• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

grb thumbU skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13 - odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon i 9/20) Odeljenje za urbanizam i građenje Opštine Stara Pazova oglašava Rani javni uvid povodom izrade plana detaljne regulacije radne zone u k.o. Stari Banovci “JUG” sa izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana detaljne regulacije radne zone u k.o. Stari Banovci “JUG“ na životnu sredinu.

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije radne zone u k.o. Stari Banovci “Jug“ sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja Plana detaljne regulacije radne zone u k.o. Stari Banovci “Jug“ na životnu sredinu, objavljena u („Službenom listu opština Srema“, broj 37/2020).

Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 06. novembra do 20. novembra 2020. godine u zgradi Opštinske uprave opštine Stara Pazova, kancelarija broj 21, u Staroj Pazovi, ulica Svetosavska br.11, odnosno objavljen na internet stranici Opštine Stara Pazova.

Odeljenje za urbanizam i građenje, kao nosilac izrade ovog plana, organizuje Rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, mogućim rešenjima za urbanu obnovu, kao i efektima planiranja.

Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi Odeljenju za urbanizam i građenje, poštom ili putem prijemne kancelarije Opštinske uprave opštine Stara Pazova, u toku trajanja Ranog javnog uvida, zaključno sa 20. novembrom 2020. godine. Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade plana mogu uticati na planska rešenja.

Tekst

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije