• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Јавни позиви и конкурси

grb-thumbНа основу члана 32. став 6. и члана 44. став 1. Закона о црквама и верским заједницама („Сл. гласник РС“ број 36/2006), члана 64. став 11. Статута општине Стара Пазова („Сл.лист општина Срема“ број 26/08 и 5/13), члана 9. Одлуке о ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2018. годину („Сл.лист општина Срема“ број 47/17, 21/18, 32/18) и члана 6. став 1. Правилника о измени правилника о критеријумима у поступку доделе средстава црквама и верским заједницама број 453-1/17-IV од 06. марта 2017. године, Председник општине Стара Пазова дана 20. новембра 2018. године расписује Трећи јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама у 2018. години.

grb-thumbНа основу члана 11. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101 /2016-др. закон и 47/2018) начелник Општинске управе општине Стара Пазова доноси закључак о спровођењу јавне расправе о нацрту Статута општине Стара Пазова.

grb-thumbНа основу Правилника о критеријумима и мерилима за избор корисника социјалног становања а у вези програма Спровођење трајних стамбених решења и унапређење инфраструктуре у ромским насељима у општини Стара Пазова - "Успостављање одрживих решења за становање Рома у општини Стара Пазова", који реализује Хаусинг Центар у партнерству са општином Стара Пазова, Комисија за избор корисника стамбених објеката за социјално становање у заштићеним условима, на седници одржаној 27. новембра 2018. године расписује Оглас за избор корисника за трајно решавање стамбених потреба ромског социјално угроженог становништва у општини Стара Пазова.

grb-thumbУ складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС и 132/14, 145/14 и 83/18) оглашава рани јавни увид поводом израде измена и допуна плана детаљне регулције радне зоне Општине Стара Пазова. Одлука о изради Плана детаљне регулације централне радне зоне општине Стара Пазова објављена у(„Службеном листу општина Срема“, број 28/2018).

grb-thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи ("Сл . гласник РС", број72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УСи 132/14 145/14 и 83/18) и чла на 83. став 2. Правилника о садржини, начину и поступкуизраде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. Гласник РС" , бр.64/2015).Одељење за урбанизам и грађењеоглашава јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу објекта за складиштење П+О на кат.парцели.бр.4878/2 ко. Стара Пазова


grb-thumbНа основу члана 9. Правилника о условима и критеријумима за доделу помоћи број 110-36/2018-II од 01.11.2018. године, Комисијa за избор корисника донаторских пројеката помоћи у пакетима хране/огреву/једнократне новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији општине Стара Пазова образоване Решењем председника бр. 205-127/2018-II (у даљем тексту: Комисија) расписује Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи за набавку огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица са боравиштем на територији општине Стара Пазова.

grb-thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС и 132/14 145/14 и 83/18) и члана 83. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 64/2015). Одељење за урбанизам и грађење оглашава јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу станице за снабдевање горивом ”Kрњешевци” на кат.парц.бр. 1686/14, 1686/10, 1685/4, 1684/1, 1683/1, 1682/4 и 1682/1 к.о. Kрњешевци.

grb-thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС и 132/14 145/14 и 83/18) и члана 83. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 64/2015). Одељење за урбанизам и грађење оглашава

grb-thumbУ складу са чланом 3. Уговора о регресирању превоза студената из буџета АП Војводине за 2018. годину, закљученим између Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност и Општине Стара Пазова, Општинска управа Општине Стара Пазова, Одељење за друштвене делатности, расписује Конкурс за регресирање трошкова превоза студената у међумесном саобраћају за школску 2018/2019. годину.

grb-thumbНа основу члана 9. Правилника о условима и критеријумима за доделу помоћи број 110-36/2018-11 од 01.11.2018. године, Комисија за избор корисника донаторских пројеката помоћи у пакетима хране/огреву/једнократне новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији општине Стара Пазова образоване Решењем председника бр. 205-127/20 18-IJ (у даљем тексту: Комисија) расписује Јавни позив за избор корисника за доделу једнократне новчане помоћи најугроженијим породицама избеглих и интерно расељених лица на територији општине Стара Пазова.

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије