• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

На овој страници можете преузети стратешка документа општине Стара Пазова у електронском облику:

Основна документа 
Статут Општине Стара Пазова Преузмите документ »
Информатор о раду органа општине Стара Пазова - 2022. година - словачки језик Преузмите документ »
Информатор о раду органа општине Стара Пазова - 2022. година Преузмите документ »
Информатор о раду органа општине Стара Пазова - 2021. година - словачки језик Преузмите документ »
Информатор о раду органа општине Стара Пазова - 2021. година Преузмите документ »
Информатор о раду органа општине Стара Пазова - 2018. година Преузмите документ »
Информатор о раду органа општине Стара Пазова - 2017. година Преузмите документ »
Информатор о раду органа општине Стара Пазова - 2016. година Преузмите документ »
Информатор о раду органа општине Стара Пазова - 2015. година II Преузмите документ »
Информатор о раду органа општине Стара Пазова - 2015. година I Преузмите документ »
Информатор о раду органа општине Стара Пазова - 2014. година Преузмите документ »
Одлука о усвајању Стратегије одрживог развоја општине Стара Пазова 2021.-2031. године Преузмите документ »
Стратегија одрживог развоја општине Стара Пазова 2021.-2031. године Преузмите документ »
Програм капиталних инвестиција општине Стара Пазова за период 2023. - 2025. године Преузмите документ »
Одлука о усвајању Програма капиталних инвестиција општине Стара Пазова 2023. - 2025. године Преузмите документ »
Стратегија одрживог развоја општине Стара Пазова 2010.-2020. године Преузмите документ »
Ревизија Стратегије одрживог развоја општине Стара Пазова 2010.-2020. године Преузмите документ »
Стратегија руралног развоја општине Стара Пазова за период 2015.-2025. године Преузмите документ »
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке Преузмите документ »
Листа овлашћених службених лица и службених евиденција Преузмите документ »
Анализа управљања отпадним водама, биомасом и енергијом у општинама Стара Пазова и Инђија Преузмите документ »
Analysis of the wastewater, biomass and energy management in the municipalities of Stara Pazova and Indjija, Serbia Download »
Одлука о утврђивању назива улица у насељеним местима Стари Бановци, Нови Бановци, Војка, Крњешевци, Стара Пазова, Нова Пазова, Белегиш, Сурдук и Голубинци Преузмите документ »
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању назива улица у насељеним местима Стари Бановци, Нови Бановци, Војка, Крњешевци, Стара Пазова, Нова Пазова, Белегиш, Сурдук и Голубинци - 02.07.2019. год. Преузмите документ »
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању назива улица у насељеним местима Стари Бановци, Нови Бановци, Војка, Крњешевци, Стара Пазова, Нова Пазова, Белегиш, Сурдук и Голубинци - 20.02.2020. год. Преузмите документ »
Одлука о промени назива улице у насељеном месту Стара Пазова - 10.02.2022. год. Преузмите документ »
Одлука о утврђивању назива улица у насељеном месту Белегиш - 10.02.2022. год. Преузмите документ »
Пословник Скупштине Општине Преузмите документ »
Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине општине Стара Пазова Преузмите документ »
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке и набавке Преузмите документ »
Одлука о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома у општини Стара Пазова за период 2017. - 2021. године Преузмите документ »
Одлука о Месним заједницама Преузмите документ »
Извештај о раду Општинске управе општине Стара Пазова за 2019. годину Преузмите документ »
Извештај о раду Општинске управе општине Стара Пазова за 2020. годину Преузмите документ »
Извештај о раду Општинске управе општине Стара Пазова за 2021. годину Преузмите документ »
Извештај о раду Одељења за инспекцијске послове за 2021. годину Преузмите документ »
Извештај о раду Одељења за јавне приходе за 2021. годину Преузмите документ »
Квартални извештаји о спроведеним јавним набавкама у 2020. години Преузмите документ »
Оперативни план Мобилног тима за инклузију Рома и Ромкиња општине Стара Пазова за 2022. годину Преузмите документ »
Правилник о заштити података о личности у Општинској управи општине Стара Пазова Преузмите документ »
Одлука о Општинском већу Преузмите документ »
Одлука о изради локалног плана управљања отпадом на територији општине Стара Пазова за период 2023. - 2033. године Преузмите документ »
Списак службених лица овлашћених за одлучивање у управним стварима и предузимање радњи у поступку пре доношења решења Преузмите документ »
Програм локалног економског развоја општине Стара Пазова за период 2024. - 2026. године Преузмите документ »
Одлука о измени одлуке о приступању изради плана развоја општине Стара Пазова за период од 2023-2031. године Преузмите документ »
Одлука о усвајању Програм за унапређење положаја младих општине Стара Пазова за период од 2024 - 2026. године Преузмите документ »
Програм за унапређење положаја младих општине Стара Пазова за период од 2024 - 2026. године Преузмите документ »
Одлука о усвајању Плана развоја општине Стара Пазова за период од 2023 - 2031. год. Преузмите документ »
План развоја општине Стара Пазова за период од 2023 - 2031. год. Преузмите документ »
Одлука о измени одлуке о приступању изради локалног акционог плана запошљавања општине Стара Пазова за период од 2024. до 2026. године Преузмите документ »
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања Преузмите документ »
Решење о одређивању лица за узбуњивање Преузмите документ »
Одлука о утврђивању назива улице у насељеном месту Нови Бановци Преузмите документ »
Одлука о утврђивању назива засеока у насељеном месту Стара Пазова Преузмите документ »
Одлука о усвајању локалног акционог плана за запошљавање од 2024 - 2026 Преузмите документ »
Локални акциони план запошљавања општине Стара Пазова за период 2024 до 2026. године Преузмите документ »
Акти општинског већа 
Решење о јавним паркиралиштима Преузмите документ »
Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава Црквама и верским заједницама Преузмите документ »
Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџета општине Стара Пазова организацијама и удружењима грађана за спровођење програма и пројеката од јавног интереса Преузмите документ »
Одлука о издавању I емисије обвезница општине Стара Пазова Преузмите документ »
Правилник о критеријумима, условима и начину остваривања права на регресирање трошкова превоза ученика и студената Преузмите документ »
Правилник о измени правилника о критеријумима, условима и начину остваривања права на регресирање трошкова превоза ученика и студената Преузмите документ »
Правилник о критеријумима за расподелу средстава за манифестације, пројекте и програме од интереса за општину Стара Пазова у области културе за 2016. годину Преузмите документ »
Ценовник за услуге службе за помоћ у кући Преузмите документ »
Правилник о нормативима и стандардима за обављање делатности за помоћ у кући Преузмите документ »
Правилник о учешћу грађана у трошковима услуга службе за помоћ у кући Преузмите документ »
Решење о образовању жалбене комисије Преузмите документ »
Правилник о измени Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама Преузмите документ »
Правилник о измени Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџета Општине Стара Пазова организацијама и удружењима грађана за спровођење програма и пројеката од јавног интереса Преузмите документ »
Закључак о утврђивању јавног интереса за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију и модернизацију система јавног осветљења Општине Стара Пазова применом мера енергетске ефикасности (савременом лед технологијом) Преузмите документ »
Закључак о утврђивању јавног интереса за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства за пројектовање, финансирање, изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре у Општини Стара Пазова са јавним плаћањем Преузмите документ »
Правилник о критеријумима и мерилима за избор корисника социјалног становања Преузмите документ »
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији општине Стара Пазова Преузмите документ »
Извештај о реализацији пројеката економског развоја у 2017. и 2018. години Преузмите документ »
Пословник Општинског већа Општине Стара Пазова Преузмите документ »
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији општине Стара Пазова Преузмите документ »
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији општине Стара Пазова Преузмите документ »
Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији општине Стара Пазова Преузмите документ »
Ценовник за услуге службе за помоћ у кући Преузмите документ »
одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије