• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Регистар локацијских дозвола за 2011. годину

Редни број Број предмета Датум издавања Локацијска дозвола Инвеститор
1 353-46/2011-III-04 06/01/2011 Изградња стамбеног објекта-викенд куће, ул.,,нова,, бб, на кат.парц.бр.1247/207, к.о.Сурдук. Шкуљица Здравко, Дебељача, ул. Ђуре Ђаковића бр.71
2 353-140/2010-III-04 06/01/2011 Изградња стамбеног објекта, ул.,,нова,, бб, на кат.парц.бр.1247/207, к.о.Сурдук. Шкуљица Здравко, Дебељача, Ђ.Ђаковића 71
3 353-127/2010-III-04 12/01/2011 Изградња канал. Употребљених вода са кућним прик. у ул. Ј.Сикоре, и у ул. Др.Г.Михајловића, на кат.парц.бр.886, 838/2, к.о. Стара Пазова. Дирекција за изградњу Општине Стара Пазова, Стара Пазова, Светосавска 11
4 353-38/2011-III-04 17/01/2011 Изградња МБТС 20/04 кВ ,,ГАТАРИЋ,,и прикључног подземног вода 20кВ на кат.парц.бр.1139/6, к.о.Крњешевци ,,Електродистрибуција Рума,, из Руме
5 353-158/2010-III-04 21/01/2011 Изградња пословно-магацинског комплекса, На кат.парц.бр.4813/27, к.о.Ст.Пазова ,,S.P. EURO-DOM CO.CO,,Д.О.О. Београд, ул.Бул.Зорана Ђинђића, бр. 83/10
6 353-159/2010-III-04 21/01/2011 Изградња пословно-магацинског комплекса, На кат.парц.бр.4813/46, к.о.Ст.Пазова ,,S.P. EURO-DOM CO.CO,,Д.О.О. Београд, ул.Бул.Зорана Ђинђића, бр. 83/10
7 353-61/2011-III-04 21/01/2011 Изградња пословно магацинског об. И портирнице на кат. Парц. Бр. 4813/27 к.о. Ст. Пазова, Воларско поље „СП ЕУРО ДОМ ЦО ЦО“доо,Нови Београд, ул. Булевар Зорана Ђинђића, бр. 83/10
8 353-62/2011-III-04 21/01/2011 Изградња пословно магацинског об. И портирнице на кат. Парц. Бр. 4813/46 к.о. Ст. Пазова, Воларско поље „СП ЕУРО ДОМ ЦО ЦО“доо,Нови Београд, ул. Булевар Зорана Ђинђића, бр. 83/10
9 353-55/2011-III-04 01/02/2011 Изградња стамбеног и помоћног објекта, ул.Панонска бб, на кат.парц.бр.593/26, к.о.Стари Бановци Вучетић Љубиша, Београд,Сарајевска 11/1
10 353-146/2010-III-04 01/02/2011 Изградња пословног објекта-старачкког дома , у ул.Марка Краљевића бр, 20 на кат.парц.бр.938/2, к.о.Н.Пазова. ,,ОАЗА МИРА,, доо, Нова Пазова, Марка Краљевића бр. 20.
11 353-34/2011-III-04 07/02/2011 Реконструкција стамбеног објекта у стамбено пословни објекат (намењен за млекару) са реконструкцијом гасних инсталација, На кат.парц.бр.1171... Туран Зуза,Стара Пазова, Хвјездославова бр.72
12 353-19/2009-III-04 14/02/2011 Изградња стамбено- пословног објекта са колским пролазом (пословни простор намењен за агенцију за канцеларијско пословање)и изградња обје... Лазић Љубинко,Војка, Светосавска бр.134
13 353-156/2010-III-04 18/02/2011 Изградња дела комплекса градских базена са пратећим објектима и припадајућом инфраструктуром, на кат.парц.бр.5209/7, к.о. Стара Пазова. Дирекција за изградњу Општине Стара Пазова, Стара Пазова, Светосавска 11
14 353-58/2011-III-04 28/02/2011 Доградња производно-пословног об. на кат.парц. бр. 1884/1 к.о. Крњешевци „СОКО-инжењеринг“, Крњешевци, ул. Партизанска бб
15 353-149/2010-III-04 03/03/2011 Изградња стамбено-пословног објекта са двонаменским склоништем, на кат.парц.бр.3283/1, к.о.Ст.Бановци Петровић Дејан, Београд, Булевар Ослобођ.141
16 353-80/2011-III-04 03/03/2011 Измена решења о локацијској дозволи број: 353-79/2010-III-04 од 02.12.2010. која се односи на гасна трошила у вишепородичном стамбеном објкту на кат.парц... ,,М.Б.С.Н.КОМЕРЦ,, доо, Голубинци и Савић Горан из Голубинаца
17 353-80/2011-III-04 03/03/2011 Измена локацијске дозволе бр. 353-80/2011-III-04 од 02.12.2010.год. у смислу уградње гасних инсталација на кат.парц.бр.1742/2 к.о. Стара Пазова. „МБСН КОМЕРЦ“ д.о.о. Голубинци, ул. Инђијска бб
18 353- 68/2011-III-04 07/03/2011 Изградња пословно-складишног објекта- администрација, продајни салон, складиште беле технике и двонаменско склониште допунске заштите, из... ,,BP Nitom,, д.о.о.Ниш, Ваздухопловаца бб
19 353-42/2011-III-04 11/03/2011 Изградња канализације упот. вода са кућним прикључцима у ул. Јана Бака, Јанка Чмелика и део у ул. Тајовског к.о Стара Пазова Дирекција за изградњу Општине Стара Пазова ЈП
20 353-43/2011-III-04 11/03/2011 Изградња канализације упот. вода са кућним прикључцима у ул. С. Халупке, Његошева, С. Шолаје, Ј. Сламаја и део Тајовског к.о Стара Пазова Дирекција за изградњу Општине Стара Пазова ЈП
21 353-83/2011-III-04 16/03/2011 Измена решења о локацијској дозволи за изградњу објекта друштвеног стандарда-предшколске установе са склоништем допунске заштите и изгра... Дирекција за изградњу Општине Стара Пазова ЈП
22 353-76/2011-III-04 18/03/2011 Изградња пословног комплекса На кат. Парц. Бр.5250/2 к.о. Ст. Пазова „Jet-set group“доо,Београд, ул.Патр. Варваре бр. 33
23 353-79/2011-III-04 21/03/2011 Измена локац.дозволе за стам.објекат на кат.парц.бр.5824/11к.о. Нова Пазова, ул.Бањалучка бб. Драгосављевић Анкица и Емил,Н. Пазова, ул.Бањалучка бб
24 353-91/2011-III-04 29/03/2011 Изградња стамбеног об. на кат. парц. бр. 1734/2 к.о. Стара Пазова, ул. Змај Јовина бб. Војводић Споменка, Нова Пазова, ул.Марка Орешковића 4
24 353-39/2011-III-04 01/04/2011 Изградња стамбеног објекта на кат. парц. 373/142 к.о. Н. Бановци Вујиновић Шпиро и Жељка, Ст. Бановци, П. Чодановића 23
25 353-70/2011-III-04 01/04/2011 Изградња силоса и складишта за житарице на кат. Парц. Бр. 2010 к.о. Светосавска 174 „ПОЉОАГРАР“доо,Војка, ул. С. Саве бр. 174
26 353-72/2011-III-04 04/04/2011 Изградња канализације упот. вода са кућним прикључцима у ул. Јана Бака и Веселинова к.о Стара Пазова Дирекција за изградњу Општине Стара Пазова ЈП
27 353-111/2011-III-04 14/04/2011 Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр.2374/2 к.о. Нови Бановци Јовановић Драшко, Панчево, ул.Вељка Петровића 8/15
28 353-71/2011-III-04 15/04/2011 Изградња пословног и стамбеног об. На кат. Парц. Бр. 818/2 к.о. Голубинци, ул. Путиначка „Медиус“доо,Н. Пазова, ул.Индустријска зо. бб
29 353-75/2011-III-04 15/04/2011 Изградња пословног намењеног за сервис за путничка и тешка возила са радионицом и складиштем и двонаменским склоништем допунске заштите �... „МКД“д.о.о. за производњу и трговину Нова Пазова, ул. Црногорска бр.7
30 353-77/2011-III-04 15/04/2011 Реконструкција помоћног објекта у магацински простор намењен за складиштење отпадног материјала од пластике на кат.парц.бр. 2382/15 ко Нови Б�... „БТЦ ТЕРМИНАЛ“д.о.о. Нови Бановци, Авалска бр.6
31 353-45/2011-III-04 20/04/2011 Изградња 6 контејнера за сушење дувана и уградња МРС Г-25 на кат.парц.бр. 1659 ко Голубинци Котур Душко, Голубинци, Гробљанска бр.31
32 353-162/2010-III-04 21/04/2011 Реконструкција и доградња стамбеног објекта на кат.парц.бр.3622 ко Нова Пазова у ул Раде Кончара бр 11 Колар Карољ Нова Пазова, Раде Кончара бр.11
33 353-92/2011-III-04 09/05/2011 Изградња стамбеног објекта на кат. парц. бр. 3080/168 К.о Стара Пазова, ул. Тајовског бб „Грубин Експорт Импорт“ Д.О.О. Стара Пазова ул. Тајовског бр. 04
34 353-87/2011-III-04 19/05/2011 Изградња треће фазе комплекса Фудбалског савеза Србије: Трибине са приступним платоом на кат.парц.бр. 4810/1 ко Стара Пазова у источној радној... Фудбалски савез Србије Београд, Теразије бр.35
35 353-143/2011-III-04 19/05/2011 Изградња вишепородичног стамбено-пословног објекта на кат.парц.бр. 2387/1 ко Нови Бановци ул Светосавска бр. 2а „ГРАДЊА ИН-011“д.о.о. Земун, Војводе Вратка бр.12
36 353-122/2011-III-04 20/05/2011 Изградња пословно-производног објекта са двонаменским склоништем на кат. парц. бр. 735/43 к.о Нова Пазова, у Блоку 25 (зап.део) ,,PROMASCHINEN,, д.о.о. Београд,ул.Титоградска бр.61
37 353-144/2011-III-04 31/05/2011 Изградња и уређење комплекса за обраду дрвета на кат.парц.бр. 1700/6 к.о. Крњашевци у урбанистичкој целини 1, у ул.1 бб Недељковић Бранко Крњашевци, Партизанска бр.61
38 353-18/2011-III-04 31/05/2011 Изградња вишепородичног стамбеног објекта на кат.парц.бр.3497/36 к.о. Нови Бановци ул.Трећа нова бб Г.П. „Каблар инжењеринг градња“ д.о.о. Београд, ул. Крушевачка бр.45
39 353-17/2011-III-04 31/05/2011 Изградња вишепородичног стамбеног објекта на кат.парц.бр.3497/33 к.о. Нови Бановци ул.Трећа нова бб Г.П. „Каблар инжењеринг градња“ д.о.о. Београд, ул. Крушевачка бр.45
40 353-119/2011-III-04 31/05/2011 Изградња дела саобраћајнице „улице 1“ у Крњашевцима преко кат.парц.бр. 1712/2 (ул.Партизанска), 1699,1697/3,1698,1661,1700/5,1680/1,1681/1,1666/2,1665/4 и 1665/5 све у к.о. К... „Медиа инвест“д.о.о. Шимановци, Голубиначка бр.51
41 353-26/2011-III-04 06/06/2011 Изградња телекомуникационог привода за РБС СМУ 49 Војка у новој цеви на кат.парц.бр. 2575,3199/1,3365 и 3366 к.о. Војка „Телеком Србија“ А.Д. Београд, Таковска бр.2
42 353-44/2011-III-04 06/06/2011 Изградња стамбено-пословног објекта на кат.парц.бр. 105 к.о. Нова Пазова, ул. Омладинска бр.6 Сарајлија Станица и Душка Нова Пазова, Омладинска бр.6
43 353-84/2011-III-04 07/06/2011 Доградња стамбеног објекта на кат.парц.бр. 4636 к.о. Нова Пазова, ул Његошева бр.149. Грбић Манојло Нова Пазова, Његошева бр.149
44 353-110/2011-III-04 09/06/2011 Измена локацијске дозволе 353-18/2010-III-04 од 26.08.2010. год. (у вези изградње разводног, челичног гасовода у индустријској радној зони у Старој Пазов... ,,Гас Феромонт,, а.д. Стара Пазова, Бранка Радичевића бр.67
45 353-124/2011-III-04 10/06/2011 Изградња подног складишта за житарице, надстрешнице са усипним кошем и управне кућице на кат.парц.бр. 438 к.о. Белегиш, ул. Вере Мишчевић бр.81 Личанин Драган Белегиш, Вере Мишчевић бр.83
46 353-125/2011-III-04 17/06/2011 Постављање подземног кабловског вода20кВ, на кат.парц.бр.2210 к.о.Војка ,,ЕД Рума,, из Руме
47 353-86/2011-III-04 23/06/2011 Доградња стамбеног објекта на кат.парц.бр.564/3,к.о.Нови Бановци у ул.Партизанска бр.75. Радуловић Илија, Београд, ул.Милешевска бр.56
48 353-163/2011-III-04 24/06/2011 Изградња пословног објекта на кат.парц.бр.1700/1 к.о.Крњешевци ,,КРИСТАЛ СО,, Земун, Батајнички друм 283г
49 353-151/2010-III-04 24/06/2011 Изградња стамбено-пословног објекта на кат.парц.бр.3123,к.о.Стара Пазова Брајковић Љиља Београд, Ресавска бр.60.
50 353-154/2010-III-04 01/07/2011 Изградња пољопривредно-производног комплекса са стамбеним објектом на кат.парц.бр.1880/1,к.о.Белегиш ,,NANSI,,д.о.о. Земун, Ратарски пут бб
51 353-166/2011-III-04 01/07/2011 Измена и допуна лок.дозволе за изградњу стамбено пословног објекта на кат.парц.бр.2387/1 к.о.Нови Бановци ,,GRADNJA IN-011,, Земун,Војводе Вратка бр.12
52 353-132/2011-III-04 04/07/2011 Изградња спортско-рекреативног комплекса на кат.парц.бр.2670/1 к.о.Стари Бановци, Здравка Јекића ,,Vranješ Behaton,,д.о.о. Нови Бановци, Босанска бр.16
53 353-151/2011-III-04 06/07/2011 Изградња комплекса,,Medius,, на кат.парц.бр.3081/34 к.о.Старa Пазова, ул.Његошева бр.96 ,,Medius, ,Нова Пазова, Индустријска зона бб
54 353-164/2010-III-04 12/07/2011 Изградња стам. објекта на кат.парц.бр.1110 к.о.Белегиш,В.Манојловић бб Бенак Нада, Дарувар, Жртава фашизма 46,Мала Клиса,РХ
55 353-30/2011-III-04 12/07/2011 Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр.1247/117,к.о.Сурдук Чолаковић Милан Нова Пазова, ул.Др.С.Јовановића
56 353-96/2011-III-04 12/07/2011 Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр.3538/1,к.о.Стари Бановци Поповић Велибор Земун, ул.Миће Радаковића 3
57 353-98/2011-III-04 12/07/2011 Доградња стамбеног објекта на кат.парц.бр.1216,к.о.Сурдук Каламбура Сока Сурдук,ул.Мала 89
58 353-100/2011-III-04 12/07/2011 Реконструкција стамбеног објекта на кат.парц.бр.2253/3,к.о.Нови Бановци Симић Јовица Нови Бановци, Пријепољска 4а
59 353-102/2011-III-04 12/07/2011 Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр.2056,к.о.Голубинци Живковић Љубомир Голубинци,Инђијска 14
60 353-106/2011-III-04 12/07/2011 Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр.3544/2,к.о.Стари Бановци Ђомлија Дражен Стари Бановци, Бачка
61 353-114/2011-III-04 12/07/2011 Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр.3539/7,к.о.Стари Бановци Шуша Небојша Стари Бановци
62 353-126/2011-III-04 12/07/2011 Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр.423/1,к.о.Белегиш Главаш Милан Белегиш,Вере Мишчевић 67
63 353-175/2011-III-04 13/07/2011 Изградња сервисно-продајног центра са прикључним гасоводом, на кат.парц.бр.1863/1, к.о.Крњешевци ,,D TRUCK PLUS,, д.о.о. Београд, Новосадски аутопут, бр.73
64 353-129/2011-III-04 13/07/2011 Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр.4011/1,к.о.Ст.Бановци Ивошевић Бојан Стари Бановци,Бранка Радичевића бр.12/10
65 353-167/2011-III-04 14/07/2011 Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр.17/2,к.о.Ст.Пазова Лагунџић Рудин и Јарослава Стара Пазова,Учитељска бр.17
66 353-153/2011-III-04 15/07/2011 Изградња пословног објекта на кат.парц.бр.727/42 к.о.Нова Пазова,ул.Четврта бр.22 ,,JOKEY BG,,д.о.о. Нова Пазова, Четврта Берберничка бр.22
67 353-143/2010-III-04 15/07/2011 Реконструкција постојећег стамбеног објекта на кат.парц.бр.24,к.о.Белегиш Новоселац Тривун, Белегиш, Краља Петра Првог бр.3
68 353-35/2010-III-04 15/07/2011 Изградња СТС ,,Ковопласт,, на кат.парц.бр.1879,к.о.Голубинци ,,ЕД РУМА – Рума,, Рума, И ндустријска бр.2а
69 353-123/2011-III-04 18/07/2011 Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр.4275,к.о.Војка Милановић Ђуро, Бранка и Војо Војка, ул.Николе Пашића бр.81
70 353-103/2011-III-04 18/07/2011 Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр.3095/32,к.о.Стара Пазова Јовичић Драгослав Стара Пазова,ул.Пољска 13
71 353-155/2011-III-04 20/07/2011 Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр.366/11,к.о.Ст.Бановци Рајковић Јелица Стари Бановци, Грчка бр.27
72 353-159/2011-III-04 20/07/2011 Изградња вишепородичног стамбено-пословног објекта са уградњом унутрашњих гасних инсталација на кат.парц.бр.1543,к.о.Ст.Пазова,З.Јовина1 ,,ЕКО ДИЗАЈН,,д.о.о. Стара Пазова,Хвијездославова бр.139
73 353-81/2011-III-04 24/07/2011 Изградња стамбено-пословног објекта и пословно-складишног објекта на кат.парц.бр.343,к.о.Крњешевци ,,ДВ ФАСТУМ,, Нови Сад, Партизанских база, бр.17
74 353-58/2010-III-04 26/07/2011 Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр.5863/15,к.о.Нова Пазова Ножинић Милорад, Нова Пазова,Рибарева бр.38
75 353-3/2011-III-04 05/08/2011 Изградња пољопривредног објекта на кат.парц.бр.3145/1,к.о.Стара Пазова Дамјановић Вукелић Сања Београд
76 353-112/2011-III-04 05/08/2011 Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр.697,к.о.Голубинци Вундук Милош Голубинци,Шимановачка 112
77 353-179/2011-III-04 08/08/2011 Измена решења о локацијској дозволи за изградњу подног складишта за житар. на кат.парц.бр.438,к.о.Белегиш ,,Ličanin agrar,, d.o.o. Белегиш, ул.Вере Мишчевић бр.83
78 353-176/2011-III-04 10/08/2011 Доградња пословно-магацинског простора са двонаменским склоништем допунске заштите уз постојећи пословно-магацински објекат на кат.парц... ,,DELMAX,, d.o.o. Стара Пазова, Воларско поље бб
79 353-141/2011-III-04 11/08/2011 Изградња прикључног подземног вода 20 кВ,преко кат.парц.бр.1743 и 1742/2 к.о.Стара Пазова ,,ЕД РУМА-Рума,, из Руме,Индустријска бр.2а
80 353-181/2011-III-04 11/08/2011 Измена решења о локацијској дозволи за изградњу стамбеног објекта на кат.парц.бр.438,к.о.Белегиш Бенак Нада, Дарувар, ул.Жртава фашизма бр.46
81 353-73/2011-III-04 12/08/2011 Изградња радио базне станице ГСМ на кат.парц.бр.1175,к.о.Стари Бановци ,,ВИП МОБИЛЕ, , д.о.о. Београд,Омладинских бригада бр.21
82 353-113/2011-III-04 12/08/2011 Изградња пољопривредног објекта на кат.парц.бр.2072/4,к.о. Сурдук Гуљан Урош и Петар Сурдук, Цара Лазара бр.177
83 353-115/2011-III-04 12/08/2011 Изградња прикључног кабловског вода На кат.парц.1743 и 1742/2,к.о.Ст.Пазова ,,МБСН Комерц,,д.о.о. Голубинци,ул.Инђијска бб
84 353-136/2011-III-04 15/08/2011 Изградња дела комплекса, на кат.парц.бр.458/1,к.о.Војка ,,Uni Line,, д.о.о. из Ужица-Севојна и ,,Evropa-Inex,, д.о.о. из Нове Пазове
85 353-90/2011-III-04 16/08/2011 Изградња стамбеног објекта на кат.парц.б.2226,к.о.Стара Пазова Јевтовић Ненад и Јасна Стара Пазова,Шафарикова бр.122
86 353-142/2011-III-04 16/08/2011 Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр.1943/1,к.о.Белегиш Војновски Веља, Београд, ул.Хаџи Проданова бр.9
87 353-133/2011-III-04 19/08/2011 Изградња I и I I фазе комплекса ,,ТИС,, на кат.парц.бр.458/4,к.о.Војка ,,ТИС,, Д.О.О. Ивањица,насеље Сађевац бб
88 353-183/2011-III-04 25/08/2011 Измена решења о локацијској дозволи за изградњу треће фазе комплекса Фудбалског савеза Србије: Трибине са приступним платоом на кат.парц.�... ,,Фудбалски савез Србије,, Београд, Теразије бр.35
89 353-169/2011-III-04 29/08/2011 Изградња вишепородичног стамбено-пословног објекта на кат парц.бр.1547/1 к.о.Стара Пазова,ул.Змај Јовина бр.15 Радивојевић Зоран из Старе Пазове,Терзић Марица из Голубинаца и Вујчић Стеван из Шимановаца
90 353- 47 /2011-III-04 29/08/2011 Реконструкција спортских терена на кат.парц.бр.1146/2,к.о.Нова Пазова МЗ Нова Пазова Н. Пазова,Краља ПетраlКарађорђевића бр.27
91 353-101/2011-III-04 30/08/2011 Доградња стамбеног објекта на кат.парц.бр.2729/2,к.о.Стара Пазова Јагровић Жељко Стара Пазова,Михаила Бабинке бр.57
92 353-105/2011-III-04 30/08/2011 Реконструкција стамбено- посл. објекта на кат.парц.бр.1431,к.о.Стара Пазова Радуловић Савета Стара Пазова, Пере Нинковића бр.21
93 353-117/2011-III-04 30/08/2011 Реконструкција стамбено објекта на кат.парц.бр.3080/64 и 3080/61,к.о.Стара Пазова Бандур Вујадин Стара Пазова, Јана Бака бр.61
94 353- 89 /2011-III-04 30/08/2011 Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр.5828,к.о.Нова Пазова Веселиновић Драган, Нова Пазова,Пролетерска бр.15
95 353- 93 /2011-III-04 30/08/2011 Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр.252/1,к.о.Нови Бановци Пуповац Милан, Нови Бановци,Крајишка бр.9
96 353- 99 /2011-III-04 30/08/2011 Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр.2053,к.о.Голубинци Остојић Мирјана, Голубинци,Инђијска бр.30
97 353- 82 /2011-III-04 31/08/2011 Адаптација таванског простора објекта на кат.парц.бр.120/5,к.о.Стара Пазова Пореска управа,филијала Стара Пазова Стара Пазова,Светосавска бр.1
98 353-2/2011-III-04 02/09/2011 Изградња радио базне станице за мобилну телефонију ,,NS 2 196-02 SM N.PAZOVA sentar,,Мобилне телефоније,,VIP MOBILE,, d.o.o. на кат.парц.бр.3058 к.о.Нова Пазова,Краља... ,,KONSING GROUP,,д.о.о. Београд, Сурчински пут бр.13
99 353-69/2011-III-04 09/09/2011 Приводни оптички кабал за ЦВ, Аеодром Батајница ,,POGLED TELEKOMUNIKACIJE,,d.o.o Niš
100 353-146/2011-III-04 09/09/2011 Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр.2595/2,к.о.Нова Пазова Митрић Ђуро Нова Пазова, Војводе Мишића бр.36
101 353-74/2011-III-04 15/09/2011 Изградња пољопривредног објекта –силоса за житарице са пратећим објектима на кат.парц.бр.5330/3 к.о.Голубинци Лазић Миодраг Голубинци, Шимановачка 92
102 353-186/2011-III-04 15/09/2011 Доградња и Реконструкција стамбеног објекта на кат.парц.бр.1734/2 к.о.Стара Пазова Војводић Споменка Нова Пазова,Марка Орешковића бр.4
103 353-172/2011-III-04 16/09/2011 Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр.2948/81,к.о.Сурдук Живковић Саша Обреновац, Равногорска 14
104 353-190/2011-III-04 21/09/2011 Изградња пословног објекта на кат.парц.бр.5478/10,к.о.Стара Пазова Сасин Ивана Стара Пазова,Бранкс Радичевића 1
105 353- 145 /2010-III-04 22/09/2011 Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр.22/1, к.о.Нови Бановци Рађеновић Нада Нови Бановци,Фрушкогорска бр.6
106 353-77/2010-III-04 27/09/2011 Постављање привременог објекта (грађевинског контејнера) на кат.парц.бр.3086/75,к.о.Стара Пазова ЈП,,Чистоћа,, Стара Пазова,Змај Јовина бб
107 353-85/2010-III-04 27/09/2011 Изградња објекта за сакупљање и балирање пет амбалаже и старе хартије на кат.парц.бр.3086/75,к.о.Стара Пазова ЈП,,Чистоћа,, Стара Пазова,Змај Јовина бб
108 353- 193 /2011-III-04 28/09/2011 Изградња кабловског вода 20Кв на кат.парц.бр.3294/1,3296/1 и 3298 и ЗТС 20/0.4Кв,3294/1,к.о.Стари Бановци ,,Медиапласт,,д.о.о Стари Бановци, Здравка Јекића бр.119
109 353- 182 /2011-III-04 30/09/2011 Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр.991,к.о.Нови Бановци Жарковић Ђорђе, Нови Бановци,Земунска бр.176
110 353- 41 /2010-III-04 01/10/2011 Изградња СТС 20/0,4Kv и прик.кабл ,,Фрушкогорска 2,, к.о.Нови Бановци ,,ЕД РУМА – Рума,, Рума, И ндустријска бр.2а
111 353- 134 /2011-III-04 14/10/2011 Доградња стамбено-пословног објекта на кат.парц.бр.3083/111,к.о.Ст.Пазова Вицијан Мишо Стара Пазова,Јана Бота бр.28
112 353- 191 /2011-III-04 21/10/2011 Изградња пољопривредног објекта на кат.парц.бр.5330/3, к.о.Голубинци,Путиначка бб ,,ЛАЗИЋ-ПОЉОКОМЕРЦ,, Голубинци, Шимановачка бр.92
113 353- 95 /2011-III-04 25/10/2011 Изградња МБТС 20/0,4Kv на кат.парц.бр.727/42, к.о.Нова Пазова ,,Џокеј БГ,, д.о.о. Нова Пазова
114 353- 207 /2011-III-04 26/10/2011 Из мена локацијске дозволе за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта на кат парц.бр.1547/1 к.о.Стара Пазова,ул.Змај Јовина бр.15 ,,EURO STIL,, Стара Пазова
115 353- 200 /2011-III-04 27/10/2011 Изградња двонаменског склоништа допунске заштите, на кат.парц.бр.727/33 к.о.Нова Пазова,Блок 25 северни део ,,ВРАЧАР,, д.о.о. Београд,Водоводска 158ц
116 353- 165 /2011-III-04 31/10/2011 Изградња пет контејнера за сушење дувана, на кат.парц.бр.1555,к.о.Голубинци Тубић Сава Голубинци, Марадичка бр.76
117 353- 197 /2011-III-04 31/10/2011 Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр.726, к.о.Сурдук,Цара Лазара бр.101 Предојевић Мирко Сурдук,Цара Лазара бр.101
118 353- 148 /2011-III-04 01/11/2011 Изградња ТНГ На кат.парц.бр.1262/29,к.о.Ст.Пазова ,,VISFK,,д.о.о. Земун, Раде Кончара бр.73
119 353- 106 /2010-III-04 01/11/2011 Изградња бунара Б15 К.о.Нова Пазова ,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА,, ЈКП Стара Пазова,Бранка Радичевића бр.2
120 353- 154 /2011-III-04 03/11/2011 Изградња пет сушара на кат.парц.бр.2156, к.о.Голубинци Марић Боро, Голубинци, Инђијска бр.35
121 353- 168 /2011-III-04 03/11/2011 Изградња два контејнера за сушење дувана на кат.парц.бр.2467/5 к.о.Голубинци Комљеновић Драгомир Голубинци, Марадичка бр.145
122 353- 38 /2010-III-04 07/11/2011 Изградња водоводне мреже у делу блока 9а у Новој Пазови ,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА,, ЈКП Стара Пазова,Бранка Радичевића бр.2
123 353- 152 /2011-III-04 07/11/2011 Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр.528, к.о.Сурдук Мрдаљ Јовица Сурдук, Цинцорија бр.70
124 353- 156 /2011-III-04 09/11/2011 Изградња две сушаре на кат.парц.бр.303/2, к.о.Голубинци Бошњаковић Зоран Голубинци, Инђијска бр.35
125 353- 162 /2011-III-04 09/11/2011 Изградња сушаре на кат.парц.бр.1969, к.о.Голубинци Вуковић Зоран Голубинци, Ђурђевска бр.151
126 353- 88 /2011-III-04 14/11/2011 Реконструкција стамбеног објекта у стамбено пословни објекат на кат.парц.бр.768,к.о.Сурдук Дроњак Миленко, Петар и Анђелка Сурдук, Цара Лазара бр.6
127 353- 158 /2011-III-04 14/11/2011 Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр.2185/2,к.о.Ст. Пазова Ковач Катарина и Ковач Јан Стара Пазова,Шафарикова бр.88
128 353- 83 /2010-III-04 14/11/2011 Изградња ТК мреже са разводом и резервним цевима у насељу Војка ,,ТЕЛЕКОМ СРБИЈА,, А.Д. Београд, Таковска бр.2
129 353- 210 /2011-III-04 15/11/2011 Изградња пословно-производног објакта са двонаменским склоништем допунске заштите на кат.парц.бр.4810/28,к.о.Стара Пазова ,,MUEHLBAUER TECHNOLOGIES,, д.о.о. Стари Бановци, Браће Трнинић бр.188
130 353- 214 /2011-III-04 21/11/2011 Изградња стамбено пословног објекта на кат.парц.бр.1527/1, к.о.Ст.Бановци ,,СВЕЦОМ,,д.о.о. Београд, Устаничка бр.128
131 353- 194 /2011-III-04 22/11/2011 Изградња стамбено пословног објекта на кат.парц.бр.1548/2, к.о.Ст.Бановци Ћалић Јелена и Милан Батајница, М.П.Павловића бр.149
132 353- 215 /2011-III-04 24/11/2011 Изградња стамбено пословног објекта на кат.парц.бр.3283/1, к.о.Ст.Бановци ,,ЕУХЕМ,, д.о.о. Београд, Булевар Зорана Ђинђића
133 353- 160 /2010-III-04 30/11/2011 Изградња стамбено пословног објекта на кат.парц.бр.2766, к.о.Ст.Пазова ,,RIM COMMERCE,, д.о.о. Нови Београд, Похорска 21/9
134 353- 140 /2011-III-04 01/12/2011 Изградња пословног објекта на кат.парц.бр.1980/2,к.о.Ст.Пазова Хадрик Јанко Стара Пазова, Јана Колара бр.65
135 353- 196 /2011-III-04 02/12/2011 Изградња стамбено пословног објекта на кат.парц.бр.84, к.о.Крњешевци Муљајић Младен, Инђија, Ђорђа Војновића 122/б
136 353- 202 /2011-III-04 02/12/2011 Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр.149/16, к.о.Нови Бановци Васић Бранимир, Нови Бановци, Железничка бр.24
137 353- 81 /2011-III-04 05/12/2011 Изградња пословно-стамбеног објекта на кат.парц.бр.343, к.о.Крњешевци ,,ФАСТОМ,,д.о.о. Нови Сад, Руменачки пут бр.50
138 353- 147 /2010-III-04 06/12/2011 Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр.4837, к.о.Сурдук Парлић Правица Призрен,Ђердапска ламела бр.7/1
139 353- 153 /2010-III-04 06/12/2011 Изградња пословног објекта на кат.парц.бр.22/1, к.о.Нови Бановци Ђорђевић Ела Земун, Бачка бр.25
140 353- 97 /2011-III-04 06/12/2011 Доградња стамбеног објекта на кат.парц.бр.2674, к.о.Стара Пазова Ерић Даница Стара Пазова,Штурова бр.25
141 353- 177 /2011-III-04 07/12/2011 Изградња приступне ТТ мреже у насељу Белегиш ,,ТЕЛЕКОМ СРБИЈА,, А.Д. Београд, Таковска бр.2
142 353- 104 /2011-III-04 12/12/2011 Изградња прве фазе комплекса за складиштење прехрамбених сировина и готових производа на кат.парц.бр.4903, к.о.Стара Пазова Митровић Горан Стара Пазова, Словенски трг бб/12
143 353- 178 /2011-III-04 14/12/2011 Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр.84/1, к.о.Нови Бановци Кришка Мартин Нови Бановци, Светосавска бр.164
144 353- 223 /2011-III-04 22/12/2011 Изградња малопродајног објекта-супермаркета на кат.парц.бр.2949/1 к.о.Нова Пазова ,,ММ 99,, д.о.о. Стара Пазова, Карађорђева бр.150
одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије