• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Informacije

Na osnovu člana 361. stav 1. i člana 363. stav 4. Zakona o energetici ("S. glasnik RS" broj 145/14, 95/18-dr. zakon, 40/21), člana 28. stav 2. Zakona o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik RS" broj 88/11, 46/14-odluka US i 104/16, 95/18), člana 48. tačka 14. Statuta opštine Stara Pazova ("Sl. list opština Srema" broj 9/19), člana 46. stav 1. Odluke o isporuci toplotne energije ("Sl. list opština Srema" broj 15/15, 26/15, 21/16, 31/17, 32/18, 31/19, 37/20) i tačke 10.3 Metodologije koja je sastavni deo Uredbe o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom ("Sl. glasnik RS" br. 63/15), Predsednik opštine Stara Pazova dana 20. oktobra 2021. godine, doneo je Rešenje o odobravanju cena toplotne energije za krajnje kupce za grejnu sezonu 2021/2022. godine.

Preuzmite dokument:

Rešenje

grb thumbOpština Stara Pazova, uz tehničku podršku NSZ, raspisuje Javni poziv za relizaciju programa finansiranja stručnog osposobljavanja nezaposlenih lica - pripravnika za 2021. godinu, koji je otvoren do utroška sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 01.12.2021. godine.

naslovna dodela ugovora o bespovratnoj novcanoj pomoci preduzetnicimaKako bi pomogla malim privrednicima na jačanju konkurentnosti, unapređenju tehnoloških procesa, proizvoda i usluga, povećanja vrednosti i obima prometa, smanjenja troškova finansiranja proizvodne opreme i repromaterijala, Opština Stara Pazova je ove godine putem Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za podsticaj razvoja preduzetništva, mikro i malih pravnih lica izdvojila šest miliona dinara.

grb thumbPoštovani poljoprivredni proizvođači, sa linkova u prilogu možete se informisati o javnim pozivima.

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20, 52/21) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Odeljenje za urbanizam i građenje oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju objekta autoperionice sa prostorom za negu vozila P+0 na kat. parc. br. 2914 k.o. Nova Pazova.

naslovna savet za saobracaj okt 2021Kao što je i najavljeno u periodu od 16. do 22. septembra obeležava se evropska nedelja mobilnosti pod sloganom "Krećimo se održivo. Ostanimo zdravi."

grb thumbObaveštavamo vas da će se lokalni izbori na Kosovu i Metohiji održati dana 17. oktobra 2021. godine.

soc ekon savetU Staroj Pazovi dana 11.oktobra 2021. godine sa početkom u 12,00 časova, je elektronskim putem održana 48. sednica Socijalno-ekonomskog saveta opštine Stara Pazova.

soc ekon savetDana 30. septembra 2021. godine održana je Javna tribina na temu: "Dve decenije socijalnog dijaloga u Republici Srbiji" koju je organizovao Socijalno-ekonomski Savet opštine Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu Zakona o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 88/11, 104/2016 i 95/2018) i Uredbe o utvrđivanju metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom ("Sl. glasnik RS" br. 63/2015), stavlja se na uvid Zahtev za davanje saglasnosti broj 1654 od 28.09.2021. godine na Odluku o ceni toplotne energije broj: 1585-1 od 16.09.2021. godine Nadzornog odbora JKP Toplana Stara Pazova sa prilozima, u postupku ishodovanja saglasnosti na utvrđivanje cena isporuke toplotne energije.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije