• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Регистар локацијских услова за 2019. годину

Редни бројБрој предметаДатум издавањаЛокацијска дозволаИнвеститор
1 ROP-SPZ-36596-LOC-1/2018 09.01.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старим Бановцима Рабреновић Рада
Нови Бановци
2 ROP-SPZ-32362-LOC-1/2018 09.01.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Новим Бановцима Лежаић Тијана
Нови Бановци
3 ROP-SPZ-21494-LOC-1/2018 09.01.2019. Локацијски услови за изградњу МБТС 20/0,4 kV "Иве Лоле Рибара 2" са СН и НН расплетом у Старој Пазови "ЕПС дистрибуција" д.о.о.
Београд
4 ROP-SPZ-33024-LOC-1/2018 11.01.2019. Локацијски услови за рушење постојећег стамбеног објекта и изградњу новог стамбеног објекта у Старој Пазови Иванчевић Власта
Стара Пазова
5 ROP-SPZ-37150-LOC-1/2018 14.01.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Ћулибрк Драган
Ћулибрк Драгана
Нова Пазова
6 ROP-SPZ-23368-LOC-1/2018 14.01.2019. Локацијски услови за рушење стамбене зграде и изградњу стамбеног-пословног објекта у Новој Пазови Триван Бранко
Београд
7 ROP-SPZ-34087-GR-2/2019 15.01.2019. Донето решење о обустављању поступка за издавање локацијских услова под бројем ROP-SPZ-34087-LOC-1/2018 од 14.11.2018.год. Пецник Владимир
Стара Пазова
8 ROP-SPZ-28942-LOC-1/2018 15.01.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Голубинцима Скорупан Душан
Голубинци
9 ROP-SPZ-30806-LOC-1/2018 16.01.2019. Локацијски услови за изградњу пословно-стамбеног објекта у Старим Бановцима Ромчевић Мирослав
Стари Бановци
10 ROP-SPZ-29201-LOC-1/2018 18.01.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Јараковић Тијана
Стара Пазова
11 ROP-SPZ-35689-LOC-1/2018 22.01.2019. Локацијски услови за изградњу пословно-стамбеног објекта у Старим Бановцима Мацакања Аранђело
Нови Бановци
12 ROP-SPZ-26150-LOC-1/2018 24.01.2019. Локацијски услови за реконструкцију Грчке улице са попречним улицама у фазама у Старим Бановцима Општина Стара Пазова
13 ROP-SPZ-37597-LOC-1/2018 25.01.2019. Локацијски услови за изградњу пословног објекта за складиштење и дистрибуцију мешовите робе са административним делом, портирницом и подземним рестораном за противпожарну воду у Крњешевцима "MERIDIJAN ŠPED" д.о.о.
Шид
14 ROP-SPZ-33654-LOC-1/2018 29.01.2019. Локацијски услови за доградњу стамбеног простора уз постојећи стамбени објекат у Новој Пазови Војводић Урош
Видовић Марија
Нова Пазова
15 ROP-SPZ-168-LOC-1/2019 01.02.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Новим Бановцима Пругинић Миодраг
Нови Бановци
16 ROP-SPZ-1892-LOC-1/2019 06.02.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за реконструкцију постојећег објекта - магацина сировина у производни простор котларницу са генератором за брзу производњу паре на кат. парц. бр. 9384/202 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови "Напредак" а.д.
Стара Пазова
17 ROP-SPZ-14674-LOCH-2/2018 11.02.2019. Локацијски услови за изградњу пословног објекта сервиса грађевинских машина са магацином у Старим Бановцима "ДАМИ" д.о.о.
Београд
18 ROP-SPZ-291-LOC-1/2019 20.02.2019. Локацијски услови за изградњу електроенергетских објеката прикључним кабловским водом 20 kV у Новој Пазови "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
19 ROP-SPZ-3380-LOC-1/20199 21.02.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта са унутрашњом гасном инсталацијом у Старој Пазови Узелац Далибор
Стара Пазова
20 ROP-SPZ-199-LOC-1/2019 22.02.2019. Локацијски услови за рушење постојећег стамбеног објекта и изградњу новог у Старој Пазови Ђак Драган
Стара Пазова
21 ROP-SPZ-3620-LOC-1/2019 22.02.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу пословно складишног објекта у Старој Пазови "BLV LINE" д.о.о.
Стара Пазова
22 ROP-SPZ-34222-LOC-1/2018 25.02.2019. Локацијски услови за изградњу МБТС Светосавска у Старој Пазови "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
23 ROP-SPZ-37120-LOC-1/2018 28.02.2019. Локацијски услови за изградњу пок за корисника "Jockey BG" у Новој Пазови "Телеком Србија" а.д.
Београд
24 ROP-SPZ-2170-LOC-1/2019 06.03.2019. Локацијски услови за рушење постојећих објеката и изградњу станице у Старим Бановцима "Нафтна индустрија Србије" а.д.
Нови Сад
25 ROP-SPZ-38166-LOC-1/2018 11.03.2019. Локацијски услови за реконструкцију производног објекта - фабрике кекса у Старој Пазови Тодосијевић Владислав
Ужице
26 ROP-SPZ-8153-LOCH-5/2018 11.03.2019. Локацијски услови за реконструкцију и адаптацију пословног простора у Старој Пазови Ивета Ошер
Стара Пазова
27 ROP-SPZ-3648-LOC-1/2019 12.03.2019. Локацијски услови за изградњу електроенергетских објеката у Голубинцима Општина Стара Пазова
28 ROP-SPZ-2182-LOC-1/2019 18.03.2019. Локацијски услови за рушење постојећих објеката и изградњу станице за снабдевање горивом у Крњешевцима "Нафтна индустрија Србије" а.д.
Нови Сад
29 ROP-SPZ-2063-LOC-1/2019 27.03.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта и помоћног објекта у Новој Пазови Грновић Вања
Нова Пазова
30 ROP-SPZ-7113-LOC-1/2019 28.03.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе парне котларнице у Старој Пазови "Напредак" а.д.
Стара Пазова
31 ROP-SPZ-6692-LOC-1/2019 28.03.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за прикључни гасовод и мерно регулациону станицу за потребе парне котларнице у Старој Пазови "Гас Феромот" а.д.
Стара Пазова
32 ROP-SPZ-1892-LOCH-2/2019 29.03.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање ллокацијских услова за реконструкцију дела објекта за потребе формирања нове котларнице у Старој Пазови "Напредак" а.д.
Стара Пазова
33 ROP-SPZ-1892-LOCH-2/2019 01.04.2019. Локацијски услови за реконструкцију постојећег стамбено пословног објекта у медицински центар-поликлинику у Новим Бановцима Блок 62 "DRAWING" д.о.о.
Нови Бановци
34 ROP-SPZ-3984-LOC-1/2019 04.04.2019. Локацијски услови за изградњу објекта за складиштење у Старој Пазови "LMV TEAM" д.о.о.
Стара Пазова
35 ROP-SPZ-5054-LOC-1/2019 08.04.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта и помоћног објекта у Старим Бановцима Кушић Војо
Кушић Бранка
Стари Бановци
36 ROP-SPZ-4825-LOC-1/2019 09.04.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта и помоћног објекта у Старој Пазови Штрбац Милан
Голубинци
37 ROP-SPZ-4825-LOC-1/2019 09.04.2019. Локацијски услови за изградњу станице за снабдевање моторних возила горивом са пратећим садржајем и самоуслужне перионице у Белегишу "D&B COMPANY" д.о.о.
Стари Бановци
38 ROP-SPZ-3380-LOCH-2/2019 09.04.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта са унутрашњом гасном инсталацијом у Старој Пазови Далибор Узелац
Биљана Узелац
Стара Пазова
39 ROP-SPZ-5191-LOC-1/2019 10.04.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Новим Бановцима Перић Дејан
Перић Наташа
Нови Бановци
40 ROP-SPZ-7113-LOCH-2/2019 12.04.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе парне котларнице у Старој Пазови "Напредак" а.д.
Стара Пазова
41 ROP-SPZ-4145-LOC-1/2019 15.04.2019. Локацијски услови за изградњу електроенергетског објекта у Старој Пазови "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
42 ROP-SPZ-9539-LOC-1/2019 15.04.2019. Закључак о одбацивању захтева за реконструкцију и доградњу постојећег стамбено - помоћног објекта у Белегишу Наталија Бордон
Белегиш
43 ROP-SPZ-9539-LOCH-2/2019 18.04.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за реконструкцију и доградњу постојећег стамбеног објекта у Белегишу Наталија Бордон
Белегиш
44 ROP-SPZ-2170-LOCА-2/2019 19.04.2019. Измена локацијских услова ROP-SPZ-2170-LOC-1/2019 од 06.03.2019. год. за рушење и изградњу станице за снабдевање горивом у Старим Бановцима "НИС" а.д.
Нови Сад
45 ROP-SPZ-5747-LOC-1/2019 24.04.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта са четири стамбене јединице у Голубинцима Штрбац Горан
Голубинци
46 ROP-SPZ-4609-LOC-1/2019 24.04.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу електроенергетских објеката у Белегишу "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
47 ROP-SPZ-7381-LOC-1/2019 25.04.2019. Локацијски услови за реконструкцију и доградњу постојећег стамбеног објекта у Старој Пазови Андрејевић Радмила
Стара Пазова
48 ROP-SPZ-38315-LOC-1/2018 10.05.2019. Локацијски услови за за канализацију употребљених вода са прикључцима у улици Миленка Певца и Викенд Насеље (Бановачки колектор-I фаза) у Старим Бановцима "Водовод и канализација" ј.п.
Стара Пазова
49 ROP-SPZ-9413-LOC-1/2019 10.05.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу пословних објеката – три магацина у оквиру производног комплекса "TEHNOPLAST" у Старим Бановцима "Технопласт" д.о.о.
Стари Бановци
50 ROP-SPZ-8305-LOC-1/2019 14.05.2019. Локацијски услови за изградњу пословног објекта-самоуслужне перионице са три бокса у Војки Мирослав Јеличић
Нова Пазова
51 ROP-SPZ-3620-LOCH-2/2019 15.05.2019. Локацијски услови за изградњу пословно-складишног објекта у III фазе "BLV LINE" д.о.о.
Стара Пазова
52 ROP-SPZ-2792-LOC-1/2019 16.05.2019. Локацијски услови за канализацију употребљених вода са прикључцима у улици Светосавскoj у Новим Бановцима Општина Стара Пазова
53 ROP-SPZ-7213-LOC-1/2019 17.05.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Мирковић Данијела
Мирковић Жан
Стара Пазова
54 ROP-SPZ-5328-LOC-1/2019 17.05.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Новој Пазови Милица Војводић
Нова Пазова
55 ROP-SPZ-5228-LOC-1/2019 22.05.2019. Локацијски услови за реконструкцију и доградњу постојећег стамбеног објекта у стамбено пословни објекат и изградња производног објекта-радионице "GI-GO COMERCE" о.д.
Нова Пазова
56 ROP-SPZ-13307-LOC-1/2018 22.05.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за реконструкцију постојећег објекта саобраћајне инфраструкутре - уређење главне улице у насељу Бановци - Дунав Општина Стара Пазова
57 ROP-SPZ-3110-LOC-1/2019 30.05.2019. Локацијски услови за изградњу кружне раскрснице са јавном расветом за осветљење раскрснице на углу улице Земунске и Светосавске у Новим Бановцима Општина Стара Пазова
58 ROP-SPZ-4609-LOCH-2/2019 30.05.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу електроенергетских објеката у Белегишу "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
59 ROP-SPZ-2182-LOCА-2/2019 31.05.2019. Измена локацијских услова број ROP-SPZ-2182-LOC-1/2019 од 18.03.2019. год. за рушење постојећих објеката и изградњу станице за снабдевање "Крњешевци" на кат. парц. бр. 1686/14, 1686/10, 1685/4, 1684/1, 1683/1, 1682/4 и 1682/1 к.о. Крњешевци у јужној радној зони Крњешеваца – урбанистичка целина II "Нафтна индустрија Србије" а.д.
Нови Сад
60 ROP-SPZ-2927-LOC-1/2019 03.06.2019. Локацијски услови за изградњу електроенергетских објеката МБТС 20/0,4 kV "Црпна станица" са двоструким прикључним кабловским водом 20 kV на кат. парц. бр. 175/1 и 1928/1 к.о. Стари Бановци у Старим Бановцима "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
61 ROP-SPZ-5625-LOC-1/2019 18.06.2019. Локацијски услови за доградњу постојећег стамбеног објекта у Новим Бановцима Манасиева Здравка
Михајловић Розетка
Ђикић Венка
Нови Бановци
Батајница
Нови Београд
62 ROP-SPZ-14767-LOC-1/2019 18.06.2019. Локацијски услови за изградњу наткривеног складишта у Старим Бановцима "МИЉКОВИЋ В. СИЛОСИ" д.о.о.
Стари Бановци
63 ROP-SPZ-14767-LOC-1/2019 18.06.2019. Локацијски услови за изградњу наткривеног складишта (за пољопривредну механизацију) у Старим Бановцима "МИЉКОВИЋ В. СИЛОСИ" д.о.о.
Стари Бановци
64 ROP-SPZ-15299-LOC-1/2019 20.06.2019. Локацијски услови за рушење породичне стамбене зграде и изградњу вишепородичног стамбеног објекта и изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта у Новој Пазови "HPL CENTAR" д.о.о.
Нова Пазова
65 ROP-SPZ-5875-LOC-1/2019 25.06.2019. Локацијски услови за рушење постојећег стамбеног објекта и изградњу стамбеног објекта у Старим Бановцима Џепина Ђорђе
Стари Бановци
66 ROP-SPZ-8395-LOC-1/2019 26.06.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Џодан Велибор
Стара Пазова
67 ROP-SPZ-10873-LOC-1/2019 27.06.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Марина Николић
Шимановци
68 ROP-SPZ-5059-LOC-1/2019 04.07.2019. Локацијски услови за изградњу електроенергетског објекта у Старим Бановцима "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
69 ROP-SPZ-25823-LOCA-2/2019 05.07.2019. Измена локацијских услова број ROP-SPZ-25823-LOC-1/2018 од 22.10.2018. године за изградњу стамбено-пословног објекта на кат. парц. 286/1 к.о. Нови Бановци улица Школска бб у Новим Бановцима "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
70 ROP-SPZ-25823-LOCA-2/2019 05.07.2019. Измена локацијских услова број ROP-SPZ-25823-LOC-1/2018 од 22.10.2018. године за изградњу стамбено-пословног објекта на кат. парц. бр. 286/1 к.о. Нови Бановци улица Школска бб у Новим Бановцима "Српска православна црквена општина Нови Бановци"
Нови Бановци
71 ROP-SPZ-15908-LOC-1/2019 05.07.2019. Локацијски услови за изградњу складишно-пословног комплекса у Старој Пазови "EXPO SITE" д.о.о.
Београд
72 ROP-SPZ-10213-LOC-1/2019 05.07.2019. Локацијски услови за рушење стамбеног објекта, рушења дела стамбеног објекта и реконструкцију и доградњу стамбеног објекта у Белегишу Наталија Бордон
Белегиш
73 ROP-SPZ-18162-LOC-1/2019 08.07.2019. Локацијски услови за изградњу хидротехничког објекта бунара Б-4А, опремање и повезивање са постојећим водоводом у Белегишу Општина Стара Пазова
74 ROP-SPZ-10152-LOC-1/2019 08.07.2019. Локацијски услови за изградњу стамбено-пословног објекта у Старим Бановцима Миљан Тодоровић
Божо Тодоровић
Драгица Тодоровић
Белегиш
75 ROP-SPZ-5275-LOC-1/2019 09.07.2019. Локацијски услови за изградњу електроенергетских објеката у Старој Пазови "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
76 ROP-SPZ-11147-LOC-1/2019 15.07.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта са помоћним објектом у Старим Бановцима Славољуб Поповић
Стари Бановци
77 ROP-SPZ-12255-LOC-1/2019 15.07.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Новим Бановцима Тртак Мирза
Нови Бановци
78 ROP-SPZ-16047-LOC-1/2019 18.07.2019. Локацијски услови за рушење два постојећа објекта и изградњу магацина у Старим Бановцима "ТЕХНОПЛАСТ" д.о.о.
Стари Бановци
79 ROP-SPZ-11366-LOC-1/2019 22.07.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Новој Пазови Бјеланчевић Зоран
Бјеланчевић Суавада
Нова Пазова
80 ROP-SPZ-13943-LOC-1/2019 22.07.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта и уградњу унутрашње гасне инсталације у Новим Бановцима Драгица Лукић
Београд
81 ROP-SPZ-18804-LOC-1/2019 05.08.2019. Локацијски услови за рушење породичне стамбене зграде и изградњу вишепородичног стамбено пословног објекта са са унутрашњом гасном инсталацијом у Старој Пазови "M.B.S.N. KOMERC" д.о.о.
Голубинци
82 ROP-SPZ-12032-LOC-1/2019 06.08.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старим Бановцима Рнић Данијела
Стари Бановци
83 ROP-SPZ-12027-LOC-1/2019 07.08.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Тодоровић Владимир
Нова Пазова
84 ROP-SPZ-12114-LOC-1/2019 09.08.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Милена Тркуља Рофа
Београд
85 ROP-SPZ-14993-LOC-1/2019 12.08.2019. Локацијски услови за доградњу пословно-производног објекта у Старим Бановцима "TANKMONT" д.о.о.
Београд
86 ROP-SPZ-20495-LOC-1/2019 12.08.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Бранкица Радојчевић
Београд
87 ROP-SPZ-22361-LOC-1/2018 13.08.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Књиса Сандра
Стара Пазова
88 ROP-SPZ-22361-LOC-1/2018 13.08.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Марко Крсмановић
Стара Пазова
89 ROP-SPZ-10785-LOC-1/2019 19.08.2019. Локацијски услови за изградњу електроенергетских објеката у Крњешевцима "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
90 ROP-SPZ-7113-LOC-3/2019 19.08.2019. Локацијски услови за реконструкцију дела објекта за потребе формирања нове котларнице са брзим генератором паре и уградња унутрашње гасне инсталације за потребе парне котларнице у Старој Пазови "НАПРЕДАК" а.д.
Стара Пазова
91 ROP-SPZ-18176-LOC-1/2019 19.08.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Новој Пазови Марио Квржић
Нова Пазова
92 ROP-SPZ-13307-LOCH-2/2019 19.08.2019. Локацијски услови за реконструкцију улица Патријарха Павла у насељу Стари Бановци и насељу Нови Бановци Општина Стара Пазова
93 ROP-SPZ-6791-LOC-1/2019 19.08.2019. Локацијски услови за реконструкцију водоводне мреже у Новим Бановцима Општина Стара Пазова
94 ROP-SPZ-14687-LOC-1/2019 04.09.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Дмитрашиновић Дарко
Стара Пазова
95 ROP-SPZ-14502-LOC-1/2019 05.09.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Црномарковић Бранко
Стара Пазова
96 ROP-SPZ-14082-LOC-1/2019 05.09.2019. Локацијски услови за рушење постојећег стамбеног објекта 1 фаза и изградњу стамбених објеката у прекинутом низу у 12 фаза Милан Бумбић
Стара Пазова
97 ROP-SPZ-14592-LOC-1/2019 06.09.2019. Локацијски услови за реконструкцију дела канала бр. 10 у Старој Пазови "G&P PRO-ING" д.о.о.
Стара Пазова
98 ROP-SPZ-14592-LOC-1/2019 09.09.2019. Локацијски услови за изградњу помоћног објекта у Старој Пазови Нешковић Александар
Стара Пазова
99 ROP-SPZ-17796-LOC-1/2019 09.09.2019. Локацијски услови за изградњу хидротехничког објекта бунара б-1/2019, опремање и повезивање са постојећим водоводом у Старој Пазови Нешковић Александар
Стара Пазова
100 ROP-SPZ-16718-LOC-1/2019 09.09.2019. Локацијски услови за рушење постојећег стамбеног објекта и изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Лидија Црнобрња
Стара Пазова
101 ROP-SPZ-17170-LOC-1/2019 10.09.2019. Локацијски услови за изградњу електроенергетског објекта кабловског нисконапонског вода и надземне нисконапонске мреже у Старим Бановцима "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
102 ROP-SPZ-15408-LOC-1/2019 12.09.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старим Бановцима Драган Јовичић
Стари Бановци
103 ROP-SPZ-16835-LOC-1/2019 16.09.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта и уградња кућног гасног прикључка са унутрашњом гасном инсталацијом у Старој Пазови Раде Дубачкић
Стара Пазова
104 ROP-SPZ-15531-LOC-1/2019 16.09.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног objekta и изградња помоћног објекта у Старој Пазови Клаћик Драгана
Стара Пазова
105 ROP-SPZ-17898-LOC-1/2019 18.09.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу складишног објекта у Голубинцима "Агро Бреза" д.о.о.
Београд
106 ROP-SPZ-21859-LOC-1/2019 18.09.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу стамбено-пословно-производног објекта у Новој Пазови "GLOBAL FLEX" д.о.о.
Нова Пазова
107 ROP-SPZ-21894-LOC-1/2019 19.09.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Новим Бановцима Снежана Михајловић
Стари Бановци
108 ROP-SPZ-17704-LOC-1/2019 19.09.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за доградњу Спортског центра Фудбалског савеза Србије - затворени базен и велнес центар Спортски центар ФС Србије
109 ROP-SPZ-17856-LOC-1/2019 25.09.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта Белегиш Раде Нишевић
Београд
110 ROP-SPZ-26280-LOC-1/2019 25.09.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу стамбено-пословног објекта у Војки Катарина Ђого
Нова Пазова
111 ROP-SPZ-26280-LOC-1/2019 26.09.2019. Донето решење о обустављању поступка за издавање локацијских услова Живко Коларов
Војка
112 ROP-SPZ-26280-LOC-1/2019 27.09.2019. Локацијски услови за доградњу постојећег објекта апартманског блока на комплексу Спортског центра Фудбалског савеза Србије у Старој Пазови "ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ"
Београд
113 ROP-SPZ-6792-LOC-1/2019 29.09.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта спратности П+1, на кат. парц. 2126 к.о. Стара Пазова, ул. Шафарикова 34 "G&P PRO-ING" д.о.о.
Стара Пазова
114 ROP-SPZ-38365-LOCA-4/2019 07.10.2019. Измена локацијских услова број ROP-SPZ-38365-LOCH-2/2019 од 01.04.2019. године "DRAWING" д.о.о.
Нови Бановаци
115 ROP-SPZ-27193-LOC-1/2019 08.10.2019. Локацијски услови за рушење постојећег објекта и за изградњу стамбеног објекта А и изградњу стамбено-пословног објекта Б на кат. парц. бр. 1842/1 к.о. Нова Пазова ул. Кнеза Михаила бр. 28, у Новој Пазови блок 13 "HPL CENTAR" д.о.о.
Нових Бановци
116 ROP-SPZ-17016-LOC-1/2019 08.10.2019. Локацијски услови за потисни цевовод II фаза од СТ 0+442 до 1+722.57 регионалног колектора преко кат. парц. бр. 5409 и 6460 к.о. Нова Пазова, у ул. Краља Петра Карађорђевића у Новој Пазови ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА
117 ROP-SPZ-12086-LOC-1/2019 09.10.2019. Локацијски услови за изградњу пословно-производног објекта на кат. парц. бр. 5646/12 к.о. Нова Пазова ул. Нова 5 у централној радној зони општине Стара Пазова Блок 7 "MEDAN LOA" д.о.о.
Нова Пазова
118 ROP-SPZ-22361-LOCH-2/2019 10.10.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на кат. парц. бр. 3097/106 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови у улици Десанке Максимовић бб у Блоку 79 Књица Сандра
Крсмановић Марко
Стара Пазова
119 ROP-SPZ-22353-LOCH-2/2019 10.10.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на кат. парц. бр. 3097/107 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови у улици Десанке Максимовић бб у Блоку 79 Књица Сандра
Крсмановић Марко
Стара Пазова
120 ROP-SPZ-30803-LOC-1/2019 16.10.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за реконструкцију дела производног објекта на кат. парц. 5527 к.о. Стара Пазова у ул. Камењарева 63 у Старој Пазови "KING SPORT 2017" д.о.о.
Стара Пазова
121 ROP-SPZ-30100-LOC-1/2019 16.10.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта, на кат. парц. 1261/110 к.о. Стара Пазова, у ул. Алексе Шантића бб у Старој Пазови Микица Панић
Стара Пазова
122 ROP-SPZ-16515-LOC-1/2019 17.10.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу пункта за одржавање државних путева у зони петље "Шимановци" на аутопуту Е-70 на кат. парц. 1714/1 к.о. Крњешевци ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Београд
123 ROP-SPZ-28363-LOC-1/2019 18.10.2019. Локацијски услови за рушење стамбеног објекта и помоћног објекта на кат. парц. бр. 3743 к.о. Војка и изградњу стамбеног објекта на кат. парц. бр. 3741 и делу кат. парц. бр. 3743 к.о. Војка ул. Саве Ковачевића бб у Војки Живко Коларов
Војка
124 ROP-SPZ-17898-LOCH-2/2019 28.10.2019. Закључак о одбацивању захтева за изградњу складишног објекта на кат. парц. 841 к.о. Голубинци, у улици Путиначкој бр. 31, у Голубинцима "Агро Бреза" д.о.о.
Београд
125 ROP-SPZ-31845-LOC-1/2019 28.10.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова, на кат. парц. 2015/1 и 2015/10 к.о. Нови Бановци, ул. Александра Миленковића бр. бб у Новим Бановцима "SM GLASS" д.о.о.
Београд
126 ROP-SPZ-29033-LOCH-2/2019 29.10.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу складишног објекта на кат. парц. 3075/2 к.о. Стара Пазова Кнежевић Душко
Кнежевић Светлана
Стара Пазова
127 ROP-SPZ-26375-LOC-1/2019 04.11.2019. Локацијски услови за изградњу електроенергетских објеката МБТС 20/0,4 kV "ЦРНОГОРСКА" са СН и НН кабловским расплетом у Новим Бановцима "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
128 ROP-SPZ-32117-LOC-1/2019 05.11.2019. Локацијски услови за доградњу пословног објекта у Новој Пазови "ВУКМИРОВИЋ" д.о.о.
Нова Црња
129 ROP-SPZ-24829-LOC-1/2019 05.11.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за реконструкцију и доградњу постојећег стамбеног објекта и уградњу резервоара и точећег аутомата за бела горива на кат. парц. 1262/29 к.о. Стара Пазова ул. Подунавског партизанског одреда 1 у Старој Пазови Милунка Миљуш
Белегиш
130 ROP-SPZ-25768-LOC-1/2019 06.11.2019. Локацијски услови за изградњу складишног објекта у Старој Пазови Гуша Горан
Гуша Весна
Нова Пазова
131 ROP-SPZ-31901-LOC-1/2019 07.11.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу заливног система "Ладовача" Делта Аграр д.о.о.
Нови Београд
132 ROP-SPZ-25733-LOC-1/2019 12.11.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта и помоћног објекта и уградњу кућног гасног прикључка са гасном инсталацијом у Старој Пазови Марковић Нада
Нови Београд
133 ROP-SPZ-22481-LOC-1/2019 12.11.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Нинковић Тина
Војка
134 ROP-SPZ-21165-LOC-1/2019 12.11.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Ранковић Александар
Сремска Митровица
135 ROP-SPZ-30641-LOC-1/2019 15.11.2019. Локацијски услови за изградњу подног складишта за смештај житарица у Белегишу Ђекић Ђорђе
Белегиш
136 ROP-SPZ-32514-LOC-1/2019 15.11.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за реконструкцију постојећег индустријског објекта, на кат. парц. 1873/2 к.о. Крњешевци "ENERGO-PET" д.о.о.
Београд
137 ROP-SPZ-33281-LOC-1/2019 18.11.2019. Локацијски услови за изградњу станица за снабдевање горивом моторних возила са пратећим садржајима у Новим Бановцима "MR&CO" д.о.о.
Нови Београд
138 ROP-SPZ-31567-LOC-1/2019 19.11.2019. Локацијски услови за изградњу пословно-складишног објкета у четири фазе у Новој Пазови "AERION SOLUTIONS" д.о.о.
Нова Пазова
139 ROP-SPZ-25302-LOC-1/2019 25.11.2019. Локацијски услови за изградњу стамбене зграде у Новим Бановцима Јово Брекић пр "ЕКОНОМИК ГРАДЊА"
Земун
140 ROP-SPZ-30476-LOC-1/2019 25.11.2019. Локацијски услови за изградњу стамбене зграде у Новим Бановцима "RESA GRADNJA" д.о.о.
Нови Бановци
141 ROP-SPZ-35419-LOC-1/2019 28.11.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова под бројем ROP-SPZ-35419-LOC-1/2019 од 18.11.2019. год. "МОНТЕР" с.р.
Стара Пазова
142 ROP-SPZ-30803-LOCH-2/2019 29.11.2019. Локацијски услови за реконструкцију дела производног објекта 1 у Старој Пазови "KING SPORT 2017" д.о.о.
Стара Пазова
143 ROP-SPZ-26280-LOCH-2/2019 29.11.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу стамбено-пословног објекта, на кат. парц. 2825/12 к.о. Војка, у ул Теслина бб у Војки Катарина Ђого
Нова Пазова
144 ROP-SPZ-24227-LOC-1/2019 03.12.2019. Локацијски услови за изградњу електроенергетских објеката у Крњешевцима "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
145 ROP-SPZ-6792-LOCH-3/2019 05.12.2019. Локацијски услови за рушење постојећег породичног објекта и изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови "G&P PRO-ING" д.о.о.
Стара Пазова
146 ROP-SPZ-6792-LOCH-3/2019 06.12.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Радојчевић Бранкица
Београд
147 ROP-SPZ-29491-LOC-1/2019 09.12.2019. Локацијски услови за изградњу складишта и хладњача у Старој Пазови "FRONERI ADRIATIC" д.о.о.
Стара Пазова
148 ROP-SPZ-22105-LOC-1/2019 09.12.2019. Локацијски услови за изградњу хидрограђевинског објекта за наводњавање у Старим Бановцима ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"
Нови Сад
149 ROP-SPZ-30651-LOC-1/2019 09.12.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта и уградња кућног гасног прикључка Вукмановић Бранко
Вукмановић Бранкица
Нова Пазова
150 ROP-SPZ-30651-LOC-1/2019 11.12.2019. Локацијски услови за изградњу спојног оптичког кабла у Новој Пазови "Телеком Србија" а.д.
Београд
151 ROP-SPZ-16534-LOC-1/2018 12.12.2019. Локацијски услови за изградњу пословно-сервисно-складишног објекта и интерне безинске станице са надстрешницом у Крњешевцима "PERIĆ TRANS COMPANY" д.о.о.
Нови Београд
152 ROP-SPZ-30737-LOC-1/2019 13.12.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Новим Бановцима Драган Оливерић
Нови Бановци
153 ROP-SPZ-29720-LOC-1/2019 16.12.2019. Локацијски услови за рушење библиотеке и изградњу нове котларнице на пелет у ОШ "ВЕРА МИШЧЕВИЋ" у Белегишу Општина Стара Пазова
154 ROP-SPZ-30651-LOCA-2/2019 18.12.2019. Измена локацијских услова ROP-SPZ-30651-LOC-1/2019 од 09.12.2019. Вукмановић Бранко
Вукмановић Бранкица
Нова Пазова
155 ROP-SPZ-17704-LOC-1/2019 18.12.2019. Локацијски услови за доградњу спортског центра ФСС - затворени базен и велнес центар "ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ" д.о.о.
Београд
156 ROP-SPZ-26931-LOC-1/2019 23.12.2019. Локацијски услови за рушење постојећег пословног објекта и доградњу пословног објекта управне зграде ЈКП "Вододвод и канализација" у Старој Пазови Општина Стара Пазова
157 ROP-SPZ-29627-LOC-1/2019 24.12.2019. Локацијски услови за изградњу бунара за снабдевање водом у Крњешевцима "BELT" д.о.о.
Краљево
158 ROP-SPZ-29292-LOC-1/2019 24.12.2019. Локацијски услови за изградњу објекта самоуслужне перионице и помоћног објекта у Старим Бановцима Михајло Јовановић
Василије Хаџи Јовановић
Јован Јовановић
Милутин Јовановић
Стари Бановци
159 ROP-SPZ-38769-LOC-1/2019 24.12.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу пословно-производног објекта на кат. парц. 1150 к.о. Нова Пазова у улици Цара Душана 8 у Новој Пазови "EUROSTROJ" д.о.о.
Стара Пазова
160 ROP-SPZ-38810-LOC-1/2019 25.12.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу стамбено-пословног објекта на кат. парц. 1117/1, 1117/2 и 1118 к.о. Нова Пазова у улици Цара Душана 50 у Новој Пазови "Bomaks Building" д.о.о.
Нова Пазова
161 ROP-SPZ-25943-LOC-1/2019 26.12.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Новој Пазови Мирослава Бунчић
Нова Пазова
162 ROP-SPZ-40019-LOC-1/2019 31.12.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу објекта за трговину мало-супермаркета на кат. парц. 731/2 и 731/3 к.о. Нова Пазова, у улици Цара Душана бб у Новој Пазови "LIDL SRBIJA KD NOVA PAZOVA" к.д.
Стара Пазова
одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије