• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Obecná správa Obce Stará Pazova, Svätosavská 11, 22300 Stará Pazova

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Oficiálna prezentácia Obce Stará Pazova

Pre staropazovskú obec je charakteristická rôznorodosť konfesií. Keďže sú zastúpené rôzne vierovyznania, v obci jestvuje zodpovedajúci počet kostolov a to: srbský pravoslávny, rímskokatolícky, slovenský evanjelický a.v. kostol a iné kostoly, ktoré udržujú vzorné konfesionálne vzťahy.

Kostoly a chrámy z obce Stará Pazova

Katolička plebanija - Golubinci

Katolícka farnosť - Golubince

Katolícky kostol Svätého Djurdja, bol vystavaný roku 1885, vlastní naďaleko známy organ vyrobený vo Viedni, ktorý bol do kostola prišiel roku 1900 zo Župského kostola v Zemune, kde bol inštalovaný roku 1868. Maľby na skle svätého Antuna a svätého Josipa namaľoval záhrebský majster Pavao Sušilović.

GOLUBINCE
Adresa: Djurdjevská 6
Velebný Ivica Damjanović
Telefón: 381-305

Rimokatolička crkvena opština – Stará Pazova

Rímskokatolícka cirkevná obec – Stará Pazova

Pre nepočetný chorvátsky živel v Starej Pazove, ktorí je rímokatolíckeho vierovyznania, ako i pre niekoľko slovenských rodín toho istého vierovyznania bol vystavaný kostol roku 1885. Od začiatku výstavby po dnes zachovaný je ten istý výzor. Toho istého roku bola namaľovaná ikona Svätej Trojice S ohľadom na malý počet veriacích, kostol nemal svojho farára. Cirkevné a iné obrady konal farár z Golubiniec.

STARÁ PAZOVA
Adresa: Svetosavska 4

Slovačka evangelistička crkvena opština – Stará Pazova

Slovenská evanjelická cirkevná obec – Stará Pazova

Slovenský evanjelický kostol pochádza z roku 1788, bol stavaný na mieste prvého zbúraného kostola. Farár Vladimír Hurban už od roku 1874 sa snažil osamostatniť evanjelickú cirkev v Chorvátsku a Slavonsku spod Maďarov. Fara a cirkevná škola, dnešný Slovenský dom, sa začali stavať roku 1894.

STARÁ PAZOVA
Adresa: Karađorđeva 4
Farár Igor Feldi
Telefón: 310-466

Hram Prenosa Moštiju Sv. Oca Nikolaja - Vojka

Chrám Prenesenia ostatkov svätého otca Nikolaja - Vojka

V spisoch z roku 1578, sa spomína farár, podľa toho môže sa predpokladať, že v tom období existoval malý kostol na tomto území. Vojčania svoj prvý kostol od pevného materiálu stavali roku 1727, ktorý bol vysvätený roku 1732 a niesol meno Svätého otca Nikolaja. Kostol Prenesenia ostatkov svätého otca Nikolaja bol vystavaný roku 1857 a za vzor na stavanie si zobrali mnohé staré kostoly klasického štýlu. Chrám vlastní staré cirkevných bohoslužobné knihy, ktoré sa datujú do 17. a 18. storočia.

VOJKA
Adresa: Karađorđeva 5
protonamesnik Radomir Sandić i protonamesnik Lazar Kašić
Telefón: 301-479

Hram Sv. Oca Nikolaja - Surduk

Chrám Svätého otca Nikolaja - Surduk

Prvý kostol v Surduku bol vystavaný roku 1746, ale bol malý pre potreby veriacich, a preto sa v deň sviatku Prenesenie ostatkov svätého otca Nikolaja roku 1816, začali zbierať príspevky na výstavbu väčšieho chrámu, ktorý bol zakončený roku 1818. Vystavaný je v barokovom štýle, ktorý bol charakteristický pre to obdobie. Chrám vlastní bohatú zbierku hodnotných cirkevných bohoslužobných kníh, ktoré sa datujú do 18. a 19. storočia.

SURDUK
Adresa: Brđanska 4
jerej Slađan Vidaković
Telefón: 371-446

Hram Vavedenje Presvete Bogorodice - Golubinci

Chrám Vovedenie Presvätej Bohorodičky - Golubince

Výstavba chrámu sa začala roku 1784 a zakončená bola roku 1788. Chrám bol vystavaný v barokovom štýle. Vlastní hodnotné cirkevné bohoslužebné knihy zo 18. storočia. Zvlášť je vzácny ikonostas tiež zo 18. storočia, ktorý je kultúrnou pamiatkou a je pod ochranou štátu.

GOLUBINCE
Adresa: Putinačka 3
protojerej - stavrofor Danilo Stegnjajić
Telefón: 381-702, 063/736-7224

Hram Prenosa moštiju Sv. Oca Nikolaja - Belegiš

Chrám Prenesenia ostatkov svätého otca Nikolaja - Belegiš

Prvý kostol bol vystavaný roku 1731 na brehu Dunaja, keď na tomto území bývalo 240 rodín. Keďže Dunaj menil svoj prúd, poškodil starý kostol, tak začali stavať nový chrám roku 1924, vystavaný bol roku 1926 a vysvätil ho vtedajší patriarcha Dmitrije. Chrám je postavený v byzantskom štýle a je jedným z najväčších chrámov v Sriemskej eparchii. Chrám vlastní hodnotnú zbierku cirkevných bohoslužobných kníh, ktoré sú prevažne ruského vydania a datujú sa do roku 1776. Vzácny je i obradový pohár z roku 1776 a obradná nádoba z roku 1804.

BELEGIŠ
Adresa: Kralja Petra I 17
protojerej Luka Simić
Telefón: 361-698

Hram Prenosa moštiju Sv. Oca Nikolaja - Stari Banovci

Chrám Prenesenia ostatkov svätého otca Nikolaja - Staré Bánovce

Základ kostola pochádza z roku 1771, a podľa ústneho podania výstavba trvala päť až osem rokov. Bol stavaný v gotickom a romantickom štýle. Kostol bol poškodený počas oboch svetových vojen a od roku 1977 sa stal kultúrnou pamiatkou a je pod ochranou štátu. Chrám vlastní dve vzácne ikony Presvätej Bohorodičky a bohoslužobné knihy moskovského vydania.

STARÉ BÁNOVCE
Adresa: Glavna 48
protojerej Vitomir Vasić
Telefón: 351-957

Hram Sv. Vasilija Ostroškog - Novi Banovci

Chrám Svätého Vasilija Ostrožského - Nové Bánovce

Uznesením Episkopa sriemského G. Vasilija z roku 1991, bola založená Parochia a Cirkevná obec v Nových Bánovcach. Základ chrámu bol vysvätený roku 1992 a chrám stavanie bolo zakončené za pomoci príspevkov veriacich Novobánovčanov. Dnes je v záverečnej fáze výstavby. Chrám je postavený v byzantskom štyle.

NOVÉ BÁNOVCE
Adresa: Školska bb
protojerej - stavrofor Simo Višekruna
Telefón: 342-960, 340-027

Hram Uspenja Presvete Bogorodice - Krnješevci

Chrám Uspenia Presvätej Bohorodičky - Krnješevci

Chrám bol postavený roku 1822, v barokovom štýle, ktorý bol charakteristický pre tú dobu.

KRNJEŠEVCI
Adresa: Vojačka 22
otac Velibor Simić
Telefón: 065/413-7812

Hram Svete Trojice - Nová Pazova

Chrám Svätej Trojice - Nová Pazova

Základ chrámu bol vysvätený roku 1989, a výstavba bola zakončená roku 1994, vtedy sa i začali konať prvé bohoslužby v chráme. Zasvätený je Zostupeniu Svätého Ducha na apoštolov. Chrám a ikonostas sú postavený v byzantskom štýle.

NOVÁ PAZOVA
Adresa: Svetosavska 1
otac Marko i jerej Kristo Aleksić
Telefón: 323-463

Hram Svete Petke - Nová Pazova

Chrám Svätej Petky - Nová Pazova

Chrám – kaplnka Zostupenie Svätého Ducha na apoštolov bola niekdajšia budova evanjelickej školy a jerejsky je vysvätená roku 1946. Roku 2000 Episkop sriemský Vasilije premenoval tento chrám na chrám – kaplnku Prepodobnej matky Paraskevy. Nový chrám začali stavať roku 2004 a ešte stále nie je zakončený. Zaujímavé je, že sa chrám stavá podľa projektu, na základe, ktorého je vystavaný chrám v Banjaluke.

NOVÁ PAZOVA
Adresa: Njegoševa 3
protojerej Mile Jokić, jerej Sreten Lazarević i đakon Aleksandar Madžarević
Telefón: 326-484

Hram Pokrov Presvete Bogorodice – Stará Pazova

Chrám Pokrov (ochrana) Presvätej Bohorodičky – Stará Pazova

Výstavba chrámu sa začala roku 2003, a roku 2007 sa začali konať v bohoslužby, ale eśte stále nie je zakončený. Chrám je zasvätený Pokrovu Presvätej Bohorodičky (14. október). Postavený je v byzantsko – moravskom štýle. Ikonostas je ručný drevoryt v byzantskom štýle a zvláštne pre tento chrám je to,že je jediný chrám v ktorom je spravená replika Hilandarskej hviezdy v kameni.

STARÁ PAZOVA
Adresa: Njegoševa 105
protojerej Miodrag Lujić
Telefón: 310-815

Hram Svetog Proroka Ilije – Stará Pazova

Chrám Svätého proroka Iliju – Stará Pazova

Spomína sa, že v roku 1797 bol renovovaný starý kostol, ktorý bol vystavaný okolo roku 1760, v dobe, keď sa na územie Starej Pazovy osídlili prvé srbské rodiny. Základ dnešného kostola bol vysvätený roku 1827 a bohoslužby sa začali konať roku 1828. Chrám je postavený v barokovom štýle a vlastní hodnotnú zbierku cirkevných bohoslužobných kníh z 19. storočia. V rámci chrámu sa nachádza kaplnka zasvätená Svätému Ilijovi z roku 1797, je to jediná kaplnka ktorá sa nachádza v osídlenom meste v Srieme a aktívna je dodnes.

STARÁ PAZOVA
Adresa: Vuka Karadžića 1
jerej Srđan Đurđević i jerej Nikola Despot
Telefón: 310–390, 312–742

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Oficiálna Facebook stránka obce Stará Pazova

Obecný newsletter

Ak chcete prijimať aktuálne informácie a oznámenia z Obce Stará Pazova, prihláste sa na obecný newsletter. Uveďte Vaše meno a e-mailovú adresu:

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Javno preduzeće Opštinska stambena agencija Stara Pazova

Sajam privrede u Novoj Pazovi

Poslovni portal Opštine Stara Pazova