• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Na ovoj stranici možete preuzeti odluke koje je donela Skupština opštine Stara Pazova, u elektronskom formatu.

Opštinske odluke 
Nacrt ugovora o pripajanju Javnog urbanističkog preduzeća "Urbanizam" Stara Pazova kao Društva prenosioca, "Direkciji za izgradnju opštine Stara Pazova javno preduzeće" Stara Pazova Društvu sticaocu, kao organizacione jedinice - sektor Preuzmite dokument »
Odluka o lokalnim komunalnim taksama Preuzmite dokument »
Odluka o lokalnim administrativnim taksama Preuzmite dokument »
Odluka o naknadi za zaštitu i unapeđenje životne sredine Preuzmite dokument »
Odluka o boravišnoj taksi Preuzmite dokument »
Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta Preuzmite dokument »
Odluka o načinu pružanja pomoći mladim talentima u oblasti obrazovanja Preuzmite dokument »
Odluka o načinu pružanja pomoći mladim talentima u oblasti kulture i umetnosti Preuzmite dokument »
Poslovnik o radu Saveta za zdravlje Preuzmite dokument »
Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja Preuzmite dokument »
Strategija bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Stara Pazova za period 2015.-2020. godine Preuzmite dokument »
Program popisa nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji opštine Stara Pazova Preuzmite dokument »
Odluka o određivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave opštine Stara Pazova za 2015. godinu Preuzmite dokument »
Odluka o taksi prevozu putnika Preuzmite dokument »
Zaključak o donošenju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na području opštine Stara Pazova za 2016. godinu Preuzmite dokument »
Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na području opštine Stara Pazova za 2016. godinu Preuzmite dokument »
Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na području opštine Stara Pazova u 2017. godini Preuzmite dokument »
Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na području opštine Stara Pazova u 2018. godini Preuzmite dokument »
Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na području opštine Stara Pazova u 2019. godini Preuzmite dokument »
Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na području opštine Stara Pazova u 2020. godini Preuzmite dokument »
Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na području opštine Stara Pazova u 2021. godini Preuzmite dokument »
Poslovnik o radu Saveta za međunacionalne odnose Preuzmite dokument »
Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama Preuzmite dokument »
Odluka o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog profesionalnog upravnika Preuzmite dokument »
Odluka o Opštinskoj upravi opštine Stara Pazova Preuzmite dokument »
Pravilnik o bezbednosti informaciono - komunikacionog sistema Opštinske uprave opštine Stara Pazova Preuzmite dokument »
Rešenje o obrazovanju Privrednog saveta opštine Stara Pazova Preuzmite dokument »
Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Stara Pazova Preuzmite dokument »
Usklađen plan javnih nabavki za 2020. godinu Preuzmite dokument »
Plan javnih nabavki za 2021. godinu Preuzmite dokument »
одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije