Novoj Pazovi Bjelančević Zoran
Bjelančević Suavada
Nova Pazova
80 ROP-SPZ-13943-LOC-1/2019 22.07.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta i ugradnju unutrašnje gasne instalacije u Novim Banovcima Dragica Lukić
Beograd
81 ROP-SPZ-18804-LOC-1/2019 05.08.2019. Lokacijski uslovi za rušenje porodične stambene zgrade i izgradnju višeporodičnog stambeno poslovnog objekta sa sa unutrašnjom gasnom instalacijom u Staroj Pazovi "M.B.S.N. KOMERC" d.o.o.
Golubinci
82 ROP-SPZ-12032-LOC-1/2019 06.08.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta u Starim Banovcima Rnić Danijela
Stari Banovci
83 ROP-SPZ-12027-LOC-1/2019 07.08.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta u Staroj Pazovi Todorović Vladimir
Nova Pazova
84 ROP-SPZ-12114-LOC-1/2019 09.08.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta u Staroj Pazovi Milena Trkulja Rofa
Beograd
85 ROP-SPZ-14993-LOC-1/2019 12.08.2019. Lokacijski uslovi za dogradnju poslovno-proizvodnog objekta u Starim Banovcima "TANKMONT" d.o.o.
Beograd
86 ROP-SPZ-20495-LOC-1/2019 12.08.2019. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju stambenog objekta u Staroj Pazovi Brankica Radojčević
Beograd
87 ROP-SPZ-22361-LOC-1/2018 13.08.2019. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju stambenog objekta u Staroj Pazovi Knjisa Sandra
Stara Pazova
88 ROP-SPZ-22361-LOC-1/2018 13.08.2019. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju stambenog objekta u Staroj Pazovi Marko Krsmanović
Stara Pazova
89 ROP-SPZ-10785-LOC-1/2019 19.08.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju elektroenergetskih objekata u Krnješevcima "EPS Distribucija" d.o.o.
Beograd
90 ROP-SPZ-7113-LOC-3/2019 19.08.2019. Lokacijski uslovi za rekonstrukciju dela objekta za potrebe formiranja nove kotlarnice sa brzim generatorom pare i ugradnja unutrašnje gasne instalacije za potrebe parne kotlarnice u Staroj Pazovi "NAPREDAK" a.d.
Stara Pazova
91 ROP-SPZ-18176-LOC-1/2019 19.08.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta u Novoj Pazovi Mario Kvržić
Nova Pazova
92 ROP-SPZ-13307-LOCH-2/2019 19.08.2019. Lokacijski uslovi za rekonstrukciju ulica Patrijarha Pavla u naselju Stari Banovci i naselju Novi Banovci Opština Stara Pazova
93 ROP-SPZ-6791-LOC-1/2019 19.08.2019. Lokacijski uslovi za rekonstrukciju vodovodne mreže u Novim Banovcima Opština Stara Pazova
94 ROP-SPZ-14687-LOC-1/2019 04.09.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta u Staroj Pazovi Dmitrašinović Darko
Stara Pazova
95 ROP-SPZ-14502-LOC-1/2019 05.09.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta u Staroj Pazovi Crnomarković Branko
Stara Pazova
96 ROP-SPZ-14082-LOC-1/2019 05.09.2019. Lokacijski uslovi za rušenje postojećeg stambenog objekta 1 faza i izgradnju stambenih objekata u prekinutom nizu u 12 faza Milan Bumbić
Stara Pazova
97 ROP-SPZ-14592-LOC-1/2019 06.09.2019. Lokacijski uslovi za rekonstrukciju dela kanala br. 10 u Staroj Pazovi "G&P PRO-ING" d.o.o.
Stara Pazova
98 ROP-SPZ-14592-LOC-1/2019 09.09.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju pomoćnog objekta u Staroj Pazovi Nešković Aleksandar
Stara Pazova
99 ROP-SPZ-17796-LOC-1/2019 09.09.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju hidrotehničkog objekta bunara b-1/2019, opremanje i povezivanje sa postojećim vodovodom u Staroj Pazovi Nešković Aleksandar
Stara Pazova
100 ROP-SPZ-16718-LOC-1/2019 09.09.2019. Lokacijski uslovi za rušenje postojećeg stambenog objekta i izgradnju stambenog objekta u Staroj Pazovi Lidija Crnobrnja
Stara Pazova
101 ROP-SPZ-17170-LOC-1/2019 10.09.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju elektroenergetskog objekta kablovskog niskonaponskog voda i nadzemne niskonaponske mreže u Starim Banovcima "EPS Distribucija" d.o.o.
Beograd
102 ROP-SPZ-15408-LOC-1/2019 12.09.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta u Starim Banovcima Dragan Jovičić
Stari Banovci
103 ROP-SPZ-16835-LOC-1/2019 16.09.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta i ugradnja kućnog gasnog priključka sa unutrašnjom gasnom instalacijom u Staroj Pazovi Rade Dubačkić
Stara Pazova
104 ROP-SPZ-15531-LOC-1/2019 16.09.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta i izgradnja pomoćnog objekta u Staroj Pazovi Klaćik Dragana
Stara Pazova
105 ROP-SPZ-17898-LOC-1/2019 18.09.2019. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju skladišnog objekta u Golubincima "Agro Breza" d.o.o.
Beograd
106 ROP-SPZ-21859-LOC-1/2019 18.09.2019. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju stambeno-poslovno-proizvodnog objekta u Novoj Pazovi "GLOBAL FLEX" d.o.o.
Nova Pazova
107 ROP-SPZ-21894-LOC-1/2019 19.09.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta u Novim Banovcima Snežana Mihajlović
Stari Banovci
108 ROP-SPZ-17704-LOC-1/2019 19.09.2019. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za dogradnju Sportskog centra Fudbalskog saveza Srbije - zatvoreni bazen i velnes centar Sportski centar FS Srbije
109 ROP-SPZ-17856-LOC-1/2019 25.09.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta Belegiš Rade Nišević
Beograd
110 ROP-SPZ-26280-LOC-1/2019 25.09.2019. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju stambeno-poslovnog objekta u Vojki Katarina Đogo
Nova Pazova
111 ROP-SPZ-26280-LOC-1/2019 26.09.2019. Doneto rešenje o obustavljanju postupka za izdavanje lokacijskih uslova Živko Kolarov
Vojka
112 ROP-SPZ-26280-LOC-1/2019 27.09.2019. Lokacijski uslovi za dogradnju postojećeg objekta apartmanskog bloka na kompleksu Sportskog centra Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi "FUDBALSKI SAVEZ SRBIJE"
Beograd
113 ROP-SPZ-6792-LOC-1/2019 29.09.2019. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju stambenog objekta spratnosti P+1, na kat. parc. 2126 k.o. Stara Pazova, ul. Šafarikova 34 "G&P PRO-ING" d.o.o.
Stara Pazova
114 ROP-SPZ-38365-LOCA-4/2019 07.10.2019. Izmena lokacijskih uslova broj ROP-SPZ-38365-LOCH-2/2019 od 01.04.2019. godine "DRAWING" d.o.o.
Novi Banovaci
115 ROP-SPZ-27193-LOC-1/2019 08.10.2019. Lokacijski uslovi za rušenje postojećeg objekta i za izgradnju stambenog objekta A i izgradnju stambeno-poslovnog objekta B na kat. parc. br. 1842/1 k.o. Nova Pazova ul. Kneza Mihaila br. 28, u Novoj Pazovi blok 13 "HPL CENTAR" d.o.o.
Novih Banovci
116 ROP-SPZ-17016-LOC-1/2019 08.10.2019. Lokacijski uslovi za potisni cevovod II faza od ST 0+442 do 1+722.57 regionalnog kolektora preko kat. parc. br. 5409 i 6460 k.o. Nova Pazova, u ul. Kralja Petra Karađorđevića u Novoj Pazovi OPŠTINA STARA PAZOVA
117 ROP-SPZ-12086-LOC-1/2019 09.10.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju poslovno-proizvodnog objekta na kat. parc. br. 5646/12 k.o. Nova Pazova ul. Nova 5 u centralnoj radnoj zoni opštine Stara Pazova Blok 7 "MEDAN LOA" d.o.o.
Nova Pazova
118 ROP-SPZ-22361-LOCH-2/2019 10.10.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta na kat. parc. br. 3097/106 k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi u ulici Desanke Maksimović bb u Bloku 79 Knjica Sandra
Krsmanović Marko
Stara Pazova
119 ROP-SPZ-22353-LOCH-2/2019 10.10.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta na kat. parc. br. 3097/107 k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi u ulici Desanke Maksimović bb u Bloku 79 Knjica Sandra
Krsmanović Marko
Stara Pazova
120 ROP-SPZ-30803-LOC-1/2019 16.10.2019. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za rekonstrukciju dela proizvodnog objekta na kat. parc. 5527 k.o. Stara Pazova u ul. Kamenjareva 63 u Staroj Pazovi "KING SPORT 2017" d.o.o.
Stara Pazova
121 ROP-SPZ-30100-LOC-1/2019 16.10.2019. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju stambenog objekta, na kat. parc. 1261/110 k.o. Stara Pazova, u ul. Alekse Šantića bb u Staroj Pazovi Mikica Panić
Stara Pazova
122 ROP-SPZ-16515-LOC-1/2019 17.10.2019. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju punkta za održavanje državnih puteva u zoni petlje "Šimanovci" na autoputu E-70 na kat. parc. 1714/1 k.o. Krnješevci JP "PUTEVI SRBIJE"
Beograd
123 ROP-SPZ-28363-LOC-1/2019 18.10.2019. Lokacijski uslovi za rušenje stambenog objekta i pomoćnog objekta na kat. parc. br. 3743 k.o. Vojka i izgradnju stambenog objekta na kat. parc. br. 3741 i delu kat. parc. br. 3743 k.o. Vojka ul. Save Kovačevića bb u Vojki Živko Kolarov
Vojka
124 ROP-SPZ-17898-LOCH-2/2019 28.10.2019. Zaključak o odbacivanju zahteva za izgradnju skladišnog objekta na kat. parc. 841 k.o. Golubinci, u ulici Putinačkoj br. 31, u Golubincima "Agro Breza" d.o.o.
Beograd
125 ROP-SPZ-31845-LOC-1/2019 28.10.2019. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova, na kat. parc. 2015/1 i 2015/10 k.o. Novi Banovci, ul. Aleksandra Milenkovića br. bb u Novim Banovcima "SM GLASS" d.o.o.
Beograd
126 ROP-SPZ-29033-LOCH-2/2019 29.10.2019. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju skladišnog objekta na kat. parc. 3075/2 k.o. Stara Pazova Knežević Duško
Knežević Svetlana
Stara Pazova
127 ROP-SPZ-26375-LOC-1/2019 04.11.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju elektroenergetskih objekata MBTS 20/0,4 kV "CRNOGORSKA" sa SN i NN kablovskim raspletom u Novim Banovcima "EPS Distribucija" d.o.o.
Beograd
128 ROP-SPZ-32117-LOC-1/2019 05.11.2019. Lokacijski uslovi za dogradnju poslovnog objekta u Novoj Pazovi "VUKMIROVIĆ" d.o.o.
Nova Crnja
129 ROP-SPZ-24829-LOC-1/2019 05.11.2019. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za rekonstrukciju i dogradnju postojećeg stambenog objekta i ugradnju rezervoara i točećeg automata za bela goriva na kat. parc. 1262/29 k.o. Stara Pazova ul. Podunavskog partizanskog odreda 1 u Staroj Pazovi Milunka Miljuš
Belegiš
130 ROP-SPZ-25768-LOC-1/2019 06.11.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju skladišnog objekta u Staroj Pazovi Guša Goran
Guša Vesna
Nova Pazova
131 ROP-SPZ-31901-LOC-1/2019 07.11.2019. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju zalivnog sistema "Ladovača" Delta Agrar d.o.o.
Novi Beograd
132 ROP-SPZ-25733-LOC-1/2019 12.11.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta i pomoćnog objekta i ugradnju kućnog gasnog priključka sa gasnom instalacijom u Staroj Pazovi Marković Nada
Novi Beograd
133 ROP-SPZ-22481-LOC-1/2019 12.11.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta u Staroj Pazovi Ninković Tina
Vojka
134 ROP-SPZ-21165-LOC-1/2019 12.11.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta u Staroj Pazovi Ranković Aleksandar
Sremska Mitrovica
135 ROP-SPZ-30641-LOC-1/2019 15.11.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju podnog skladišta za smeštaj žitarica u Belegišu Đekić Đorđe
Belegiš
136 ROP-SPZ-32514-LOC-1/2019 15.11.2019. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za rekonstrukciju postojećeg industrijskog objekta, na kat. parc. 1873/2 k.o. Krnješevci "ENERGO-PET" d.o.o.
Beograd
137 ROP-SPZ-33281-LOC-1/2019 18.11.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila sa pratećim sadržajima u Novim Banovcima "MR&CO" d.o.o.
Novi Beograd
138 ROP-SPZ-31567-LOC-1/2019 19.11.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju poslovno-skladišnog objketa u četiri faze u Novoj Pazovi "AERION SOLUTIONS" d.o.o.
Nova Pazova
139 ROP-SPZ-25302-LOC-1/2019 25.11.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju stambene zgrade u Novim Banovcima Jovo Brekić pr "EKONOMIK GRADNjA"
Zemun
140 ROP-SPZ-30476-LOC-1/2019 25.11.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju stambene zgrade u Novim Banovcima "RESA GRADNJA" d.o.o.
Novi Banovci
141 ROP-SPZ-35419-LOC-1/2019 28.11.2019. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova pod brojem ROP-SPZ-35419-LOC-1/2019 od 18.11.2019. god. "MONTER" s.r.
Stara Pazova
142 ROP-SPZ-30803-LOCH-2/2019 29.11.2019. Lokacijski uslovi za rekonstrukciju dela proizvodnog objekta 1 u Staroj Pazovi "KING SPORT 2017" d.o.o.
Stara Pazova
143 ROP-SPZ-26280-LOCH-2/2019 29.11.2019. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju stambeno-poslovnog objekta, na kat. parc. 2825/12 k.o. Vojka, u ul Teslina bb u Vojki Katarina Đogo
Nova Pazova
144 ROP-SPZ-24227-LOC-1/2019 03.12.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju elektroenergetskih objekata u Krnješevcima "EPS Distribucija" d.o.o.
Beograd
145 ROP-SPZ-6792-LOCH-3/2019 05.12.2019. Lokacijski uslovi za rušenje postojećeg porodičnog objekta i izgradnju stambenog objekta u Staroj Pazovi "G&P PRO-ING" d.o.o.
Stara Pazova
146 ROP-SPZ-6792-LOCH-3/2019 06.12.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta u Staroj Pazovi Radojčević Brankica
Beograd
147 ROP-SPZ-29491-LOC-1/2019 09.12.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju skladišta i hladnjača u Staroj Pazovi "FRONERI ADRIATIC" d.o.o.
Stara Pazova
148 ROP-SPZ-22105-LOC-1/2019 09.12.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju hidrograđevinskog objekta za navodnjavanje u Starim Banovcima JVP "VODE VOJVODINE"
Novi Sad
149 ROP-SPZ-30651-LOC-1/2019 09.12.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta i ugradnja kućnog gasnog priključka Vukmanović Branko
Vukmanović Brankica
Nova Pazova
150 ROP-SPZ-30651-LOC-1/2019 11.12.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju spojnog optičkog kabla u Novoj Pazovi "Telekom Srbija" a.d.
Beograd
151 ROP-SPZ-16534-LOC-1/2018 12.12.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju poslovno-servisno-skladišnog objekta i interne bezinske stanice sa nadstrešnicom u Krnješevcima "PERIĆ TRANS COMPANY" d.o.o.
Novi Beograd
152 ROP-SPZ-30737-LOC-1/2019 13.12.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta u Novim Banovcima Dragan Oliverić
Novi Banovci
153 ROP-SPZ-29720-LOC-1/2019 16.12.2019. Lokacijski uslovi za rušenje biblioteke i izgradnju nove kotlarnice na pelet u OŠ "VERA MIŠČEVIĆ" u Belegišu Opština Stara Pazova
154 ROP-SPZ-30651-LOCA-2/2019 18.12.2019. Izmena lokacijskih uslova ROP-SPZ-30651-LOC-1/2019 od 09.12.2019. Vukmanović Branko
Vukmanović Brankica
Nova Pazova
155 ROP-SPZ-17704-LOC-1/2019 18.12.2019. Lokacijski uslovi za dogradnju sportskog centra FSS - zatvoreni bazen i velnes centar "FUDBALSKI SAVEZ SRBIJE" d.o.o.
Beograd
156 ROP-SPZ-26931-LOC-1/2019 23.12.2019. Lokacijski uslovi za rušenje postojećeg poslovnog objekta i dogradnju poslovnog objekta upravne zgrade JKP "Vododvod i kanalizacija" u Staroj Pazovi Opština Stara Pazova
157 ROP-SPZ-29627-LOC-1/2019 24.12.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju bunara za snabdevanje vodom u Krnješevcima "BELT" d.o.o.
Kraljevo
158 ROP-SPZ-29292-LOC-1/2019 24.12.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju objekta samouslužne perionice i pomoćnog objekta u Starim Banovcima Mihajlo Jovanović
Vasilije Hadži Jovanović
Jovan Jovanović
Milutin Jovanović
Stari Banovci
159 ROP-SPZ-38769-LOC-1/2019 24.12.2019. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju poslovno-proizvodnog objekta na kat. parc. 1150 k.o. Nova Pazova u ulici Cara Dušana 8 u Novoj Pazovi "EUROSTROJ" d.o.o.
Stara Pazova
160 ROP-SPZ-38810-LOC-1/2019 25.12.2019. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na kat. parc. 1117/1, 1117/2 i 1118 k.o. Nova Pazova u ulici Cara Dušana 50 u Novoj Pazovi "Bomaks Building" d.o.o.
Nova Pazova
161 ROP-SPZ-25943-LOC-1/2019 26.12.2019. Lokacijski uslovi za izgradnju stambenog objekta u Novoj Pazovi Miroslava Bunčić
Nova Pazova
162 ROP-SPZ-40019-LOC-1/2019 31.12.2019. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju objekta za trgovinu malo-supermarketa na kat. parc. 731/2 i 731/3 k.o. Nova Pazova, u ulici Cara Dušana bb u Novoj Pazovi "LIDL SRBIJA KD NOVA PAZOVA" k.d.
Stara Pazova
одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije