• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

soc ekon savetU Staroj Pazovi je dana 25. maja 2021. godine sa početkom u 13,00 časova, u maloj sali Bele zgrade, održana 43. redovna sednica Socijalno-ekonomskog saveta opštine Stara Pazova.

U cilju pripreme sednice Saveta, prethodno je održana 13. Sednica Radne grupe SES-a za borbu protiv sive ekonomije i rada na crno i 35. Sednica Kolegijuma održana 18. maja 2021. godine.

Na sednici SES-a je konsenzusom usvojen Zapisnik sa 42. Sednice SES-a, Izveštaj o radu Radne grupe SES-a za borbu protiv sive ekonomije i rada na crno za 2020. godinu i Akcioni Plan rada za 2021. godinu.

Savet je razmatrao pitanje pokrenuto od strane Saveza samostalnih sindikata za opštinu Stara Pazova, koje je pokrenuto radi iznalaženje mogućnosti za naknadu putnih troškova za zaposlene koji putuju na relaciji Stara Pazova - Golubunci - Stara Pazova, a koji troškovi padaju na teret budžeta lokalne uprave.

Zbog izgradnje nadvožnjaka prema Golubincima, zaposleni su primorani da za dolazak na posao koriste alternativni put preko Inđije, što znatno povećava kilometražu i trokove putovanja.

Socijalno-ekonomski savet opštine Stara Pazova je konsenzusom usvojio Inicijativu, kojom preporučuje lokalnoj upravi - opštini Stara Pazova, da iznađe mogućnost i izvrši isplatu posebne naknade putnih troškova koji padaju na teret budžeta lokalne uprave, za zaposlene koji putuju na relaciji Stara Pazova - Golubinci - Stara Pazova. Predlaže se da visina posebne naknade na mesečnom nivou za svakog radnika bude u vrednosti mesečne karte na relaciji Stara Pazova- Inđija. Inicijativa je upućena Opštini Stara Pazova- Opštinskom veću na dalje razmatranje i odlučivanje.

Na inicijativu predstavnika Unije poslodavaca Stare Pazove, Savet je zauzeo stav da se sagledaju potrebe i mogućnosti za uvođenjem obrazovnog profila zanimanja radnika takozvani "regler" za koje bi se po mogućnosti izvršila obuka preko Tehničke škole u Staroj Pazovi, ukoliko postoji potreba za licima koje bi školovanjem stekli širi nivo znanja iz oblasti mehanike, hidraulike,elektronike-automatike,štelovanja mašina i druga neophodna znanja.

Savet je zauzeo stav da se uputi dopis Centru za stručno osposobljavanje i da se preko Privrednog saveta opštine utvrdi ima li potreba privrednika za navedenim zanimanjem .Ako privrednici iskažu potrebu da SES njihov zahtev podrži, a nakon toga da Tehnička škola podnese zahtev nadležnom Ministartvu prosvete za školovanjem profila "regler" u školskoj 2022-2023.godini.

Savet je informisan o usvojenom stavu Pokrajinskog SES-a, o osnovanosti Inicijative lokalnog SES-a opštine Stara Pazova, za povećanje cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak, čijom realizacijom bi se doprinelo sprovođenju mera populacione politike i povećanju nataliteta.

Pokrajinski SES je predložio da navedeno pitanje razmotri Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije, te da se sagledaju mogućnosti za pokretanje postupka izmene "Uredbe o nominalnim iznosima i načinu usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i visini i načinu usklađivanja iznosa dečijeg dodatka, u pravcu povećanja cenzusa".

Savet je informisan o najavljenom održavanju sastanka svih sekretara lokalnih SES-a na području Republike Srbije , sa sekretarima Pokrajinskog SES-a i Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, koji je planiran da se održati u Beogradu, u prvoj polovini juna ove godine.

Sekretar Saveta:
Milenko Vučinović

Predsedavajući SES-a:
Vladimir Ćulaja

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije