• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

Poljoprivreda

Regresiranje đubriva i gorivaMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je Pravilnike o uslovima, načinu i obrascima zahteva za ostvarivanje prava na regres za đubrivo i regres za gorivo. Pravilnici su objavljeni u Sl. glasniku br. 40 od 11.aprila.2014. godine.

Uskoro počinje podnošenje zahteva za osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnjiPravo na korišćenje osnovnih podsticaja imaju: pravno lice, preduzetnik i fizičko lice-nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2015. godinuNa osnovu člana 51. stav 1. Zakona o veterinarstvu ("Službeni glasnik RS", br. 91/05, 30/10 i 93/12), Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2015. godinu.

grb-voj-praviPreuzmite konkursnu dokumentaciju aktuelnih konkursa Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčelaNa osnovu člana 20. stav 3. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 10/13 i 142/14), Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela.

3-grb-srbijePoštovani, kako bi vlasnicima, odnosno korisnicima poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta, obveznicima plaćanja naknade za odvodnjavanje, koji su usled poplava koje su nastupile u maju 2014. godine pretrpeli štetu na zemljištu, odnosno usevima, pomogla u otklanjanju štetnih posledica poplava i klizišta Vlada Republike Srbije donela je akt kojim se saglasila da vlasnici odnosno korisnici poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta na teritoriji jedinica lokalnih samouprava utvrđenih u skladu sa članom 1. stav 3. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", broj 75/14) oslobode obaveze plaćanja naknade za odvodnjavanje za 2014. godinu, odnosno da se tim obveznicima odobri odlaganje plaćanja duga po osnovu naknada za odvodnjavanje za 2013. godinu do 31. jula 2015. godine, kao i da se za period za koji se tim obveznicima odobrava odlaganje plaćanja duga po osnovu naknada za odvodnjavanje za 2013. godinu ne obračunava kamata.

grb-voj-praviPreuzmite konkursnu dokumentaciju aktuelnih konkursa Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

3-grb-srbijeNa osnovu člana 4. stav 1. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 10/13 i 142/14), člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 142/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

grb-voj-praviNa osnovu člana 6. i 15. Statuta Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede i Programa rada i finansijskog plana Fonda za 2015. godinu, Savet Fonda raspisuje konkurs za dodelu kredita za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje u 2015. godini.

grb-voj-praviNa osnovu člana 6. i 15. Statuta Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede i Programa rada i finansijskog plana Fonda za 2015. godinu, Savet Fonda raspisuje konkurs za dodelu kredita za nabavku kvalitetne teladi za tov u 2015. godini.

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije