• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Javne nabavke

grb-thumbNa osnovu člana 32, člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), objavljuje poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke broj nabavke 404-59/18-III, redni broj 26-1. 2.29/18 - javna nabavka usluga - servisiranje i održavanje vozila za potrebe opštine Stara Pazova (Partija II).

grb-thumbNa osnovu člana 36.stav 1.tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije br. 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: Zakon), čl. 5. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS“ br. 86/2015); Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 404-58/18-II od 10.09.2018. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku broj 404-58/18-II od 10.09.2018. godine pripremljena je konkursna dokumentacija u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje poziva za podnošenje ponuda javna nabavka br. 404-58/18-II - javna nabavka radova-kanalizacija upotrebljenih voda sa kućnim priključcima u delu ulice Jana Sikore i ulici dr Georgija Mihajlovića u naselju Stara Pazova deonica ulica Jana Sikore RS1-RS15, RS15-RS26.

grb-thumbNa osnovu člana 32. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u Postupku javne nabavke red. br. 24.1.3.16/2018 - javna nabavka radova – izrada i montaža ograde i nadstrešnice na objektu PU „Heroj major Goran Savić“ u Novim Banovcima.

grb-thumbNa osnovu člana 32, člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), objavljuje u postupku javne nabavke broj nabavke 404-55/18-III, redni broj 23-1. 2.29/1 8 - javna nabavka usluga - servisiranje i održavanje vozila za potrebe opštine Stara Pazova (Partije I i II).

grb-thumbNa osnovu člana 32, člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), Opštinska uprava Opštine Stara Pazova objavljuje Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke redni broj 19-1.2.1/18-javna nabavka usluge- organizacija “Dvanaestog Regionalnog Sajma privrede 2018. godine“.

grb-thumbNa osnovu člana 32, člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), Opštinska uprava Opštine Stara Pazova objavljuje Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke broj nabavke 404-51/18-III, redni broj 22-1.2.29/18 - javna nabavka usluga - servisiranje i održavanje vozila za potrebe opštine Stara Pazova.

grb-thumbNa osnovu člana 39. člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti redni broj 21-1.2.9/18 usluge – štampa promo materijala za potrebe opštine Stara Pazova.

grb-thumbNa osnovu člana 32. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u Postupku javne nabavke – nabavka radova – kanalizacija upotrebljenih voda sa kućnim priključcima u delu ulice Jana Sikore i ulici dr Georgija Mihajlovića u naselju Stara Pazova deonica ulica Jana Sikore RS1-RS15, RS15-RS26.

grb-thumbNa osnovu člana 39. i člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12,14/15 i 68/15) naručilac Opštinska uprava opštine Stara Pazova objavljuje poziv za podnošenje ponuda u Postupak javne nabavke – nabavka usluge – regresiranog prevoza učenika na relaciji Stara Pazova–Petrović Salaš, del. broj 404-47/18-III red. br.18-1.2.3/2018

grb-thumbNa osnovu člana 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije br. 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: Zakon), čl. 5. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS“ br. 86/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 404-46/18-III od 10.07.2018. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku broj 404-46/18-III od 10.07.2018.godine pripremljena je Konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke br. 404-46/18-III-nabavka usluge regresiranog prevoza učenika i studenata sa teritorije opštine Stara Pazova

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije