• Facebook page
 • Twitter page
 • YouTube page
 • RSS
 • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Odeljenje za investicije obavlja upravne, stručne i administrativno-tehničke poslove u neposrednom sprovođenju zakona i drugih propisa u vezi realizacije investicija i to:

 • obavlja poslove koji se odnose na realizaciju razvojnih projekata od interesa za opštinu, predstavljanje investicionih potencijala opštine i realizaciju aktivnosti na privlačenju investicija,
 • predlaže prioritete investicija,
 • vrši poslove u vezi realizacije investicija koje se finansiraju iz budžeta opštine i primanja na osnovu zaduživanja i donacija, i projektuje i prati realizaciju budžeta za investicije,
 • obavlja poslove u vezi sa pripremom tenderske dokumentacije i realizacijom javnih nabavki,
 • koordinira poslove imovinsko-pravne pripreme, planske dokumentacije i projektne dokumentacije sa nadležnim odeljenjima i preduzećima,
 • vrši poslove u vezi sa stručnim nadzorom, obezbeđuje uslove i obavlja poslove u vezi opremanja javnog građevinskog zemljišta, odnosno vrši poslove koji se odnose na obezbeđivanje uslova za izgradnju objekata komunalne infrastrukture i uređenja javnih površina, čiji je investitor opština,
 • učestvuje u izradi predloga projekata javno-privatnog partnerstava na izgradnji objekata,
 • podnosi zahteve za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole za sve objekte u kojima se kao investitor ili suinvestitor pojavljuje opština, odnosno za sve objekte koji se grade na zemljištu koje je u javnoj svojini, osim zahteva koji su u ovoj oblasti u nadležnosti javnih i javno komunalnih preduzeća,
 • obavlja poslove koji se odnose na uređivanje, otuđenje i zakup građevinskog zemljišta,
 • izrađuje nacrt programa uređenja građevinskog zemljišta,
 • inicira pribavljanje građevinskog zemljišta u javnu svojinu opštine,
 • priprema nacrte odluka, rešenja i zaključaka koje donosi Skupština opštine, Predsednik opštine i Opštinsko veće, učestvuje u izradi i daje mišljenje na nacrte i predloge odluka i drugih normativnih akata iz ove oblasti,
 • vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama opštine, a po nalogu Predsednika opštine, načelnika Opštinske uprave i načelnika Odeljenja.

Načelnik odeljenja: Branka Jovanović

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije