• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

grb thumbU Staroj Pazovi je dana 23. aprila 2019. godine održana 31. sednica Socijalno-ekonomskog saveta opštine Stara Pazova.

Sednica je održana u velikoj sali Bele zgrade sa početkom u 13:00 časova, a istoj je prethodila i sednica Kolegijuma u 12:30 časova.

Pod prvom tačkom Dnevnog reda izvršena je verifikacija mandata novoizabranim članovima SES-a za naredni četverogodišnji mandat. Ispred Saveza samostalnih sindikata za opštinu Stara Pazova verifikovani su mandati i članovi: Jovanka Grujičić, Rade Erceg i Drago Kukolj, a ispred Unije poslodavaca Srbije- poslodavci Stare Pazove: Boško Sovilj, Jovo Bijelić i Vladimir Ćulaja.

Savet je razmatrao i usvoji Zapisnike sa održanih 28.29 i 30 sednice Saveta.

Razmatrana je Informacija o objavljenom Javnom konkursu Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje ili sufinansiranje programa razvoja i delovanja lokalnih Socijalno-ekonomskih saveta. Usvojen je predlog da se uputi dopis opštini Stara Pazova - Odelenju za privredu, i predloži da opština Stara Pazova učestvuje i izvrši prijavu na navedeni Konkurs, i predložen je način i visina za podnošenje zahteva u skladu sa Konkursom.

Na sednici je SES-u predočena Informacija od strane Erceg Rade, predsednika SSS o toku mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora između lokalne samouprave i SSS, i tom prilikom je istaknuto da se očekuje realizacija dogovora postignutog mirnim putem i socijalnim dijalogom,uz sudelovanje arbitara određenih od strane Republičke Agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

Savet je razmatrao i usvojio Izveštaj o radu Radne grupe SES-a za borbu protiv sive ekonomije i rada na crno u 2018. godini i Akcioni Plan rada za 2019. godinu.

Usvojen je predlog Saveza samostalnih sindikata, za dostavljanje predloga Rebalansa budžeta opštine Stara Pazova za 2019. godinu na razmaranje i davanje mišljenja na sednici SES, kao i predlog da se po usvajanju u Narodnoj Skupštini RS, predloženog i na Vladi RS usvojenog Zakona o dopuni Zakona o budžetskom sistemu RS, isti primeni isplatom uvećanih zarada zaposlenima u predškolskim ustanovama "Poletarac" i "Radost" u skladu sa Zakonom.

Razmatrana je Informacija SSS u vezi Javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava za finasiranje mera populacione politike. Stav o ovom pitanju će usvojiti Kolegijum Saveta i pisanim putem dostaviti opštini.

Sekretar SES-a:
Milenko Vučinović s.r.

Predsedavajući SES-a:
Rade Erceg s.r.

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije