• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Registar lokacijskih dozvola za 2011. godinu

Redni broj Broj predmeta Datum izdavanja Lokacijska dozvola Investitor
1 353-46/2011-III-04 06/01/2011 Izgradnja stambenog objekta-vikend kuće, ul.,,nova,, bb, na kat.parc.br.1247/207, k.o.Surduk. Škuljica Zdravko, Debeljača, ul. Đure Đakovića br.71
2 353-140/2010-III-04 06/01/2011 Izgradnja stambenog objekta, ul.,,nova,, bb, na kat.parc.br.1247/207, k.o.Surduk. Škuljica Zdravko, Debeljača, Đ.Đakovića 71
3 353-127/2010-III-04 12/01/2011 Izgradnja kanal. Upotrebljenih voda sa kućnim prik. u ul. J.Sikore, i u ul. Dr.G.Mihajlovića, na kat.parc.br.886, 838/2, k.o. Stara Pazova. Direkcija za izgradnju Opštine Stara Pazova, Stara Pazova, Svetosavska 11
4 353-38/2011-III-04 17/01/2011 Izgradnja MBTS 20/04 kV ,,GATARIĆ,,i priključnog podzemnog voda 20kV na kat.parc.br.1139/6, k.o.Krnješevci ,,Elektrodistribucija Ruma,, iz Rume
5 353-158/2010-III-04 21/01/2011 Izgradnja poslovno-magacinskog kompleksa, Na kat.parc.br.4813/27, k.o.St.Pazova ,,S.P. EURO-DOM CO.CO,,D.O.O. Beograd, ul.Bul.Zorana Đinđića, br. 83/10
6 353-159/2010-III-04 21/01/2011 Izgradnja poslovno-magacinskog kompleksa, Na kat.parc.br.4813/46, k.o.St.Pazova ,,S.P. EURO-DOM CO.CO,,D.O.O. Beograd, ul.Bul.Zorana Đinđića, br. 83/10
7 353-61/2011-III-04 21/01/2011 Izgradnja poslovno magacinskog ob. I portirnice na kat. Parc. Br. 4813/27 k.o. St. Pazova, Volarsko polje „SP EURO DOM CO CO“doo,Novi Beograd, ul. Bulevar Zorana Đinđića, br. 83/10
8 353-62/2011-III-04 21/01/2011 Izgradnja poslovno magacinskog ob. I portirnice na kat. Parc. Br. 4813/46 k.o. St. Pazova, Volarsko polje „SP EURO DOM CO CO“doo,Novi Beograd, ul. Bulevar Zorana Đinđića, br. 83/10
9 353-55/2011-III-04 01/02/2011 Izgradnja stambenog i pomoćnog objekta, ul.Panonska bb, na kat.parc.br.593/26, k.o.Stari Banovci Vučetić Ljubiša, Beograd,Sarajevska 11/1
10 353-146/2010-III-04 01/02/2011 Izgradnja poslovnog objekta-staračkkog doma , u ul.Marka Kraljevića br, 20 na kat.parc.br.938/2, k.o.N.Pazova. ,,OAZA MIRA,, doo, Nova Pazova, Marka Kraljevića br. 20.
11 353-34/2011-III-04 07/02/2011 Rekonstrukcija stambenog objekta u stambeno poslovni objekat (namenjen za mlekaru) sa rekonstrukcijom gasnih instalacija, Na kat.parc.br.1171... Turan Zuza,Stara Pazova, Hvjezdoslavova br.72
12 353-19/2009-III-04 14/02/2011 Izgradnja stambeno- poslovnog objekta sa kolskim prolazom (poslovni prostor namenjen za agenciju za kancelarijsko poslovanje)i izgradnja obje... Lazić Ljubinko,Vojka, Svetosavska br.134
13 353-156/2010-III-04 18/02/2011 Izgradnja dela kompleksa gradskih bazena sa pratećim objektima i pripadajućom infrastrukturom, na kat.parc.br.5209/7, k.o. Stara Pazova. Direkcija za izgradnju Opštine Stara Pazova, Stara Pazova, Svetosavska 11
14 353-58/2011-III-04 28/02/2011 Dogradnja proizvodno-poslovnog ob. na kat.parc. br. 1884/1 k.o. Krnješevci „SOKO-inženjering“, Krnješevci, ul. Partizanska bb
15 353-149/2010-III-04 03/03/2011 Izgradnja stambeno-poslovnog objekta sa dvonamenskim skloništem, na kat.parc.br.3283/1, k.o.St.Banovci Petrović Dejan, Beograd, Bulevar Oslobođ.141
16 353-80/2011-III-04 03/03/2011 Izmena rešenja o lokacijskoj dozvoli broj: 353-79/2010-III-04 od 02.12.2010. koja se odnosi na gasna trošila u višeporodičnom stambenom objktu na kat.parc... ,,M.B.S.N.KOMERC,, doo, Golubinci i Savić Goran iz Golubinaca
17 353-80/2011-III-04 03/03/2011 Izmena lokacijske dozvole br. 353-80/2011-III-04 od 02.12.2010.god. u smislu ugradnje gasnih instalacija na kat.parc.br.1742/2 k.o. Stara Pazova. „MBSN KOMERC“ d.o.o. Golubinci, ul. Inđijska bb
18 353- 68/2011-III-04 07/03/2011 Izgradnja poslovno-skladišnog objekta- administracija, prodajni salon, skladište bele tehnike i dvonamensko sklonište dopunske zaštite, iz... ,,BP Nitom,, d.o.o.Niš, Vazduhoplovaca bb
19 353-42/2011-III-04 11/03/2011 Izgradnja kanalizacije upot. voda sa kućnim priključcima u ul. Jana Baka, Janka Čmelika i deo u ul. Tajovskog k.o Stara Pazova Direkcija za izgradnju Opštine Stara Pazova JP
20 353-43/2011-III-04 11/03/2011 Izgradnja kanalizacije upot. voda sa kućnim priključcima u ul. S. Halupke, Njegoševa, S. Šolaje, J. Slamaja i deo Tajovskog k.o Stara Pazova Direkcija za izgradnju Opštine Stara Pazova JP
21 353-83/2011-III-04 16/03/2011 Izmena rešenja o lokacijskoj dozvoli za izgradnju objekta društvenog standarda-predškolske ustanove sa skloništem dopunske zaštite i izgra... Direkcija za izgradnju Opštine Stara Pazova JP
22 353-76/2011-III-04 18/03/2011 Izgradnja poslovnog kompleksa Na kat. Parc. Br.5250/2 k.o. St. Pazova „Jet-set group“doo,Beograd, ul.Patr. Varvare br. 33
23 353-79/2011-III-04 21/03/2011 Izmena lokac.dozvole za stam.objekat na kat.parc.br.5824/11k.o. Nova Pazova, ul.Banjalučka bb. Dragosavljević Ankica i Emil,N. Pazova, ul.Banjalučka bb
24 353-91/2011-III-04 29/03/2011 Izgradnja stambenog ob. na kat. parc. br. 1734/2 k.o. Stara Pazova, ul. Zmaj Jovina bb. Vojvodić Spomenka, Nova Pazova, ul.Marka Oreškovića 4
24 353-39/2011-III-04 01/04/2011 Izgradnja stambenog objekta na kat. parc. 373/142 k.o. N. Banovci Vujinović Špiro i Željka, St. Banovci, P. Čodanovića 23
25 353-70/2011-III-04 01/04/2011 Izgradnja silosa i skladišta za žitarice na kat. Parc. Br. 2010 k.o. Svetosavska 174 „POLJOAGRAR“doo,Vojka, ul. S. Save br. 174
26 353-72/2011-III-04 04/04/2011 Izgradnja kanalizacije upot. voda sa kućnim priključcima u ul. Jana Baka i Veselinova k.o Stara Pazova Direkcija za izgradnju Opštine Stara Pazova JP
27 353-111/2011-III-04 14/04/2011 Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br.2374/2 k.o. Novi Banovci Jovanović Draško, Pančevo, ul.Veljka Petrovića 8/15
28 353-71/2011-III-04 15/04/2011 Izgradnja poslovnog i stambenog ob. Na kat. Parc. Br. 818/2 k.o. Golubinci, ul. Putinačka „Medius“doo,N. Pazova, ul.Industrijska zo. bb
29 353-75/2011-III-04 15/04/2011 Izgradnja poslovnog namenjenog za servis za putnička i teška vozila sa radionicom i skladištem i dvonamenskim skloništem dopunske zaštite �... „MKD“d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Nova Pazova, ul. Crnogorska br.7
30 353-77/2011-III-04 15/04/2011 Rekonstrukcija pomoćnog objekta u magacinski prostor namenjen za skladištenje otpadnog materijala od plastike na kat.parc.br. 2382/15 ko Novi B�... „BTC TERMINAL“d.o.o. Novi Banovci, Avalska br.6
31 353-45/2011-III-04 20/04/2011 Izgradnja 6 kontejnera za sušenje duvana i ugradnja MRS G-25 na kat.parc.br. 1659 ko Golubinci Kotur Duško, Golubinci, Grobljanska br.31
32 353-162/2010-III-04 21/04/2011 Rekonstrukcija i dogradnja stambenog objekta na kat.parc.br.3622 ko Nova Pazova u ul Rade Končara br 11 Kolar Karolj Nova Pazova, Rade Končara br.11
33 353-92/2011-III-04 09/05/2011 Izgradnja stambenog objekta na kat. parc. br. 3080/168 K.o Stara Pazova, ul. Tajovskog bb „Grubin Eksport Import“ D.O.O. Stara Pazova ul. Tajovskog br. 04
34 353-87/2011-III-04 19/05/2011 Izgradnja treće faze kompleksa Fudbalskog saveza Srbije: Tribine sa pristupnim platoom na kat.parc.br. 4810/1 ko Stara Pazova u istočnoj radnoj... Fudbalski savez Srbije Beograd, Terazije br.35
35 353-143/2011-III-04 19/05/2011 Izgradnja višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta na kat.parc.br. 2387/1 ko Novi Banovci ul Svetosavska br. 2a „GRADNJA IN-011“d.o.o. Zemun, Vojvode Vratka br.12
36 353-122/2011-III-04 20/05/2011 Izgradnja poslovno-proizvodnog objekta sa dvonamenskim skloništem na kat. parc. br. 735/43 k.o Nova Pazova, u Bloku 25 (zap.deo) ,,PROMASCHINEN,, d.o.o. Beograd,ul.Titogradska br.61
37 353-144/2011-III-04 31/05/2011 Izgradnja i uređenje kompleksa za obradu drveta na kat.parc.br. 1700/6 k.o. Krnjaševci u urbanističkoj celini 1, u ul.1 bb Nedeljković Branko Krnjaševci, Partizanska br.61
38 353-18/2011-III-04 31/05/2011 Izgradnja višeporodičnog stambenog objekta na kat.parc.br.3497/36 k.o. Novi Banovci ul.Treća nova bb G.P. „Kablar inženjering gradnja“ d.o.o. Beograd, ul. Kruševačka br.45
39 353-17/2011-III-04 31/05/2011 Izgradnja višeporodičnog stambenog objekta na kat.parc.br.3497/33 k.o. Novi Banovci ul.Treća nova bb G.P. „Kablar inženjering gradnja“ d.o.o. Beograd, ul. Kruševačka br.45
40 353-119/2011-III-04 31/05/2011 Izgradnja dela saobraćajnice „ulice 1“ u Krnjaševcima preko kat.parc.br. 1712/2 (ul.Partizanska), 1699,1697/3,1698,1661,1700/5,1680/1,1681/1,1666/2,1665/4 i 1665/5 sve u k.o. K... „Media invest“d.o.o. Šimanovci, Golubinačka br.51
41 353-26/2011-III-04 06/06/2011 Izgradnja telekomunikacionog privoda za RBS SMU 49 Vojka u novoj cevi na kat.parc.br. 2575,3199/1,3365 i 3366 k.o. Vojka „Telekom Srbija“ A.D. Beograd, Takovska br.2
42 353-44/2011-III-04 06/06/2011 Izgradnja stambeno-poslovnog objekta na kat.parc.br. 105 k.o. Nova Pazova, ul. Omladinska br.6 Sarajlija Stanica i Duška Nova Pazova, Omladinska br.6
43 353-84/2011-III-04 07/06/2011 Dogradnja stambenog objekta na kat.parc.br. 4636 k.o. Nova Pazova, ul Njegoševa br.149. Grbić Manojlo Nova Pazova, Njegoševa br.149
44 353-110/2011-III-04 09/06/2011 Izmena lokacijske dozvole 353-18/2010-III-04 od 26.08.2010. god. (u vezi izgradnje razvodnog, čeličnog gasovoda u industrijskoj radnoj zoni u Staroj Pazov... ,,Gas Feromont,, a.d. Stara Pazova, Branka Radičevića br.67
45 353-124/2011-III-04 10/06/2011 Izgradnja podnog skladišta za žitarice, nadstrešnice sa usipnim košem i upravne kućice na kat.parc.br. 438 k.o. Belegiš, ul. Vere Miščević br.81 Ličanin Dragan Belegiš, Vere Miščević br.83
46 353-125/2011-III-04 17/06/2011 Postavljanje podzemnog kablovskog voda20kV, na kat.parc.br.2210 k.o.Vojka ,,ED Ruma,, iz Rume
47 353-86/2011-III-04 23/06/2011 Dogradnja stambenog objekta na kat.parc.br.564/3,k.o.Novi Banovci u ul.Partizanska br.75. Radulović Ilija, Beograd, ul.Mileševska br.56
48 353-163/2011-III-04 24/06/2011 Izgradnja poslovnog objekta na kat.parc.br.1700/1 k.o.Krnješevci ,,KRISTAL SO,, Zemun, Batajnički drum 283g
49 353-151/2010-III-04 24/06/2011 Izgradnja stambeno-poslovnog objekta na kat.parc.br.3123,k.o.Stara Pazova Brajković Ljilja Beograd, Resavska br.60.
50 353-154/2010-III-04 01/07/2011 Izgradnja poljoprivredno-proizvodnog kompleksa sa stambenim objektom na kat.parc.br.1880/1,k.o.Belegiš ,,NANSI,,d.o.o. Zemun, Ratarski put bb
51 353-166/2011-III-04 01/07/2011 Izmena i dopuna lok.dozvole za izgradnju stambeno poslovnog objekta na kat.parc.br.2387/1 k.o.Novi Banovci ,,GRADNJA IN-011,, Zemun,Vojvode Vratka br.12
52 353-132/2011-III-04 04/07/2011 Izgradnja sportsko-rekreativnog kompleksa na kat.parc.br.2670/1 k.o.Stari Banovci, Zdravka Jekića ,,Vranješ Behaton,,d.o.o. Novi Banovci, Bosanska br.16
53 353-151/2011-III-04 06/07/2011 Izgradnja kompleksa,,Medius,, na kat.parc.br.3081/34 k.o.Stara Pazova, ul.Njegoševa br.96 ,,Medius, ,Nova Pazova, Industrijska zona bb
54 353-164/2010-III-04 12/07/2011 Izgradnja stam. objekta na kat.parc.br.1110 k.o.Belegiš,V.Manojlović bb Benak Nada, Daruvar, Žrtava fašizma 46,Mala Klisa,RH
55 353-30/2011-III-04 12/07/2011 Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br.1247/117,k.o.Surduk Čolaković Milan Nova Pazova, ul.Dr.S.Jovanovića
56 353-96/2011-III-04 12/07/2011 Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br.3538/1,k.o.Stari Banovci Popović Velibor Zemun, ul.Miće Radakovića 3
57 353-98/2011-III-04 12/07/2011 Dogradnja stambenog objekta na kat.parc.br.1216,k.o.Surduk Kalambura Soka Surduk,ul.Mala 89
58 353-100/2011-III-04 12/07/2011 Rekonstrukcija stambenog objekta na kat.parc.br.2253/3,k.o.Novi Banovci Simić Jovica Novi Banovci, Prijepoljska 4a
59 353-102/2011-III-04 12/07/2011 Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br.2056,k.o.Golubinci Živković Ljubomir Golubinci,Inđijska 14
60 353-106/2011-III-04 12/07/2011 Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br.3544/2,k.o.Stari Banovci Đomlija Dražen Stari Banovci, Bačka
61 353-114/2011-III-04 12/07/2011 Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br.3539/7,k.o.Stari Banovci Šuša Nebojša Stari Banovci
62 353-126/2011-III-04 12/07/2011 Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br.423/1,k.o.Belegiš Glavaš Milan Belegiš,Vere Miščević 67
63 353-175/2011-III-04 13/07/2011 Izgradnja servisno-prodajnog centra sa priključnim gasovodom, na kat.parc.br.1863/1, k.o.Krnješevci ,,D TRUCK PLUS,, d.o.o. Beograd, Novosadski autoput, br.73
64 353-129/2011-III-04 13/07/2011 Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br.4011/1,k.o.St.Banovci Ivošević Bojan Stari Banovci,Branka Radičevića br.12/10
65 353-167/2011-III-04 14/07/2011 Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br.17/2,k.o.St.Pazova Lagundžić Rudin i Jaroslava Stara Pazova,Učiteljska br.17
66 353-153/2011-III-04 15/07/2011 Izgradnja poslovnog objekta na kat.parc.br.727/42 k.o.Nova Pazova,ul.Četvrta br.22 ,,JOKEY BG,,d.o.o. Nova Pazova, Četvrta Berbernička br.22
67 353-143/2010-III-04 15/07/2011 Rekonstrukcija postojećeg stambenog objekta na kat.parc.br.24,k.o.Belegiš Novoselac Trivun, Belegiš, Kralja Petra Prvog br.3
68 353-35/2010-III-04 15/07/2011 Izgradnja STS ,,Kovoplast,, na kat.parc.br.1879,k.o.Golubinci ,,ED RUMA – Ruma,, Ruma, I ndustrijska br.2a
69 353-123/2011-III-04 18/07/2011 Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br.4275,k.o.Vojka Milanović Đuro, Branka i Vojo Vojka, ul.Nikole Pašića br.81
70 353-103/2011-III-04 18/07/2011 Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br.3095/32,k.o.Stara Pazova Jovičić Dragoslav Stara Pazova,ul.Poljska 13
71 353-155/2011-III-04 20/07/2011 Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br.366/11,k.o.St.Banovci Rajković Jelica Stari Banovci, Grčka br.27
72 353-159/2011-III-04 20/07/2011 Izgradnja višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta sa ugradnjom unutrašnjih gasnih instalacija na kat.parc.br.1543,k.o.St.Pazova,Z.Jovina1 ,,EKO DIZAJN,,d.o.o. Stara Pazova,Hvijezdoslavova br.139
73 353-81/2011-III-04 24/07/2011 Izgradnja stambeno-poslovnog objekta i poslovno-skladišnog objekta na kat.parc.br.343,k.o.Krnješevci ,,DV FASTUM,, Novi Sad, Partizanskih baza, br.17
74 353-58/2010-III-04 26/07/2011 Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br.5863/15,k.o.Nova Pazova Nožinić Milorad, Nova Pazova,Ribareva br.38
75 353-3/2011-III-04 05/08/2011 Izgradnja poljoprivrednog objekta na kat.parc.br.3145/1,k.o.Stara Pazova Damjanović Vukelić Sanja Beograd
76 353-112/2011-III-04 05/08/2011 Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br.697,k.o.Golubinci Vunduk Miloš Golubinci,Šimanovačka 112
77 353-179/2011-III-04 08/08/2011 Izmena rešenja o lokacijskoj dozvoli za izgradnju podnog skladišta za žitar. na kat.parc.br.438,k.o.Belegiš ,,Ličanin agrar,, d.o.o. Belegiš, ul.Vere Miščević br.83
78 353-176/2011-III-04 10/08/2011 Dogradnja poslovno-magacinskog prostora sa dvonamenskim skloništem dopunske zaštite uz postojeći poslovno-magacinski objekat na kat.parc... ,,DELMAX,, d.o.o. Stara Pazova, Volarsko polje bb
79 353-141/2011-III-04 11/08/2011 Izgradnja priključnog podzemnog voda 20 kV,preko kat.parc.br.1743 i 1742/2 k.o.Stara Pazova ,,ED RUMA-Ruma,, iz Rume,Industrijska br.2a
80 353-181/2011-III-04 11/08/2011 Izmena rešenja o lokacijskoj dozvoli za izgradnju stambenog objekta na kat.parc.br.438,k.o.Belegiš Benak Nada, Daruvar, ul.Žrtava fašizma br.46
81 353-73/2011-III-04 12/08/2011 Izgradnja radio bazne stanice GSM na kat.parc.br.1175,k.o.Stari Banovci ,,VIP MOBILE, , d.o.o. Beograd,Omladinskih brigada br.21
82 353-113/2011-III-04 12/08/2011 Izgradnja poljoprivrednog objekta na kat.parc.br.2072/4,k.o. Surduk Guljan Uroš i Petar Surduk, Cara Lazara br.177
83 353-115/2011-III-04 12/08/2011 Izgradnja priključnog kablovskog voda Na kat.parc.1743 i 1742/2,k.o.St.Pazova ,,MBSN Komerc,,d.o.o. Golubinci,ul.Inđijska bb
84 353-136/2011-III-04 15/08/2011 Izgradnja dela kompleksa, na kat.parc.br.458/1,k.o.Vojka ,,Uni Line,, d.o.o. iz Užica-Sevojna i ,,Evropa-Inex,, d.o.o. iz Nove Pazove
85 353-90/2011-III-04 16/08/2011 Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.b.2226,k.o.Stara Pazova Jevtović Nenad i Jasna Stara Pazova,Šafarikova br.122
86 353-142/2011-III-04 16/08/2011 Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br.1943/1,k.o.Belegiš Vojnovski Velja, Beograd, ul.Hadži Prodanova br.9
87 353-133/2011-III-04 19/08/2011 Izgradnja I i I I faze kompleksa ,,TIS,, na kat.parc.br.458/4,k.o.Vojka ,,TIS,, D.O.O. Ivanjica,naselje Sađevac bb
88 353-183/2011-III-04 25/08/2011 Izmena rešenja o lokacijskoj dozvoli za izgradnju treće faze kompleksa Fudbalskog saveza Srbije: Tribine sa pristupnim platoom na kat.parc.�... ,,Fudbalski savez Srbije,, Beograd, Terazije br.35
89 353-169/2011-III-04 29/08/2011 Izgradnja višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta na kat parc.br.1547/1 k.o.Stara Pazova,ul.Zmaj Jovina br.15 Radivojević Zoran iz Stare Pazove,Terzić Marica iz Golubinaca i Vujčić Stevan iz Šimanovaca
90 353- 47 /2011-III-04 29/08/2011 Rekonstrukcija sportskih terena na kat.parc.br.1146/2,k.o.Nova Pazova MZ Nova Pazova N. Pazova,Kralja PetralKarađorđevića br.27
91 353-101/2011-III-04 30/08/2011 Dogradnja stambenog objekta na kat.parc.br.2729/2,k.o.Stara Pazova Jagrović Željko Stara Pazova,Mihaila Babinke br.57
92 353-105/2011-III-04 30/08/2011 Rekonstrukcija stambeno- posl. objekta na kat.parc.br.1431,k.o.Stara Pazova Radulović Saveta Stara Pazova, Pere Ninkovića br.21
93 353-117/2011-III-04 30/08/2011 Rekonstrukcija stambeno objekta na kat.parc.br.3080/64 i 3080/61,k.o.Stara Pazova Bandur Vujadin Stara Pazova, Jana Baka br.61
94 353- 89 /2011-III-04 30/08/2011 Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br.5828,k.o.Nova Pazova Veselinović Dragan, Nova Pazova,Proleterska br.15
95 353- 93 /2011-III-04 30/08/2011 Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br.252/1,k.o.Novi Banovci Pupovac Milan, Novi Banovci,Krajiška br.9
96 353- 99 /2011-III-04 30/08/2011 Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br.2053,k.o.Golubinci Ostojić Mirjana, Golubinci,Inđijska br.30
97 353- 82 /2011-III-04 31/08/2011 Adaptacija tavanskog prostora objekta na kat.parc.br.120/5,k.o.Stara Pazova Poreska uprava,filijala Stara Pazova Stara Pazova,Svetosavska br.1
98 353-2/2011-III-04 02/09/2011 Izgradnja radio bazne stanice za mobilnu telefoniju ,,NS 2 196-02 SM N.PAZOVA sentar,,Mobilne telefonije,,VIP MOBILE,, d.o.o. na kat.parc.br.3058 k.o.Nova Pazova,Kralja... ,,KONSING GROUP,,d.o.o. Beograd, Surčinski put br.13
99 353-69/2011-III-04 09/09/2011 Privodni optički kabal za CV, Aeodrom Batajnica ,,POGLED TELEKOMUNIKACIJE,,d.o.o Niš
100 353-146/2011-III-04 09/09/2011 Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br.2595/2,k.o.Nova Pazova Mitrić Đuro Nova Pazova, Vojvode Mišića br.36
101 353-74/2011-III-04 15/09/2011 Izgradnja poljoprivrednog objekta –silosa za žitarice sa pratećim objektima na kat.parc.br.5330/3 k.o.Golubinci Lazić Miodrag Golubinci, Šimanovačka 92
102 353-186/2011-III-04 15/09/2011 Dogradnja i Rekonstrukcija stambenog objekta na kat.parc.br.1734/2 k.o.Stara Pazova Vojvodić Spomenka Nova Pazova,Marka Oreškovića br.4
103 353-172/2011-III-04 16/09/2011 Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br.2948/81,k.o.Surduk Živković Saša Obrenovac, Ravnogorska 14
104 353-190/2011-III-04 21/09/2011 Izgradnja poslovnog objekta na kat.parc.br.5478/10,k.o.Stara Pazova Sasin Ivana Stara Pazova,Branks Radičevića 1
105 353- 145 /2010-III-04 22/09/2011 Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br.22/1, k.o.Novi Banovci Rađenović Nada Novi Banovci,Fruškogorska br.6
106 353-77/2010-III-04 27/09/2011 Postavljanje privremenog objekta (građevinskog kontejnera) na kat.parc.br.3086/75,k.o.Stara Pazova JP,,Čistoća,, Stara Pazova,Zmaj Jovina bb
107 353-85/2010-III-04 27/09/2011 Izgradnja objekta za sakupljanje i baliranje pet ambalaže i stare hartije na kat.parc.br.3086/75,k.o.Stara Pazova JP,,Čistoća,, Stara Pazova,Zmaj Jovina bb
108 353- 193 /2011-III-04 28/09/2011 Izgradnja kablovskog voda 20Kv na kat.parc.br.3294/1,3296/1 i 3298 i ZTS 20/0.4Kv,3294/1,k.o.Stari Banovci ,,Mediaplast,,d.o.o Stari Banovci, Zdravka Jekića br.119
109 353- 182 /2011-III-04 30/09/2011 Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br.991,k.o.Novi Banovci Žarković Đorđe, Novi Banovci,Zemunska br.176
110 353- 41 /2010-III-04 01/10/2011 Izgradnja STS 20/0,4Kv i prik.kabl ,,Fruškogorska 2,, k.o.Novi Banovci ,,ED RUMA – Ruma,, Ruma, I ndustrijska br.2a
111 353- 134 /2011-III-04 14/10/2011 Dogradnja stambeno-poslovnog objekta na kat.parc.br.3083/111,k.o.St.Pazova Vicijan Mišo Stara Pazova,Jana Bota br.28
112 353- 191 /2011-III-04 21/10/2011 Izgradnja poljoprivrednog objekta na kat.parc.br.5330/3, k.o.Golubinci,Putinačka bb ,,LAZIĆ-POLJOKOMERC,, Golubinci, Šimanovačka br.92
113 353- 95 /2011-III-04 25/10/2011 Izgradnja MBTS 20/0,4Kv na kat.parc.br.727/42, k.o.Nova Pazova ,,Džokej BG,, d.o.o. Nova Pazova
114 353- 207 /2011-III-04 26/10/2011 Iz mena lokacijske dozvole za izgradnju višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta na kat parc.br.1547/1 k.o.Stara Pazova,ul.Zmaj Jovina br.15 ,,EURO STIL,, Stara Pazova
115 353- 200 /2011-III-04 27/10/2011 Izgradnja dvonamenskog skloništa dopunske zaštite, na kat.parc.br.727/33 k.o.Nova Pazova,Blok 25 severni deo ,,VRAČAR,, d.o.o. Beograd,Vodovodska 158c
116 353- 165 /2011-III-04 31/10/2011 Izgradnja pet kontejnera za sušenje duvana, na kat.parc.br.1555,k.o.Golubinci Tubić Sava Golubinci, Maradička br.76
117 353- 197 /2011-III-04 31/10/2011 Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br.726, k.o.Surduk,Cara Lazara br.101 Predojević Mirko Surduk,Cara Lazara br.101
118 353- 148 /2011-III-04 01/11/2011 Izgradnja TNG Na kat.parc.br.1262/29,k.o.St.Pazova ,,VISFK,,d.o.o. Zemun, Rade Končara br.73
119 353- 106 /2010-III-04 01/11/2011 Izgradnja bunara B15 K.o.Nova Pazova ,,VODOVOD I KANALIZACIJA,, JKP Stara Pazova,Branka Radičevića br.2
120 353- 154 /2011-III-04 03/11/2011 Izgradnja pet sušara na kat.parc.br.2156, k.o.Golubinci Marić Boro, Golubinci, Inđijska br.35
121 353- 168 /2011-III-04 03/11/2011 Izgradnja dva kontejnera za sušenje duvana na kat.parc.br.2467/5 k.o.Golubinci Komljenović Dragomir Golubinci, Maradička br.145
122 353- 38 /2010-III-04 07/11/2011 Izgradnja vodovodne mreže u delu bloka 9a u Novoj Pazovi ,,VODOVOD I KANALIZACIJA,, JKP Stara Pazova,Branka Radičevića br.2
123 353- 152 /2011-III-04 07/11/2011 Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br.528, k.o.Surduk Mrdalj Jovica Surduk, Cincorija br.70
124 353- 156 /2011-III-04 09/11/2011 Izgradnja dve sušare na kat.parc.br.303/2, k.o.Golubinci Bošnjaković Zoran Golubinci, Inđijska br.35
125 353- 162 /2011-III-04 09/11/2011 Izgradnja sušare na kat.parc.br.1969, k.o.Golubinci Vuković Zoran Golubinci, Đurđevska br.151
126 353- 88 /2011-III-04 14/11/2011 Rekonstrukcija stambenog objekta u stambeno poslovni objekat na kat.parc.br.768,k.o.Surduk Dronjak Milenko, Petar i Anđelka Surduk, Cara Lazara br.6
127 353- 158 /2011-III-04 14/11/2011 Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br.2185/2,k.o.St. Pazova Kovač Katarina i Kovač Jan Stara Pazova,Šafarikova br.88
128 353- 83 /2010-III-04 14/11/2011 Izgradnja TK mreže sa razvodom i rezervnim cevima u naselju Vojka ,,TELEKOM SRBIJA,, A.D. Beograd, Takovska br.2
129 353- 210 /2011-III-04 15/11/2011 Izgradnja poslovno-proizvodnog objakta sa dvonamenskim skloništem dopunske zaštite na kat.parc.br.4810/28,k.o.Stara Pazova ,,MUEHLBAUER TECHNOLOGIES,, d.o.o. Stari Banovci, Braće Trninić br.188
130 353- 214 /2011-III-04 21/11/2011 Izgradnja stambeno poslovnog objekta na kat.parc.br.1527/1, k.o.St.Banovci ,,SVECOM,,d.o.o. Beograd, Ustanička br.128
131 353- 194 /2011-III-04 22/11/2011 Izgradnja stambeno poslovnog objekta na kat.parc.br.1548/2, k.o.St.Banovci Ćalić Jelena i Milan Batajnica, M.P.Pavlovića br.149
132 353- 215 /2011-III-04 24/11/2011 Izgradnja stambeno poslovnog objekta na kat.parc.br.3283/1, k.o.St.Banovci ,,EUHEM,, d.o.o. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića
133 353- 160 /2010-III-04 30/11/2011 Izgradnja stambeno poslovnog objekta na kat.parc.br.2766, k.o.St.Pazova ,,RIM COMMERCE,, d.o.o. Novi Beograd, Pohorska 21/9
134 353- 140 /2011-III-04 01/12/2011 Izgradnja poslovnog objekta na kat.parc.br.1980/2,k.o.St.Pazova Hadrik Janko Stara Pazova, Jana Kolara br.65
135 353- 196 /2011-III-04 02/12/2011 Izgradnja stambeno poslovnog objekta na kat.parc.br.84, k.o.Krnješevci Muljajić Mladen, Inđija, Đorđa Vojnovića 122/b
136 353- 202 /2011-III-04 02/12/2011 Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br.149/16, k.o.Novi Banovci Vasić Branimir, Novi Banovci, Železnička br.24
137 353- 81 /2011-III-04 05/12/2011 Izgradnja poslovno-stambenog objekta na kat.parc.br.343, k.o.Krnješevci ,,FASTOM,,d.o.o. Novi Sad, Rumenački put br.50
138 353- 147 /2010-III-04 06/12/2011 Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br.4837, k.o.Surduk Parlić Pravica Prizren,Đerdapska lamela br.7/1
139 353- 153 /2010-III-04 06/12/2011 Izgradnja poslovnog objekta na kat.parc.br.22/1, k.o.Novi Banovci Đorđević Ela Zemun, Bačka br.25
140 353- 97 /2011-III-04 06/12/2011 Dogradnja stambenog objekta na kat.parc.br.2674, k.o.Stara Pazova Erić Danica Stara Pazova,Šturova br.25
141 353- 177 /2011-III-04 07/12/2011 Izgradnja pristupne TT mreže u naselju Belegiš ,,TELEKOM SRBIJA,, A.D. Beograd, Takovska br.2
142 353- 104 /2011-III-04 12/12/2011 Izgradnja prve faze kompleksa za skladištenje prehrambenih sirovina i gotovih proizvoda na kat.parc.br.4903, k.o.Stara Pazova Mitrović Goran Stara Pazova, Slovenski trg bb/12
143 353- 178 /2011-III-04 14/12/2011 Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br.84/1, k.o.Novi Banovci Kriška Martin Novi Banovci, Svetosavska br.164
144 353- 223 /2011-III-04 22/12/2011 Izgradnja maloprodajnog objekta-supermarketa na kat.parc.br.2949/1 k.o.Nova Pazova ,,MM 99,, d.o.o. Stara Pazova, Karađorđeva br.150
одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije