• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Obecná správa Obce Stará Pazova, Svätosavská 11, 22300 Stará Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Oficiálna prezentácia Obce Stará Pazova

ŠZSV Anton Skala
Stará Pazova
Adresa: Karađorđeva 12
Telefón: 022/310-026
E-mail: anadrog@ptt.rs

Škola pre základné a stredné vzedlávanie Anton Skala Stará Pazova sa zaoberá výučbou a rehabilitáciou postihnutých detí a invalidov.

Škola bola založená ako medziobecná špeciálna škola roku 1972 a dostala meno ŠZŠ Anton Skala. Stredná škola bola otvorená roku 1994 a odvtedy nesie meno škola pre základné a stredné vzdelávanie Anton Skala. Jazyk, v ktorom sa uskutočňuje výučba je srbčina a pestuje sa i slovenčina.

V rámci základného vzdelávania škola vyučuje v programoch pre ľahko a ťažko postihnuté deti a deti s autizmom. Program sa realizuje ako polodenná výučba, individuálna výučba a celodenný pobyt. škola má špecializované kabinety, v ktorých sa konajú individuálne aktivity: psychomotorné cvičenia, logopedické cvičenia a korektívno-preventívne cvičenia a hry ako i kabinet psychológa. Defektologické cvičenia sa usporiadavajú v celodennom pobyte. Mimoškolské aktivity: výtvarná sekcia, dopravná sekcia, športová sekcia, voľné aktivity.

Škola má oddelenia i v obciach Indjija a Pećince.

Keď ide o strednú školu uskutočňuje sa program pre ľahko postihnuté deti, v podobe jednoročného pracovného uschopňovania a dvojročného a trojročného vzdelávania pre zamestnania zámočníkov a tkáčov.

Výchovno- vzdelávací program realizujú oligofrenológovia, somatopédi, logopédi, defektológovia, psychológovia, akademický výtvarníci, inžiniery strojníctva a textílový inžiniery, profesor fyzkultúry, technickej výchovy, inžiniery technológie a profesor praktickej výučby.

Otvorený je i modérne vybavený celodenný pobyt Iskorak, ktorý poskytuje podporu postihnutým osobám po skončenom školení.

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Oficiálna Facebook stránka obce Stará Pazova

Obecný newsletter

Ak chcete prijimať aktuálne informácie a oznámenia z Obce Stará Pazova, prihláste sa na obecný newsletter. Uveďte Vaše meno a e-mailovú adresu:

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Javno preduzeće Opštinska stambena agencija Stara Pazova

Sajam privrede u Novoj Pazovi

Poslovni portal Opštine Stara Pazova