• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Danas je: god.

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

grb-thumbU skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14), Odeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Stara Pazova, oglašava Rani javni uvid povodom izrade plana detaljne regulacije priobalja Dunava i Belegiške Ade u k.o. Belegiš.

Izradi Plana detaljne regulacije priobalja Dunava i Belegiške ade u k.o. Belegiš, pristupilo se na osnovu Odluke SO Stara Pazova („Sl. list Opština Srema“, br. 44/12).

Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 30.03.2016. do 13.04.2016. godine u zgradi Opštinske uprave opštine Stara Pazova, kancelarija broj 21, u Staroj Pazovi, ulica Svetosavska br. 11, odnosno objavljen na internet prezentaciji Opštine Stara Pazova.

Odeljenje za urbanizam i građenje, kao nosilac izrade ovog plana, organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, mogućim rešenjima za urbanu obnovu, kao i efektima planiranja.

Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata, da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi Odeljenju za urbanizam i građenje, poštom ili putem prijemne kancelarije Opštinske uprave opštine Stara Pazova, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 13.04.2016. godine. Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade plana mogu uticati na planska rešenja.

Načelnik:
dipl. pravnik Miodrag Vuksan

Preuzmite dokumenta:

Materijal za rani javni uvid

Postojeće stanje

Preliminarna namena površina

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Da li pratite konkurse koji se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Opštine?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije