• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Јавне набавке

grb thumbНа основу члана 31. Одлуке о Општинској управи општине Стара Пазова ("Сл. лист општина Срема" број 40/19) члана 58. Статута општине Стара Пазова ("Сл. лист општина Срема" број 9/19) наручилац Председник општине Стара Пазова објављује Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке добра - грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 14 (четрнаест) сеоских домаћинстава.

grb thumbНа основу члана 39. члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује позив за подношење понуда у отвореном поступку редни број 25-1.3.12/20 Јавна набавка радова на адаптацији простора намењеног за јединствено управно место у склопу зграде Општинске управе Општине Стара Пазова.

grb thumbНа основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-34/20-III од 30.06.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-34/20-III од 30.06.2020.године припремљена је конкурсна документација у поступку јавне набавке бр. 404-34/20-III -набавка услуге регресираног превоза ученика и студената са територије општине Стара Пазова – Преговарачки поступак без објављивања позива.

grb thumbНа основу члана 39. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке редни број 23-1.2.14/20 - јавна набавка услуге–сузбијање крпеља и одраслих форми комараца на територији општине Стара Пазова.

grb thumbНа основу члана 32. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15) наручилац Општина управа Стара Пазова објављује позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке ред. бр. 19-1.3.11/2020 Јавна набавка извођење радова на изградњи канализације употребљених фекалних вода са кућним прикључцима Блок 9 у Новој Пазови – улице Бошка Бухе (две деонице) и Др. Слободана Јовановића (цела).

grb thumbНа основу члана 32. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ред. бр. 22-1.1.11/2020 добара за потребе опремања специјализованих кабинета Техничке школе у Старој Пазови, обликоване у две партије.

grb thumbНа основу чл. 36. став 1. тачка 2. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15), у даљем тексту: Закон, чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Мишљења Управе за јавне набаке број 404-02-930/20 од 03.03.2020. године, запримљено на писарници Општинске управе 06.03.2020. године, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-29/20-III од 15.06.2020. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 404-29/20-III од 15.06.2020. године, припремљена је: конкурсна документација у поступку јавне набавке бр. 404-29/20-III - набавка услуге одржавања софтвера- Преговарачки поступак без објављивања позива.

grb thumbНа основу члана 39. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге- регресираног превоза ученика на релацији Стара Пазова-Петровић Салаш, дел. број 404-28/20-III ред. бр.20-1.2.9/2020.

grb thumbНа основу члана 39. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге- осигурања, дел. број 17-1.2.16/20.

grb thumbНа основу члана 39. и члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15) наручилац Општинска управа општине Стара Пазова објављује позив за подношење понуда у Поступку јавне набавке мале вредности услуге - Услуга техничког прегледа објеката за потребе општине Стара Пазова, дел. број 404-22/20-III са циљем закључивања оквирног споразума ред. бр. 16-1.2.4/2020.

Преузмите документа:

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије