• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Obecná správa Obce Stará Pazova, Svätosavská 11, 22300 Stará Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Oficiálna prezentácia Obce Stará Pazova

P.U. "POLETARAC", Stará Pazova

Ulica: Vladimira Hurbana 13
Telefón: 022/310-223
Faks: 022/310-565

PU POLETARAC zo Starej Pazovy je prvá predškolská ustanovizeň založená na území našej obce. Existuje od roku 1973, keď začala pracovať v Starej a Novej Pazove a mala zapísaných 369 detí. V prvom roku mala 25 zamestnancov.

Roku 1990 boli otvorené jasle pre deti do veku 3. Dnes naša ustanovizeň má objekty v Starej Pazove, Novej Pazove, Golubinciach, Vojke a Krnješevciach. Zapísané je okolo 1500 detí rozvrhnutých do jasieľ, celodenného a polodenného pobytu.

Výchovno-vzdelávacia práca sa uskutoćňuje v srbčine a slovenčine.

Ustanovizeň sa predstavovala na mnohých odborných stretnutiach vychovývateľov, medicínských sestričiek a odborných spolupracovníkov a to odbornými prácami. Osobitné rezultáty a pochvaly realizovali v oblasti detskej divadelnej činnosti. Ustanovizeň podporuje akreditovaný program pre odborné zdokonaľovanie zamestnancov vo vzdelávaní: Razvijanje timskog rada putem asertivnih veština u komunikaciji.

P.U. "RADOST", Nové Bánovce

Telefón: 022/310-631
Web site: www.puradost.org.rs
E-mail: dvradost@yahoo.com

Predškolská ustanovizeň Radost z Nových Bánoviec v svojhom zložení má päť objektov v každej osade v Podunajsku (Surduk, Belegiš, Staré Bánovce, Bánovce-Dunaj a Nové Bánovce).

Jej kapacita je rozvrhnutá na detské jasle, prípravný predškolský program a celodenný pobyt.

Jediný objekt v zložení ustanovizne, ktorý je účelové stavaný je centrálny objekt v sídlisku Bánovce- Dunaj. Jestvuje potreba pre výstavbu účelového objektu i v Starých Bánovciach a Nových Bánovciach, ale i rozšírenia kapacity centrálného objekta, aby sa v čo väčšej miere uspokojili potreby pobytu detí z tejto časti Podunajska.

V tejto detskej ustanovizni sa realizuje niekoľko modérnych programov pre deti – Vrtić kao porodični centar, Akciono istraživanje-razvijanje kurikuluma – ako i programi, ktoré sa vzťahujú na ekologické, kreatívne a umelecké detské aktivity.

V PU Radost je dôležitá i spolupráca s rodinou, čo je základom pre úspešnú výchovu a vzdelávanie detí. V programe ustanovizne je ponuknuté viac ako 50 podobov spolupráce s rodinou (škola pre rodičov, tribúny pre rodičov, knižnice pre rodičov, pracovne rozliňého druhu, poradne a iné).

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Oficiálna Facebook stránka obce Stará Pazova

Obecný newsletter

Ak chcete prijimať aktuálne informácie a oznámenia z Obce Stará Pazova, prihláste sa na obecný newsletter. Uveďte Vaše meno a e-mailovú adresu:

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Javno preduzeće Opštinska stambena agencija Stara Pazova

Sajam privrede u Novoj Pazovi

Poslovni portal Opštine Stara Pazova