• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Komunalna inspekcija
Plan inspekcijskog nadzora komunalne inspekcije za 2018. godinu
Plan inspekcijskog nadzora Odeljenja za inspekcijske poslove i komunalne delatnosti za 2019. godinu
Plan inspekcijskog nadzora komunalne inspekcije za 2020. godinu
Plan inspekcijskog nadzora komunalne inspekcije za 2021. godinu
Plan inspekcijskog nadzora komunalne inspekcije za 2022. godinu
Plan inspekcijskog nadzora komunalne inspekcije za 2023. godinu
Plan inspekcijskog nadzora komunalne inspekcije za 2024. godinu
Izveštaj o radu komunalne inspekcije za 2017. godinu
Izveštaj o radu Odeljenja za inspekcijske poslove i komunalne delatnosti za 2018. godinu
Izveštaj o radu komunalne inspekcije za period 01.01.2019. - 30.09.2019. godine
Izveštaj o radu inspekcijskih službi za period od 01.01.2019.- 31.12.2019. godine
Izveštaj o radu inspekcijskih službi za period od 01.01.2020.- 30.09.2020. godine
Izveštaj o radu inspekcijskih službi za period od 01.01.2020.- 31.12.2020. godine
Izveštaj o radu inspekcijskih službi za period od 01.01.2022.- 30.09.2022. godine
Izveštaj o radu inspekcijskih službi za period od 01.01.2022.- 30.12.2022. godine
Izveštaj o radu Odeljenja za inspekcijske poslove za 2021. godinu
Kontrolna lista 1-1 - Komunalni red - ograda
Kontrolna lista 1-2 - Komunalni red - trotoar
Kontrolna lista 1-3 - Komunalni red - travnjak, živica, sadnice
Kontrolna lista 1-4 - Komunalni red - vozila
Kontrolna lista 1-5 - Komunalni red - park
Kontrolna lista 1-6 - Komunalni red - građevinski materijal
Kontrolna lista 1-7 - Komunalni red - radovi na javnoj površini
Kontrolna lista 1-8 - Komunalni red - izlaganje robe
Kontrolna lista 1-9 - Spaljivanje otpada
Kontrolna lista 2-1 - Pijace - Obaveze davaoca usluge
Kontrolna lista 2-2 - Pijace - Izdavanje pijačnog prostora
Kontrolna lista 2-3 - Pijace - Korisnici
Kontrolna lista 2-4 - Pijace - Korisnici van pijace
Kontrolna lista 3-1 - Držanje domaćih životinja - Papkara i kopitara
Kontrolna lista 3-2 - Držanje domaćih životinja - Živina i golubovi
Kontrolna lista 3-3 - Držanje domaćih životinja - Pasa i mačaka
Kontrolna lista 3-4 - Držanje domaćih životinja - Pčelinjaci
Kontrolna lista 3-5 - Hvatanje i uništavanje pasa i mačaka
Kontrolna lista 4 - Radno vreme ugostiteljskih objekata
Kontrolna lista 5-1 - Snabdevanje vodom - Obaveze Davaoca usluga prema korisnicima usluga
Kontrolna lista 5-2 - Snabdevanje vodom - Obaveze Izvođača radova prema vodovodnoj infrastrukturi
Kontrolna lista 5-3 - Snabdevanje vodom - Obaveze korisnika usluga
Kontrolna lista 6-1 - Javni prevoz putnika u prigradskom saobraćaju
Kontrolna lista 7-1 - obavljanje trgovine
Kontrolna lista 7-2 - obavljanje trgovine
Kontrolna lista 7-3 - obavljanje trgovine
Kontrolna lista 8 - Zauzeće javne površine (privremeni objekti)
Kontrolna lista 9-1 - Upravljanje grobljima
Kontrolna lista 9-2 - Izvođenje radova
Kontrolna lista 9-3 - Upravljanje grobljima i pogrebne usluge - izvođač radova
Kontrolna lista 9-4 - Upravljanje grobljima i pogrebne usluge - Održavanje reda na groblju
Kontrolna lista 9-5 - Upravljanje grobljima i pogrebne usluge - Pogrebne usluge
Kontrolna lista 10-1 - Iznošenje i deponovanje otpadnih materija (Korisnik)
Kontrolna lista 10-2 - Iznošenje i deponovanje otpadnih materija
Kontrolna lista 10-3 - Deponije
Kontrolna lista 10-4 - Iznošenje i deponovanje poljoprivrednog otpada i uklanjanje konfiskata
Kontrolna lista 11-1 - Odvođenje atmosferskih voda
Kontrolna lista 11-2 - Davalac usluge - otpadne vode
Kontrolna lista 11-3 - Davalac usluge obustava/kvar na objektima kanalizacije
Kontrolna lista 11-4 - Priključenje na javnu kanalizacionu mrežu-insvestitor
Kontrolna lista 11-5 - Priključenje na javnu kanalizacionu mrežu-korisnik
Kontrolna lista 11-6 - Istakanje jama u javnu kanalizaciju
Kontrolna lista 11-7 - Odvođenje otpadnih voda - Zaštita javne kanalizacije
Kontrolna lista 11-8 - Odvođenje otpadnih voda - Obustavljanje usluga odvođenja otpadnih voda
Kontrolna lista 12-1 - Isporuka toplotne energije - davalac usluga
Kontrolna lista 12-2 - Isporuka toplotne energije prekid, remont
Kontrolna lista 12-3 - Odobrenje mesečni troškovi
Kontrolna lista 12-4 - Korisnici, kupci
Kontrolna lista 12-5 - Ugovor o snabdevanju toplotnom energijom
Kontrolna lista 13-1 - Upravljanje javnim parkiralištima
Kontrolna lista 13-2 - Kontrolori
Kontrolna lista 13-3 - Korisnik parkirališta
Kontrolna lista 14-1 - Odžavanje javnih zelenih površina - očuvanje dendrofonda
Kontrolna lista 14-2 - Odžavanje javnih zelenih površina - izvođenje radova na javnim zelenim površinama
Kontrolna lista 14-3 - Odžavanje javnih zelenih površina - obaveze JKP
Inspekcija za zaštitu životne sredine
Plan inspekcijskog nadzora inspekcije zaštite životne sredine za 2018. godinu
Plan inspekcijskog nadzora inspekcije zaštite životne sredine za 2019. godinu
Plan rada inspekcije zaštite životne sredine za 2021. godinu
Plan rada inspekcije zaštite životne sredine za 2022. godinu
Plan rada inspekcije zaštite životne sredine za 2023. godinu
Plan rada inspekcije za zaštitu životne sredine za 2024. godinu
Plan inspekcijskog nadzora inspekcije zaštite životne sredine za 2020. godinu
Saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine na Predlog plana inspekcijskog nadzora za 2022. godinu inspekcije za zaštitu životne sredine
Izveštaj o radu inspekcije za zaštitu životne sredine za 2017. godinu
Izveštaj o radu inspekcije za zaštitu životne sredine za 2019. godinu
Izveštaj o radu inspekcije za zaštitu životne sredine za 2018. godinu
Kontrolna lista - dostava podataka prema zakonu o zaštiti životne sredine
Kontrolna lista - dokumentacija (operater)
Kontrolna lista - nesanitarne deponije - smetlišta
Kontrolna lista - otpadna ulja (operater)
Kontrolna lista - skladištenje otpada (operater)
Kontrolna lista - tretman otpada (operater)
Kontrolna lista - utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada postrojenja za upravljanje otpadom
Kontrolna lista - podnošenje zahteva za integrisanu dozvolu
Kontrolna lista - postupanje proizvođača neopasnog i inertnog otpada
Kontrolna lista - studija o proceni uticaja
Kontrolna lista - integrisana dozvola
Kontrolna lista - zaštita od buke u životnoj sredini
Kontrolna lista - zaštita vazduha kod benzinskih stanica
Kontrolna lista - zaštita vazduha kod postrojenja za sagorevanje
Kontrolna lista - zaštita vazduha kod stacionarnih postrojenja
Inspekcija za drumski saobraćaj
Plan inspekcijskog nadzora inspektora za drumski saobraćaj za 2017. godinu
Plan inspekcijskog nadzora inspektora za drumski saobraćaj za 2018. godinu
Plan inspekcijskog nadzora Odeljenja za inspekcijske poslove i komunalne delatnosti za 2019. godinu
Plan inspekcijskog nadzora inspektora za drumski saobraćaj za 2020. godinu
Plan inspekcijskog nadzora inspektora za drumski saobraćaj za 2021. godinu
Plan inspekcijskog nadzora inspektora za drumski saobraćaj za 2022. godinu
Plan inspekcijskog nadzora inspektora za drumski saobraćaj za 2023. godinu
Plan inspekcijskog nadzora inspektora za drumski saobraćaj za 2024. godinu
Izveštaj o radu inspektora za drumski saobraćaj za 2017. godinu
Izveštaj o radu Odeljenja za inspekcijske poslove i komunalne delatnosti za 2018. godinu
Izveštaj o radu inspekcijskih službi za period 01.01. - 30.09.2020. godine
Izveštaj o radu inspektora za drumski saobraćaj za period 01.01.2019. - 30.09.2019. godine
Izveštaj o radu inspekcijskih službi za period od 01.01.2019.- 31.12.2019. godine
Izveštaj o radu inspekcijskih službi za period od 01.01.2022.- 30.09.2022. godine
Kontrolna lista - taksi vozilo
Kontrolna lista - taksi prevoz
Kontrolna lista - taksi prevoznik
Kontrolna lista - javni linijski prevoz putnika
Kontrolna lista - stajališta
Kontrolna lista 6 - javni prevoz putnika u prigradskom saobraćaju
Građevinska inspekcija
Godišnji plan inspekcijskog nadozora za 2018. godinu
Godišnji plan rada građevinske inspekcije za 2020. godinu
Plan inspekcijskog nadzora građevinske inspekcije za 2019. godinu
Plan inspekcijskog nadzora građevinske inspekcije za 2023. godinu
Plan inspekcijskog nadzora građevinske inspekcije za 2024. godinu
Izveštaj o radu građevinske inspekcije od 01.01.2017 do 31.12.2017
Izveštaj o radu Odeljenja za inspekcijske poslove i komunalne delatnosti za 2018. godinu
Izveštaj o radu građevinske inspekcije od 2019. godinu
Izveštaj o radu inspekcijskih službi za period od 01.01.2020.- 31.12.2020. godine
Mišljenje Ministarstva o Predlogu godišnjeg plana inspekcijskog nadzora za 2021. godinu
Plan inspekcijskog nadzora građevinske inspekcije za 2021. godinu
Mišljenje Ministarstva o Predlogu godišnjeg plana inspekcijskog nadzora za 2022. godinu
Plan inspekcijskog nadzora građevinske inspekcije za 2022. godinu
Kontrolna lista 02 - Rešenje o odobrenju za izvođenje radova
Kontrolna lista 03 - Prijava završetka izrade temelja objekta
Kontrolna lista 04 - Prijava završetka objekta u konstruktivnom smislu
Kontrolna lista 05 - Nadzor nad korišćenjem objekta – Upotrebna dozvola
Kontrolna lista 07 - Program održavanja zgrade i opšte stanje zgrade
Kontrolna lista 08 - Bezbednost zgrade – stanje konstruktivnih građevinskih elemenata zgrade
Kontrolna lista 09 - Bezbednost zgrade – stanje drugih građevinskih elemenata zgrade
Kontrolna lista 010 - Bezbednost zgrade – stanje uređaja i opreme zgrade
Kontrolna lista 011 - Bezbednost zgrade – stanje instalacija zgrade
Kontrolna lista 012 - Bezbednost zgrade – stanje opreme i drugih elemenata izvan zgrade
Prosvetna inspekcija
Godišnji plan rada prosvetnog inspektora za 2018. godinu
Godišnji plan rada/inspekcijskog nadzora prosvetne inspekcije za 2024. godinu
Predlog godišnjeg plana rada prosvetnog inspektora od 01.09.2018. do 01.09.2019. godine
Godišnji plan rada prosvetnog inspektora za 2019. i 2020. godinu
Godišnji plan rada prosvetnog inspektora za 2020. i 2021. godinu
Godišnji plan inspekcijskog nadzora/rada prosvetne inspekcije za školsku 2021/2022. godinu
Godišnji plan inspekcijskog nadzora/rada prosvetne inspekcije za školsku 2022/2023. godinu
Izveštaj o radu prosvetnog inspektora za 2017. godinu
Izveštaj o radu Odeljenja za inspekcijske poslove i komunalne delatnosti za 2018. godinu
Izveštaj o radu prosvetnog inspektora za 2019. godinu
10. Kontrolna lista - predškolska ustanova
11. Kontrolna lista - osnovna škola
12. Kontrolna lista - srednja škola
16. Kontrolna lista - zaštita od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja
17. Kontrolna lista - za postupanje u slučaju od diskriminatornog ponašanja
Inspekcija za sport
Godišnji plan rada inspektora za sport za 2018. godinu
Plan inspekcijskog nadzora za 2019. godinu
Plan inspekcijskog nadzora za sportsku inspekciju za 2024. godinu
Plan inspekcijskog nadzora za 2023. godinu
Saglasnost na Godišnji plan inspekcijskog nadzora za 2023. godinu
Izveštaj o radu Odeljenja za inspekcijske poslove i komunalne delatnosti za 2018. godinu
1. Kontrolna lista - opšti deo
2. Kontrolna lista - sportska pravila
3. Kontrolna lista - sportisti
4. Kontrolna lista - sportski stručnjaci
5. Kontrolna lista - prostor, sportski objekti i sportska oprema
Odeljenje za javne prihode - Poreska inspekcija
Plan inspekcijskog nadzora inspektora za kancelarijsku, terensku kontrolu i naplatu za 2017. godinu
Plan inspekcijskog nadzora inspektora za kancelarijsku, terensku kontrolu i naplatu za 2018. godinu
Plan inspekcijskog nadzora inspektora za kancelarijsku, terensku kontrolu i naplatu za 2019. godinu
Plan inspekcijskog nadzora inspektora za kancelarijsku, terensku kontrolu i naplatu za 2020. godinu
Plan inspekcijskog nadzora inspektora za kancelarijsku, terensku kontrolu i naplatu za 2021. godinu
Plan inspekcijskog nadzora inspektora za kancelarijsku, terensku kontrolu i naplatu za 2022. godinu
Plan inspekcijskog nadzora inspektora za kancelarijsku, terensku kontrolu i naplatu za 2023. godinu
Plan inspekcijskog nadzora inspektora za kancelarijsku, terensku kontrolu i naplatu za 2024. godinu
Izveštaj o radu inspektora za kancelarijsku, terensku kontrolu i naplatu za 2017. godinu
Izveštaj o radu inspektora Odeljenja za javne prihode za period 01.01.2019. - 30.09.2019. godine
Izveštaj o radu inspektora Odeljenja za javne prihode za period 01.01.2018. - 30.09.2018. godine
Izveštaj o radu inspektora Odeljenja za javne prihode za period 01.01.2020. - 30.09.2020. godine
Izveštaj o radu inspektora Odeljenja za javne prihode za period 01.01.2022. - 31.12.2022. godine
Izveštaj o radu inspektora za period od 01.01.2019.- 31.12.2019. godine
Izveštaj o radu inspektora za period od 01.01. - 31.12.2020. godine
Izveštaj o radu inspektora za period od 01.01. - 30.09.2022. godine
Kontrolna lista 1 - Kancelarijska kontrola
Kontrolna lista 2 - Terenska kontrola
Kontrolna lista 3 - Naplata
одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije