• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Registar lokacijskih dozvola za 2013. godinu

Redni broj Broj predmeta Datum izdavanja Lokacijska dozvola Investitor
1 353-18/2013-III-04 18.01.2013. Izgradnja stamb.poslovnog objekta na kat.parc.br. 3468, k.o.Nova Pazova Knežević Mirko, Nova Pazova,Rade Končara 12
2 353-18/2013-III-04 11.01.2013. Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br. 58/1, k.o. Novi Banovci Milešević Zoran, Novi Banovci, Železnička 4
3 353-29/2013-III-04 11.01.2013. Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br. 1121/4, k.o.Belegiš Trkulja Radovan, Imsovac, RH
4 353-30/2013-III-04 11.01.2013. Dogradnja pomoćnog objekta na kat.parc.br. 3080/135, k.o. St.Pazova Đuričić Radoslav, Stara Pazova, Njegoševa
5 353-31/2013-III-04 16.01.2013. Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br. 3538/24, k.o. Stari Banovci Spasić Aleksandar, Beograd,Strahinjića Bana 21
6 353-32/2013-III-04 09.01.2013. Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br. 3549/10, k.o. Stari Banovci Đokić Milan, Beograg
7 353-26/2013-III-04 20.02.2013. Dogradnja stambenog objekta na kat.parc.br. 2997, k.o.Nova Pazova Kojović Dušica, Beograd,Franca Pozmana 10
8 353-33/2013-III-04 01.02.2013. Izgradnja stambeno-poslovnog objekta na kat.parc.br. 1206/5, k.o. St. Banovci ,,LK NEKRETNINE,, Zemun, Jovana Kulundžića 19
9 353-35/2013-III-04 11.02.2013. Dogradnja stambenog objekta na kat.parc.br. 2538/1, k.o.Stara Pazova Gavranović Srđan, Stara Pazova, Profesora Mihala Filipina 12
10 353-20/2013-III-04 06.03.2013. Izgradnja magacinskog objekta na kat.parc.br. 727/41, k.o.Nova Pazova Jovanović Dragoljub, Nova Pazova, Branka Ćopića br. 6
11 353-40/2013-III-04 13.03.2013. Uređenje centra u St. Banovcima na kat.parc.br. 1934, 1103, 4711, k.o. St. Banovci Direkcija za izgradnju, Stara Pazova, Svetosavska br. 11
12 353-34/2013-III-04 15.03.2013. Izgradnja kanalizacije up.voda u bloku 9, Nova Pazova Direkcija za izgradnju, Stara Pazova, Svetosavska br. 11
13 353-54/2013-III-04 01.04.2013. Izmena dela lok. dozvole br. 353-88/2012-III-04 od 13.06.2012. na kat.parc.br. 1652, k.o.Golubinci Kotur Duško, Golubinci, Grobljanska br. 31
14 353-38/2013-III-04 09.04.2013. Izgradnja sklad. – poslov. komp., namenjenog za cent. distrib. skladište prehram. robe na kat.parc.br. 5167, k.o. N.Pazova ,,DELTA AGRAR,, doo Beograda, ul. Milentija Popovića br.7b
15 353-39/2013-III-04 03.04.2013. Izgradnja posl. objekta sa sklon. na kat.parc.br. 735/49, k.o.Nova Pazova ,,Izoterm“, doo Nova Pazova, Sarajevska br. 35
16 353-15/2013-III-04 04.04.2013. Dogradnja magacina na kat.par.br. 728/2 k.o. Novi Banovci Perić Dejan, Novi Banovci, Branka Radičevića br. 12
17 353-36/2013-III-04 08.04.2013. Rekonst. i dogradnja dela puta St. Pazova - St. Banovci Direkcija za izgradnju, Stara Pazova, Svetosavska br. 11
18 353-47/2013-III-04 11.04.2013. Izgradnja stambenog objekta na kat. parc.br.806/2 k.o.Belegiš, Sv.Miletića Jazić Milan, Belegiš, Kralja Petra I 87
19 353-64/2013-III-04 22.04.2013. Izgradnja stambenog objekta na kat. parc. br. 1655/1 k.o. St.Pazova, Br.Radičevića 55 Nikolić Siniša, Stara Pazova, Pod. Part. Odreda bb
20 353-27/2013-III-04 24.04.2013. Izgradnja stambenog objekta na kat. parc. br. 5820/10 k.o. Nova Pazova Pejović Miroslav, Stara Pazova, ul. Georgija Mihajlovića br. 2
21 353-57/2013-III-04 24.04.2013. Izgradnja stambeno-pomoćnog objekta na kat. parc. br. 1421/1 k.o. St. Banovci, Z. Jekića 67 Janko Ličina, Batajnica, Milice Rakić br. 96
22 353-66/2013-III-04 25.04.2013. Izmena lok. dozvole –skl. posl. kom. prema Reš. o l. d. br. 353-146/2012 od 09.04.2013. „DELHAIZE SERBIA“ doo, Novi Beograd, Jurija Gagarina br. 14
23 353-41/2013-III-04 07.05.2013. Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br. 3544/19, k.o. St. Banovci, Banatska bb Andrić Marina, Beograd, N. Gvozdenovića br. 37/3
24 353-70/2013-III-04 17.05.2013. Izgradnja posl. sklad. ob. za trgovinu na kat.parc.br. 4813/21, k.o. St. Pazova „ITAL CENTAR“ doo Batajnica, ul. Majora Zorana Radosavljevića br. 283E
25 353-71/2013-III-04 13.05.2013. Poslovn. objekat na kat. parc.br. 375, k.o. Stara Pazova, Ćirila i Metodija 97 AUTO SERVIS „NEŠA“ Golubinci, Pazovačka 3
26 353-11/2013-III-04 20.05.2013. Za izgradnju mosta sa pratećim saobraćajnicama i infrastrukturom na kanalu Golubinci – Banovci u Staroj Pazovi – odustanak od zahteva Direkcija za izgradnju j.p. Stara Pazova
27 353-49/2013-III-04 30.05.2013. Za izgradnju proizvodno magacinskog objekta na kat.parc.br. 3141/1 k.o. Stara Pazova „Grubin eksport-import“ d.o.o. Stara Pazova
28 353-42/2013-III-04 05.06.2013. Izgradnja logističkog centra-Prostorne celine 11 na kat.parc.br. 2142/8, k.o. N. Banovci LOG CENTAR, Novi Beograd, Bulevar A. Čarnojevića br. 94/II/06
29 353-58/2013-III-04 25.06.2013. Izgradnju stambeno poslovnog objekta Pd+P+Pk na kat.parc.br. 1435/43 k.o. Stari Banovci Vlado Savić , Stari Banovci, Ive Andrića 13
30 353-63/2013-III-04 10.06.2013. Rušenje postojećeg stambenog objekta spratnosti P+0 i izgradnja stambenog objekta spratnosti P+0 na kat.parc.br. 2551 k.o. Nova Pazova Lazar Bursać, Nova Pazova, Hilandarska 92
31 353-74/2013-III-04 17.06.2013. Izgradnja stambenog objekta na kat.parc. br. 3465/10 k.o. Stari Banovci Milana Rakića br. 10a Stole Crnomarković, Stari Banovci, Milana Rakića br. 10
32 353-78/2013-III-04 14.06.2013. Izgradnja poslovno proizvodnog objekta namenjenog za preradu i izradu gotovih proizvoda od stakla, na kat.parc.br. 4810/26 k.o. Stara Pazova u Ist.rad. zoni St.Pazova „Staklo Zorić“ d.o.o. Zemun, Altina, Radenka Miševića 4
33 353-80/2013-III-04 28.06.2013. Za izgradnju stambenog objekta P+Pk i rušenje oba objekta na kat.parc.br. 3048/1 k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi, J. Čmelika br. 86 Pavel Domonji, Stara Pazova, Sama Halupke 1
34 353-72/2013-III-04 01.07.2013. Za izgradnju samouslužne perionice i servis za zamenu pneumatike i rušenje 2 postojeća objekta na kat.parc.br. 1971/2 k.o. Stara Pazova K.Petra I br. 78 „Novomak-Eksport“ d.o.o. Stara Pazova, Kralja Petra I 78
35 353-76/2013-III-04 03.07.2013. Dogradnja postojećeg kompleksa na kat.parc.br. 5519/1 k.o. Nova Pazova Stara Pazova, Banovački put bb "PANONIJA PROMET" doo Stara Pazova, Vuka Karadžića 29
36 353-28/2013-III-04 09.07.2013. Izgradnja stambenog objekta k.o. Novi Banovci u Novim Banovcima k.p.br. 163/43 ul. Beogradska bb Gordana Janić Beograd, Braće Baruh br. 11/20
37 353-53/2013-III-04 12.07.2013. Za izgradnju benzinske stanice, ugradnja instalacije za TNG na k.p.br. 3497/3 k.o. Novi Banovci „Lukoil Srbija“ a.d. N. Beograd, B. Mihajla Pupina 165 D
38 353-61/2013-III-04 15.07.2013. Za izgradnju stambenog objekta na kat.parc.br. 748/1 k.o. N.Banovci u N. Banvocima Banatska bb Bešlić Đorđe Batajnica, J. Brankovića 15
39 353-91/2013-III-04 15.07.2013. Za promenu imena investitora u k.o. N.Pazova k.p.b. 735/95 Blok 25 Industr. zona bb Extra tropic trade Novi Beograd, Milutina Milankovića 1b
40 353-91/2013-III-04 15.07.2013. Za promenu imena investitora u k.o. N.Pazova k.p.b. 735/95 Blok 25 Industr. zona bb Extra tropic trade Novi Beograd, Milutina Milankovića 1b
41 353-90/2013-III-04 18.07.2013. Za izgradnju nadstrešnice na kat.parc.br. 4886/2 k.o. Stara Pazova, Volarsko polje bb, koja će koristiti za skladištenje rezervnih delova, motornog ulja i spoljnih guma Delmaks d.o.o. Stara Pazova, Volarsko polje bb
42 353-98/2013-III-04 19.07.2013. Izgradnja stambenog objekta P+1 sa ugradnjom gasne instalacije, na kat.parc.br. 636/2 k.o. Nova Pazova Vladimir Zelić Nova Pazova, Sv. Save 8
43 353-7/2013-III-04 24.07.2013. Izgradnja magacinskog prostora na k.p. br. 1224/19 k.o. Stara Pazova JP „Čistoća“ Stara Pazova, Zmaj Jovina bb
44 353-75/2013-III-04 24.07.2013. Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br. 2488 k.o.Golubinci Železnička br. 69 Nada Vujičić Golubinci, Železnička br. 69
45 353-100/2013-III-04 24.07.2013. Izgradnja proizvodnog kompleksa “Streit nova“ d.o.o. (proizvodni obj. za izradu metalnih delova za autoindustriju sa admin.delom i nadstrešn. portir.sa teh..blokom ukopani rezervoar emulzije i ukop.separator masti i ulja) u dve faze – PRVA FAZA “Streit nova“ d.o.o. Nova Pazova, Kralja Petra I Karađorđevića br. 156
46 353-89/2013-III-04 25.07.2013. Zahtev za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju stambenog objekta na kat.parc.br. 5832/12 k.o. Nova Pazova Desanke Maksimović bb Rauković Marko Nova Pazova, ul. Stevana Sinđelića br. 14
47 353-82/2013-III-04 26.07.2013. Za rekonstrukciju i dogradnju stamb.posl.obj. spr. P+1 u stamb.posl. skladišni P+1/P+0 namena posl. skladištenje hrane za pse i mačke i rušenje objekta br. 2. na parc. skladišt za prodaju boca tehn.gasova i butan gasa pov. 39m2 izgrađen 1996. godine na kat.parc.br. 930 k.o. St.Pazova u Staroj Pazovi 21.oktobra br. 31 Šicar Iva i Lara Stara Pazova, 21. oktobra 31
48 353-65/2013-III-04 31.07.2013. Izgradnja poslovnog objekta sa skladištem (regalno skladište) na kat.parc.br. 2139/3 k.o. Novi Banovci Urb. Celina 11 Novi Banovci Log centar“ d.o.o. Stara Pazova, Ćirila i Metodija br. 15
49 353-83/2013-III-04 31.07.2013. Za izgradnju garaže i proširenje postojeće terase na kat.parc.br. 1265/44 k.o. Belegiš u Belegišu, Živana Bogunovića br. 3 Bilkić Dušan Beograd, Nušićeva 18 i Gordana Ružić Beograd, Proleterske solidarnosti br.55/3
50 353-99/2013-III-04 05.08.2013. Za izgradnju višeporodičnog stambeno poslovnog objekta Pd+P+4 na kat.parc.br. 2457/2 k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi, Ćirila i Metodija br. 2 J.P. Opštinska stambena agencija, Stara Pazova, Svetosavska br. 11
51 353-60/2013-III-04 09.08.2013. Za izgradnju stambenog objekta na kat.parc.br. 3091/103 k.o. Stara Pazova, ul. Jovana Popovića bb Brška Vlasta, Stara Pazova, ul. Janka Baka br. 85
52 353-56/2013-III-04 12.08.2013. Za izgradnju otvorene perionice za samoposluživanje na kat.parc.br. 3346/1 k.o. Stara Pazova, Novosadska br. 53a „Pionir petrol“ d.o.o. Stara Pazova, Ćirila i Metodija br. 2
53 353-95/2013-III-04 12.08.2013. Za izgradnju stambenog objekta Pd+P i ugradnja unutrašnje gasne instalacije KMRS G-4 u Starim Banovcima Z. Jovina br. 12, na kat.parc.br. 3477/10 k.o. Stari Banovci Joka Bojan Novi Banovci, Zemunska br. 56
54 353-43/2013-III-04 05.09.2013. Izdavanje lokacijske dozvole za montažu silosa za skladištenje granulata na ka.parc.br. 1873/2 k.o. Krnješevci „Energoprojekt industrija“ a.d. Beograd, Mihajla Pupina br. 12
55 353-110/2013-III-04 10.09.2013. Za izgradnju poslovno proizvodnog objekta i gasnom instalacijom na kat.parc.br. 735/44 Industrijska zona Peta berbernička bb, Nova Pazova Promaschinen d.o.o. Beograd, Zemun, Branka Živkovića br. 61
56 353-81/2013-III-04 11.09.2013. Izgradnja stambenog objekta u Novim Banovcima k.p.br. 2342/41 k.o. Novi Banovci Puhalović Vojislav, Stari Banovci, Save Kovačevića 23
57 353-109/2013-III-04 12.09.2013. Za izgradnju stambenog i pomoćnog - objekta, na ka.t.parc.br. 3008 i 3009, k.o. Stara Pazova Jović Goran, Stara Pazova, Trg Slobode 1/c (Srđan 063/52-86-83)
58 353-105/2013-III-04 25.09.2013. Za izgradnju stambenog objekta na kat.parc.br. 644/4, 647/3 k.o. Novi Banovci Palj Evgenij, Ruska Federacija, sa boravištem u R. Srbiji, Novi Banovci, ulica Svetosavska 1B/19
59 353-88/2013-III-04 04.10.2013. Zahtev za izdavanje lok.dozvole za izgradnju mosta na kanalu Golubinci – Banovci u Fruškogorskoj ulici u Staroj Pazovi nakat.parc.br. 3086/58, 3103/1, 3103/2, 3103/4 i 3099 k.o. Stara Pazova „Direkcija za izgradnju Opštine Stara Pazova“ j.p. Stara Pazova
60 353-10/2013-III-04 07.10.2013. Izgradnja stambenog objekta na k.p.654/1 K.o. Golubinci u Golubincima Ul. Šimanovačka br.146. Vidosava i Ljubo Vujović Novi Beograd Bul. Arsenija Čarnojevića207
61 353-37/2013-III-04 08.10.2013. Izgradnja stambeno poslovnog objekta U Novim Banovcima Na k.p. br 208/1 k.o. Novi Banovci U Novim Banovcima ul. Beogradska bb Istok Kresović Novi Banovci Ul. Ljubomira Štekovića br. 13
62 353-116/2013-III-04 08.10.2013. Za izgradnju poslovnog objekta – supermarket na kat.parc.br. 3282 k.o. Vojka u Vojki,ul. Karađorđeva br.17 „Medius“ d.o.o. Nova Pazova
63 353-69/2013-III-04 09.10.2013. Za izgradnju stambenog objekta na kat.parc.br. 1259/154 k.o. Stara Pazova, Stara Pazova, ul. Braće Babin Kozlica Srđan Stara Pazva Ul. N. Momčilovića br. 18
64 353-117/2013-III-04 09.10.2013. Za izgradnju stambenog objekta na kat.parc.br. 4894/2 k.o. Nova Pazova u Novoj Pazovi, Ul.Radnička bb Radojka Radinović Nova Pazova, Radnička bb
65 353-118/2013-III-04 10.10.2013. Za rušenje i izgradnju stambenog objekta na kat.parc.br. 329/3 k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi, Ul. Ferde Klaćika br.9 Andro Bagoje Stara Pazova, ul. Hvjezdoslavova br.4
66 353-121/2013-III-04 11.10.2013. Izgradnja stambenog objekta na Kat.parc.br. 3089/161 k.o. Stara Pazova U Staroj Pazovi Ul. Pere Ninkovića br.80 Vladimir Babik Stara Pazova, ul. Andreja Mišika br.15
67 353-121/2013-III-04 24.10.2013. Za izgradnju garaže, letnje kuhinje na kat.parc br. 600/172 k.o. Novi Banovci, u novim Banovcima, ul. Zemunska br. 9. Andrić Aleksa Novi Banovci, ul. Zemunska br. 9
68 353-113/2013-III-04 24.10.2013. Za izgradnju stambenog objekta sa 2 stana na kat.parc.br. 1637/2 k.o. Stara Ul. Pazova Kalinčjakova 16. Stara Pazova Izdavačko preduzeće „Nova škola“ Beograd, Ul. Gospodar Jovanova br.16
69 353-48/2013-III-04 25.10.2013. Za dogradnju stambeno-poslovnog objekta, spratnosti P+1 na kat.parc.br. 1678 k.o. Golubinci u Golubincima Ul. Maradička vr. 18 „Bubić“ d.o.o. Stari Banovci, ul. Mladena Stojanovića br.1
70 353-102/2013-III-04 25.10.2013. Za izgradnju optičkog privodnog kabla za bazu stanicu SMU 101 preko kat.parc.br. 1620/1 i 1620/2 k.o. Stari Banovci u St. Banovcima u ul.M.Pevca br.31 Telekom Srbija a.d. Beograd
71 353-120/2013-III-04 25.10.2013. Izgradnja stambenog objekta na Kat.parc.br. 5834/13 k.o. Nova Pazova Soka Pijevac Nova Pazova, ul. Dobrovoljačka br. 2
72 353-51/2013-III-04 01.11.2013. Izgradnja porodične kuće na kat.parc.br. 3089/11 k.o. Stara Pazova Đorđe Bulat Stara Pazova ul. J. Popovića 28
73 353-111/2013-III-04 05.11.2013. Rušenje i izgradnja poslovno-proizvodno-skladišnog objekta Na kat.parc.br.727/20, k.o.N.Pazova Ul. Industrijska zona bb Nova Pazova ,,DRINA PLASTIKA-86,,d.o.o. Nova Pazova ul. Industrijska zona bb
74 353-112/2013-III-04 07.11.2013. Rušenje stambenog objekta i izgradnja poslovnog objekta na kat.parc.br. 3086/43 k.o. Stara Pazova, ul. Novosadska br. 11 Jojić Božo Stara Pazova ul. Novosadska br.9
75 353-133/2013-III-04 22.11.2013. Izgradnja saobraćajnice u Centralnoj radnoj zoni u Staroj Pazovi – I FAZA na k.p.br. 5643/6, 6461 k.o. Nova Pazova Direkcija za izgradnju Opštine Stara Pazova JP Stara Pazova ul.Svetosavska br.11
76 353-134/2013-III-04 22.11.2013. Izgradnja kanalizacije upotrebljenih voda u Centralnoj radnoj zoni u Staroj Pazovi –I FAZA Na k.p.br. 5643/6, 6461 k.o. Nova Pazova Direkcija za izgradnju Opštine Stara Pazova JP Stara Pazova ul.Svetosavska br. 11
77 353-135/2013-III-04 22.11.2013. Izgradnja vodovodne mreže u Centralnoj radnoj zoni u Staroj Pazovi I FAZA Na k.p.br. 5643/6, 6461 k.o. Nova Pazova Direkcija za izgradnju Opštine Stara Pazova JP Stara Pazova ul.Svetosavskabr. 11
78 353-119/2013-III-04 26.11.2013. Rušenje i izgradnja stambeno- poslovnog objekta na kat.parc.br. 2417 k.o. Vojka, ul. C.Dušana br.61 ,,ITELCOM-ITC,, d.o.o. Nova Pazova ul. Janka Čmelika br.19
79 353-114/2013-III-04 27.11.2013. Zahtev za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju pristune mreže na Volarskom polju u Staroj Pazovi, 4870, 4871, 4813/8, 4813/17, 4813/10.... k.o. St.Pazova „Telekom Srbija“ a.d. Beograd
80 353-114/2013-III-04 27.11.2013. Za izgradnju 57 parking mesta, Internih saobraćajnica i betonskog kompleksa u okviru kompleksa na kat.parc.br. 9384/280 „GORENJE TIKI“ d.o.o. Stara Pazova ul. Golubinački put bb
81 353-123/2013-III-04 27.11.2013. Dogradnja i pretvaranje postojećeg stambenog objekta u poslovno stambeni objekat na kat.parc.br. 2367 k.o. Vojka u Vojki Rade Rosić, Vojka ul. Vojvode Mišića br. 18
82 353-92/2013-III-04 03.12.2013. Izgradnja stambenog objekta na kat.parc.br. 723/1 k.o. Novi Banovci Ivan Stanisavljević Beograd ul. Vidikovački venac 12 K
83 353-124/2013-III-04 03.12.2013. Izgradnja stambenog objekta na kat. parc. br. 301 k.o. Golubinci Milivoj Maćešić Golubinci ul. Pazovačka 100a
84 353-9/2013-III-04 06.12.2013. Izgradnja optičkog kabla na relaciji ATC Stari Banovci do CV Stari Banovci preko kat.parc.br. 1092, 1962, 1944/1, 1944/3, 1945, 2692, 2795/1, 2740/1 k.o. Stari Banovci ,,TELEFONKABL“ a.d. Beograd Bul. Kralja Aleksandra 219
85 353-108/2013-III-04 06.12.2013. Za izgradnju stam.posl.objekta na ka.t.parc.br. 836 k.o. Golubinci, Putinačka 27 SZTR ,,ĐURĐEVIĆ,, Subotište
86 353-59/2013-III-04 12.12.2013. Za izgradnju stambenog objekta na kat.parc.br. 3091/104 Zorkić Dragan Stara Pazova, ul.Vladimira Hurbana 26/1
87 353-130/2013-III-04 16.12.2013. Rekonstrukcija i dogradnja stambeno poslovnog objekta, na kat.parc.br. 1124 , k.o. Stara Pazova, Stara Pazova, Ul. Karađorđeva br.9 STAMEVSKI D.O.O. TOMČE STAMEVSKI Stara Pazova Ul. Karađirđeva br.9
88 353-136/2013-III-04 20.12.2013. Izgradnja vodovodne mreže u Centralnoj radnoj zoni u Staroj Pazovi – Na k.p.br. 6461, 6035/1, 6037/4, 6142 k.o. Nova Pazova Direkcija za izgradnju opštine Stara Pazova, Stara Pazova, Ul.Svetosavska br.11
89 353-137/2013-III-04 20.12.2013. Izgradnja kanalizacije upotrebljenih voda u Centralnoj radnoj zoni u Staroj Pazovi – Na k.p.br. 6461, 6035/1, 6037/4, 6142 k.o. Nova Pazova Direkcija za izgradnju opštine Stara Pazova, Stara Pazova, Ul.Svetosavska br.11
90 353-126/2013-III-04 24.12.2013. Rekonstrukcija i dogradnja postojećeg stamb. posl. Objekta (ugostiteljstvo i trgovina 2 lokala) na kat. parc. br. 3412 k.o Nova Pazova, Njegoševa br. 6 Gavran Dragan i dr., Nova Pazova, Ul. Majora Gavrilovića br.44
91 353-77/2013-III-04 25.12.2013. Izgradnja stambenog objekta, na kat.parc.br.3081/38, k.o.Stara Pazova, Njegoševa 114 Dimitrije Putnik, Beograd, Ul. Jovana Stojsavljevića br.3
92 353-144/2013-III-04 26.12.2013 Za izmenu lok.dozvole za kat.parc.br. 1981 k.o. Golubinci Vlatko Štrapajević, Golubinci, Ul. Đurđevska br.139
93 353-115/2013-III-04 27.12.2013. Za izgradnju pomoćnog objekta dve garaže i dve nadstrešnice, postavljanje solarnih ćelija za proizvodnju solarne energije oko 10kW na kat.parc.br. 1595/1 Vladica Janković, Beograd, Rudo 1 st. 163
94 353-103/2013-III-04 27.12.2013. Za izgradnju interne benz.stanice sa praonicom i teh.pregled za dostavna vozila i kamione, pomoćnog obj. za odmor radnika i vozača, inter.kol.. vage i rezerv. za sklad.CO2 za potrebe rashl.sistema hladnjača sve na k.p.br. 5643/4 k.o. N.Pazova „Deleze Srbija“ d.o.o., Beograd, Ul. J.Gagarina 14, - LDK consultants d.o.o. Bgd.
одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije