• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Јавни позиви и конкурси

grb thumbНа основу члана 4. став 8. и члана 94. и 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/16, 113/17, 113/17 - др.закон, 95/18 и 114/21), члана 11. и члана 12. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", број 95/19 и 12/22), члана 31. Одлуке о организацији Општинске управе општине Стара Пазова ("Сл. лист општина Срема" бр. 40/19) у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Општинском правобранилаштву и Служби буџетске инспекције општине (“Сл. лист општина Срема”, број 33/22 и 34/22- исправка) и на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-7644/22 од 30. септембра 2022. године, начелник Општинске управе општине Стара Пазова, оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места и радног места намештеника у Општинској управи општине Стара Пазова.

grb thumbНа основу члана 9. Правилника о условима и критеријумима за доделу помоћи за набавку огревног дрвета са превозом за најугроженије породице избеглих и интерно расењених лица број 110-24/2022-II од 06.12.2022. године, Комисијa за избор корисника помоћи за набавку огревног дрвета са превозом за најугроженије породице избеглих и интерно расењених лица која су тренутно настањена на територији општине Стара Пазова образоване Решењем председника бр. 205-86/2022-II (у даљем тексту: Комисија) расписује Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи за набавку огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица са боравиштем на територији општине Стара Пазова.

grb thumbНа основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06, 65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон), Уредбе о условима, начину и поступку за давање пољопривредног земљишта у државној својини на коришћење у непољопривредне сврхе (Сл. гласник РС бр. 99/22), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државој својини („Сл.гласник РС“, бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 и 63/21), Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општина Срема» број 26/6), Председник општине СТАРА ПАЗОВА је дана 01.12.2022. године, донео Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Стара Пазова и расписао Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Стара Пазова - други круг.

grb thumbУ складу са чланом 3. Уговора о регресирању превоза студената из буџета АП Војводине за 2022. годину, закљученим између Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност и Општине Стара Пазова, Општинска управа Општине Стара Пазова, Одељење за друштвене делатности, расписује Јавни конкурс за регресирање трошкова превоза студената у међумесном саобраћају за школску 2022/2023. годину.

grb thumbНа основу Закључка Владе РС 05 Број: 339-7974/2022 од 13.10.2022. године Републичка дирекција за робне резерве ће извршити бесповратну испоруку до 15.000 тона меркантилног кукуруза у циљу упућивања помоћи узгајивачима млечних крава.

grb thumbНа основу чл. 6. и чл.12. ст.1. Уредбe о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор (,,Службени гласник РС” број 107/22) Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије расписала је Јавни позив за подношење захтева за субвенционисану доделу заштитног рама за употребљавани трактор.

grb thumbНа основу чл. 76. Закона о култури ( „Сл.гласник РС“, број 72/09, 13/16, 30/16-испр., 6/20, 47/21 и 78/21) и члана 9. Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2022. годину („Сл. лист општина Срема“, бр. 49/21 и 30/22), Начелник Одељења за друштвене делатности, дана 8. новембра 2022. године расписује Други јавни конкурс за финансирање и суфинансирање учешћа или организовања културних манифестација, пројеката и програма од интереса за општину Стара Пазова за 2022. годину.

grb thumbНа основу члана 38. Закона о удружењима („Сл. гласник РС“ број 51/09, 99/11- др.закони и 44/18-други закон), члана 48. Статута општине Стара Пазова ( „Сл.лист општина Срема“ број 9/19), Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2022. годину ( „Сл. лист општина Срема“ број 49/21 и 30/22) и члана 6. став 1. Правилника о измени правилника о критеријумима и поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџета општине Стара Пазова организацијама и удружењима грађана за спровођење програма и пројеката од јавног интереса бр. 453-2/2017-IV од 06.03.2017. године, Председник Општине Стара Пазова дана 04.11.2022 године расписује Други јавни конкурс за доделу средстава организацијама и удружењима грађана за спровођење програма од јавног интереса на територији општине Стара Пазова у 2022. години.

grb thumbНа основу члана 32. став 6. и члана 44. став 1. Закона о црквама и верским заједницама („Сл. гласник РС“ број 36/2006), члана 48. Статута општине Стара Пазова ( „Сл.лист општина Срема“ број 09/19), члана 9. Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2022. годину ( „Сл.лист општина Срема“ број 49/21 и 30/22) и члана 6. став 1. Правилника о измени правилника о критеријумима у поступку доделе средстава црквама и верским заједницама број 453-1/17-IV од 06.03.2017.године, Председник општине Стара Пазова дана 4. новембра 2022. године расписује Други јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама у 2022. години.

grb thumbНа основу Закључка Општинског већа општине Стара Пазова број: 501-279/2022-IV од 26.10.2022. године о расписивању Јавног конкурса о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације, породичних кућа и станова, јп1/22 и Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи , термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације, породичних кућа и станова, ЈП1/22 број: 110-8/2022-IV од 20. априла2022. године, (у даљем тексту: Правилник), општина Стара Пазова расписује Јавни конкурс о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације, породичних кућа и станова општине Стара Пазова.

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије