• Facebook page
 • Twitter page
 • YouTube page
 • RSS
 • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Одељење за инвестиције обавља управне, стручне и административно-техничке послове у непосредном спровођењу закона и других прописа у вези реализације инвестиција и то:

 • обавља послове који се односе на реализацију развојних пројеката од интереса за општину, представљање инвестиционих потенцијала општине и реализацију активности на привлачењу инвестиција,
 • предлаже приоритете инвестиција,
 • врши послове у вези реализације инвестиција које се финансирају из буџета општине и примања на основу задуживања и донација, и пројектује и прати реализацију буџета за инвестиције,
 • обавља послове у вези са припремом тендерске документације и реализацијом јавних набавки,
 • координира послове имовинско-правне припреме, планске документације и пројектне документације са надлежним одељењима и предузећима,
 • врши послове у вези са стручним надзором, обезбеђује услове и обавља послове у вези опремања јавног грађевинског земљишта, односно врши послове који се односе на обезбеђивање услова за изградњу објеката комуналне инфраструктуре и уређења јавних површина, чији је инвеститор општина,
 • учествује у изради предлога пројеката јавно-приватног партнерстава на изградњи објеката,
 • подноси захтеве за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе за све објекте у којима се као инвеститор или суинвеститор појављује општина, односно за све објекте који се граде на земљишту које је у јавној својини, осим захтева који су у овој области у надлежности јавних и јавно комуналних предузећа,
 • oбавља послове који се односе на уређивање, отуђење и закуп грађевинског земљишта,
 • израђује нацрт програма уређења грађевинског земљишта,
 • иницира прибављање грађевинског земљишта у јавну својину општине,
 • припрема нацрте одлука, решења и закључака које доноси Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће, учествује у изради и даје мишљење на нацрте и предлоге одлука и других нормативних аката из ове области,
 • врши и друге послове у складу са законом, Статутом и одлукама општине, а по налогу Председника општине, начелника Општинске управе и начелника Одељења.

Начелник одељења: Бранка Јовановић

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије