• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Obaveštenja

grb-thumbNa osnovu Sporazuma o donaciji zaključenog između Razvojne banke Saveta Evrope i Republike Srbije u okviru Regionalnog stambenog programa - Potprojekat br. 5 (u daljem tekstu: Potprojekat br. 2), Ugovora o realizaciji stambene izgradnje u okviru Regionalnog stambenog programa – Stambeni program u Republici Srbiji, zaključenim između Komesarijata za izbeglice i migracije (u daljem tekstu: Komesarijat),

grb-thumbObaveštavaju se građani opštine Stara Pazova da će se u periodu od 02.07.2018. – 09.07.2018. godine sa početkom u 10h obaviti tretman suzbijanja krpelja sa zemlje na sledećim lokacijama:

grb-thumbPoštovani poljoprivrednici, i ove godine Opštinska uprava opštine Stara Pazova i PSS Sremska Mitrovica d.o.o. su putem javne nabavke potpisale ugovor koji se odnosi na uzorkovanje i analizu kontrole plodonosti zemljišta kao i davanje preporuke za đubrenje za željene kulture. Uzorkovanje će se vršiti u svim katastarskim opštinama opštine Stara Pazova.

grb-thumbKomisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom pomoći kroz kupovinu seoskih kuća i dodelu paketa pomoći u vidu nabavke građevinskog materijala ili kućnih aparata/nameštaja u okviru potprojekta 7 - Regionalni stambeni program u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Komisija), na osnovu člana 19. stav 7. i 8. Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS”, broj 18/92, „Službeni list SRJ”, broj 42/02 ― SUS i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10, u daljem tekstu: Zakon) i člana 9 stav 3 Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoskih kuća i dodelu paketa pomoći u vidu nabavke građevinskog materijala ili kućnih aparata/nameštaja, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika u okviru potprojekta - (u daljem tekstu: Pravilnik o radu Komisije), donosi 9.maja 2018. godine Odluku o rešavanju stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoskih kuća i dodelu paketa pomoći u vidu građevinskog materijala i/ili kućnih aparata/nameštaja sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova.

Odluka Nadzornog odbora JP Čistoća Stara PazovaNa osnovu Zakona o komunalnim delatnostima (Sl. glasnik RS, br. 88/11 i 104/16) stavlja se na uvid Odluka Nadzornog odbora JP Čistoća Stara Pazova broj 1504/1 od 27.04.2018. godine, o usvajanju izmena i dopuna cenovnika komunalnih usluga, radi dobijanja saglasnosti za obavljanje komunalnih usluga.

grb-thumbObaveštavaju se građani opštine Stara Pazova da će se u periodu od 30.04.2018. – 05.05.2018. godine obaviti tretman suzbijanja odraslih formi komaraca iz vazduha na teritoriji opštine Stara Pazova. Tretmanom će biti obuhvaćena sledeća naselja: Stari Banovci, Novi Banovci, Surduk i Belegiš.

grb-thumbOvom uredbom bliže se propisuju uslovi, način i postupak za ostvarivanje prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, kriterijumi za utvrđivanje visine zakupnine za pravo prvenstva zakupa, kao i dokumentacija koja se dostavlja uz zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa.

grb-thumbNa osnovu članova ZZ. i 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi ("Službe ni list APV" broj Z7 /14 i 54/14-dr.odluka, Z7/16 i 29/17) i na osnovu člana 19. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", br. 135/04 i 88/10), a u vezi s članom 21. Zakona o šumama ("Službeni glasnik RS", br. ZO/10, 9Z/12 i 89/15), pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, donosi Odluku o sprovođenju postupka učešća javnosti u razmatranju izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu plana razvoja šuma severnobačkog šumskog područja za period od 2016. do 2025. godine.

grb-thumbObaveštavaju se građani da će se dana 13.04. – 20.04.2018. godine izvršiti tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji naše opštine. Vreme početka tretmana 07:00h.

grb-thumbOpština Stara Pazova podržava inicijativu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i SECPA-e o uspostavljanju sistema zbrinjavanja ambalažnog otpada od individualnih korisnika sredstava za zaštitu bilja, koja će se realizovati na teritoriji naše Opštine 24.05.2018. godine.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije