• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

ГИМНАЗИЈА "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"
Стара Пазова
Адреса: Светосавска 5
Телефон: 022/310-271
Електронска пошта: stapgim@ptt.rs
Интернет презентација: www.stapgim.edu.rs

Септембра месеца 1918 године, пред сам крај првог светског рата, а на иницијативу Владимира К. Хурбана (ВХВ)–евангелистичког свештеника, Јана Литавског– земљорадника и Јана Гомбара–шеширџије, основана је приватна реална гимназија у Старој Пазови. Настава се одржавала у канцеларији Јозефа Ухрика, трговца житом, у тадашњој Инђијској улици, касније Иве Лоле Рибара, а данас Краља Петра И Ослободиоца. На почетку школске године уписало се само шест ученика, на крају првог полугодишта, у фебруару месецу 1919. године полагали су се испити у Реалној гимназији у Земуну, а завршни испит у јуну месецу исте године у истој школи.

Те прве школске године предавачи су били: Владимир К. Хурбан, евангелистички свештеник – веронауку, Милоје Араницки, православни свештеник – веронауку, Густав Гомбар – цртање, док је остале предмете (српско–хрватски језик, немачки језик, латински језик, историју, земљопис, математику, природопис и лепо писање) предавао професор Звонимир Ткалец. Гимназија је касније у више наврата обнављана и то непосредно после рата 1946. године, затим и 1962. године, а од 1967. године под називом "25 мај" са седиштем у згради у улици Ђуре Ђаковића (данас Карађорђева), као гимназија друштвено-језичког и природно-математичког смера, да би се 1970. године преселела у нову зграду у улици ЈНА (данас Светосавска) у којој се и данас налази. Од 1990. године, па све до данас, носи име нашег истакнутог песника Бранка Радичевића.

Данас је гимназија "Бранко Радичевић" гимназија општег смера, која има 16 одељења, преко 500 ученика и 37 професора. Налази се у самом центру града у Светосавској улици број 5 у склопу средњошколског центра који чине још Економско-трговинска и Техничка школа. Ова школа се може похвалити да је међу првима основала ђачки парламент који већ низ година активно функционише. Парламент има своје председништво и ради по пословнику, чланови парламента имају идентификационе картице, а председништво сва документа оверава штамбиљем парламента. Наша Гимназија јединствена је по томе што је вероватно једина школа у Србији која је са родитељима потписала Родитељску повељу.

Полазећи од уочавања потребе за превазилажењем старомодног концепта наставе, старопазовачка Гимназија је још 12. маја 1993. године, на општем родитељском састанку понудила уговор о међусобној сарадњи који је једногласно прихваћен. Повеља је обавезивала Гимназију да родитељима континуирано пружа опсежне и свеобухватне информације о раду, проблемима и успеху школе.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Стара Пазова
Адреса: Светосавска 5
Телефон: 022/310-641
Електронска пошта: tehnickaskola@neobee.net

"Техничка школа" у Старој Пазови је настала 01.09.1946. као Школа ученика у привреди. Проистекла из потребе за образовањем кадрова занатске струке школа је пратила промене које су се дешавале у друштву и трансформисала. Тако је 1969. године школа прерасла у Школски центар за квалификоване и висококвалификоване раднике, а 1977. у Школу за заједничко средње образовање и васпитање "Браћа Фелди". Школске 1984/85. године од три постојеће средње школе у Старој Пазови формиран је Центар за образовање стручних радника "25. мај". Школске 1987/88. долази до издвајања машинске и текстилне струке и школа "25 мај" постоји под тим именом до 1994. године када мења назив у "Техничка школа".

Данас "Техничка школа" образује ученике у два подручја рада:
Машинство и обрада метала, и
Хемија, неметали и графичарство.

У школи постоје следећи образовни профили за које образовање траје четири године:
Машински техничар за компјутерско конструисање
Машински техничар моторних возила
Техничар графичке дораде
Техничар штампе
Типограф

образовни профили за које образовање траје три године:
Аутомеханичар
Механичар грејне и расхладне технике
Механичар гасо и пнеуматских постројења
Механичар привредне механизације
Алатничар
Ситоштампар

Школа има школску радионицу у којој ученици обављају праксу. Школска радионица се налази у Старој Пазови у ул. Змај Јовина 35.

ЕТШ "ВУК КАРАЏИЋ"
Стара Пазова
Адреса: Светосавска 5
Телефон: 022/310-799
Електронска пошта: ekonomskas@nadlanu.com

Економско – трговинска школа "Вук Караџић" у Старој Пазови наставља традицију економске школе која је основана 1956 год. као израз потреба општине за кадровима економске струке. Све промене које су се дешавале у друштву оставиле су трага и на школу. Тако је она од оснивања до данас прошла кроз неколико трансформација и неколико пута мењала назив.

Школске 1984/1985 од три постојеће средње школе у Старој Пазови формирала се једна средња школа – Центар за образовање стручних радника "25. мај" са много струка и смерова. До издвајања економске, трговинске, угоститељске и културолошко језичке струке долази школске 1987/88. Тако се формира посебна средња школа са новим именом "Вук Караџић".

Од 1992.године ова школа добија кончну физиономију, ону коју има и данас. Те године је матурирала последња генерација угоститеља, уписана прва генерација биротехничара, а одељења Гимназије издвојила су се у посебну школу. Такође формирана су истурена одељења економских техничара и трговаца у Пећинцима, која су се 2000/01 припојила Техничкој школи "Миленко Веркић – Неша" у Пећинцима. Школске 1995/96 због повећаног прилива ђака, услед прилива избеглих лица, долази до помањкања школског простора и повећања броја одељења. Школа је принуђена да измести по једно одељење сваког разреда економских техничара и трговаца у простор средњих школа у Инђији. Ова одељења је 2004/05 преузела Средња школа "Др. Ђорђе Натошевић" из Инђије.

Данас Економско трговинска школа "Вук Караџић" покрива два подручја рада, са више образовних профила у укупно 18 одељења:
1. економија, право и администрација: са четири образовна профила: економски техничар, биротехничар, пословни администратор (од 2003/2004 године) и финансијски техничар (од 2007/2008 године) * укупно 15 одељења
2. трговина, угоститељство и туризам са једним образовним профилом: трговац * укупно 3 одељења

Настава се одвија на српском језику, а као факултативни, у оквиру предмета матерњи језик са елементима националне културе, учи се словачки језик. Од страних језика уче се енглески, француски, немачки и руски језик.

У специфичности ове школе спада и сарадња која се од 2003/2004 године остварује са немачком организацијом ГТЗ, која обухвата модернизацију наставе стручних предмета, оснивање пет виртуелних предузећа која симулирају рад и пословање стварних предузећа, учешће на сајму виртуелних предузећа, као и то што ове године завршава школовање друга генерација огледног профила пословни администратор.

Школа користи зграду која је за њене потребе саграђена 1966. Такође користи и простор Техничке школе која се налази у дворишној згради и има седам учионица, зборницу и мокри чвор. Настава се изводи у учионицама опште намене као и у кабинетима:
за пословну информатику и рачуноводство
за пословну и службену коресподенцију
у бироу за учење и
за савремену пословну коресподенцију

Опремљеност кабинета задовољава потребе наставе, а школски простор одговара нормативима за рад у образовној установи. У школи је запослено укупно 61 радник, од чега у настави непосредно 51, а у осталим службама 10.

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије