• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Informacije

grb thumbObaveštavaju se građani da će se 17.05.2021. godine vršiti tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na teritoriji opštine Stara Pazova sa početkom u 08.00 časova.

3 grb srbijeNa osnovu člana 53a tačka g) Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik RS”, br. 15/16, 68/20 i 136/20) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Vlada donosi Uredbu o podsticajnim merama za imunizaciju i sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19.

3 grb srbijeNa osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), a u vezi sa članom 8. stav 2. Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/17 i 95/18 – autentično tumačenje) i Odlukom o proglašenju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS”, broj 29/20), na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Vlada Republike Srbije donosi Zaključak.

grb thumbOdeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova, na osnovu člana 50. i člana 51b. stav 3. („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13 -odluka UC, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 9/20-dr. zakon) oglašava Javni uvid u nacrt izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Surduk.

3 grb srbijeNa osnovu člana 14. Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21 i 29/21), na predlog Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, Ministar zdravlja donosi NAREDBU o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19.

3 grb srbijeNa osnovu člana 2. stav 1. tačka 11a) i člana 53. stav 1. tačka 5) Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik RS”, br. 15/16, 68/20 i 136/20), člana 15. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon i 47/18) i člana 4. stav 4. Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti („Službeni glasnik RS”, broj 151/20), na predlog Instituta za javno zdravlje „Milan Jovanović Batut”, Ministar zdravlja donosi UPUTSTVO o načinu primene ograničenja ulaska u Republiku Srbiju licima koja dolaze iz država zahvaćenih epidemijom zarazne bolesti COVID-19.

grb thumbU skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13 - odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon i 9/20) Odeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova objavljuje Rani javni uvid povodom izrade Izmena i dopuna plana generalne regulacije naselja Banovci (Stari Banovci, Novi Banovci, Banovci – Dunav).

grb thumbPoštovani poljoprivredni proizvođači, sa linka u prilogu možete se informisati o subvencijama za podizanje višegodišnjih zasada voća i hmelja.

naslovna infrastrukturne investicije za bolji i komotniji zivot gradjanaNiz velikih infrastrukturnih investicija u opštini Stara pazova se nastavlja i u 2021. godini. Jedan deo važnih infrastrukturnih projekata rađeni su na inicijativu opštinskog rukovodstva samostalno, bez učešće države i AP Vojvodine, ali je proteklih godina veliki broj investicija rađen zajedničkim ulaganjima uz podršku ili republičke ili pokrajinske Vlade. Najčešće su u pitanju investicije usmerene na obimne i kompleksne projekte poput izgradnje nove kanalizacione mreže i zamene stare vodovodne mreže novom, ili izgradnje novih objekata za potrebe građana npr. sportske hale, novi objekti škola, zgrade sa stanovima za određene kategorije stanovništva itd.

grb thumbPoštovani poljoprivredni proizvođači, sa linka u prilogu možete se informisati o Javnom pozivu za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru projekta za konkurentnu poljoprivredu u 2021. godini.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije