• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

grb thumbU skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - dr. zakon i 9/20) Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine Autonomne Pokrajine Vojvodine oglašava Rani javni uvid u materijal za izradu regionalnog prostornog plana Autonomne Pokrajine Vojvodine od 2021. do 2035. godine.

Odluka o izradi Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine od 2021. do 2035. godine doneta je na sednici Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i objavljena u „Službenom listu APV”, broj 48/19.

Rani javni uvid u Materijal za izradu Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine od 2021. do 2035. godine održaće se u trajanju od 15 dana, od 01.12.2020. do 15.12.2020. godine na zvaničnim internet stranicama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine i jedinica lokalnih samouprava na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, kao nosilac izrade Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine od 2021. do 2035. godine, organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostora, očekivanim efektima planiranja, i dr.

Materijal za rani javni uvid prezentovan je na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, (http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs)

Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi na adresu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21 000 Novi Sad, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 15.12.2020. godine.

Preuzmite dokumenta:

Tekst

Grafički prilog 1

Grafički prilog 2

Regionalni prostorni plan AP Vojvodine 2021-2035. godine

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije