• Facebook page
 • Twitter page
 • YouTube page
 • RSS
 • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Elektronska uprava Opštine Stara Pazova omogućava bržu razmenu informacija sa građanstvom i poslovnim okruženjem:

 • Pitajte predsednika
  Ukoliko imate pitanje koje biste želeli da postavite direktno predsedniku Opštine Stara Pazova Đorđu Radinoviću, ili da uputite komentar ili sugestiju, na raspolaganju Vam je obrazac u koji ih možete uneti. Odgovor ćete dobiti u najkraćem roku na e-mail adresu koju unesete u obrascu, a najčešće postavljana pitanja biće objavljivana na stranici pitanja i odgovori.
 • Virtuelni matičar
  Omogućava Vam da, koristeći internet tehnologiju, naručite i dobijete izvode iz matičnih knjiga na kućnu adresu. Servisi koje virtuelni matičar podržava: izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige umrlih, uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige venčanih.
 • Prijavite komunalni problem
  Uz pomoć onlajn formulara, imate mogućnost da opštinskom kontakt centru prijavite komunalni problem.
 • Obrasci i formulari
  Na ovoj stranici možete preuzeti obrasce i formulare opštinske uprave opštine Stara Pazova u elektronskom obliku. Dokumenti su u .PDF i .DOC formatu. PDF formulare možete popuniti elektronski i tako popunjene ih odštampati.
 • Zaštita životne sredine
  Ovde su Vam dostupna dokumenta sa predviđenim i usvojenim programima i planovima zaštite životne sredine na teritoriji opštine Stara Pazova. U nastavku možete pronaći i izvedene studije, važna obaveštenja iz ove oblasti, kao i informacije koje su dozvole neophodne za upravljanje otpadom.
 • Kancelarija za brze odgovore
  U zgradi Opštinske uprave Stara Pazova počela je sa radom Kancelarija za brze odgovore koja predstavlja svojevrstan servis za građane i investitore koji treba da omogući lakšu i bržu komunikaciju i rešavanje njihovih zahteva. Zahvaljujući Kancelariji za brze odgovore građani i investitori na jednom mestu mogu dobiti informacije o potrebnoj dokumentaciji, pomoć službenika u vidu najvažnijih dostupnih informacija, ali i da se informišu o roku rešavanja zahteva. Važno je imati u vidu da referenti kancelarije rade na osnovu unapred definisanih procedura koje su definisane za određeni zahtev kako bi u što kraćem roku obezbedili odgovor ili rešenje gde je to zakonski moguće.
 • Registar lokacijskih dozvola
  Na ovoj stranici, u tabelarnom prikazu, možete saznati koje su sve izdate lokacijske dozvole za objekte na teritoriji Opštine Stara Pazova tj. u svim naseljima za 2015. godinu. Lako dostupne informacije su i ko je investitor objekta, datum izdavanja dozvole, kao i broj pod kojim je zaveden u Registru lokacijskih uslova kod nadležnog organa Opštinske uprave.
 • Registar građevinskih dozvola za pravna lica
  Informišite se o aktuelnim građevinskim dozvolama koje je pravnim licima izdalo nadležno Odeljenje.
 • Registar građevinskih dozvola za fizička lica
  Informišite se o aktuelnim građevinskim dozvolama koje je fizičkim licima izdalo nadležno Odeljenje.
 • Jedinstvena evidencija stambenih zajednica
  Republički geodetski zavod vodi jedinstvenu, centralnu, javnu, elektronsku bazu podataka u kojoj su objedinjeni podaci o stambenim zajednicama iz svih registara na teritoriji Republike Srbije. Odabirom opštine iz padajuće liste, moguća je pretraga objavljenih rešenja o registraciji stambenih zajednica i zaključaka za odbijene registracije.
 • Baza imovine u javnoj svojini
  Sistem za upravljanje imovinom u javnoj svojini omogućava da informacije o raspoloživosti javne imovine budu dostupne investitorima i svim zainteresovanim stranama. Baza nepokretnosti je nastala kao rezulatat projekta "Efikasno upravljanje imovinom u javnoj svojini u opštinama Stara Pazova i Inđija" kao težnja što efikasnijem upravljanju javnom imovinom.
 • Kalkulator lokalnih taksi i naknada
  Kalkulator je jedinstvena virtuelna aplikacija za poređenje troškova poslovanja u lokalnim samoupravama Srbije. Idejni tvorac ove veoma korisne aplikacije je Nacionalna alijansa za lokalno-ekonosmki razvoj (NALED) čija je realizacija uspela uz podršku ambasade Holandije i USAID-a. Od posebnog je značaja za privrednike gde se na jednom mestu mogu saznati najznačajnije i najčešće tražene lokalne takse i naknade određene lokalne samouprave.
 • Upit u jedinstveni birački spisak
  Jedinstveni birački spisak je javna isprava u kojoj se vodi jedinstvena evidencija državljana Republike Srbije koji imaju biračko pravo. Jedinstveni birački spisak uspostavljen je krajem 2011. godine i prvu praktičnu primenu imao je u maju 2012. godine, kada su održani izbori na svim nivoima. Spisak vodi Ministarstvo pravde i državne uprave, a promene u biračkom spisku redovno vrše gradske i opštinske uprave za svoju teritoriju među kojima je Opština Stara Pazova.
 • Provera upisa u Poseban birački spisak
 • Lokalno-akademska mreža - LAM
  LAM je projekat integracije studenata u javni i privredni život lokalnih samouprava. Ovakva baza podataka studenata jedne opštine predstavlja jedinstven “registar” akademskog potencijala u jednoj sredini.
одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije