• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Informacije

grb thumbNa osnovu člana 38. Zakona o udruženjima („Sl. glasnik RS“ broj 51/2009, 99/11 i 44/2018), člana 64. stav 11. Statuta opštine Stara Pazova („Sl.list opština Srema“ broj 9/19), člana 8. Odluke o rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2020. godinu („Sl.list opština Srema“ broj 40/19, 37/20) i člana 6. stav 1. Pravilnika o izmeni pravilnika o kriterijumu i postupku dodele sredstava ili nedostajućeg dela sredstava iz budžeta opštine Stara Pazova organizacijama i udruženjima građana za sprovođenje programa i projekata od javnog interesa br. 453-2/2017-IV od 06.03.2017. godine, Predsednik opštine Stara Pazova dana 27.10.2020. godine raspisuje Drugi javni konkurs za dodelu sredstava organizacijama i udruženjima građana za sprovođenje programa od javnog interesa na teritoriji opštine Stara Pazova u 2020. godini.

grb thumbNa osnovu člana 32. stav 6. i člana 44. stav 1. Zakona o crkvama i verskim zajednicama („Sl. glasnik RS“ broj 36/2006), člana 48. Statuta opštine Stara Pazova („Sl.list opština Srema“ broj 09/19), člana 6. Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2020. godinu („Sl.list opština Srema“ broj 40/2019) i člana 6. stav 1. Pravilnika o izmeni pravilnika o kriterijumima u postupku dodele sredstava crkvama i verskim zajednicama broj 453-1/17-IV od 06. marta 2017. godine, Predsednik opštine Stara Pazova dana 27.10.2020. godine raspisuje Drugi javni konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama u 2020. godini.

grb thumbOdeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova, na osnovu člana 65. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (“Sl. glasnik RS”, br. 32/19) oglašava promenu termina održavanja javne sednice Komisije za planove Opštine Stara Pazova.

krizni stab sednica 16 10 2020 CIRNa osnovu člana 41.stav 4. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“, broj 87/18), i na osnovu Rešenja o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije(„Službeni list opština Srema“11/19), a u vezi sa Naredbom o proglašenju epidemije zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS“ broj 37/20), Opštinski štab za vanredne situacije opštine Stara Pazova, na sednici održanoj dana 16.10.2020. godine, donosi Zaključak.

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13 - odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - dr.zakon i 9/20) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Odeljenje za urbanizam i građenje oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za urbanističko arhitektonsku razradu lokaliteta planiranog za izgradnju skadišta za viljuškare na kat. parc. br. 1686/3 k.o. Krnješevci, Opština Stara Pazova.

grb thumbPoštovani poljoprivredni proizvođači, sa linka u prilogu možete se informisati o kupovini merkantilnog kukuruza preko Robnih rezervi.

grb thumbNa osnovu člana 99. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS” broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 i 9/2020), člana 19. Odluke o građevinskom zemljištu u javnoj svojini opštine Stara Pazova ("Službeni list opština Srema" broj 9/17), i Rešenja Predsednika opštine Stara Pazova broj 464-16/2020-II od 13.10.2020.godine, Odeljenje za investicije Opštinske uprave Opštine Stara Pazova OBAVEŠTAVA

naslovna medjunarodni dan seoskih zena obelezen u novim banovcimaU Novim Banovcima, povodom Međunarodnog dana seoskih žena, boravio je danas Zoran Đorđević, ministar za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i tom prilikom se upoznao sa radom Udruženje žena "Mimoza" Novi Banovci. Ministra Đorđevića dočekao je Đorđe Radinović, predsednik Opštine Stara Pazova sa svojim saradnicima, kao i predstavnice ovog udruženja.

grb thumbNa osnovu člana 361. stav 1. i člana 363. stav 4. Zakona o energetici ("S. glasnik RS" broj 145/14, 95/18-dr. zakon), člana 28. stav 2. Zakona o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik RS" broj 88/11, 46/14-odluka US i 104/16, 95/18), člana 48. tačka 14. Statuta opštine Stara Pazova ("Sl. list opština Srema" broj 9/19), člana 46. stav 1. Odluke o isporuci toplotne energije ("Sl. list opština Srema" broj 15/15, 26/15, 21/16, 31/17) i tačke 10.3 Metodologije koja je sastavni deo Uredbe o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom ("Sl. glasnik RS" br. 63/15), Predsednik opštine Stara Pazova dana 28. septembra 2020. godine, doneo je Rešenje o odobravanju cena toplotne energije za krajnje kupce za grejnu sezonu 2020/2021. godine.

grb thumbPoštovani poljoprivredni proizvođači, sa linka u prilogu možete se informisati o o subvencijama od 20.000 dinara po prodatom grlu tovne junadi.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije