• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Informacije

grb thumbObaveštavaju se građani da će se u petak 20.05.2022. godine vršiti tretman krpelja na teritoriji opštine Stara Pazova na osnovu zaključenog ugovora br. 404-25/22-III.

grb thumbObaveštavaju se svi zainteresovani privredni subjekti da je opština Stara Pazova dana 18.05.2022. godine raspisala Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji opštine Stara Pazova.

grb thumbOdeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za urbanističko arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju kondominijuma-tri stambena slobodnostojeća objekta, objekta portirnice i objekta podzemne garaže na kat.parc.br. 1609/1 i 1609/2 k.o. Stari Banovci u Bloku 29-deo namenjen stanovanju.

grb thumbOdeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju stambenog objekta, spratnosti P+4 na kat.parc.br. 2529/2 i 2529/5 k.o. Stara Pazova.

grb thumbOdeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za rekonstrukciju i adaptaciju stambenog objekta u poslovni i izgradnja novog skladišno-poslovnog objekta na kat. parc. br. 835 k.o. Surduk.

grb thumbOdeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa I-faza: Lamela-1, stambeno-poslovni objekat Po+P+4+Pe i poluukopana otvorena garaža Su+P i II-faza: Lamela-2, stambeni objekat Po+P+4+Pe na kat.parc.br. 1132/1 i 1132/2 k.o. Stara Pazova.

soc ekon savetU sredu 11. maja 2022. godine, u Velikoj sali Bele zgrade, Trg dr.Zorana Đinđića bb, u Staroj Pazovi sa početkom u 13,45 časova, za učenike završnih razreda srednje Tehničke škole i srednje Ekonomsko-trgovinske škole iz Stare Pazove održano je predavanje na temu: "Siva ekonomija i rad na crno" u organizaciji Socijalno - ekonomskog saveta opštine Stara Pazova.

naslovna opstina stara pazova donirala vozila za skolu anton skalaPredsednik Opštine Stara Pazova, Đorđe Radinović, uručio je u utorak, 10. maja, ključeve novih Folcvagenovih vozila direktorki Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Anton Skala“ Stara Pazova, Tanji Todorović.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije