• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Informacije

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Odeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za rušenje postojećih i izgradnju 5 stambenih objekata u 3 faze na kat. parc. 4611, 4612, 4613 i 4614 k.o. Nova Pazova.

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Odeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju stambene zgrade Pd+P+4+Pk na kat. parc. 2525, 2526/3 k.o. Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Odeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju stambenih objekata u prekinutom nizu u 3 faze na kat. parc. 990, 991 i 992 k.o. Stara Pazova.

grb thumbPSS Sremska Mitrovica vršiće izdavanje eID broja poljoprivrednim proizvođačima u zgradi opštine Stara Pazova, Svetosavska 11 – Sala za venčanje, utorkom i četvrtkom, u sledećim terminima:

naslovna nastavljaju se ulaganja u putnu infrastrukturu rekonstrukcija puta krnjesevci vojka 1Nova aktuelna kapitalna investicija koju, kao u cilju nastavka uređenja i rekonstrukcije lokalnih puteva sprovodi rukovodstvo staropazovačke Opštine, je i rekonstrukcija važnog putnog pravca Stari Banovci – Krnješevci. Važno je naglasiti da Opština Stara Pazova, ovu vezu sa međunarodnim autoputem E70, samostalno finansira unapred planiranim sredstvima iz budžeta, što je jedan od retkih slučajeva među opštinama u Republici Srbiji. Na opšte zadovoljstvo meštana, nakon radova u Staroj Pazovi i Vojki, putarske mašine se se preselile u Krnješevce.

grb thumbNa osnovu Zakona o komunalnim delatnostima (Sl. glasnik RS, br. 88/11, 104/2016 i 95/2018) stavlja se na uvid Zahtev za davanje saglasnosti na izmene i dopune Cenovnika komunalnih usluga "Čistoća" j.p. Stara Pazova.

soc ekon savetDana 13. januara 2023. godine sa početkom u 11,00 časova u maloj sali opštine Stara Pazova održana je 56. redovna sednica Socijalno-ekonomskog saveta opštine Stara Pazova.

grb thumbPoljoprivredni proizvođači mogu od danas, ukoliko nisu ranije, da u poštama širom Srbije uzmu parametre za svoj eID broj što predstavlja prvi korak za pristup platformi eAgrar.

grb thumbPoljoprivredni proizvođači u Srbiji od danas mogu, ukoliko nisu ranije, da preuzmu svoj eID broj, što je prvi korak u uvođenju informacionog sistema „eAgrar“, a ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelena Tanasković rekla je da poljoprivrednici taj broj mogu da preuzmu u poštama širom Srbije i da je cilj uvođenja novog sistema da 450.000 poljoprivrednih gazdinstava pređe na digitalno vođenje posla.

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/21) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Odeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju stambeno poslovnog objekta spratnosti P+2+Ps na kat. parc. 1955 i 1956 k.o. Stara Pazova.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije