• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Obaveštenja

grb-thumbOpština Stara Pazova podržava inicijativu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i SECPA-e o uspostavljanju sistema zbrinjavanja ambalažnog otpada od individualnih korisnika sredstava za zaštitu bilja, koja će se realizovati na teritoriji naše Opštine 24.05.2018. godine.

grb-thumbNa osnovu člana 19. stav 2. tačka 5. Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS“, broj 18/92, Službeni list SRJ“, broj 42/02-SUS i „Službeni glasnik RS“, broj 30/10), člana 6,8, i 9 stav 1. Uredbe o bližim uslovima i merilima za utvrđivanje reda prvenstva za rešavanje stambenih potreba izbeglica („Službeni glasnik RS“, broj 58/11) i člana 16. Pravilnika o radu Komisije za izbor korisnika za dodelu sredstava pomoći porodicama izbeglih lica za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski i drugi materijal i/ili opremu za popravku ili adaptaciju predmetnih seoskih kuća sa okućnicom br.110-24/2017-II od 31. jula 2017. godine, Komisija za izbor korisnika za dodelu sredstava pomoći porodicama izbeglih lica za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski i drugi materijal i/ili opremu za popravku ili adaptaciju predmetnih seoskih kuća sa okućnicom, na svojoj sednici održanoj 22. marta 2018. godine objavljuje Konačnu listu prvenstva podnosilaca prijava za izbog korisnika za dodelu sredstava pomoći porodicama izbeglih lica za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatne pomoći u građevinskom materijalu za adaptaciju predmetne seoske kuće.

grb-thumbPovodom akcije „SAT ZA NAŠU PLANETU 2018“ obaveštavaju se građani da i Opština Stara Pazova podržava akciju WWF-SVETSKA ORGANIZACIJA ZA PRIRODU i priključuje se najmasovnijoj svetskoj dobrovoljnoj akciji koja svake godine uključuje više miliona ljudi, u preko 7000 gradova iz 178 država, tako što će dati svoj skroman doprinos na globalnom nivou.

grb-thumbRazvojni fond Vojvodine sa novim kreditnim linijama izlazi u susret privredi i poljoprivredi.

grb-thumbNa osnovu člana 14. Pravilnika o uslovima i kriterijumima Komisije za izbor korisnika za dodelu sredstava pomoći porodicama izbeglih lica za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski i drugi materijal i/ili opremu za popravku ili adaptaciju predmetnih seoskih kuća sa okućnicom broj 110-24/2017-II od 11 07.2017. godine, Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći, obrazovana rešenjem Predsednika opštine Stara Pazova, broj 205-59/2017-II od 09.06.2017. godine, na sednici održanoj dana 05.03.2018. godine, donela je Predlog liste reda prvenstva za dodelu pomoći za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i dodatne pomoći namenjen za građevinski ili drugi materijal.

grb-thumbNa osnovu člana 66. Statuta opštine ("službeni list", br. 26/08 i 5/13) u vezi sa članom 27. Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama ("Službeni glasnik RS "broj: 88/11, 15/16 i 104/16), Opštinsko veće opštine Stara Pazova je dana 28.februara 2018. godine donelo Zaključak o utvrđivanju javnog interesa za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva za rekonstrukciju i modernizaciju sistema javnog osvetljenja opštine Stara Pazova primenom mera energetske efikasnosti (savremenom led tehnologijom)

grb-thumbNa osnovu člana 19. stav 2. tačka 5. Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS“, broj 18/92, Službeni list SRJ“, broj 42/02-SUS i „Službeni glasnik RS“, broj 30/10), člana 6,8, i 9 stav 1. Uredbe o bližim uslovima i merilima za utvrđivanje reda prvenstva za rešavanje stambenih potreba izbeglica („Službeni glasnik RS“, broj 58/11) i člana 16. Pravilnika o radu Komisije za izbor korisnika za dodelu pomoći interno raseljenim licima dok su u raseljeništvu za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju dodeljene seoske kuće sa okućnicom br.205-15/16- II od 22. juna 2016. godine, Komisija za dodelu sredstava namenjenih poboljšanju uslova stanovanja porodica interno raseljenih lica kroz kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i dodatne pomoći u građevinskom materijalu za adaptaciju iste br, na svojoj sednici održanoj 01. juna 2017. godine objavljuje Konačnu listu prvenstva podnosilaca prijava za izbog korisnika pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatne pomoći u građevinskom materijalu za adaptaciju predmetne seoske kuće.

grb-thumbNa osnovu člana 14. Pravilnika o uslovima i kriterijumima Komisije za izbor korisnika za dodelu sredstava pomoći porodicama interno raseljenih lica za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski i drugi materijal i/ili opremu za popravku ili adaptaciju predmetnih seoskih kuća sa okućnicom broj 205- 15/2016-II od 04 07.2016. godine, Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći, obrazovana rešenjem Predsednika opštine Stara Pazova, broj 205-21/2016-II od 03.06.2016. godine, na sednici održanoj dana 05.02.2018. godine, donela je Predlog liste reda prvenstva za dodelu pomoći za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i dodatne pomoći namenjen za građevinski ili drugi materijal.

grb-thumbNa osnovu Zakona o komunalnim delatnostima (Sl. glasnik RS, br. 88/11 i 104/16) stavlja se na uvid Odluka Nadzornog odbora JKP "Vodovod i kanalizacija" j.p. Stara Pazova broj 9637 od 11.12.2017. godine, o usvajanju izmena i dopuna cenovnika komunalnih usluga, radi dobijanja saglasnosti za obavljanje komunalnih usluga.

grb-thumbVlada Republike Srbije dala je saglasnost da Republička direkcija za robne rezerve izvrši naturalnu razmenu do 10.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu stoku (tovne svinje i junad) sa primarnim proizvođačima koji imaju zatvoreni proizvodni ciklus.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije