• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Informacije

grb thumbNa osnovu člana13. stav 4. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju (''Sl. glasnik RS'' broj 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16) u vezi pribavljenog Rešenja o davanju prethodne saglasnosti na Predlog programa poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Stara Pazova, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije broj: 320-00-04861/2021-09 od 10.06.2021. godine i Zaključka Skupštine opštine Stara Pazova broj: 320-76/2021-I od 30.06.2021. godine, Komisija za dodelu subvencija raspisuje Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za investiciju u sektoru mleka, mesa, voća, grožđa, povrća (uključujući pečurke) cveća, i ostalih useva (žitarice, industrijsko, aromatično i začinsko bilje i dr.) u 2021. godini na teritoriji opštine Stara Pazova.

grb thumbObaveštavaju se građani da je opština Stara Pazova dana 23.08.2021. godine raspisala Javni konkurs za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji opštine Stara Pazova za 2021. godinu.

Energetska sanacija 2021

Ukoliko imate pitanje koje biste želeli da postavite direktno Komisiji za pregled i ocenu podnetih zahteva za sufinansiranje mera energetske sanacije, na raspolaganju Vam je obrazac u koji ga možete uneti.

Odgovor ćete dobiti u najkraćem roku na e-mail adresu koju unesete u obrascu, a možete ga pogledati i na stranici pitanja i odgovori.

POSTAVITE VAŠE PITANjE

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

naslovna novi kontigent od 250 kanti i kontejnera aktivna podrska ministarstva zastite zivotne sredine lokalnim samoupravamaKako bi se građanima unapredio kvalitet života, sa akcentom na zaštitu životne sredine, Opština Stara Pazova, zajedničkim snagama sa javnim komunalnim preduzećem „Čistoća“, godinama unazad aktivno radi na zanavljanju neophodnih oprema, raznih adekvatnih mašina, novih tehnologija itd. Inicijativom predsednika Opštine Đorđa Radinovića i dobro osmišljenom strategijom za zdravo poslovanje svih javnih preduzeća, staropazovačka Opština danas ima efikasnu i unapređenu javnu uslugu prema građanima iz svih poverenih delatnosti.

grb thumbNa osnovu člana 78. stav 1. Statuta opštine Stara Pazova ("Sl. list opština Srema" 09/19) Predsednik opštine Stara Pazova donosi Zaključak o sprovođenju javne rasprave o nacrtu Odluke o izmenama i dopunama odluke o iznošenju i deponovanju otpadnih materija.

grb thumbOdeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova, na osnovu člana 50. i člana 51b. stav 3. („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13 -odluka UC, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20-dr. zakon i 52/2021) Javni uvid u nacrt izmena i dopuna plana generalne regulacije naselja Nova Pazova.

naslovna od 2013 do danas opstina nagradila oko najboljih 90 pazovackih ucenika putovanjem na krfKako je epidemiološka situacija ove godine dozvolila putovanja na grčko primorje, Opština Stara Pazova nije zaboravila najuspešnije učenike osnovnih škola. I ove godine uz saradnju sa Patrijaršijom Srpske Pravoslavne crkve, četrnaest najboljih đaka (7 iz prošle i 7 iz ove školske godine) otputovaće na grčko ostrvo Krf krajem avgusta meseca u okviru projekta „Stopama naših predaka“.

grb thumbNa osnovu člana 68. stav 4. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl.glasnik RS" 129/07, 83/14- dr.zakon, 101/16- dr.zakon i 47/18) i člana 76. Statuta opštine Stara Pazova ("Sl. list opština Srema" 09/19) Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje Obaveštenje o početku rada na pripremi Odluke o izmenama i dopunama odluke o iznošenju i deponovanju otpadnih materija.

grb thumbNa osnovu čl. 23 i 48. Zakona o državnoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/14, 47/18 i 30/18-dr. zakon) ministar za brigu o porodici i demografiju i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja donose Instrukciju o postupanju Opštinskih/gradskih uprava i Centara za socijalni rad u primeni i sprovođenju odluka Ustavnog Suda Republike Srbije br. IUz-216/2018, IUz-247/2018, i IUz-266/2017.

grb thumbObaveštavaju se građani da će se u periodu 06.08.2021. - 11.08.2021. god. izvršiti tretman suzbijanja odraslih formi komaraca sa zemlje i iz vazduha na teritoriji opštine Stara Pazova, u periodu 18 - 22 časa, ukoliko se steknu optimalni meteorološki uslovi. U slučaju neodgovarajućih meteoroloških uslova, akcija suzbijanja komaraca će se pomeriti za drugi termin, o čemu ćete biti naknadno obavešteni.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije