• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

grb thumbOdeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova, na osnovu člana 50. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, broj 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19 i 37/19-dr. zakon) i član 55. stav 5. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja(„Sl. glasnik RS“, br. 32/19) oglašava Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna plana generalne regulacije naselja Belegiš.

1. Na javni uvid izlaže se Nacrt izmena i dopuna Plana plana generalne regulacije naselja Belegiš, u periodu od 07. novembra (četvrtak) do 21. novembra (četvrtak) 2019. godine.

2. Nacrt izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Belegiš, biće izložen u prizemlju zgrade Opštine u Staroj Pazovi, Svetosavska 11 i u MZ Belegiš, radnim danima od 7,30 do 15,00 časova.

3. Primedbe na Nacrt izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Belegiš, zainteresovana pravna i fizička lica mogu da dostave u pisanoj formi za vreme trajanja javnog uvida Odeljenju za urbanizam i građenje Opštinske uprave Stara Pazova, najkasnije do 21. novembra 2019. godine.

Pravno ili fizičko lice koje je podnelo primedbu u pisanom obliku može istu da obrazloži na javnoj sednici Komisije za planove SO Stara Pazova.

4. Javna sednica Komisije za planove SO Stara Pazova Izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Krnješevci, održaće se 27. novembra (sreda) 2019. godine u 12,00 časova u zgradi Opštine Stara Pazova, sala 28/I sprat.

Načelnica:
dipl.inž.arh. Dušanka Grozdanić Milović

Preuzmite dokumenta:

Tekstualni deo

Katastarsko-topografski plan

Postojeća namena

Planirana namena površina

Regulacija i nivelacija sa saobraćajnim rešenjem

Plan vodovodne infrastrukture

Elektro, TT i gas

Poprečni profili

Sprovođenje plana

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije