• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Informacije

grb thumbObaveštavaju se građani da će se u utorak 23.05.2023. godine vršiti tretman krpelja na teritoriji opštine Stara Pazova na osnovu zaključenog ugovora sa preduzećem "Delco" d.o.o. iz Novog Sada.

grb thumbPoštovani poljoprivrednici, sa linkova u prilogu možete se informisati o najnovijim aktuelnim konkursi Pokrajinskog sekretarijata poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

grb thumbOpština Stara Pazova zajedno sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, raspisuje Konkurs za realizaciju programa pripravnika za nezaposlena lica sa visokim nivoom kvalifikacija.

grb thumbU skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - dr. zakon, 9/20 i 52/21), čl. 37-43. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja ("Sl. glasnik RS" br. 32/19) Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine Autonomne Pokrajine Vojvodine oglašava Rani javni uvid u materijal za izradu izmena i dopuna prostornog plana područja posebne namene sistema za vodosnabdevanje "Istočni Srem".

naslovna zlatne odbojkasice na prijemu kod predsednika radinovicaOpština Stara Pazova organizovala je početkom maja meseca svečani prijem za odbojkašice iz ŽOK „Jedinstvo“ Stara Pazova, koje su nedavno osvojile BPŠ Superlige Srbije i time ostvarile najveći uspeh u klupskoj istoriji, ali i u istoriji kolektivnog sporta u našoj opštini.

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Odeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova oglašava Javnu prezentaciju za izradu urbanističko–tehničke dokumentacije urbanističkog projekta za kat.parc.br. 1372/1 i 1373 k.o. Stara Pazova i izgradnju novog poslovnog objekta spratnosti P+0 radionica za proizvodnju pvc i alu stolarije.

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Odeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju KMS kompleksa na kat.parc.br.4813/56, 4813/57 i 4813/58 k.o. Stara Pazova

grb thumbPoštovani poljoprivrednici, sa linkova u prilogu možete se informisati o najnovijim aktuelnim konkursi Pokrajinskog sekretarijata poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

grb thumbNa osnovu člana 36. stav 3. i 4. a u vezi člana 37. i člana 39. Zakona o javnim preduzećima (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 15/16 i 88/19) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća ''Toplana Stara Pazova'' Stara Pazova, broj 011-12/2023-I od 27. aprila 2023. godine Skupština opštine Stara Pazova, oglašava Javni konkurs za izbor kandidata za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća "Toplana Stara Pazova" Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu tačke 2. Rešenja Predsednika opštine Stara Pazova o obrazovanju Komisije za pripremu i obradu konkursne dokumentacije za raspodelu sredstava za podsticaj razvoja preduzetništva, mikro i malih preduzeća na teritoriji opštine Stara Pazova broj 020-7/20 19-11 od 05.03.2019. godine, Programa lokalno ekonomskog razvoja opštine Stara Pazova 2018-2023 godina ("Službeni list opština Srema", br. 32/17), a u vezi člana 9. Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2023. godinu ("Službeni list opština Srema", br. 40/2022) i Rešenja o opravdanosti dodele državne pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć) broj 400-384/2023-II od 12.04.2023. godine, Komisija raspisuje Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podsticaj razvoja preduzetništva, mikro i malih pravnih lica.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije