• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Obecná správa Obce Stará Pazova, Svätosavská 11, 22300 Stará Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Oficiálna prezentácia Obce Stará Pazova

Регистар локацијских услова за 2019. годину

Редни бројБрој предметаДатум издавањаЛокацијска дозволаИнвеститор
1 ROP-SPZ-36596-LOC-1/2018 09.01.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старим Бановцима Рабреновић Рада
Нови Бановци
2 ROP-SPZ-32362-LOC-1/2018 09.01.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Новим Бановцима Лежаић Тијана
Нови Бановци
3 ROP-SPZ-21494-LOC-1/2018 09.01.2019. Локацијски услови за изградњу МБТС 20/0,4 kV "Иве Лоле Рибара 2" са СН и НН расплетом у Старој Пазови "ЕПС дистрибуција" д.о.о.
Београд
4 ROP-SPZ-33024-LOC-1/2018 11.01.2019. Локацијски услови за рушење постојећег стамбеног објекта и изградњу новог стамбеног објекта у Старој Пазови Иванчевић Власта
Стара Пазова
5 ROP-SPZ-37150-LOC-1/2018 14.01.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Ћулибрк Драган
Ћулибрк Драгана
Нова Пазова
6 ROP-SPZ-23368-LOC-1/2018 14.01.2019. Локацијски услови за рушење стамбене зграде и изградњу стамбеног-пословног објекта у Новој Пазови Триван Бранко
Београд
7 ROP-SPZ-34087-GR-2/2019 15.01.2019. Донето решење о обустављању поступка за издавање локацијских услова под бројем ROP-SPZ-34087-LOC-1/2018 од 14.11.2018.год. Пецник Владимир
Стара Пазова
8 ROP-SPZ-28942-LOC-1/2018 15.01.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Голубинцима Скорупан Душан
Голубинци
9 ROP-SPZ-30806-LOC-1/2018 16.01.2019. Локацијски услови за изградњу пословно-стамбеног објекта у Старим Бановцима Ромчевић Мирослав
Стари Бановци
10 ROP-SPZ-29201-LOC-1/2018 18.01.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Јараковић Тијана
Стара Пазова
11 ROP-SPZ-35689-LOC-1/2018 22.01.2019. Локацијски услови за изградњу пословно-стамбеног објекта у Старим Бановцима Мацакања Аранђело
Нови Бановци
12 ROP-SPZ-26150-LOC-1/2018 24.01.2019. Локацијски услови за реконструкцију Грчке улице са попречним улицама у фазама у Старим Бановцима Општина Стара Пазова
13 ROP-SPZ-37597-LOC-1/2018 25.01.2019. Локацијски услови за изградњу пословног објекта за складиштење и дистрибуцију мешовите робе са административним делом, портирницом и подземним рестораном за противпожарну воду у Крњешевцима "MERIDIJAN ŠPED" д.о.о.
Шид
14 ROP-SPZ-33654-LOC-1/2018 29.01.2019. Локацијски услови за доградњу стамбеног простора уз постојећи стамбени објекат у Новој Пазови Војводић Урош
Видовић Марија
Нова Пазова
15 ROP-SPZ-168-LOC-1/2019 01.02.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Новим Бановцима Пругинић Миодраг
Нови Бановци
16 ROP-SPZ-1892-LOC-1/2019 06.02.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за реконструкцију постојећег објекта - магацина сировина у производни простор котларницу са генератором за брзу производњу паре на кат. парц. бр. 9384/202 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови "Напредак" а.д.
Стара Пазова
17 ROP-SPZ-14674-LOCH-2/2018 11.02.2019. Локацијски услови за изградњу пословног објекта сервиса грађевинских машина са магацином у Старим Бановцима "ДАМИ" д.о.о.
Београд
18 ROP-SPZ-291-LOC-1/2019 20.02.2019. Локацијски услови за изградњу електроенергетских објеката прикључним кабловским водом 20 kV у Новој Пазови "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
19 ROP-SPZ-3380-LOC-1/20199 21.02.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта са унутрашњом гасном инсталацијом у Старој Пазови Узелац Далибор
Стара Пазова
20 ROP-SPZ-199-LOC-1/2019 22.02.2019. Локацијски услови за рушење постојећег стамбеног објекта и изградњу новог у Старој Пазови Ђак Драган
Стара Пазова
21 ROP-SPZ-3620-LOC-1/2019 22.02.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу пословно складишног објекта у Старој Пазови "BLV LINE" д.о.о.
Стара Пазова
22 ROP-SPZ-34222-LOC-1/2018 25.02.2019. Локацијски услови за изградњу МБТС Светосавска у Старој Пазови "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
23 ROP-SPZ-37120-LOC-1/2018 28.02.2019. Локацијски услови за изградњу пок за корисника "Jockey BG" у Новој Пазови "Телеком Србија" а.д.
Београд
24 ROP-SPZ-2170-LOC-1/2019 06.03.2019. Локацијски услови за рушење постојећих објеката и изградњу станице у Старим Бановцима "Нафтна индустрија Србије" а.д.
Нови Сад
25 ROP-SPZ-38166-LOC-1/2018 11.03.2019. Локацијски услови за реконструкцију производног објекта - фабрике кекса у Старој Пазови Тодосијевић Владислав
Ужице
26 ROP-SPZ-8153-LOCH-5/2018 11.03.2019. Локацијски услови за реконструкцију и адаптацију пословног простора у Старој Пазови Ивета Ошер
Стара Пазова
27 ROP-SPZ-3648-LOC-1/2019 12.03.2019. Локацијски услови за изградњу електроенергетских објеката у Голубинцима Општина Стара Пазова
28 ROP-SPZ-2182-LOC-1/2019 18.03.2019. Локацијски услови за рушење постојећих објеката и изградњу станице за снабдевање горивом у Крњешевцима "Нафтна индустрија Србије" а.д.
Нови Сад
29 ROP-SPZ-2063-LOC-1/2019 27.03.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта и помоћног објекта у Новој Пазови Грновић Вања
Нова Пазова
30 ROP-SPZ-7113-LOC-1/2019 28.03.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе парне котларнице у Старој Пазови "Напредак" а.д.
Стара Пазова
31 ROP-SPZ-6692-LOC-1/2019 28.03.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за прикључни гасовод и мерно регулациону станицу за потребе парне котларнице у Старој Пазови "Гас Феромот" а.д.
Стара Пазова
32 ROP-SPZ-1892-LOCH-2/2019 29.03.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање ллокацијских услова за реконструкцију дела објекта за потребе формирања нове котларнице у Старој Пазови "Напредак" а.д.
Стара Пазова
33 ROP-SPZ-1892-LOCH-2/2019 01.04.2019. Локацијски услови за реконструкцију постојећег стамбено пословног објекта у медицински центар-поликлинику у Новим Бановцима Блок 62 "DRAWING" д.о.о.
Нови Бановци
34 ROP-SPZ-3984-LOC-1/2019 04.04.2019. Локацијски услови за изградњу објекта за складиштење у Старој Пазови "LMV TEAM" д.о.о.
Стара Пазова
35 ROP-SPZ-5054-LOC-1/2019 08.04.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта и помоћног објекта у Старим Бановцима Кушић Војо
Кушић Бранка
Стари Бановци
36 ROP-SPZ-4825-LOC-1/2019 09.04.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта и помоћног објекта у Старој Пазови Штрбац Милан
Голубинци
37 ROP-SPZ-4825-LOC-1/2019 09.04.2019. Локацијски услови за изградњу станице за снабдевање моторних возила горивом са пратећим садржајем и самоуслужне перионице у Белегишу "D&B COMPANY" д.о.о.
Стари Бановци
38 ROP-SPZ-3380-LOCH-2/2019 09.04.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта са унутрашњом гасном инсталацијом у Старој Пазови Далибор Узелац
Биљана Узелац
Стара Пазова
39 ROP-SPZ-5191-LOC-1/2019 10.04.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Новим Бановцима Перић Дејан
Перић Наташа
Нови Бановци
40 ROP-SPZ-7113-LOCH-2/2019 12.04.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу унутрашње гасне инсталације за потребе парне котларнице у Старој Пазови "Напредак" а.д.
Стара Пазова
41 ROP-SPZ-4145-LOC-1/2019 15.04.2019. Локацијски услови за изградњу електроенергетског објекта у Старој Пазови "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
42 ROP-SPZ-9539-LOC-1/2019 15.04.2019. Закључак о одбацивању захтева за реконструкцију и доградњу постојећег стамбено - помоћног објекта у Белегишу Наталија Бордон
Белегиш
43 ROP-SPZ-9539-LOCH-2/2019 18.04.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за реконструкцију и доградњу постојећег стамбеног објекта у Белегишу Наталија Бордон
Белегиш
44 ROP-SPZ-2170-LOCА-2/2019 19.04.2019. Измена локацијских услова ROP-SPZ-2170-LOC-1/2019 од 06.03.2019. год. за рушење и изградњу станице за снабдевање горивом у Старим Бановцима "НИС" а.д.
Нови Сад
45 ROP-SPZ-5747-LOC-1/2019 24.04.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта са четири стамбене јединице у Голубинцима Штрбац Горан
Голубинци
46 ROP-SPZ-4609-LOC-1/2019 24.04.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу електроенергетских објеката у Белегишу "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
47 ROP-SPZ-7381-LOC-1/2019 25.04.2019. Локацијски услови за реконструкцију и доградњу постојећег стамбеног објекта у Старој Пазови Андрејевић Радмила
Стара Пазова
48 ROP-SPZ-38315-LOC-1/2018 10.05.2019. Локацијски услови за за канализацију употребљених вода са прикључцима у улици Миленка Певца и Викенд Насеље (Бановачки колектор-I фаза) у Старим Бановцима "Водовод и канализација" ј.п.
Стара Пазова
49 ROP-SPZ-9413-LOC-1/2019 10.05.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу пословних објеката – три магацина у оквиру производног комплекса "TEHNOPLAST" у Старим Бановцима "Технопласт" д.о.о.
Стари Бановци
50 ROP-SPZ-8305-LOC-1/2019 14.05.2019. Локацијски услови за изградњу пословног објекта-самоуслужне перионице са три бокса у Војки Мирослав Јеличић
Нова Пазова
51 ROP-SPZ-3620-LOCH-2/2019 15.05.2019. Локацијски услови за изградњу пословно-складишног објекта у III фазе "BLV LINE" д.о.о.
Стара Пазова
52 ROP-SPZ-2792-LOC-1/2019 16.05.2019. Локацијски услови за канализацију употребљених вода са прикључцима у улици Светосавскoj у Новим Бановцима Општина Стара Пазова
53 ROP-SPZ-7213-LOC-1/2019 17.05.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Мирковић Данијела
Мирковић Жан
Стара Пазова
54 ROP-SPZ-5328-LOC-1/2019 17.05.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Новој Пазови Милица Војводић
Нова Пазова
55 ROP-SPZ-5228-LOC-1/2019 22.05.2019. Локацијски услови за реконструкцију и доградњу постојећег стамбеног објекта у стамбено пословни објекат и изградња производног објекта-радионице "GI-GO COMERCE" о.д.
Нова Пазова
56 ROP-SPZ-13307-LOC-1/2018 22.05.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за реконструкцију постојећег објекта саобраћајне инфраструкутре - уређење главне улице у насељу Бановци - Дунав Општина Стара Пазова
57 ROP-SPZ-3110-LOC-1/2019 30.05.2019. Локацијски услови за изградњу кружне раскрснице са јавном расветом за осветљење раскрснице на углу улице Земунске и Светосавске у Новим Бановцима Општина Стара Пазова
58 ROP-SPZ-4609-LOCH-2/2019 30.05.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу електроенергетских објеката у Белегишу "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
59 ROP-SPZ-2182-LOCА-2/2019 31.05.2019. Измена локацијских услова број ROP-SPZ-2182-LOC-1/2019 од 18.03.2019. год. за рушење постојећих објеката и изградњу станице за снабдевање "Крњешевци" на кат. парц. бр. 1686/14, 1686/10, 1685/4, 1684/1, 1683/1, 1682/4 и 1682/1 к.о. Крњешевци у јужној радној зони Крњешеваца – урбанистичка целина II "Нафтна индустрија Србије" а.д.
Нови Сад
60 ROP-SPZ-2927-LOC-1/2019 03.06.2019. Локацијски услови за изградњу електроенергетских објеката МБТС 20/0,4 kV "Црпна станица" са двоструким прикључним кабловским водом 20 kV на кат. парц. бр. 175/1 и 1928/1 к.о. Стари Бановци у Старим Бановцима "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
61 ROP-SPZ-5625-LOC-1/2019 18.06.2019. Локацијски услови за доградњу постојећег стамбеног објекта у Новим Бановцима Манасиева Здравка
Михајловић Розетка
Ђикић Венка
Нови Бановци
Батајница
Нови Београд
62 ROP-SPZ-14767-LOC-1/2019 18.06.2019. Локацијски услови за изградњу наткривеног складишта у Старим Бановцима "МИЉКОВИЋ В. СИЛОСИ" д.о.о.
Стари Бановци
63 ROP-SPZ-14767-LOC-1/2019 18.06.2019. Локацијски услови за изградњу наткривеног складишта (за пољопривредну механизацију) у Старим Бановцима "МИЉКОВИЋ В. СИЛОСИ" д.о.о.
Стари Бановци
64 ROP-SPZ-15299-LOC-1/2019 20.06.2019. Локацијски услови за рушење породичне стамбене зграде и изградњу вишепородичног стамбеног објекта и изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта у Новој Пазови "HPL CENTAR" д.о.о.
Нова Пазова
65 ROP-SPZ-5875-LOC-1/2019 25.06.2019. Локацијски услови за рушење постојећег стамбеног објекта и изградњу стамбеног објекта у Старим Бановцима Џепина Ђорђе
Стари Бановци
66 ROP-SPZ-8395-LOC-1/2019 26.06.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Џодан Велибор
Стара Пазова
67 ROP-SPZ-10873-LOC-1/2019 27.06.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Марина Николић
Шимановци
68 ROP-SPZ-5059-LOC-1/2019 04.07.2019. Локацијски услови за изградњу електроенергетског објекта у Старим Бановцима "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
69 ROP-SPZ-25823-LOCA-2/2019 05.07.2019. Измена локацијских услова број ROP-SPZ-25823-LOC-1/2018 од 22.10.2018. године за изградњу стамбено-пословног објекта на кат. парц. 286/1 к.о. Нови Бановци улица Школска бб у Новим Бановцима "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
70 ROP-SPZ-25823-LOCA-2/2019 05.07.2019. Измена локацијских услова број ROP-SPZ-25823-LOC-1/2018 од 22.10.2018. године за изградњу стамбено-пословног објекта на кат. парц. бр. 286/1 к.о. Нови Бановци улица Школска бб у Новим Бановцима "Српска православна црквена општина Нови Бановци"
Нови Бановци
71 ROP-SPZ-15908-LOC-1/2019 05.07.2019. Локацијски услови за изградњу складишно-пословног комплекса у Старој Пазови "EXPO SITE" д.о.о.
Београд
72 ROP-SPZ-10213-LOC-1/2019 05.07.2019. Локацијски услови за рушење стамбеног објекта, рушења дела стамбеног објекта и реконструкцију и доградњу стамбеног објекта у Белегишу Наталија Бордон
Белегиш
73 ROP-SPZ-18162-LOC-1/2019 08.07.2019. Локацијски услови за изградњу хидротехничког објекта бунара Б-4А, опремање и повезивање са постојећим водоводом у Белегишу Општина Стара Пазова
74 ROP-SPZ-10152-LOC-1/2019 08.07.2019. Локацијски услови за изградњу стамбено-пословног објекта у Старим Бановцима Миљан Тодоровић
Божо Тодоровић
Драгица Тодоровић
Белегиш
75 ROP-SPZ-5275-LOC-1/2019 09.07.2019. Локацијски услови за изградњу електроенергетских објеката у Старој Пазови "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
76 ROP-SPZ-11147-LOC-1/2019 15.07.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта са помоћним објектом у Старим Бановцима Славољуб Поповић
Стари Бановци
77 ROP-SPZ-12255-LOC-1/2019 15.07.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Новим Бановцима Тртак Мирза
Нови Бановци
78 ROP-SPZ-16047-LOC-1/2019 18.07.2019. Локацијски услови за рушење два постојећа објекта и изградњу магацина у Старим Бановцима "ТЕХНОПЛАСТ" д.о.о.
Стари Бановци
79 ROP-SPZ-11366-LOC-1/2019 22.07.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Новој Пазови Бјеланчевић Зоран
Бјеланчевић Суавада
Нова Пазова
80 ROP-SPZ-13943-LOC-1/2019 22.07.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта и уградњу унутрашње гасне инсталације у Новим Бановцима Драгица Лукић
Београд
81 ROP-SPZ-18804-LOC-1/2019 05.08.2019. Локацијски услови за рушење породичне стамбене зграде и изградњу вишепородичног стамбено пословног објекта са са унутрашњом гасном инсталацијом у Старој Пазови "M.B.S.N. KOMERC" д.о.о.
Голубинци
82 ROP-SPZ-12032-LOC-1/2019 06.08.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старим Бановцима Рнић Данијела
Стари Бановци
83 ROP-SPZ-12027-LOC-1/2019 07.08.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Тодоровић Владимир
Нова Пазова
84 ROP-SPZ-12114-LOC-1/2019 09.08.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Милена Тркуља Рофа
Београд
85 ROP-SPZ-14993-LOC-1/2019 12.08.2019. Локацијски услови за доградњу пословно-производног објекта у Старим Бановцима "TANKMONT" д.о.о.
Београд
86 ROP-SPZ-20495-LOC-1/2019 12.08.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Бранкица Радојчевић
Београд
87 ROP-SPZ-22361-LOC-1/2018 13.08.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Књиса Сандра
Стара Пазова
88 ROP-SPZ-22361-LOC-1/2018 13.08.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Марко Крсмановић
Стара Пазова
89 ROP-SPZ-10785-LOC-1/2019 19.08.2019. Локацијски услови за изградњу електроенергетских објеката у Крњешевцима "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
90 ROP-SPZ-7113-LOC-3/2019 19.08.2019. Локацијски услови за реконструкцију дела објекта за потребе формирања нове котларнице са брзим генератором паре и уградња унутрашње гасне инсталације за потребе парне котларнице у Старој Пазови "НАПРЕДАК" а.д.
Стара Пазова
91 ROP-SPZ-18176-LOC-1/2019 19.08.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Новој Пазови Марио Квржић
Нова Пазова
92 ROP-SPZ-13307-LOCH-2/2019 19.08.2019. Локацијски услови за реконструкцију улица Патријарха Павла у насељу Стари Бановци и насељу Нови Бановци Општина Стара Пазова
93 ROP-SPZ-6791-LOC-1/2019 19.08.2019. Локацијски услови за реконструкцију водоводне мреже у Новим Бановцима Општина Стара Пазова
94 ROP-SPZ-14687-LOC-1/2019 04.09.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Дмитрашиновић Дарко
Стара Пазова
95 ROP-SPZ-14502-LOC-1/2019 05.09.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Црномарковић Бранко
Стара Пазова
96 ROP-SPZ-14082-LOC-1/2019 05.09.2019. Локацијски услови за рушење постојећег стамбеног објекта 1 фаза и изградњу стамбених објеката у прекинутом низу у 12 фаза Милан Бумбић
Стара Пазова
97 ROP-SPZ-14592-LOC-1/2019 06.09.2019. Локацијски услови за реконструкцију дела канала бр. 10 у Старој Пазови "G&P PRO-ING" д.о.о.
Стара Пазова
98 ROP-SPZ-14592-LOC-1/2019 09.09.2019. Локацијски услови за изградњу помоћног објекта у Старој Пазови Нешковић Александар
Стара Пазова
99 ROP-SPZ-17796-LOC-1/2019 09.09.2019. Локацијски услови за изградњу хидротехничког објекта бунара б-1/2019, опремање и повезивање са постојећим водоводом у Старој Пазови Нешковић Александар
Стара Пазова
100 ROP-SPZ-16718-LOC-1/2019 09.09.2019. Локацијски услови за рушење постојећег стамбеног објекта и изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Лидија Црнобрња
Стара Пазова
101 ROP-SPZ-17170-LOC-1/2019 10.09.2019. Локацијски услови за изградњу електроенергетског објекта кабловског нисконапонског вода и надземне нисконапонске мреже у Старим Бановцима "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
102 ROP-SPZ-15408-LOC-1/2019 12.09.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старим Бановцима Драган Јовичић
Стари Бановци
103 ROP-SPZ-16835-LOC-1/2019 16.09.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта и уградња кућног гасног прикључка са унутрашњом гасном инсталацијом у Старој Пазови Раде Дубачкић
Стара Пазова
104 ROP-SPZ-15531-LOC-1/2019 16.09.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног objekta и изградња помоћног објекта у Старој Пазови Клаћик Драгана
Стара Пазова
105 ROP-SPZ-17898-LOC-1/2019 18.09.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу складишног објекта у Голубинцима "Агро Бреза" д.о.о.
Београд
106 ROP-SPZ-21859-LOC-1/2019 18.09.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу стамбено-пословно-производног објекта у Новој Пазови "GLOBAL FLEX" д.о.о.
Нова Пазова
107 ROP-SPZ-21894-LOC-1/2019 19.09.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Новим Бановцима Снежана Михајловић
Стари Бановци
108 ROP-SPZ-17704-LOC-1/2019 19.09.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за доградњу Спортског центра Фудбалског савеза Србије - затворени базен и велнес центар Спортски центар ФС Србије
109 ROP-SPZ-17856-LOC-1/2019 25.09.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта Белегиш Раде Нишевић
Београд
110 ROP-SPZ-26280-LOC-1/2019 25.09.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу стамбено-пословног објекта у Војки Катарина Ђого
Нова Пазова
111 ROP-SPZ-26280-LOC-1/2019 26.09.2019. Донето решење о обустављању поступка за издавање локацијских услова Живко Коларов
Војка
112 ROP-SPZ-26280-LOC-1/2019 27.09.2019. Локацијски услови за доградњу постојећег објекта апартманског блока на комплексу Спортског центра Фудбалског савеза Србије у Старој Пазови "ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ"
Београд
113 ROP-SPZ-6792-LOC-1/2019 29.09.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта спратности П+1, на кат. парц. 2126 к.о. Стара Пазова, ул. Шафарикова 34 "G&P PRO-ING" д.о.о.
Стара Пазова
114 ROP-SPZ-38365-LOCA-4/2019 07.10.2019. Измена локацијских услова број ROP-SPZ-38365-LOCH-2/2019 од 01.04.2019. године "DRAWING" д.о.о.
Нови Бановаци
115 ROP-SPZ-27193-LOC-1/2019 08.10.2019. Локацијски услови за рушење постојећег објекта и за изградњу стамбеног објекта А и изградњу стамбено-пословног објекта Б на кат. парц. бр. 1842/1 к.о. Нова Пазова ул. Кнеза Михаила бр. 28, у Новој Пазови блок 13 "HPL CENTAR" д.о.о.
Нових Бановци
116 ROP-SPZ-17016-LOC-1/2019 08.10.2019. Локацијски услови за потисни цевовод II фаза од СТ 0+442 до 1+722.57 регионалног колектора преко кат. парц. бр. 5409 и 6460 к.о. Нова Пазова, у ул. Краља Петра Карађорђевића у Новој Пазови ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА
117 ROP-SPZ-12086-LOC-1/2019 09.10.2019. Локацијски услови за изградњу пословно-производног објекта на кат. парц. бр. 5646/12 к.о. Нова Пазова ул. Нова 5 у централној радној зони општине Стара Пазова Блок 7 "MEDAN LOA" д.о.о.
Нова Пазова
118 ROP-SPZ-22361-LOCH-2/2019 10.10.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на кат. парц. бр. 3097/106 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови у улици Десанке Максимовић бб у Блоку 79 Књица Сандра
Крсмановић Марко
Стара Пазова
119 ROP-SPZ-22353-LOCH-2/2019 10.10.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на кат. парц. бр. 3097/107 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови у улици Десанке Максимовић бб у Блоку 79 Књица Сандра
Крсмановић Марко
Стара Пазова
120 ROP-SPZ-30803-LOC-1/2019 16.10.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за реконструкцију дела производног објекта на кат. парц. 5527 к.о. Стара Пазова у ул. Камењарева 63 у Старој Пазови "KING SPORT 2017" д.о.о.
Стара Пазова
121 ROP-SPZ-30100-LOC-1/2019 16.10.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта, на кат. парц. 1261/110 к.о. Стара Пазова, у ул. Алексе Шантића бб у Старој Пазови Микица Панић
Стара Пазова
122 ROP-SPZ-16515-LOC-1/2019 17.10.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу пункта за одржавање државних путева у зони петље "Шимановци" на аутопуту Е-70 на кат. парц. 1714/1 к.о. Крњешевци ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Београд
123 ROP-SPZ-28363-LOC-1/2019 18.10.2019. Локацијски услови за рушење стамбеног објекта и помоћног објекта на кат. парц. бр. 3743 к.о. Војка и изградњу стамбеног објекта на кат. парц. бр. 3741 и делу кат. парц. бр. 3743 к.о. Војка ул. Саве Ковачевића бб у Војки Живко Коларов
Војка
124 ROP-SPZ-17898-LOCH-2/2019 28.10.2019. Закључак о одбацивању захтева за изградњу складишног објекта на кат. парц. 841 к.о. Голубинци, у улици Путиначкој бр. 31, у Голубинцима "Агро Бреза" д.о.о.
Београд
125 ROP-SPZ-31845-LOC-1/2019 28.10.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова, на кат. парц. 2015/1 и 2015/10 к.о. Нови Бановци, ул. Александра Миленковића бр. бб у Новим Бановцима "SM GLASS" д.о.о.
Београд
126 ROP-SPZ-29033-LOCH-2/2019 29.10.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу складишног објекта на кат. парц. 3075/2 к.о. Стара Пазова Кнежевић Душко
Кнежевић Светлана
Стара Пазова
127 ROP-SPZ-26375-LOC-1/2019 04.11.2019. Локацијски услови за изградњу електроенергетских објеката МБТС 20/0,4 kV "ЦРНОГОРСКА" са СН и НН кабловским расплетом у Новим Бановцима "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
128 ROP-SPZ-32117-LOC-1/2019 05.11.2019. Локацијски услови за доградњу пословног објекта у Новој Пазови "ВУКМИРОВИЋ" д.о.о.
Нова Црња
129 ROP-SPZ-24829-LOC-1/2019 05.11.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за реконструкцију и доградњу постојећег стамбеног објекта и уградњу резервоара и точећег аутомата за бела горива на кат. парц. 1262/29 к.о. Стара Пазова ул. Подунавског партизанског одреда 1 у Старој Пазови Милунка Миљуш
Белегиш
130 ROP-SPZ-25768-LOC-1/2019 06.11.2019. Локацијски услови за изградњу складишног објекта у Старој Пазови Гуша Горан
Гуша Весна
Нова Пазова
131 ROP-SPZ-31901-LOC-1/2019 07.11.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу заливног система "Ладовача" Делта Аграр д.о.о.
Нови Београд
132 ROP-SPZ-25733-LOC-1/2019 12.11.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта и помоћног објекта и уградњу кућног гасног прикључка са гасном инсталацијом у Старој Пазови Марковић Нада
Нови Београд
133 ROP-SPZ-22481-LOC-1/2019 12.11.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Нинковић Тина
Војка
134 ROP-SPZ-21165-LOC-1/2019 12.11.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Ранковић Александар
Сремска Митровица
135 ROP-SPZ-30641-LOC-1/2019 15.11.2019. Локацијски услови за изградњу подног складишта за смештај житарица у Белегишу Ђекић Ђорђе
Белегиш
136 ROP-SPZ-32514-LOC-1/2019 15.11.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за реконструкцију постојећег индустријског објекта, на кат. парц. 1873/2 к.о. Крњешевци "ENERGO-PET" д.о.о.
Београд
137 ROP-SPZ-33281-LOC-1/2019 18.11.2019. Локацијски услови за изградњу станица за снабдевање горивом моторних возила са пратећим садржајима у Новим Бановцима "MR&CO" д.о.о.
Нови Београд
138 ROP-SPZ-31567-LOC-1/2019 19.11.2019. Локацијски услови за изградњу пословно-складишног објкета у четири фазе у Новој Пазови "AERION SOLUTIONS" д.о.о.
Нова Пазова
139 ROP-SPZ-25302-LOC-1/2019 25.11.2019. Локацијски услови за изградњу стамбене зграде у Новим Бановцима Јово Брекић пр "ЕКОНОМИК ГРАДЊА"
Земун
140 ROP-SPZ-30476-LOC-1/2019 25.11.2019. Локацијски услови за изградњу стамбене зграде у Новим Бановцима "RESA GRADNJA" д.о.о.
Нови Бановци
141 ROP-SPZ-35419-LOC-1/2019 28.11.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова под бројем ROP-SPZ-35419-LOC-1/2019 од 18.11.2019. год. "МОНТЕР" с.р.
Стара Пазова
142 ROP-SPZ-30803-LOCH-2/2019 29.11.2019. Локацијски услови за реконструкцију дела производног објекта 1 у Старој Пазови "KING SPORT 2017" д.о.о.
Стара Пазова
143 ROP-SPZ-26280-LOCH-2/2019 29.11.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу стамбено-пословног објекта, на кат. парц. 2825/12 к.о. Војка, у ул Теслина бб у Војки Катарина Ђого
Нова Пазова
144 ROP-SPZ-24227-LOC-1/2019 03.12.2019. Локацијски услови за изградњу електроенергетских објеката у Крњешевцима "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.
Београд
145 ROP-SPZ-6792-LOCH-3/2019 05.12.2019. Локацијски услови за рушење постојећег породичног објекта и изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови "G&P PRO-ING" д.о.о.
Стара Пазова
146 ROP-SPZ-6792-LOCH-3/2019 06.12.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Радојчевић Бранкица
Београд
147 ROP-SPZ-29491-LOC-1/2019 09.12.2019. Локацијски услови за изградњу складишта и хладњача у Старој Пазови "FRONERI ADRIATIC" д.о.о.
Стара Пазова
148 ROP-SPZ-22105-LOC-1/2019 09.12.2019. Локацијски услови за изградњу хидрограђевинског објекта за наводњавање у Старим Бановцима ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"
Нови Сад
149 ROP-SPZ-30651-LOC-1/2019 09.12.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта и уградња кућног гасног прикључка Вукмановић Бранко
Вукмановић Бранкица
Нова Пазова
150 ROP-SPZ-30651-LOC-1/2019 11.12.2019. Локацијски услови за изградњу спојног оптичког кабла у Новој Пазови "Телеком Србија" а.д.
Београд
151 ROP-SPZ-16534-LOC-1/2018 12.12.2019. Локацијски услови за изградњу пословно-сервисно-складишног објекта и интерне безинске станице са надстрешницом у Крњешевцима "PERIĆ TRANS COMPANY" д.о.о.
Нови Београд
152 ROP-SPZ-30737-LOC-1/2019 13.12.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Новим Бановцима Драган Оливерић
Нови Бановци
153 ROP-SPZ-29720-LOC-1/2019 16.12.2019. Локацијски услови за рушење библиотеке и изградњу нове котларнице на пелет у ОШ "ВЕРА МИШЧЕВИЋ" у Белегишу Општина Стара Пазова
154 ROP-SPZ-30651-LOCA-2/2019 18.12.2019. Измена локацијских услова ROP-SPZ-30651-LOC-1/2019 од 09.12.2019. Вукмановић Бранко
Вукмановић Бранкица
Нова Пазова
155 ROP-SPZ-17704-LOC-1/2019 18.12.2019. Локацијски услови за доградњу спортског центра ФСС - затворени базен и велнес центар "ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ" д.о.о.
Београд
156 ROP-SPZ-26931-LOC-1/2019 23.12.2019. Локацијски услови за рушење постојећег пословног објекта и доградњу пословног објекта управне зграде ЈКП "Вододвод и канализација" у Старој Пазови Општина Стара Пазова
157 ROP-SPZ-29627-LOC-1/2019 24.12.2019. Локацијски услови за изградњу бунара за снабдевање водом у Крњешевцима "BELT" д.о.о.
Краљево
158 ROP-SPZ-29292-LOC-1/2019 24.12.2019. Локацијски услови за изградњу објекта самоуслужне перионице и помоћног објекта у Старим Бановцима Михајло Јовановић
Василије Хаџи Јовановић
Јован Јовановић
Милутин Јовановић
Стари Бановци
159 ROP-SPZ-38769-LOC-1/2019 24.12.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу пословно-производног објекта на кат. парц. 1150 к.о. Нова Пазова у улици Цара Душана 8 у Новој Пазови "EUROSTROJ" д.о.о.
Стара Пазова
160 ROP-SPZ-38810-LOC-1/2019 25.12.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу стамбено-пословног објекта на кат. парц. 1117/1, 1117/2 и 1118 к.о. Нова Пазова у улици Цара Душана 50 у Новој Пазови "Bomaks Building" д.о.о.
Нова Пазова
161 ROP-SPZ-25943-LOC-1/2019 26.12.2019. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Новој Пазови Мирослава Бунчић
Нова Пазова
162 ROP-SPZ-40019-LOC-1/2019 31.12.2019. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу објекта за трговину мало-супермаркета на кат. парц. 731/2 и 731/3 к.о. Нова Пазова, у улици Цара Душана бб у Новој Пазови "LIDL SRBIJA KD NOVA PAZOVA" к.д.
Стара Пазова
одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Oficiálna Facebook stránka obce Stará Pazova

Obecný newsletter

Ak chcete prijimať aktuálne informácie a oznámenia z Obce Stará Pazova, prihláste sa na obecný newsletter. Uveďte Vaše meno a e-mailovú adresu:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Javno preduzeće Opštinska stambena agencija Stara Pazova

Sajam privrede u Novoj Pazovi

Poslovni portal Opštine Stara Pazova