• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Studije na javnom uvidu i obaveštenja o donetim rešenjima

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta reciklažnog centra neopasnog otpada metalih i nemetalnih otpadaka.

Nosilac projekta: „Steel-impex“ d.o.o. iz Petrovaradina.

Obaveštenje

Obaveštenje o mogućnosti javnog uvida u Studiju o proceni uticaja projekta dogradnje i promene namene postojećih objekata na životnu sredinu.

Nosilac projekta: „Froneri adriatic“ d.o.o. iz Starih Banovaca.

Obaveštenje

Studija

Obaveštenje o donetom Rešenju za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta instalacije uređaja i pripadajućeg antenskog sistema GSM900/LTE1800/LTE2100/LTE800 bazne stanice „Stara Pazova - Banovačka“ - SM187/SML187/SMO187/SMJ187.

Nosilac projekta: „Telekom Srbija“ a.d. iz Beograda.

Obaveštenje

Obaveštenje o donetom Rešenju za odlučivanje o potrebi procene uticaja izgradnje upravne zgrade – I faza, izgradnja skladišta zapaljivih gasova i dogradnja i rekonstrukcija skladišta nezapaljivih gasova - II faza, na životnu sredinu.

Nosilac projekta: „SOL SRBIJA“ d.o.o. iz Nove Pazove.

Obaveštenje

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta dogradnje proizvodnog i magacinskog prostora na životnu sredinu.

Nosilac projekta: „Acm int“ d.o.o. iz Nove Pazove.

Obaveštenje

Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada.

Nosilac projekta: „Strong metals“ d.o.o. iz Stare Pazove.

Obaveštenje

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta dogradnje i promene namene objekata za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda na životnu sredinu.

Nosilac projekta: „Froneri adriatic“ d.o.o. iz Stare Pazove.

Obaveštenje

Obaveštenje o donetom Rešenju za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta dogradnje i promene namene objekata za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda na životnu sredinu.

Nosilac projekta: „Froneri adriatic“ d.o.o. iz Stare Pazove.

Obaveštenje

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta za izgradnju skladišnog objekta na životnu sredinu.

Nosilac projekta: „DUAL ALUMINIUM SYSTEMS“ d.o.o. iz Starih Banovaca.

Obaveštenje

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu.

Nosilac projekta: J.P. „Putevi Srbije“ iz Beograda.

Obaveštenje

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije