• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Обавештења

grb thumbНа основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" 15/16) и члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 - др. закон и 47/18), члана 27. тачка 10. Статута општине Стара Пазова ("Сл. лист општина Срема" број 9/19) по спроведеном јавном конкурсу Скупштина општине Стара Пазова на седници одржаној 30. новембра 2020. године донела је Решење о именовању директора јавног урбанистичког предузећа "Урбанизам" Стара Пазова.

grb thumbОбавештавају се грађани да ће Општинска управа Стара Пазова сходно закључку Штаба за ванредне ситуације Општине Стара Пазова, број: 820-52/2020-II од 16.11.2020. године, вршити пријем захтева за пружање бесплатне правне помоћи на инфопулту Општине Стара Пазова без контакта са странкама.

grb thumbОбавештавају се грађани општине Стара Пазова да се ставља на увид донета Одлука за давање сагласности на цене ЈП "Чистоћа Стара Пазова".

grb thumbОдељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова, на основу члана 65. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Сл. гласник РС”, бр. 32/19) оглашава промену термина одржавања јавне седнице Комисије за планове Општине Стара Пазова.

grb thumbНа основу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020), члана 19. Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини општине Стара Пазова ("Службени лист општина Срема" број 9/17), и Решења Председника општине Стара Пазова број 464-16/2020-II од 13.10.2020.године, Одељење за инвестиције Општинске управе Општине Стара Пазова ОБАВЕШТАВА

grb thumbНа основу члана 361. став 1. и члана 363. став 4. Закона о енергетици ("С. гласник РС" број 145/14, 95/18-др. закон), члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС" број 88/11, 46/14-одлука УС и 104/16, 95/18), члана 48. тачка 14. Статута општине Стара Пазова ("Сл. лист општина Срема" број 9/19), члана 46. став 1. Одлуке о испоруци топлотне енергије ("Сл. лист општина Срема" број 15/15, 26/15, 21/16, 31/17) и тачке 10.3 Методологије која је саставни део Уредбе о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/15), Председник општине Стара Пазова дана 28. септембра 2020. године, донео је Решење о одобравању цена топлотне енергије за крајње купце за грејну сезону 2020/2021. године.

grb thumbНа основу члана 52. a у вези члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" брoj 15/16 и 88/19) и члана 27. тачка 10. Статута општине Стара Пазова ("Сл. лист општина Срема" број 9/19) Скупштина општине Стара Пазова на седници одржаној 22. септембра 2020. године, донела је Решење о именовању вршиоца дужности директора јавног предузећа "Општинска стамбена агенција Стара Пазова".

grb thumbНа основу члана 52. a у вези члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС” брoj 15/16 и 88/19) и члана 27. тачка 10. Статута општине Стара Пазова („Службени лист општина Срема” број 9/19) Скупштина општине Стара Пазова на седници одржаној 22. септембра 2020. године, донела је Решење о именовању вршиоца дужности директора јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ ј.п. Стара Пазова.

grb thumbНа основу члана 39. став 1., члана 35. став 1. и став 9. у вези са чланом 36. Закона о култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/16- исправка и 6/20), члана 27. тачка 10. Статута општине Стара Пазова ("Сл. лист општина Срема" број 9/19), члана 10в. и члана 10. став 1., 2., и 4. Одлуке о оснивању Центра за културу у Старој Пазови ("Сл. лист општина Срема" број 11/94, 33/10 и 28/16) Скупштина општине Стара Пазова на седници одржаној 22. септембра 2020. године, донела је Решење о престанку дужности и именовању директора центра за културу Стара Пазова.

grb thumbОбавештавамо вас да ће се дана 27.08.2020. године (четвртак) извршити третман сузбијања ларви комараца на територији наше општине. Време почетка третмана 8:00h.

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije