• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Комунална инспекција
План инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2018. годину
Извештај о раду комуналне инспекције за 2017. годину
Контролна листа 1-1 - Комунални ред - ограда
Контролна листа 1-2 - Комунални ред - тротоар
Контролна листа 1-3 - Комунални ред - травњак, живица, саднице
Контролна листа 1-4 - Комунални ред - возила
Контролна листа 1-5 - Комунални ред - парк
Контролна листа 1-6 - Комунални ред - грађевински материјал
Контролна листа 1-7 - Комунални ред - радови на јавној површини
Контролна листа 1-8 - Комунални ред - излагање робе
Контролна листа 1-9 - Спаљивање отпада
Контролна листа 2-1 - Пијаце - Обавезе даваоца услуге
Контролна листа 2-2 - Пијаце - Издавање пијачног простораонтролна листа 2-2 - Пијаце - Издавање пијачног простора
Контролна листа 2-3 - Пијаце - Корисници
Контролна листа 2-4 - Пијаце - Корисници ван пијаце
Контролна листа 3-1 - Држање домаћих животиња - Папкара и копитара
Контролна листа 3-2 - Држање домаћих животиња - Живина и голубови
Контролна листа 3-3 - Држање домаћих животиња - Паса и мачака
Контролна листа 3-4 - Држање домаћих животиња - Пчелињаци
Контролна листа 3-5 - Хватање и уништавање паса и мачака
Контролна листа 4 - Радно време угоститељских објеката
Контролна листа 5-1 - Снабдевање водом - Обавезе Даваоца услуга према корисницима услуга
Контролна листа 5-2 - Снабдевање водом - Обавезе Извођача радова према водоводној инфраструктури
Контролна листа 5-3 - Снабдевање водом - Обавезе корисника услуга
Контролна листа 7 - обављање трговине
Контролна листа 8 - Заузеће јавне површине (привремени објекти)
Контролна листа 9-1 - Одржавање реда на гробљу
Контролна листа 9-2 - Управљање гробљима и погребне услуге - Управљање гробљем
Контролна листа 9-3 - Управљање гробљима и погребне услуге - извођач радова
Контролна листа 9-4 - Управљање гробљима и погребне услуге - Одржавање реда на гробљу
Контролна листа 9-5 - Управљање гробљима и погребне услуге - Погребне услуге
Контролна листа 10-1 - Изношење и депоновање отпадних материја (Корисник)
Контролна листа 10-2 - Изношење и депоновање отпадних материја
Контролна листа 11-1 - Одвођење отпадних вода - Атмосферске и површинске воде
Контролна листа 11-2 - Одвођење отпадних вода - Прикључење на јавну канализациону мрежу
Контролна листа 11-3 - Одвођење отпадних вода - Прикључење на јавну канализациону мрежу (даваоц услуге)
Контролна листа 11-4 - Одвођење отпадних вода - Обезбеђење континуитета услуга
Контролна листа 11-5 - Одвођење отпадних вода - Чишћење септичких јама
Контролна листа 11-6 - Одвођење отпадних вода - Јавна канализација (инвеститор)
Контролна листа 11-7 - Одвођење отпадних вода - Заштита јавне канализације
Контролна листа 11-8 - Одвођење отпадних вода - Обустављање услуга одвођења отпадних вода
Контролна листа 13-1 - Управљање јавним паркиралиштима - Обавезе Даваоца услуга
Контролна листа 13-2 - Управљање јавним паркиралиштима - Обавезе корисника услуга
Инспекција за заштиту животне средине
План инспекцијског надзора инспекције заштите животне средине за 2018. годину
Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2017. годину
Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину
Контролна листа - достава података према закону о заштити животне средине
Контролна листа - документација (оператер)
Контролна листа - несанитарне депоније - сметлишта
Контролна листа - отпадна уља (оператер)
Контролна листа - складиштење отпада (оператер)
Контролна листа - третман отпада (оператер)
Контролна листа - утврђивање испуњености услова за почетак рада постројења за управљање отпадом
Контролна листа - подношење захтева за интегрисану дозволу
Контролна листа - поступање произвођача неопасног и инертног отпада
Контролна листа - студија о процени утицаја
Контролна листа - интегрисана дозвола
Контролна листа - заштита од букe у животној средини
Контролна листа - заштита ваздуха код бензинских станица
Контролна листа - заштита ваздуха код постројења за сагоревање
Контролна листа - заштита ваздуха код стационарних постројења
Инспекција за друмски саобраћај
План инспекцијског надзора инспектора за друмски саобраћај за 2017. годину
План инспекцијског надзора инспектора за друмски саобраћај за 2018. годину
Извештај о раду инспектора за друмски саобраћај за 2017. годину
Контролна листа - такси возиловозило
Контролна листа - такси превоз
Контролна листа - такси превозник
Контролна листа - јавни линијски превоз путника
Контролна листа - стајалишта
Контролна листа 6 - јавни превоз путника у приградском саобраћају
Грађевинска инспекција
Годишњи план инспекцијског надозора за 2018. годину
Извештај о раду грађевинске инспекције од 01.01.2017 до 31.12.2017
Контролна листа за надзор по издатој грађевинској дозволи и потврди о пријави радова
Контролна листа за редован инспекцијски надзор по Решењу у складу са чл. 145 Закона о планирању и изградњи
Контролна листа за редован инспекцијски надзор по издатој употребној дозволи за цео објекат или део објекта
Контролна листа за редован инспекцијски надзор по завршеној конструкцији објекта
Контролна листа за редован инспекцијски надзор по oбавештењу о завршетку темеља
Просветна инспекција
Годишњи план рада просветног инспектора за 2018. годину
Извештај о раду просветног инспектора за 2017. годину
1. Контролна листа - обављање делатности установе
2. Контролна листа - општа акта установе
3. Контролна листа - органи установе
4. Контролна листа - извештаји о раду установе
5. Контролна листа - планирање и програмирање рада установе
6. Контролна листа - упис деце/ученика, формирање одељења/група
7. Контролна листа - права детета/ученика, оцењивање ученика
8. Контролна листа - евиденција и јавне исправе
9. Контролна листа - избор уџбеника
10. Контролна листа - предшколска установа
11. Контролна листа - основна школа
12. Контролна листа - средња школа
Инспекција за спорт
Годишњи план рада инспектора за спорт за 2018. годину
1. Контролна листа - општи део
2. Контролна листа - спортска правила
3. Контролна листа - спортисти
4. Контролна листа - спортски стручњаци
5. Контролна листа - простор, спортски објекти и спортска опрема
Одељење за јавне приходе - Пореска инспекција
План инспекцијског надзора инспектора за канцеларијску, теренску контролу и наплату за 2017. годину
План инспекцијског надзора инспектора за канцеларијску, теренску контролу и наплату за 2018. годину
Извештај о раду инспектора за канцеларијску, теренску контролу и наплату за 2017. годину
Контролна листа 1 - Канцеларијска контрола
Контролна листа 2 - Теренска контрола
одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије