• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

grb thumbNa osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 Odluka US, 98/13 - Odluka US i 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) Odeljenje za urbanizam i građenje oglašava Javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju poslovnog objekta (zgrada za trgovinu na malo) i trafostanice MBTS na katastarskim parcelama br. 731/2 i 731/3 k.o. Nova Pazova.

1. Javna prezentacija obaviće se u zgradi Opštine Stara Pazova, na oglasnoj tabli, u vremenu od 8,00 – 15,00 časova, svakog radnog dana od 20.11.2019.godine (sreda) do dana 26.11.2019. godine (utorak).

2. Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta Javno urbanističko preduzeće „URBANIZAM“ iz Stare Pazove, ul. Svetosavska br. 11/3, podnetog ovom organu dana 18.11.2019. godine, a investitor navedenog projekta je “F.C.G.“ d.o.o. iz Beograda, ul. Nedeljka Čabrinovića br. 60.

3. Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćeno je službeno lice Odeljenja za urbanizam i građenje, Ivana Tošković Kabić, kancelarija 22 (prizemlje).

4. Zainteresovana lica mogu u toku javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Odeljenju za urbanizam i građenje, Svetosavska br. 11, najkasnije do 26. novembra 2019. godine.

Načelnica:
dipl.inž.arh. Dušanka Grozdanić Milović

Preuzmite dokument:

Tekstualni deo

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije