• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

grb thumbOdeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova, na osnovu člana 51b. stav 3. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19 i 37/19-dr. zakon) i član 55. stav 4. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/19) oglašava Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna prostornog plana opštine Stara Pazova do 2025. godine i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja izmena i dopuna prostornog plana opštine Stara Pazova do 2025. godine na životnu sredinu.

1. Na javni uvid izlaže se nacrt Izmena i dopuna Prostornog plana opštine Stara Pazova do 2025. godine sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja izmena i dopuna Prostornog plana opštine Stara Pazova do 2025. godine na životnu sredinu u periodu od 02.decembra (ponedeljak) do 16. decembra (ponedeljak) 2019. godine.

2. Nacrt Izmena i dopuna Prostornog plana opštine Stara Pazova do 2025. godine sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja izmena i dopuna Prostornog plana opštine Stara Pazova do 2025. godine na životnu sredinu, biće izložen u prizemlju zgrade Opštine u Staroj Pazovi, Svetosavska 11, radnim danima od 7,30 do 15,00 časova, na internet stranici Opštine Stara Pazova, u dnevnom listu “ALO“ i na frekvencijama “Radio Stara Pazova“, u Mesnoj zajednici Stara Pazova, Mesnoj kancelariji Nova Pazova, Mesnoj kancelariji Novi Banovci, Mesnoj kancelariji Stari Banovci, Mesnoj kancelariji Surduk, Mesnoj kancelariji Belegiš, Mesnoj kancelariji Vojka, Mesnoj kancelariji Golubinci i Mesnoj kancelariji Krnješevci,

3. Primedbe na nacrt Izmena i dopuna Prostornog plana opštine Stara Pazova do 2025. godine sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja izmena i dopuna Prostornog plana opštine Stara Pazova do 2025. godine na životnu sredinu, zainteresovana pravna i fizička lica mogu da dostave u pisanoj formi za vreme trajanja javnog uvida Odeljenju za urbanizam i građenje Opštinske uprave Stara Pazova, najkasnije do 16. decembra (ponedeljak) 2019. godine.

Pravno ili fizičko lice koje je podnelo primedbu u pisanom obliku može istu da obrazloži na javnoj sednici Komisije za planove SO Stara Pazova.

4. Javna prezentacija planskog dokumenta biće održana dana 09. decembar (ponedeljak) 2019. godine u 12,00 časova u zgradi opštine Stara Pazova, sala 28/I sprat.

5. Javna sednica Komisije za planove SO Stara Pazova Izmena i dopuna Prostornog plana opštine Stara Pazova do 2025. godine sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja izmena i dopuna Prostornog plana opštine Stara Pazova do 2025. godine na životnu sredinu, održaće se 18. decembar (sreda) 2019. godine u 12,00 časova u zgradi Opštine Stara Pazova, sala 28/I sprat.

Načelnica:
dipl.inž.arh. Dušanka Grozdanić Milović

Preuzmite dokumenta:

Namena površina

Mreža naselja i infrastrukturni sistemi

Turizam i zaštita prostora

Sprovođenje

Izmene i dopune PPO

Strateška procena uticaja na životnu sredinu

Strateška karta

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije