• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Obaveštenja

grb thumbNa osnovu Zakona o komunalnim delatnostima (Sl. glasnik RS, br. 88/11, 104/2016 i 95/2018) stavlja se na uvid Zahtev za davanje saglasnosti na izmene i dopune Cenovnika komunalnih usluga "Čistoća" j.p. Stara Pazova.

grb thumbObaveštavaju se građani opštine Stara Pazova da će se u periodu od 02.12. - 11.12.2022. godine obaviti kontrolni popis građana u okviru Popisa 2022. godine i to na teritoiji naseljenog mesta Stara Pazova i Vojka.

grb thumbNa osnovu Zakona o komunalnim delatnostima (Sl. glasnik RS, br. 88/11, 104/2016 i 95/2018), stavlja se na uvid Zahtev za davanje saglasnosti broj: 101002 od 02.11.2022. god. i Odluka Nadzornog odbora broj: 10096 od 02.11.2022 god. JKP "Vodovod i kanalizacija" Stara Pazova.

grb thumbNa osnovu Zakona o komunalnim delatnostima (Sl. glasnik RS, br. 88/11, 104/2016 i 95/2018) i Odluke o pijacama objavljene u "Službenom listu opstine Srema" br.38/13, 13/14, 46/20 , stavlja se na uvid Zahtev za davanje saglasnosti broj 3696/1-1 od 21.10.2022. godine. i Odluka nadzornog odbora, broj 3696/1 od 21.10.2022 godine.

grb thumbNa osnovu Zaključka Saveta za bezbednost saobraćaja broj 06- 161/2022-IV od 12.10.2022. godine, a u skladu sa Programom korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na području opštine Stara Pazova za 2022. godinu, po sprovedenom Javnom pozivu za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečijih auto sedišta za decu rođenu u periodu januar - jun 2022. godine, koji je objavljen 12. septembra 2022. godine, Savet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova, na sednici održanoj 12. oktobra 2022. godine donosi sledeći Zaključak o dodeli besplatnih dečijih auto sedišta za decu rođenu u periodu januar - jun 2022. godine.

grb thumbNa osnovu člana 361. stav 1. i člana 363. stav 4. Zakona o energetici ("S. glasnik RS" broj 145/14, 95/18-dr. zakon, 40/21), člana 28. stav 2. Zakona o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik RS" broj 88/11, 46/14-odluka US, 104/16, 95/18), člana 48. tačka 14. Statuta opštine Stara Pazova ("Sl. list opština Srema" broj 9/19), člana 46. stav 1. Odluke o isporuci toplotne energije ("Sl. list opština Srema" broj 15/15, 26/15, 21/16, 31/17, 32/18, 31/19, 37/20) i tačke 10.3 Metodologije koja je sastavni deo Uredbe o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom ("Sl. glasnik RS" br. 63/15), Predsednik opštine Stara Pazova dana 19. septembra 2022. godine, doneo je Rešenje o odobravanju cena toplotne energije za krajnje kupce za grejnu sezonu 2022/2023. godine.

grb thumbNa osnovu člana 47. i 48. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 72/09, 20/ 14-Odluka US, 55/ 14 i 47/ 18) člana 7. Pravilnika o načinu vođenja posebnog biračkog spiska nacionalne manjine ("Službeni glasnik Renublike Srbije", br. 61/18) a u vezi Odluke o raspisivanju izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 100/2022) raspisanih za 13.11.2022 godine, Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje Obaveštenje o uvidu u poseban birački spisak.

grb thumbObaveštavaju se građani opštine Stara Pazova da JVP „Vode Vojvodine“ u utorak 06.09.2022. godine i četvrtak 08.09.2022. godine organizuje prijem obveznika naknade za odvodnjavanje u Staroj Pazovi.

grb thumbNa osnovu Zakona o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 88/11, 104/2016 i 95/2018) i Uredbe o utvrđivanju metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom ("Sl. glasnik RS" br. 63/2015), stavlja se na uvid Zahtev za davanje saglasnosti broj: 1455. od 19.08.2022. godine na Odluku o ceni toplotne energije broj: 1452. od 19.08.2022. godine Nadzornog odbora JKP "Toplana" Stara Pazova sa prilozima, u postupku ishodovanja saglasnosti na utvrđivanje cena isporuke toplotne energije.

grb thumbObaveštavamo Vas da ćemo u periodu od 15.08.2022 do 19.08.2022. godine, izvršiti tretman odraslih formi komaraca sa zemlje i vazduha na teritoriji opštine Stara Pazova.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije