• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Регистар локацијских услова за 2018. годину

Редни бројБрој предметаДатум издавањаЛокацијска дозволаИнвеститор
1 ROP-SPZ-34026-LOC-1/2017 04.01.2018. Локацијски услови за реконструкцију-претварање помоћног у стамбени објекат и доградња стамбеног простора у продужетку тако да се формира један стамбени објекат са две јединице на кат. парц. бр. 4072 к.о. Нова Пазова ул. Вука Караџића бр. 74 у Новој Пазови Лукач Драган и Лукач Светлана
Нова Пазова
2 ROP-SPZ-33312-LOC-1/2017 09.01.2018. Локацијски услови за изградњу електроенергетског објекта кабловског вода 20kV ТС 1100/20 kV "Крњешевци" према ТС 20/0,4 kV "COFICAB" преко кат. парц. бр. 1665/3, 1665/5, 1665/6, 1663/2, 1663/4, 1663/3, 1663/5, 1663/1, 1712/1 и 1662/1 све у к.о. Крњешевци у јужној радној зони Крњешеваца ЕПС дистрибуција д.о.о.
Белегиш
3 ROP-SPZ-36414-LOC-1/2017 09.01.2018. Локацијски услови за рушење постојећег објекта и изградњу стамбеног објекта на кат. парц. бр. 4471 к.о. Нова Пазова у улици Железничкој бр. 85 Слијепчевић Стака
Стара Пазова
4 ROP-SPZ-33205-LOC-1/2017 10.01.2018. Локацијски услови за изградњу помоћног објекта на кат. парц. бр. 9379/17 к.о. Стара Пазова ул. Саве Ковачевића бр. 30 у Старој Пазови Блок 66 Балта Срећко
Стара Пазова
5 ROP-SPZ-36441-LOC-1/2017 11.01.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног на кат. парц. бр. 2187 к.о. Војка ул. Николе Филипина бб у Војки Кљештан Младен
Кљештан Анкица
Земун
6 ROP-SPZ-35875-LOC-1/2017 15.01.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног на кат. парц. бр. 330 к.о. Нова Пазова ул. Добровољачка бб у Новој Пазови блок 9 Радујко Далиборка
Смедерево
7 ROP-SPZ-35875-LOC-1/2017 15.01.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног на кат. парц. бр. 330 к.о. Нова Пазова ул. Добровољачка бб у Новој Пазови блок 9 Радујко Далиборка
Смедерево
8 ROP-SPZ-34028-LOC-1/2017 16.01.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног са унутрашњом гасном инсталацијом на кат. парц. бр. 2371/5 к.о. Нови Бановци ул. Јована Рашковића у Новим Бановцима блок 45 Предојевић Јово
Београд
9 ROP-SPZ-39568-LOC-1/2017 16.01.2018. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за систем видео надзора за аутоматско препознавање регистарских таблица моторних возила и детекцију саобраћајних прекршаја на раскрсници улица Краља Петра I Ослободиоца, Карађорђеве, Ћирила и Методија и Светосавске у Старој Пазови Општина Стара Пазова
10 ROP-SPZ-38015-LOC-1/2017 17.01.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на кат. парц. бр. 1435/293 к.о. Стари Бановци ул. Милоша Давидовића у Старим Бановцима блок 27 Милаш Немања
Нова Пазова
11 ROP-SPZ-39734-LOC-1/2017 19.01.2018. Локацијски услови за измештање дела трасе надземног вода у Новим Бановцима Општина Стара Пазова
12 ROP-SPZ-33997-LOC-1/2017 22.01.2018. Локацијски услови за реконструкцију и доградњу стамбеног објекта на кат. парц. бр. 136/2 к.о. Белегиш ул. Николе Маринковића у Белегишу Јанчић Видоје
Белегиш
13 ROP-SPZ-25770-GR-2/2018 23.01.2018. Донето решење о обустављању поступка за издавање локацијских услова за изградњу електроенергетског објекта монтажно бетонске трафо станице МБТС "Президент" у Новој Пазови у ул. Краља Петра Првог Карађорђевића 44-46 ЕПС дистрибуција д.о.о.
Београд
14 ROP-SPZ-638-LOC-1/2018 23.01.2018. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу електроенергетског објекта монтажно бетонске трафо станице МБТС "Президент" у Новој Пазови у ул. Краља Петра Првог Карађорђевића 44-46 ЕПС дистрибуција д.о.о.
Београд
15 ROP-SPZ-28048-LOCA-2/2017 05.02.2018. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу саобраћајница са пратећом инфраструктуром у три фазе намењенe за функционисање блока 62 у Старој Пазови у к.о. Стара Пазова Општинска стамбена агенција ј.п.
Стара Пазова
16 ROP-SPZ-3185-LOCА-3/2018 21.02.2018. Измена локацијских услова за изградњу двоструког кабловског вода 20kV од ТС 110/20kV "Крњешевци" до постојећег двоструког кабловског вода 20kV за ТС 20/0,4 kV "БОШ" на кат. парц. бр. 1665/3, 1665/5, 1665/6, 1663/2 и 1662/2 к.о. Крњешевци у Крњешевцима ЕПС дистрибуција д.о.о.
Београд
17 ROP-SPZ-22214-LOCA-3/2018 22.02.2018. Измена локацијских услова за изградњу црпне станице са потисним цевоводом и изливном грађевином преко кат. парц. 217, 174/1, 650 , 1966 и 1928/1 све у к.о. Стари Бановци "Воде Војводине" ј.в.п.
Нови Сад
18 ROP-SPZ-28048-LOCH-3/2018 23.02.2018. Измена локацијских услова бр. rop-spz-28048-loc-1/2017 за изградњу саобраћајница са пратећом инфраструктуром и решењем мелирационог канала мала умка у три фазе к.о. Стара Пазова у Старој Пазови "Општинска стамбена агенција" ј.п.
Стара Пазова
19 ROP-SPZ-1187-LOC-1/2018 23.02.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на кат. парц. бр. 40/2 к.о. Стара Пазова ул. Учитељској бб у Старој Пазови Грујић Драхослава
Стара Пазова
20 ROP-SPZ-37547-LOC-1/2017 27.02.2018. Локацијски услови за изградњу зграде за здравствену и социјалну заштиту на кат. парц. 937 к.о. Нова Пазова, у улици Марка Краљевића бб "УДРУЖЕЊЕ ЦРВЕНИ КРСТ СТАРА ПАЗОВА"
Стара Пазова
21 ROP-SPZ-39065-LOC-1/2017 09.03.2018. Локацијски услови за изградњу трасе јавне расвете у коридору деонице пута другог реда бр. 127 Путинци – Стара Пазова – Стари Бановци улица Вука Караџића, улица Бановачка и део испред петља Е-75 Општина Стара Пазова
22 ROP-SPZ-37649-LOC-1/2017 12.03.2018. Локацијски услови за доградњу производног простора уз постојећи производни објекат у оквиру комплекса за производњу термофолије у две фазе на кат. парц. 735/102 к.о. Нова Пазова у улици Шеста Индустријска бр. 13, у Блоку 25, у Новој Пазови "MOTO-PLAST" д.о.о.
Нова Пазова
23 ROP-SPZ-22790-GR-11/2018 15.03.2018. Решење о обустављању поступка за издавање локацијских услова за изградњу - реконструкцију стамбеног објекта на кат. парц. 1607/3 к.о. Стари Бановци у Старим Бановцима Калезић Младен
Београд
24 ROP-SPZ-5132-GR-2/2018 15.03.2018. Решење о обустављању поступка за издавање локацијских услова за изградњу дистрибутивног гасовода у Фрушкогорској улици у Старој Пазови "ГАС ФЕРОМОНТ" а.д.
Стара Пазова
25 ROP-SPZ-22790-GR-11/2018 15.03.2018. Решење о обустављању поступка за издавање локацијских услова за изградњу - реконструкцију стамбеног објекта на кат. парц. 607/3 к.о. Стари Бановци у Старим Бановцима Калезић Младен
Београд
26 ROP-SPZ-14564-LOC-1/2018 16.03.2018. Локацијски услови за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта у к.о. Стара Пазова у улици Краља Петра I Карађорђевића бр. 44-46 у Новој Пазови Општина Стара Пазова
27 ROP-SPZ-4919-LOC-1/2018 20.03.2018. Локацијски услови за доградњу стамбеног простора уз постојећи стамбени објекат на кат. парц. бр. 1928 к.о. Нова Пазова, ул. Марка Орешковића 60 у Новој Пазови Бајић Милан
Нова Пазова
28 ROP-SPZ-2332-LOCH-1/2018 21.03.2018. Закључак о одбацивању захтева за измену локацијских услова за изградњу стамбеног објекта бр. ROP-SPZ- 24724-LOCA-2/2017 од дана 21.12.2017. год. Недељковић Никола
Београд
29 ROP-SPZ-3621-LOC-1/2018 27.03.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта са помоћним објектом на кат. парц. 1689 к.о. Нова Пазова ул. Кнеза михаила бр. 108 у Новој Пазови Скоко Александар
Нова Пазова
30 ROP-SPZ-39568-GR-3/2018 28.03.2018. Решење о обустављању поступка за издавање локацијских услова за изградњу систем видео надзора за аутоматско препознавање регистарских таблица моторних возила и детекцију саобраћајних прекршаја – пролазак кроз упаљено црвено светло семафора и прекорачење задате – лимитиране брзине кретања возила Општина Стара Пазова
31 ROP-SPZ-17708-LOC-3/2018 28.03.2018. Локацијски услови за изградњу помоћног пратећег објекта затвеореног базена на кат. парц. 276/3 и 276/3 к.о. Сурдук у Сурдуку "MRG EXPORT-IMPORT"
Београд
32 ROP-SPZ-3930-LOC-1/2018 29.03.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на кат. парц. 2647 к.о. Војка ул. Радивоја Букурецког бб у Војки Скопљак Лука
Војка
33 ROP-SPZ-8212-LOC-1/2018 04.04.2018. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу стамбено пословног објекта у три ламеле у Новој Пазови у улици Краља Петра I Карађорђевића бр. 44-46 "PREZIDENT" д.о.о.
Нови Сад
34 ROP-SPZ-1791-LOC-1/2018 11.04.2018. Локацијски услови за доградњу стамбеног објекта уз постојећи стамбени објекат на кат. парц. бр. 3976 к.о. Нова Пазова, ул. Краља Милутина 30 у Новој Пазови Крњаић Боја
Нова Пазова
35 ROP-SPZ-1791-LOC-1/2018 16.04.2018. Локацијски услови за изградњу стамбено-пословног објекта на кат. парц. бр. 443/41 к.о. Стара Пазова, ул. Бранислава Нушића 9 у Старој Пазови Вељановски Зоран
Стара Пазова
36 ROP-SPZ-628-LOC-1/2018 18.04.2018. Локацијски услови за реконструкцију и доградњу стамбено пословног објекта у стамбени објекат са четири стамбене јединице са заједничким простором и гаражама на кат. парц. бр. 282/4 к.о. Нови Бановци, ул. Дунавска бр. 1 у Новим Бановцима "LK Nekretnine Plus" д.о.о.
Земун
37 ROP-SPZ-739-GR-2/2018 23.04.2018. Решење о обустављању поступка за издавање локацијских услова за изградњу саобраћајница у блоку 20 у Новој Пазови Општина Стара Пазова
38 ROP-SPZ-6407-LOC-1/2018 23.04.2018. Локацијски услови за изградњу дистрибутивнога гасовод у улици Фрушкогорској у Старој Пазови Општина Стара Пазова
39 ROP-SPZ-9671-LOC-1/2018 23.04.2018. Локацијски услови за доградњу објекта јавне намене тренажне хале у Новој Пазови Општина Стара Пазова
40 ROP-SPZ-1837-LOC-1/2018 24.04.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старим Бановцима Марко Марић
Нови Бановци
41 ROP-SPZ-9702-GR-2/2018 26.04.2018. Решење о обустављању поступка за издавање локацијских услова за изградњу тампон ћелије за пшеницу и ћелије за брашно у Старој Пазови "ЖИТОПРОМЕТ МЛИНПЕК" д.о.о.
Стара Пазова
42 ROP-SPZ-1409-LOC-1/2018 30.04.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Сурдуку Николић Саша
Сурдук
43 ROP-SPZ-1735-LOC-1/2018 30.04.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Војки Сеовић Никола
Војка
44 ROP-SPZ-1542-LOC-1/2018 30.04.2018. Локацијски услови за реконструкцију и доградњу пословног објекта у Новој Пазови "HERKULES" д.о.о.
Нова Пазова
45 ROP-SPZ-3622-LOC-1/2018 03.05.2018. Локацијски услови за изградњу интерне станице за снабдевање виљушкара дизел горивом у Новој Пазови "ALUMIL YU INDUSTRY" а.д.
Нова Пазова
46 ROP-SPZ-8306-LOC-1/2018 09.05.2018. Локацијски услови за изградњу електроенергетских објеката МБТС 20/0,4 kV "ПРЕЗИДЕНТ" у Новој Пазови "ЕПС дистрибуција" д.о.о.
Београд
47 ROP-SPZ-1528-LOC-1/2018 10.05.2018. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу електроенергетских објеката СТС ЕВ-3 20/0,4kV "Центар 2" са кабловским 0,4kV водом за напајање у Голубинцима "ЕПС дистрибуција" д.о.о.
Београд
48 ROP-SPZ-1023-LOC-1/2018 10.05.2018. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу електроенергетског објекта МБТС 20/0,4kV "Иве Лоле Рибара 2" са средњенапонским СН и нисконапонским НН расплетом у Старој Пазови "ЕПС дистрибуција" д.о.о.
Београд
49 ROP-SPZ-2413-LOC-1/2018 14.05.2018. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу електроенергетског објекта каблирање мешовитог вода 20 и 0,4kV у Старој Пазови "ЕПС дистрибуција" д.о.о.
Београд
50 ROP-SPZ-8212-LOCH-2/2018 15.05.2018. Локацијски услови за изградњу стамбено пословног објекта у три ламеле са пратећим објектима: котларницом, гаражом и отвореним манипулативним површинама са паркинзима у Новој Пазови "PREZIDENT" д.о.о.
Нови Сад
51 ROP-SPZ-5811-LOC-1/2018 17.05.2018. Локацијски услови за изградњу МБТС 20/0,4КV "Фрушкогорска" са двоструким прикључним 20 кV кабловским водом за напајање комплекса зграда за социјално становање у Старој Пазови "ЕПС дистрибуција" д.о.о.
Београд
52 ROP-SPZ-4854-LOC-1/2018 18.05.2018. Локацијски услови за доградњу магацинског простора уз производно магацински део постојећег производно пословног објекта у Новој Пазови "ACM INT" д.о.о.
Нова Пазова
53 ROP-SPZ-10734-LOC-1/2018 25.05.2018. Локацијски услови за изградњу објеката за пријем и складиштење зрнастих култура, складишта за жито, силоса за брашно и реконструкцију млина на комплексу "ЖИТОПРОМЕТ – МЛИНПЕК" у западној радној зони насеља Стара Пазова "ЖИТОПРОМЕТ - МЛИНПЕК" д.о.о.
Стара Пазова
54 ROP-SPZ-9756-LOC-1/2018 29.05.2018. Локацијски услови за рушење три постојећа објекта и изградњу два стамбено пословна објекта у низу и отвореним манипулативним површинама са паркинзима у Новој Пазови "BOMAKS BUILDING" д.о.о.
Нова Пазова
55 ROP-SPZ-6180-LOC-1/2018 31.05.2018. Локацијски услови за реконструкцију стамбено пословног објекта у пословни објекат у Старој Пазови "PIONIR PETROL" д.о.о.
Стара Пазова
56 ROP-SPZ-9172-GR-2/2018 01.06.2018. Решење о обустављању поступка за издавање локацијских услова за рушење постојећег објекта и изградњу новог стамбено пословног објекта у Новој Пазови Комазец Ђорђе
Нова Пазова
57 ROP-SPZ-9026-LOC-1/2018 04.06.2018. Локацијски услови за реконструкцију објеката за прoизводњу сточне хране на комплексу 2 "НАПРЕДАК" у западној радној зони насеља Стара Пазова "НАПРЕДАК" а.д.
Стара Пазова
58 ROP-SPZ-9412-LOC-1/2017 04.06.2018. Локацијски услови за изградњу дистрибутивног центра "БЕОГРАД" у Новој Пазови "ABS Capital investments" д.о.о.
Нови Београд
59 ROP-SPZ-32255-LOC-10/2018 07.06.2018. Локацијски услови за изградњу МБТС 20/0,4KV "ИРЕКС" прикључног гасовода и увођење унутрашње гасне инсталације на пословном комплексу "ИРЕКС" у Старој Пазови "ИРЕКС" д.о.о.
Београд
60 ROP-SPZ-4521-LOC-1/2018 08.06.2018. Локацијски услови за изградњу стамбено пословног објекта у Старим Бановцима Тодоровић Рајко
Стари Бановци
61 ROP-SPZ-4588-LOC-1/2018 11.06.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Голубинцима Котур Душко
Голубинци
62 ROP-SPZ-5043-LOC-1/2018 13.06.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Радуловић Иван
Стара Пазова
63 ROP-SPZ-10522-LOC-1/2018 15.06.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Општина Стара Пазова
64 ROP-SPZ-10522-LOC-1/2018 15.06.2018. Локацијски услови за изградњу верског објекта Српске православне цркве Храма Преподобне Мајке Ангелине у Новим Бановцима Општина Стара Пазова
65 ROP-SPZ-8663-LOC-1/2018 15.06.2018. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова а систем видео надзора за аутоматско препознавање регистарских таблица моторних возила и детекцију саобраћајних прекршаја у Старој Пазови Општина Стара Пазова
66 ROP-SPZ-8092-LOC-1/2018 18.06.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Новој Пазови Милошевић Милојко
Београд
67 ROP-SPZ-9415-LOC-1/2018 18.06.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Бранко Илић
Београд
68 ROP-SPZ-4378-LOC-1/2018 29.06.2018. Локацијски услови за изградњу хидрограђевинског објекта за наводњавање-магистралног канала СБ-0 са рамовским пропустом у Старим Бановцима "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" ј.в.п.
Нови Сад
69 ROP-SPZ-4589-LOC-1/2018 29.06.2018. Локацијски услови за изградњу пословног објекта-трговина на мало у Старој Пазови Тадић Бранко
Тадић Јасмина
Стара Пазова
70 ROP-SPZ-5725-LOC-1/2018 04.07.2018. Локацијски услови за рушење постојећег стамбеног објекта и изградњу новог стамбеног објекта у Старој Пазови Нађ Мартина
Стара Пазова
71 ROP-SPZ-13501-LOC-1/2018 09.07.2018. Локацијски услови за реконструкцију и доградњу постојећих објекта за основно образовање – основне школе "Никола Тесла" у Новим Бановцима Општина Стара Пазова
72 ROP-SPZ-11875-LOC-1/2018 10.07.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Чањи Владимир
Стара Пазова
73 ROP-SPZ-12395-LOC-1/2018 11.07.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Масларевић Александар
Војка
74 ROP-SPZ-16000-GR-2/2018 12.07.2018. Решење о обустављању поступка за издавање локацијских услова под бројем ROP-SPZ-16000-LOC-1/2018 "AC градња 2016" д.о.о.
Стара Пазова
75 ROP-SPZ-11142-GR-12/2018 12.07.2018. Решење о обустављању поступка за издавање измене локацијских услова под бројем ROP-SPZ-11142-LOCA-8/2018 од 25.05.2018.год "AC градња 2016" д.о.о.
Стара Пазова
76 ROP-SPZ-19713-GR-2/2018 13.07.2018. Решење о обустављању поступка за издавање локацијских услова под бројем ROP-SPZ-19713-LOC-1/2018 од 11.07.2018 год. Општина Стара Пазова
77 ROP-SPZ-7079-LOC-1/2018 16.07.2018. Локацијски услови за изградњу електроенергетског објекта прикључног кабловског вода 20 kV за напајање МБТС 20/0,4 kV "Bovest" у Војки ЕПС дистрибуција д.о.о.
Београд
78 ROP-SPZ-7122-LOC-1/2018 17.07.2018. Локацијски услови за изградњу електроенергетског објекта прикључног кабловског вода 20 kV за напајање МБТС 20/0,4 kV "Кубечка" у Старој Пазови ЕПС дистрибуција д.о.о.
Београд
79 ROP-SPZ-17795-LOC-1/2018 18.07.2018. Закључак о одбацивању захтева за за издавање локацијских услова за изградњу комплекса за производњу пластичне амбалаже у Централној радној зони у К.О. Нова Пазова "Jokey BG Invest" д.о.о.
Нова Пазова
80 ROP-SPZ-12427-LOC-1/2018 19.07.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Новим Бановцима Дракула Славко
Нови Бановци
81 ROP-SPZ-12493-LOC-1/2018 25.07.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Михајловић Слобо
Стара Пазова
82 ROP-SPZ-12493-LOC-1/2018 25.07.2018. Локацијски услови за фазну изградњу на земљи фотонапонске соларне електране у Сурдуку Весна Шарац
Драгољуб Керечки
Београд
83 ROP-SPZ-20689-LOC-1/2018 06.08.2018. Локацијски услови за рушење постојећег објекта – зграде школе и изградњу објекта за основно образовање основне школе „Вера Мишчевић“ и реконструкцију постојећих објеката улазног дела и фискултурне сале у Белегишу Општина Стара Пазова
84 ROP-SPZ-20689-LOC-1/2018 06.08.2018. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу занатског објекта - мини пиваре у Старим Бановцима "Crna Ovca Craft Brewerz" д.о.о.
Нови Сад
85 ROP-SPZ-16906-LOC-1/2018 10.08.2018. Локацијски услови за изградњу производно пословног комплекса у Новој Пазови "ПУТ ИНЖЕЊЕРИНГ" д.о.о.
Ниш
86 ROP-SPZ-16695-LOC-1/2018 10.08.2018. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу надстрешнице за пољопривредне машине у Голубинцима Душан Скорупан
Голубинци
87 ROP-SPZ-17795-LOCH-2/2017 13.08.2018. Локацијски услови за изградњу комплекса за производњу пластичне амбалаже у Новој Пазови "Jokey BG Invest" д.о.о.
Нова Пазова
88 ROP-SPZ-10740-LOC-1/2018 13.08.2018. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за надградњу поткровља на два стамбено-пословна објекта у Новој Пазови Божанић Александар
Нова Пазова
89 ROP-SPZ-11799-LOC-1/2018 14.08.2018. Локацијски услови за изградњу објекта за складиштење у Старој Пазови Сестак Јожеф
Ада
90 ROP-SPZ-13610-LOC-1/2018 21.08.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старим Бановцима Владимир Ђерић
Кула
91 ROP-SPZ-13949-LOC-1/2018 22.08.2018. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу изградњу стамбеног и помоћног објекта са гаражом у Старој Пазови Горан Мандић
Стара Пазова
92 ROP-SPZ-19849-LOC-1/2017 23.08.2018. Локацијски услови за изградњу колске ваге са приступним интерним саобраћајницама и подземног резервоара за пијаћу воду у склопу дистрибутивног центра "ЛИДЛ СРБИЈА" у Новој Пазови "ЛИДЛ СРБИЈА" к.д.
Нова Пазова
93 ROP-SPZ-13221-LOC-1/2017 28.08.2018. Локацијски услови за изградњу два стамбена објекта у две фазе у Старим Бановцима Антић Ковиљка
Београд
94 ROP-SPZ-13280-LOC-1/2017 28.08.2018. Локацијски услови за изградњу два стамбена објекта у Старим Бановцима Тодоровић Милош
Београд
95 ROP-SPZ-21308-LOC-1/2018 29.08.2018. Локацијски услови за изградњу хидротехничког објекта бунара Б-4А, опремање и повезивање са постојећим водоводом на изворишту у насељу Белегиш Општина Стара Пазова
96 ROP-SPZ-11142-GR-15/2018 31.08.2018. Решење о обустављању поступка за издавање локацијских услова под бројем ROP-SPZ-11142-LOCA-14/2018 од 07.08.2018.год. "АС градња 2016" д.о.о.
Стара Пазова
97 ROP-SPZ-13696-GR-2/2018 31.08.2018. Решење о обустављању поступка за издавање локацијских услова под бројем ROP-SPZ-13696-LOC-1/2018 од 23.05.2018.год. Бранислав Пејовић
Душко Чавић
Нови Београд
Нови Бановци
98 ROP-SPZ-25257-LOC-1/2018 31.08.2018. Решење о обустављању поступка за издавање локацијских услова под бројем ROP-SPZ-13696-LOC-1/2018 од 23.05.2018.год. "НАПРЕДАК" а.д.
Стара Пазова
99 ROP-SPZ-8900-LOC-1/2018 11.09.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Белановић Јелена
Стара Пазова
100 ROP-SPZ-11793-LOC-1/2018 12.09.2018. Локацијски услови за изградњу стамбено пословног објекта у Старој Пазови "ELEMKA KOMERC" д.о.о.
Стара Пазова
101 ROP-SPZ-25848-LOC-1/2018 12.09.2018. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу унутрашњих гасних инсталација за потребе грејања вишепородичног стамбено-пословног објекта сачињеног од три ламеле у Новој Пазови "PREZIDENT" д.о.о.
Нови Сад
102 ROP-SPZ-23587-LOC-1/2018 18.09.2018. Локацијски услови за реконструкцију таванског простора на постојећем стамбеном објекту у стамбени простор у подкровљу у Старој Пазови Брњица Жељко
Стара Пазова
103 ROP-SPZ-23973-GR-2/2018 24.09.2018. Решење о обустављању поступка за издавање локацијских услова под бројем број: ROP-SPZ-23973-LOC-1/2018 Петровић Миљан
Стара Пазова
104 ROP-SPZ-37649-LOCA-2/2018 24.09.2018. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за доградњу производног објекта уз постојећи производни објекат и изградњу подземног резервоара за противпожарну воду у оквиру комплекса за производњу термофолије у Новој Пазови "MOTO-PLAST" д.о.о.
Нова Пазова
105 ROP-SPZ-17047-LOC-1/2018 26.09.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Новој Пазови Горан Гајић
Нова Пазова
106 ROP-SPZ-14674-LOC-1/2018 26.09.2018. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу пословног објекта-сервиса сопствених грађевинских машина са магацином у Старим Бановцима "ДАМИ" д.о.о.
Београд
107 ROP-SPZ-15798-LOC-1/2018 27.09.2018. Локацијски услови за рушење стамбеног објекта и изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Пауновић Душан
Београд
108 ROP-SPZ-20424-LOC-1/2018 28.09.2018. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта спратности П+0 са гасификацијом у Старим Бановцима Ћулибрк Драган
Стари Бановци
109 ROP-SPZ-18089-LOCH-2/2018 04.10.2018. Локацијски услови за изградњу пословног објекта-мини пиваре у Старим Бановцима "Crna Ovca Craft Brewerz" д.о.о.
Нови Сад
110 ROP-SPZ-28489-LOC-1/2018 09.10.2018. Локацијски услови за изградњу објекта 1 фазе пословно магацинског комплекса у Старој Пазови "СИНОФАРМ" д.о.о.
Београд
111 ROP-SPZ-10740-LOCH-2/2018 16.10.2018. Локацијски услови за надградњу два постојећа стамбено пословна објекта у низу у Новој Пазови Александар Божанић
Нова Пазова
112 ROP-SPZ-745-LOC-1/2018 16.10.2018. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за реконструкцију постојеће трокраке раскрснице у Новим Бановцима Општина Стара Пазова
113 ROP-SPZ-29965-LOC-1/2018 16.10.2018. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за доградњу постојећег објекта-складишта у Новој Пазови "RM Alkon Stahl" д.о.о.
Београд
114 ROP-SPZ-18911-LOC-1/2018 16.10.2018. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за реконструкцију постојећег производног објекта за производњу кекса у Старој Пазови Владислав Тодосијевић
Ужице
115 ROP-SPZ-19684-LOC-1/2018 17.10.2018. Локацијски услови за рушење стамбено-пословне зграде и изградњу стамбено-пословног објекта и унутрашње гасне инсталације у Новој Пазови Комазец Ђорђе
Комазец Маја
Нова Пазова
116 ROP-SPZ-25823-LOC-1/2018 22.10.2018. Локацијски услови за изградњу стамбено-пословног објекта у Новим Бановцима Српска православна црквена општина Нови Бановци
Нови Бановци
117 ROP-SPZ-27620-LOC-1/2018 25.10.2018. Локацијски услови за изградњу стамбено-пословног објекта у Новим Бановцима "КУЋА СТИЛ" д.о.о.
Крушевац
118 ROP-SPZ-25848-LOCH-2/2018 26.10.2018. Локацијски услови за изградњу унутрашњих гасних инсталација у котларници стамбено-пословног објекта у три ламеле у Новој Пазови "PREZIDENT" д.о.о.
Нови Сад
119 ROP-SPZ-27626-LOC-1/2018 29.10.2018. Локацијски услови за рушење постојећег породичног стамбеног објекта и изградњу вишепородичног стамбено пословног обојекта у Новим Бановцима "КУЋА СТИЛ" д.о.о.
Крушевац
120 ROP-SPZ-16276-LOC-1/2018 06.11.2018. Локацијски услови за изградњу помоћног објекта у Војки Драган Стојковић
Београд
121 ROP-SPZ-22737-LOC-1/2018 06.11.2018. Локацијски услови за изградњу пословно-производног објекта у Новој Пазови "МЕДИУС" д.о.о.
Нова Пазова
122 ROP-SPZ-21489-LOC-1/2018 09.11.2018. Локацијски услови за уклањање и доградњу дела постојећег стамбеног објекта у Новој Пазови Здравковић Драгиша
Ђурић Гордана
Нова Пазова
123 ROP-SPZ-14878-LOC-1/2018 13.11.2018. Локацијски услови за изградњу стамбено-пословног објекта у Новим Бановцима Шпановић Жељко
Шпановић Љиљана
Београд
124 ROP-SPZ-23382-LOC-1/2018 13.11.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Сурдуку Васић Снежана
Београд
125 ROP-SPZ-27513-LOC-1/2018 19.11.2018. Локацијски услови за изградњу пословно-производног објекта у Новој Пазови "INTERCROWN-PLASTIC" с.р.
Нова Пазова
126 ROP-SPZ-28200-LOC-1/2018 19.11.2018. Локацијски услови за изградњу хладњаче за складиштење јабука у Војки "FORMA–BM" д.о.о.
Ириг
127 ROP-SPZ-27290-LOC-1/2018 20.11.2018. Локацијски услови за рушење две постојеће породичне зграде, четири постојећа складишна објекта и за изградњу вишепородичног стамбено пословног објекта у Старој Пазови "АС градња 2016" д.о.о.
Стара Пазова
128 ROP-SPZ-31307-LOC-1/2018 23.11.2018. Локацијски услови за изградњу електроенергетских објеката у Новој Пазови "ЕПС дистрибуција" д.о.о.
Београд
129 ROP-SPZ-24811-LOC-1/2018 27.11.2018. Локацијски услови за изградњу система видео надзора за аутоматско препознавање регистарских таблица моторних возила и детекцију саобраћајних прекршаја у Старој Пазови Општина Стара Пазова
130 ROP-SPZ-26303-LOC-1/2018 28.11.2018. Локацијски услови за изградњу пословно сервисног објекта у Крњешевцима "BEO TEHNOLOGY" д.о.о.
Београд
131 ROP-SPZ-8153-LOC-4/2018 28.11.2018. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за реконструкцију и адаптацију пословног простора у Старој Пазови Ивета Ошер
Стара Пазова
132 ROP-SPZ-25030-LOC-1/2018 03.12.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Крњешевцима Јован Лазић
Крњешевци
133 ROP-SPZ-31742-LOC-1/2018 03.12.2018. Локацијски услови за изградњу вишепородичног стамбеног објекта низу у Новој Пазови Александар Божанић
Нова Пазова
134 ROP-SPZ-30138-LOC-1/2018 04.12.2018. Локацијски услови за изградњу електроенергетских објеката у Крњешевцима "ЕПС дистрибуција" д.о.о.
Београд
135 ROP-SPZ-20717-LOC-1/2018 05.12.2018. Локацијски услови за рушење помоћног објекта и изградњу стамбеног објекта у Новим Бановцима Владан Кристић
Београд
136 ROP-SPZ-22450-LOC-1/2018 06.12.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Сурдуку Борка Ћеранић
Београд
137 ROP-SPZ-26331-LOC-1/2018 07.12.2018. Локацијски услови за рушење постојећег стамбеног објекта и изградњу пословно стамбеног објекта у Старим Бановцима Игор Крњаић
Милан Крњаић
Београд
138 ROP-SPZ-32238-LOC-1/2018 07.12.2018. Локацијски услови за рушење два објекта и изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Петровић Миљан
Стара Пазова
139 ROP-SPZ-18911-LOCH-2/2018 07.12.2018. Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова за реконструкцију постојећег производног објекта за производњу кекса у Старој Пазови Теодосијевић Владислав
Ужице
140 ROP-SPZ-18911-LOCH-2/2018 10.12.2018. Локацијски услови за изградњу објекта за складиштење у Старој Пазови "MASTER FLEX" д.о.о.
Вршац
141 ROP-SPZ-18808-LOC-1/2018 17.12.2018. Локацијски услови за изградњу електроенергетског објекта у Старим Бановцима "ЕПС дистрибуција" д.о.о.
Београд
142 ROP-SPZ-21947-LOC-1/2018 17.12.2018. Локацијски услови за изградњу електроенергетских објеката у Војки "ЕПС дистрибуција" д.о.о.
Београд
143 ROP-SPZ-20424-LOCH-2/2018 17.12.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старим Бановцима Ћулибрк Драган
Стари Бановци
144 ROP-SPZ-32900-LOC-1/2018 17.12.2018. Локацијски услови за рушење стамбеног објекта и изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Пауновић Душан
Београд
145 ROP-SPZ-23051-LOC-1/2018 20.12.2018. Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта у Старој Пазови Књиса Мирослав
Стара Пазова
146 ROP-SPZ-10090-LOC-1/2018 25.12.2018. Локацијски услови за изградњу објекта за складиштење у склопу производно-пословног комплекса фабрике кондиторских производа у Старој Пазови Теодосијевић Владислав
Београд
147 ROP-SPZ-37649-LOCH-3/2018 26.12.2018. Локацијски услови за доградњу производног простора уз постојећи производни објекат и изградњу подземног резервоара за противпожарну воду у оквиру комплекса за производњу термофолије у Новој Пазови "МОТО-ПЛАСТ" д.о.о.
Нова Пазова
148 ROP-SPZ-35679-LOC-1/2018 31.12.2018. Локацијски услови за доградњу постојећих и реконструкцију постојећих стамбено пословних објеката у Новој Пазови Миливојевић Милош
Београд
149 ROP-SPZ-37005-LOC-1/2018 31.12.2018. Локацијски услови за изградњу пословног објекта угоститељски објекат - ГАРНИ ХОТЕЛ у Новој Пазови "ГРБИЋ МД" д.о.о.
Нова Пазова
150 ROP-SPZ-38365-LOC-1/2018 31.12.2018. Закључак о одбацивању захтева за издавање окацијских услова за реконструкцију тј. промену намене стамбено-пословног објекта у Новим Бановцима "DRAWING" д.о.о.
Нови Бановци
одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије