• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Danas je: god.

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Studije na javnom uvidu i obaveštenja o donetim rešenjima

Obaveštenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja projekta izgradnje poslovno skladišnog objekta, kolske vage i promene namene postojećeg objekta u okviru poslovnog kompleksa na životnu sredinu.

Nosilac projekta: „Startrack“ D.O.O. iz Stare Pazove.

Obaveštenje

Obaveštenje o davanju saglasnosti na izmenjenu i dopunjenu Studiju o proceni uticaja projekta promene namene skladišnog objekta sa izvođenjem radova u delu objekta, izgradnju galerija, ugradnju unutrašnje gasne instalacije i uvođenje fazne izgradnje objekta za proizvodnju nanomaterijala odn. grafenskih nanocevčica.

Nosilac projekta: Todosijević Vladislav iz Užica.

Obaveštenje

Obaveštenje o mogućnosti javnog uvida u Studiju o proceni uticaja projekta izgradnje poslovno skladišnog objekta, kolske vage i promene namene postojećeg objekta u okviru poslovnog kompleksa na životnu sredinu.

Nosilac projekta: „Startrack“ d.o.o. iz Stare Pazove.

Obaveštenje

Elektronska verzija studije

Obaveštenje o donetom Rešenju za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta izgradnje poslovno skladišnog objekta, kolske vage i promenu namene postojećeg objekta na životnu sredinu.

Nosilac projekta: „Startrack“ d.o.o. iz Stare Pazove.

Obaveštenje

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta izgradnje poslovno skladišnog objekta, kolske vage i promenu namene postojećeg objekta na životnu sredinu.

Nosilac projekta: „Startrack“ d.o.o. iz Stare Pazove.

Obaveštenje

Obaveštenje o mogućnosti javnog uvida u Studiju o proceni uticaja projekta promene namene skladišnog objekta sa izvođenjem radova u delu objekta, izgradnju galerija, ugradnju unutrašnje gasne instalacije i uvođenje fazne izgradnje objekta za proizvodnju nanomaterijala odn. grafenskih nanocevčica.

Nosilac projekta: Todosijević Vladislav iz Užica.

Obaveštenje

Prilozi

Obaveštenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja projekta rušenja postojećeg objekta i dogradnju poslovno-proizvodnog objekta – mlekare na životnu sredinu.

Nosilac projekta: „Mlekara Ekocorp“ d.o.o. iz Novog Sada.

Obaveštenje

Obaveštenje o donetom Rešenju za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta promene namene skladišnog objekta sa izvođenjem radova u delu objekta, izgradnju galerija, ugradnju unutrašnje gasne instalacije i uvođenje fazne izgradnje objekta za proizvodnju nanomaterijala odn. grafenskih nanocevčica, na životnu sredinu.

Nosilac projekta: Todosijević Vladislav iz Užica.

Obaveštenje

Obaveštenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje I faze snabdevanja vodom podsistema „Istočni Srem - srednja zona“ dvonamenskim korišćenjem kanala SB-1 i SB-2. Nosilac projekta: „Vode Vojvodine“ j.v.p. iz Novog Sada.

Obaveštenje

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta promene namene skladišnog objekta sa izvođenjem radova u delu objekta, izgradnju galerija, ugradnju unutrašnje gasne instalacije i uvođenje fazne izgradnje objekta za proizvodnju nanomaterijala odn. grafenskih nanocevčica, na životnu sredinu.

Nosilac projekta: Todosijević Vladislav iz Užica.

Obaveštenje

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije