• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Регистар локацијских дозвола за 2014. годину

Редни бројБрој предметаДатум издавањаЛокацијска дозволаИнвеститор
1 353-140/2013-III-04 31.12.2013. Изградња спортске сале са кугланом и уређење парка на кат.парцбр. 815 к.о. Голубинци у Голубинцима ул. Путиначка бр.1 Дирекција за изградњу општине Стара Пазова, Стара Пазова, Ул. Светосавска бр. 11
2 353-122/2013-III-04 14.01.2014. Изградња вишепородичног стамбеног објекта на Кат.парц.бр. 1529/1 к.о. Стара Пазова JВМ доо, Земун, ул. Џона Кенедија бр. 10а
3 353-125/2013-III-04 17.01.2014. Изградња обалоутврде у Старим Бановцима На. К.п.бр. 1966, 650, 651 ...к.о. Стари Бановци Хидрозавод“ Нови Сад ЈВП ,,Воде Војводине“ Нови Сад
4 353-143/2013-III-04 21.01.2014. За изградњу стамбеног објекта на кат.парц.б.р. 723/4к.о. Нови Бановци, ул. Банатска бр. 6 Mилан Алексић, Београд, Ул. Данила Лекића Шпанца 12/7
5 353-138/2013-III-04 24.01.2014. Изградња стамбеног објекта I фаза Изградња гараже – II фаза На кат.парц.бр. 3465/12 к.о.Стари Бановци у Старим Бановцима ул. Милана Ракића Горан Дамјановић, Стари Бановци, Ул. М.Ракића
6 353-138/2013-III-04 27.01.2014. Изградња пословно производног објекта за обраду и превлачење метала на кат.парц.бр. 2049/35 к.о. Нови Бановци у Новим Бановцима ул. Земунска СР „Граовац“, Нови Бановци
7 353-45/2014-III-04 13.02.2014. За изградњу стамбеног објекта спратноти П+0 пов. око 83м2 на кат.парцбр. 204/47 к.о. Стари Бановци , ул. Гаврила Принципа у Старим Бановцима ГОРАН НИКОЛИЋ Нови Бановци, ул. Земунска бр.40 Пуномоћник Марко Сименић
8 353-68/2013-III-04 18.02.2014. За изградњу стамбеног објекта спратности П+Пк и помоћног објекта- гараже спратности П+0 на кат.парц.бр. 3083/23 Драган Симо Ђурић Стара Пазова, Ул. Б. Нушића бр. 49
9 353-58/2014-III-04 07.03.2014. Изградња вишепородичног стамбеног објекта на кат.парц.бр. 29 к.о. Голубинци ул.Пазовачка бр.7, Голубинци ОПШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА јп Ул. Светосавска бр. 11 Стара Пазова
10 353-49/2014-III-04 10.03.2014. Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр. 3481/7 к.о. Стари Бановци, ул. Димитрија Туцовића бр. 57 MAРКО КОВАЧЕВИЋ Ул. 26. Октобра бр.38 Врдник
11 353-129/2013-III-04 14.03.2014. Изградња стамбеног објекта На кат.парц.бр.3544/4 к.о. Ст. Бановци У Старим Бановцима улица Аласка бб МИЛЕН НИКОЛИЋ Нови Бановци Ул.Војвођанска бр.101
12 353-128/2013-III-04 26.03.2014. Изградња пословно-стамбеног објекта, интерне бензинске пумпе без ТНГ-а и пословне хале за сервис и одржавање теретних возила у II Фазе на кат. парц. бр. 2650/16 к.о. Стари Бановци, ул.Доситејева бр. 38 у Старим Бановцима „Euro-TANKTRANS“ Д.О.О. Стари Бановци Ул. Доситејева бр. 38
13 353-53/2013-III-04 27.03.2014. Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр. 5833/13 к.о. Нова Пазова у ул. Д. Максимовић бб ЗЛАТА НЕШИЋ Инђија, Ул. Ж. Зрењанина бр.16
14 353-53/2013-III-04 27.03.2014. Изградња стамбено пословног објекта на кат.парц.бр. 2157/6 к.о. Нови Бановци, ул. Цара Душана бб ДРАКУЛА СВЕТОЗАР Нови Бановци Бановци Дунав 1.д. 10/18
15 353-60/2014-III-04 07.04.2014. Изградња стамбеног објекта спратности П+0 на кат.парц.бр. 215/1 к.о. Стари Бановци ЈАСМИНА КРСТИЋ, Шашић Павла бр. 12, Стари Бановци
16 353-48/2014-III-04 09.04.2014. Изградња стамбено-пословног објекта на кат.парц.бр. 3083/38 к.о. Стара Пазова, Ул. Његошева бб, Стара Пазова ДИМИТРИЈЕ ПУТНИК, Ул. Јована Стојсављевића бр. 3, Београд
17 353-46/2014-III-04 11.04.2014. За изградњу КБ 20кВ од ТС 110/20кВ „Нова Пазова„ до РП 20кВ „Делез“ ЕД ,,РУМА“, Рума, Индустријска 2а
18 353-59/2014-III-04 11.04.2014. Доградња вишепородичног стамбено-пословног објекта на кат.парц.бр. 2096 к.о. Стара Пазова, ул. Краља Петра I бр. 13, Стара Пазовa МБНС КОМЕРЦ Д.О.О., Инђијска бб, Голубинци
19 353-141/2013-III-04 24.04.2014. За изградњу паркинг простора, точионо место за дизел гориво и перионицу на кат.парц.бр. 1896/1 к.о. Крњешевци, Трећа Индустријска бб. „Милшпед некретнине“, Ул. Трећа индутријска бб, Крњешевци
20 353-70/2014-III-04 28.04.2014. Рушење стамбене породичне стамбене зграде и изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр. 206/3 к.о. Нови Бановци ул. Београдска бр. 87, Нови Бановци ЖЕЉКО ЛОНЧАРЕВИЋ, Ул. Београдска бр. 87, Нови Бановци
21 353-67/2014-III-04 30.04.2014. Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр. 2929/1 к.о. Стара Пазова, ул. Јанка Бака бр. 98 у Старој Пазови БАКО МАРТИН, Ул. Јанка Бака бр. 100, Стара Пазова
22 353-68/2014-III-04 10.04.2014. Реконструкција и доградња стамбеног објекта, спратности П+1, на кат.парц.бр. 811 к.о. Нови Бановци СПАСЕНИЈА ЛАЗАРЕВИЋ Стара Пазова Ул. Војводе Степе бр. 461г
23 353-68/2014-III-04 09.05.2014. 353-68/2014-III-04 09.05.2014. Рушење стамбеног објекта спратности П+0 и изградња стамбеног објекта спратности П+1+Пк са четири стамбене јединице на кат.парц.бр. 1593 к.о. Нова Пазова, ул. Црногорска бр. 22, Нова Пазова АЛЕКСАНДАР БОЖАНИЋ Нова Пазова Ул. Цара Душана бр.54
24 353-77/2014-III-04 12.05.2014 Изградња монтажног објекта на кат.парц.бр. 1247/181 к.о. Сурдук. Ул. Сремска бб, Сурдук ДРАГАНА И ГОРАН ЦИЦВАРА Сурдук Ул. Нова бб
25 353-71/2014-III-04 15.05.2014 Изградња стамбеног објекта спратности П+Пк на кат.парц.бр. 3545/3 к.о. Стари Бановци, ул. Аласка бр.9 Стари Бановци СЛАВИША БОГДАНОВИЋА Београд Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 103
26 353-74/2014-III-04 15.05.2014. Изградња монтажног објекта на кат.парц.бр. 3098/58 к.о. Стара Пазова, ул. Дринска, у Старој Пазови ГОРДАНА КОВАЧ Стара Пазова Ул. Железничка бр.8
27 353-90/2014-III-04 16.05.2014. Изградња монтажне куће спратности П+0 на кат.парц.бр. 1761/22 к.о. Белегиш НИКОЛА СТУПАР Нови Београд Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 33
28 353-73/2014-III-04 19.05.2014 Изградња стамбеног објекта-монтажне куће на кат.парц.бр. 3083/38 к.о. Стара Пазова у ул. Његошева бб у Старој Пазови СИНИША КАШИЋ Стара Пазова Ул. Железничка бб
29 353-76/2014-III-04 19.05.2014. Изградња стамбеног објекта-монтажне куће на кат.парц.бр. 204/52 к.о. Стари Бановци у ул. Гаврила Принципа у Старим Бановцима ЂОРЂЕ ЏЕПИНА Нови Бановци Ул.Светосавска бр.26
30 353-82/2014-III-04 19.05.2014. Изградња стамбеног објекта на к.п.бр. 1103/1 к.о. Белегиш, ул. Бранка Радичевића бр. 2а, Белегиш ДРАГАН и ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ Белегиш Ул. Бранка Радичевића бр.5
31 353-54/2014-III-04 20.05.2014. Изградња монтажне куће на кат.парц.бр. 1261/57 к.о. Стара Пазова (воларско поље) РАИЋ ЖИВКО Стара Пазова Ул. Подунав.партизанс.одр. бр.38
32 353-79/2014-III-04 21.05.2014. Изградња објекта предшколске установе на кат.парц.бр. 1231/1 к.о. Белегиш, Слободана Јовановића бб , Белегиш ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА Стара Пазова Ул. Светосавска бр.11
33 353-75/2014-III-04 22.05.2014. Доградња пословно стамбеног објекта П+0 и П+1 стамбени део П+1 и магацин П+0 и адаптацију дела посл.обј. П+0 у стамбени П+Пк на кат.парц.бр. 753/3 к.о. Нова Пазова. МИРКО ПОЗНАНОВИЋ Нова Пазова, Ул. Цвије Кукоља бр.156
34 353-93/2014-III-04 22.05.2014. Изградња биогасног постројења снаге 0,6-0,7 мW на кат.парц.бр. 2752/7 к.о. Стари Бановци. ИВАН ИЛИЋ Стара Пазова Ул. Вука Караџића бр.39
35 353-94/2014-III-04 22.05.2014. Проширење објекта складишта и изградњу надстрешнице на к.п.бр. 1873/2 к.о. Крњешевци ЕНЕРГОПРОЈЕКТ АД Београд, Бул. М. Пупина бр.12
36 353-78/2014-III-04 26.05.2014. Изградња монтажне куће на к.п.бр. 2136 к.о. Војка, ул. Николе Филипина. ПЕРО КОВАЧЕВИЋ Војка Ул Св.Саве бр.85
37 353-80/2014-III-04 26.05.2014. Изградња монтажне куће на к.п.бр. 3545/12 к.о. Ст. Бановци, Ул.Банатска бб МИЛАШ МИЋО Стари Бановци Ул. Миленка Певца бр.37
38 353-85/2014-III-04 26.05.2014. Изградња стамбеног објекта к.п.бр. 2694/2 к.о. Ст. Пазова Проф. Михала Филипа, Стара Пазова РОГУЛИЋ СЛАЂАНА Стара Пазова Ул. Ђурђевска бр.63
39 353-51/2014-III-04 26.05.2014. Изградња монтажне куће на к.п.бр. 1247/197 к.о. Сурдук, Ул. Сремска бб, Сурдук ДУШКО БАРИШИЋ Батајница Ул. Бихаћка бр. 20/2
40 353-51/2014-III-04 27.05.2014. За изградњу оптичког кабла у к.о. Стара Пазова, к.о. Нова Пазова и к.о. Стари Бановци „ ТELENOR“ Д.О.О Београд Пуномоћник „KBV DATACOM“ Београд Милентија Попвића бр.9
41 353-83/2014-III-04 29.05.2014. Изградња стамбеног монтажног објекта На к.п.бр. 1139/49 к.о. Крњешевци ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА, Стара Пазова, Ул.Светосавска 11
42 353-88/2014-III-04 29.05.2014. Изградња монтажне куће спратности П+0 на кат.парц.бр. 2342/44 к.о. Нови Бановци ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ, Нови Бановци, Ул. Светосавска бр. 147
43 353-57/2014-III-04 04.06.2014. За изградњу водоводне мреже за водоснабдевање насеља Војка I I Фаза преко кат. парц. бр. 6804, 3536/1, 3199/1, 4305, 2825/2 све у к.о. Војка ДИРЕКЦIЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА, Стара Пазова, Ул. Светосавска бр. 11
44 353-62/2014-III-04 05.06.2014. Изградњу стамбеног објекта спратности П+0, на кат.парц.бр. 3087/9 к.о. Стара Пазова, ул Виноградска бр. 40 Стара Пазова СНЕЖАНА ПАВЛОВИЋ, Стара Пазова, Ул.Шафарикова бр.13
45 353-97/2014-III-04 11.06.2014. Изградња. аутобуског стајалишта у Грчкој улици код раскрс. са ул. С. Тишме к.о. С.Бановци к.п.бр. 1934 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА, Стара Пазова, Ул. Светосавска бр.11
46 353-98/2014-III-04 11.06.2014. Изградња аутоб.стајал. у ул. М.Певца код раскрс. са ул. П.Чодановића С.Бановци на кат.парц.бр. 1950/1 к.о. Стари Бановци ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА, Стара Пазова, Ул. Светосавска бр.11
47 353-99/2014-III-04 11.06.2014. Изградња аутоб.стајалишта у ул. М.Певца код раскр. са ул. Пинкијевом к.п.бр. 1950/1 к.о. Стари Бановци ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА, Стара Пазова, Ул. Светосавска бр.11
48 353-100/2014-III-04 11.06.2014. Изградња аутобус.стајал. у Светосавској ул. код раскрснице са Пионирском улицом к.п. бр.1019/2 К.о. Нови Бановци ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА, Стара Пазова, Ул. Светосавска бр.11
49 353-101/2014-III-04 11.06.2014. Изградња аутобуск.стајалишта у Светосавској улици код раскрснице са Земунском улицом на к.п.бр. 1019/2 к.о. Нови Бановци ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА, Стара Пазова, Ул. Светосавска бр.11
50 353-102/2014-III-04 11.06.2014. Изградња аутобуског стајалишта у Светосавској улици код раскрснице са Бургеновом улицом на кат.парц.бр. 1030/1 к.о. Нови Бановци ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА, Стара Пазова, Ул. Светосавска бр.11
51 353-104/2014-III-04 12.06.2014. Изградња монтажне куће спратности П+0 на кат.парц.бр. 3080/57 к.о. Стара Пазова СИНИША БОСИЋ, Стара Пазова, Ул. Јанка Бака бр.43
52 353-94/2014-III-04 18.06.2014. Изградња кабловског вода 20кВ „ТС Мојић – ТС Баштован 2“ у Новој Пазови „Електровојводина“ ЕД „Рума“, Рума, Ул. Индустријска бр.2а
53 353-72/2014-III-04 18.06.2014. Рушење дела стамбено пословног објекта и изградња новог стамбено пословног објекта на кат.парц.бр. 532 к.о. Стара Пазова ул. Карађорђева бр. 58 у Старој Пазови АГРО АРТ“ Д.О.О., Ул. Карађорђева бр.58, Стара Пазова
54 353-92/2014-III-04 18.06.2014. Изградња стамбеног објекта на кат.парц. бр. 366/9 к.о. Стари Бановци, ул. Његошева бб Стари Бановци РАДОСАВ ВАСИЛИЈЕВИЋ, Стари Бановци, Ул. Негров Павла бр. 6
55 353-105/2014-III-04 26.06.2014. Изградња скалдишно пословног објекта на кат.парц.бр. 5643/12 к.о. Нова Пазова I фазa „DELTA REAL ESTATE“ Д.О.О., Ул. Милентија Поповића бр. 7б, Нова Пазова
56 353-89/2014-III-04 27.06.2014. Изградња стамбено пословног објекта на кат.парц.бр. 1888 к.о. Стара Пазова, ул. Краља Петра I бр. 132 Стара Пазова МИРА КВРГИЋ, Ул. Десанке Максимовић бр.18, Стара Пазова
57 353-96/2014-III-04 04.07.2014. Реконструкц. Лок.пута Ст.Бановци-Нови Бановци 1 фаза на кат.парц.бр. 1019/2 к.о. Нови Бановци. Дирекција за изградњу, Стара Пазова, Ул. Светосавска бр.11
58 353-56/2014-III-04 18.07.2014. Изградња бунра и потисног цевовода за водоснабдевање насеља Војка I Фаза преко кат. парц. бр. 826/2, 6796,6797, 6803/1, 6802 и 6804 све у к.о. Војка. Дирекција за изградњу, Стара Пазова, Ул. Светосавска бр.11
59 353-108/2014-III-04 29.07.2014. Изградња стамбеног објекта спратности П+Пк на кат.парц.бр. 3080/196 к.о. Стара Пазова БОЛИЋ ИГОР, Ул. Сиомеон Араницки бр. 10, Стара Пазова
60 353-69/2014-III-04 06.08.2014. Изградња канализације употребљених вода, фекална канализација преко кат.парц.бр. 5396, 5462, 5463, 735/110, 5397 к.о. Нова Пазова у Новој Пазови Дирекција за изградњу, Стара Пазова, Ул. Светосавска бр.11
61 353-114/2014-III-04 08.08.2014. Изградња стамбеног објекта Ст. Бановци Ул. Гаврила Принципа бб 204/44 к.о. Ст. Бановци Штимац Соња, Нови Бановци , Ул.Пролетерска бр.19
62 353-121/2014-III-04 08.08.2014. Изградња стамбеног објекта спратности П+1 на кат.парц.бр. 1793 к.о. Стара Пазова ,ул. Јана Колара бр.46 у Ст. Пазови Тадић Душан, Стара Пазова, Трг Слободе 2б IV/15
63 353-61/2014-III-04 14.08.2014. За изградњу резервоара и цевне везе за водоснабдевање насеља Војка I I Фаза преко кат. парц. бр. 6804, 7031, 704/19, 704/1, 704/13 све у к.о. Војка ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА, Ул. Светосавска бр. 11, Стара Пазова
64 353-111/2014-III-04 20.08.2014. Изградња стамбеног објекта у Старим Бановцима, Ул. Његошева бб на кат.парц.бр. 366/10 к.о. Стари Бановци Савић Жељко, Ст. Бановци, Стевана Тишме бр. 87
65 353-113/2014-III-04 21.08.2014. Ст. Бановци, ул. Бачка бб, на кат.парц.бр.3539/8 к.о. Ст. Бановци Сарић Далиборка, Стари Бановци, Вука Караџића бр.7
66 353-47/2014-III-04 22.08.2014. Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр. 3083/2 к.о. Стара Пазова ЗОРАН ДОНЂИВИЋ, Стара Пазова, Ул. Вере Мишчевић бр. 46
67 353-118/2014-III-04 25.08.2014. Изградња стамбеног објекта спратности П+0 к.п.бр. 548/1 к.о. Ст. Пазова, Ул. Исидоре Секулић 19, Стара Пазова Мутвић Слађана, Пећинци, Јове Негушевића 6/17
68 353-110/2014-III-04 28.08.2014. Изградња виноградарске куће спратности П+0, на кат.парц.бр. 18 к.о. Сурдук, ул. Сланкаменачки пут бб, Сурдук ЗОРАН ЦВЕТКОВИЋ, Београд, Ул. Јове Илића бр. 91
69 353-55/2014-III-04 01.09.2014. Реконструкција постојеће станице за снабдевање горивом на кат.парц.бр. 3131/20 к.о. Стари Бановци, Аутопут Нови Сад-Београд „НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ“ад Београд, Нови Сад, Ул. Народног фронта бр. 12
70 353-86/2014-III-04 05.09.2014. Изградња канализационе мреже на кат.парц.бр. 2072/1 к.о. Нови Бановци Дирекција за изградњу општине Стара Пазова, Стара Пазова, Ул. Светосавска бр. 11
71 353-30/2014-III-04 11.09.2014 Изградња стамбеног објекта спратности П+1 на ка.т.парц.бр. 3091/110 к.о. Стара Пазова, ул Пере Нинковића бб, Стара Пазова Вујашевић Мирослава, Београд, Ул. Сланачки пут бр. 80/1
72 353-95/2014-III-04 15.09.2014. Изградња пословно помоћног објекта намењеног за смештај пољопривредне механизације а кров за соларну електрану од 60 кW на кат.парц.бр. 57/1 к.о. Голубинци Ул Ђурђевска бр.44 Голубинци РОСАНА И МИЛАН ЛИНАРИЋ, Ул. Ђурђевска бр. 44, Голубинци
73 353-116/2014-III-04 16.09.2014 Изградња стамбено пословног објекта спратности П+4+Пк и рушење постојећих објеката на к.п.бр. 1147 к.о. Нова Пазова Цара Душана бр.14 ,,Cemix invest“ д.о.о., Земун, Др. Недељка Ерцеговца 29 б
74 353-133/2014-III-04 22.09.2014. Доградња постојећег стамбеног објекта на кат.парц.бр. 804 к.о. Белегиш у улици Светозара Милетића бр 90, Белегиш ЈОВАНОВИЋ ЈОВА, Белегиш, Ул. Светозара Милетића бр.90
75 353-132/2014-III-04 07.10.2014. Реконструкција и доградња постојеће станице за снабдевање горивом на кат.парц.бр. 6805/3 к.о Војка , ул. Цара Душана бб, Војка „НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ“ад, Нови Сад, Ул. Народног фронта бр. 12
76 353-91/2014-III-04 14.10.2014. Изградња стамбеног објекта на кат.парц. бр. 2159/21 к.о. Нови Бановци, ул. Цара Душана бб Нови Бановци МИЛАН СТЕГЊАИЋ, Ул. Михајла Пупина бр. 7, Земун
77 353-140/2014-III-04 14.10.2014. Изградња стамбеног објекта, К.п.бр. 2217 к.о. Нова Пазова, Пионирска 46а ПОЛИЋ ЈЕЛА, Нова Пазова, Ул. Хиландарска 81
78 353-139/2014-III-04 17.10.2014. Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр. 3088/8 к.о. Стара Пазова, ул. Банијска бр.29, у Старој Пазовa ДАНИЈЕЛА ДРАГАШ, Стара Пазова, Ул. Краља Петра I Ослободиоца бр.6
79 353-134/2014-III-04 20.10.2014. Доградња стамбено пословног објекта у виду проширења пословног простора за 40 м2 на к.п.бр. 150/7 к.о. Нови Бановци КОВРЛИЈА БОЈАН, Нови Бановци, Фрушкогорска бр.54
80 353-142/2014-III-04 27.10.2014. Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр. 5816/4 к.о. Нова Пазова ул. Српских добровољаца бб ЧИЧА ЉИЉАНА И ЧИЧА СЛОБОДАН, Нова Пазова
81 353-115/2014-III-04 28.10.2014. Изградња стамбеног објекта, Стара Пазова, Његошева бб, К.п.бр. 3083/249 к.о. Ст. Пазова Вучићевић Светислав, Београ, Ул. Јурија Гагарина 42/10
82 353-84/2014-III-04 05.11.2014. Изградња пословног објекта, самоуслужне перионице у првој фази и рушење стамбеног објекта у другој фази к.п.бр. 306/108 к.о.Нови Бановци Ул.Светосавска 202 БРЕКИЋ АЛЕКСАНДАР, Нови Бановци, Петра Кочића бр.13
83 353-117/2014-III-04 07.11.2014. Изградња саобраћајнице, водовода и канализације у делу улице 1 у Централној радној зони у К.О. Нова Пазова nа к.п.бр. 5643/6 и 5643/11 к.о. Нова Пазова ,,Дирекција за изградњу Општине Стара Пазова“ ј.п., Стара Пазова, ул. Светосавска бр.11
84 353-119/2014-III-04 07.11.2014. Рушење постојећег објекта и изградња стамб-пословног објекта на к.п.бр. 2046/1 к.о. Ст. Пазова ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 30 Ивановић Милисав, Стара Пазова, Ул.Вука Караџића бр.3
85 353-126/2014-III-04 07.11.2014. Затварање дела постројења за прераду отпаних вода на кат.парц.бр. 2791/3 к.о. Стара Пазова, Бановачки пут бб, Стара Пазова НЕСТЛЕ АДРИАТИК Д.О.О. Београд
86 353-147/2014-III-04 19.11.2014. Рушење постојећих објеката и изградња стамбеног објекта са четири стамбене јединице на кат.парц.бр. 778/2 к.о. Стара Пазова, ул. Јана Сикоре бр. 87, Стара Пазова САША ЂАК, Стара Пазова, Ул. Партизанска бр.13
87 353-148/2014-III-04 19.11.2014. Изградња пословно продајног и складишног објекта на кат. парц.бр. 727/27 к.о. Нова Пазова МЕТАЛ ФЛЕКС Д.О.О., Нова Пaзова, Четврта индустријска бр.15
88 353-143/2014-III-04 20.11.2014. Доградња аутоелектричарске радње на кат.парц.бр. 735/88 к.о. Нова Пазова, Индустријска зона, блок 25. Ул. Прва индустријска бр.13 МЛАДОСТ-КОМЕРЦ Д.О.О., Нова Пазова, Ул. Јована Стерије Поповића бр.27
89 353-151/2014-III-04 24.11.2014. Рушење постојећег стамбеног објекта и изградња пословног објекта на кат.парц.бр. 9379/260 к.о. Стара Пазова, ул. Ћирила и Методија бр.166 „ЛОГИСТИК ЦЕНТАР КРОН“ доо, Стара Пазова, Ул. Ћирила и Методија бр. 166
90 353-125/2014-III-04 25.11.2014. Изградња стамбеног објекта П+0 на кат.парц.бр. 2572 к.о. Војка, ул. Радивоја Букурецког бб, Војка МИЛЕНА ТАСИЋ Ћуприја, Саве Ковачевића бр. 1
91 353-146/2014-III-04 25.11.2014. Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр. 5860/14 к.о. Нова Пазова, блок 9a МИРОСЛАВ ЉУКОВЧАНИН Нова Пазова, Ул. Краља Петра Првог Катађорђевића
92 353-122/2014-III-04 02.12.2014. Изградња пословнo-производно-складишног објекта, спратности П+1, на кат.парц.бр. 4813/20 к.о. Стара Пазова, ул. Панонска у Ст.Пазови. „UNIVERZUM“ SR Нова Пазова Ул. Мајора Гавриловића бр. 2
93 353-155/2014-III-04 02.12.2014. Захтев за изградњу друге фазе комплекса „STREIT NOVA“ на кат.парц.бр. 4810/25 к.о. Стара Пазова „Streith nova“ доо Стара Пазова Ул. Европска бр.11
94 353-123/2014-III-04 03.12.2014. Изградња стамбено пословног објекта, спратности Пд+П+Пк, на кат.парц.бр. 443/41 к.о. Стара Пазова , ул. Бранислава Нушића бр. 9 у Ст. Пазови ЗОРАН ВЕЉАНОВСКИ Ул. Бранислава Нушића бр. 10 Стара Пазова
95 353-96/2014-III-04 05.12.2014. Захтев за издавање лок. дозволе за изградњу стамбеног објекта на кат.парц.бр. 215/2 к.о. Стари Бановци – Петринци Небојша Јандрић Земун, Ђуре Ђапића бр.2
96 353-149/2014-III-04 05.12.2014. Изградња стамбеног објекта Пд+П+Пк на кат.парц.бр. 3544/25 к.о. Стари Бановци, ул. Панонска бб, Стари Бановци ЗОРАН ВУДРАГОВИЋ Ул. Младена Стојановића бр.2 Стари Бановци
97 353-152/2014-III-04 09.12.2014. Изградња магацинског простора спратности П+0 на кат. парц. бр. 727/11 к.о. Нова Пазова МЕДИУС доо Нова Пазова Ул. Четврта индустријска бр. 12
98 353-128/2014-III-04 23.12.2014. Ел.осветљење саобраћајнице преко кат.парц.бр. 2143/1, 2142/2, 2139/2... све у к.о. Нови Бановци у урбанистичкој целини 11-Лог центар ,Дирекција за изградњу Општине Стара Пазова“ ј.п. Стара Пазова, ул. Светосавска 11
99 353-144/2014-III-04 23.12.2014. Изградња саобраћајнице у урбанистичкој целини 11, Лог Центар, преко кат.парц.бр. 2132/5, 2138/6, 2142/9 све у к.о. Нови Бановци ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА Ул. Светосавска бр.11 Стара Пазова
100 353-152/2014-III-04 23.12.2014. Захтев за изградњу виноградске куће Пд+П+0 на кат.парц.бр. 2 к.о. Сурдук, Сланкаменачки пут бб, Сурдук МИЛАН КОРДУЛУП Земун
101 353-130/2014-III-04 29.12.2014.. За изградњу водоводне мреже преко кат.парц.бр. 2143/1, 2142/2, 2139/2... све у к.о. Нови Бановци, у урбанистичкој целини 11-Лог центар ,,Дирекција за изградњу Општине Стара Пазова“ ј.п. Стара Пазова, ул. Светосавска 11
102 353-112/2014-III-04 30.12.2014. Уређење центра Војке – реконструкција раскрснице ул. Цара Душана, карађорђеве, Браће Кочијашевић и Светог Саве на к.п.бр. 3119/1, 2825/2и 4305 к.о. Војка ,,Дирекција за изградњу Општине Стара Пазова“ ј.п. Стара Пазова, ул. Светосавска 11
103 353-153/2014-III-04 30.12.2014. 31.12.2014. Реконструкција, доградња и надградња стамбеног и помоћног објекта у стамбено пословни објекат на кат.парц.бр. 2169/7 к.о. Нови Бановци, ул. Саве Шумановића бр.5 Нови Бановци БОСНИЋ ДРАГАН, САЊА, НИКОЛА И ЛУКА Нови Београд
одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије