• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Регистар локацијских дозвола за 2012. годину

Редни бројБрој предметаДатум издавањаЛокацијска дозволаИнвеститор
1 353-109/2011-III-04 18/01/2012 Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр. 3544/15, к.о. Стари Бановци Дмитровић Деса Стари Бановци, Бачка бр.93
2 353-139/2011-III-04 18/01/2012 Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр. 2360/13, к.о. Стари Бановци Џелајлија Момор Батајница, Николе Демоње, бр.48к
3 353-216/2011-III-04 23/01/2012 Изградња дела комплекса фарме,,Петровић салаш,, на кат.парц.бр. 2583/2, к.о. Белегиш ,,НАПРЕДАК,, АД Стара Пазова, Голубиначки пут бб
4 353-208/2011-III-04 25/01/2012 Изградња оптичког кабла у насељу Сурдук, на кат.парц.бр.743 ,,Телеком Србија,, Предузеће за телекомуникације А.Д. из Београда
5 353-180/2011-III-04 11/01/2012 Реконструкција и доградња стамбеног објекта на кат.парц.бр. 3556/10, к.о. Стари Бановци Крстић Сава Нови Бановци, Пилота Миленка Павловића 14
6 353-134/2010-III-04 26/01/2012 Изградња оптичког кабла у новој цеви у насељима Стари Бановци, Белегиш и Сурдук ,,ТЕЛЕКОМ СРБИЈА,, А.Д. Предузеће за телекомуникације из Београда,Таковска бр.2.
7 353-60/2012-III-04 08/02/2012 Измена решења о локацијској дозволи за изградњу пословног комплекса на кат.парц.бр.4813/33,к.о.Стара Пазова ,,EUREX,,d.o.o. Београд, Барајево, Милосава Ивковића бр.18.
8 353-221/2011-III-04 08/02/2012 Изградња складишно дистрибутивног центра грађевинског комплекса ,,МILŠPED,,на кат.парц.бр.1896/1,к.о.Крњешевци. ,,MILŠPED,, д.о.о. Београд, Савски насип бр.7
9 353-220/2011-III-04 22/02/2012 Изградња једног зиданог објекта-сушаре за сушење дувана на кат.парц.бр.2467/5 к.о.Голубинци Комљеновић Драгомир Голубинци, Марадичка, бр.145.
10 353-59/2012-III-04 23/02/2012 Изградња продајно сервисног комплекса ,,SCANIA,, на кат.парц.бр.1857/1,к.о.Голубинци ,,SCANIA SRBIJA,,d.o.o. Београд, Батајнички пут бр.1.
11 353-195/2011-III-04 23/02/2012 Изградња стамбено-пословног објекта на кат.парц.бр.1147/1,к.о.Голубинци Бељин Горан Голубинци, Марадичка бр.33
12 353-198/2011-III-04 23/02/2012 Изградња стамбено-пословног објекта на кат.парц.бр.1147/1,к.о.Голубинци Бељин Горан Голубинци, Марадичка бр.33
13 353-26/2010-lll-04 01/03/2012 Изградња вишепородичног стамбено пословног објекта са гасним инста. на кат.парц.бр.1543,к.о.Ст.Пазова ,,ЕКО ДИЗАЈН,, Стара Пазова, Хвјездославова бр.139
14 353-34/2012-lll-04 12/03/2012 Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр.645,к.о.Сурдук Шашић Милан, Сурдук, Цара Лазара бр.31
15 353-58/2012-lll-04 15/03/2012 Изградња три сушаре на кат.парц.бр.2127/1,к.о.Голубинци Спасојевић Бранко, Голубинци, Инђијска бр.75
16 353-27/2012-lll-04 26/03/2012 Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр.3331/2,к.о.Војка Јовичић Стојан, Војка, Баштованска бр.11
17 353-64/2012-lll-04 29/03/2012 Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр.528,к.о.Сурдук Мрдаљ Јовица, Сурдук
18 353-56/2012-lll-04 30/03/2012 Доградња стамбеног објекта На кат.парц.бр.2880, к.о.Нови Бановци Хуњади Томислав, Нови Бановци, Светосавска бр.116
19 353-211/2011-lll-04 09/03/2012 Изградња радио базне станице,,SM91/SMV91-Surduk,, На кат.парц.бр. ,к.о.Сурдук ,,KONSING GROUP,, d.o.o. Београд
20 353-54/2012-lll-04 16/03/2012 Изградња оптичког кабла ,,Muehlbauer,, к.о.Стара Пазова ,,ТЕЛЕКОМ СРБИЈА,, а.д. Београд, Таковска 2
21 353-161/2011-lll-04 20/03/2012 Изградња стамбеног објекта На кат.парц.бр.2436/318, к.о.Ст. Пазова Фитош Иван, Стара Пазова, Јана Бака бр.29
22 353-55/2012-lll-04 21/03/2012 Изградња стамбеног објекта На кат.парц.бр.3465/15, к.о.Ст. Бановци Лалић Жељко, Стари Бановци, Иве Андрића бр.21
23 353-187/2011-lll-04 21/03/2012 Изградња стамбеног објекта На кат.парц.бр.177/3, к.о.Нови Бановци Гак Никола, Земун,
24 353-222/2011-lll-04 04/04/2012 Изградња магацина у функцији пословања на кат.парц.бр.2993/1,к.о.НоваПазова Станисављевић Бошко, Нова Пазова, Гаврила Принципа бр.20
25 353-74/2012-lll-04 04/04/2012 Доградња магацинског објекта на кат.парц.бр.728/2,к.о.Нови Бановци Перић Дејан, Нови Бановци, Бранка Радичевића бр.12
26 353-224/2011-lll-04 05/04/2012 Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр.633,к.о.Голубинци Вукделија Никица, Голубинци, Шимановачка бр.157
27 353-78/2012-lll-04 17/04/2012 Измена лок. доз. за изградњу стамбено пословног објекта на кат.парц.бр.247,к.о.Стара Пазова ,,ВМС ТИМ КОНСТРУКТ,, Земун,
28 353-212/2011-lll-04 18/04/2012 Изградња станице за снабдевање горивом моторних возила на кат.парц.бр.1262/29,к.о.Ст.Пазова Миљуш Милунка , Белегиш, Вере Мишчевић бр.84
29 353-72/2012-lll-04 24/04/2012 Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр.1981, к.о.Голубинци Штрапајевић Иван, Голубинци, Пркос бб
30 353-218/2011-lll-04 26/04/2012 Изградња саобраћај. Б. Јована Дучића на кат.парц.бр.5398, 820/1 и 5454 к.о.Нова Пазова Дирекција уа изградњу Општине Стара Пазова Стара Пазова, Светосавска 11
31 353-69/2012-lll-04 17/04/2012 Изградња асфалтног пута на кат.парц.бр.1862/2, 1860/1 и 1890 к.о.Крњешевци ,,SCANIA SRBIJA,,d.o.o. Земун,Батајнички пут бр.1
32 353-57/2012-lll-04 17/04/2012 Изградња пословног објекта на кат.парц.бр.776,к.о.Стара Пазова Шицар Сава, Стара Пазова, Николе Момчиловића бр.23
33 353-68/2012-lll-04 14/05/2012 Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр.1395,к.о.Голубинци Манзета Динко, Голубинци, Марадичка бр.121
34 353-70/2012-lll-04 17/05/2012 Доградња надстрешнице на кат.парц.бр.2463,к.о.Војка ,,СВЕТЛОСТ ТЕАТАР,,д.о.о. Београд, Милована Шарановића бр.11
35 353-86/2012-lll-04 28/05/2012 Доградња производне хале на кат.парц.бр.735/62,к.о.Нова Пазова ,,Alumil YU industru,,а.д Нова Пазова, Индустријска зона блок 25
36 353-85/2012-lll-04 01/06/2012 Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр.3464/2,к.о.Ст. Бановци Бајић Рајка, Нови Бановци, Бановци Дунав Б2003
37 353-77/2012-lll-04 04/06/2012 Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр.687,к.о.Стари Бановци Кристић Зоран, Стари Бановци,Павла Шапића бр.18
38 353-79/2012-lll-04 05/06/2012 Изградња стамбено-пословног објекта на кат.парц.бр.1137, к.о.Нова Пазова Зорчић Јадранка Нова Пазова,
39 353-79/2012-lll-04 05/06/2012 Изградња пословног објекта на кат.парц.бр.2991,к.о.Нова Пазова ,,ШВРЋА,, СТР Предузетника Саве Одобашић Стара Пазова, Ћирила и Методија бр.12
40 353-66/2012-lll-04 07/06/2012 Изградња пешачко бициклистичке стазе са пратећом јавном расветом к.п.бр. 600, 3095/1, 1254/19, 1254/4, 1254/3, 1254/2, 1254/16, 1255, 5063, 5207/1, 5432/1, 5263, 5252/3 и 5252/5 к.о. Стар... Дирекција уа изградњу Општине Стара Пазова Стара Пазова, Светосавска 11
41 353-33/2012-lll-04 08/06/2012 Измештање дела оптичког кабла у зони кружне раскрснице код базена кат.парц.бр. ,к.о.Стара Пазова ,,ТЕЛЕКОМ СРБИЈА,, а.д. ИЈ Сремска Митровица Београд, Таковска бр.2
42 353-12/2012-lll-04 09/06/2012 Изградња КВ 20Кв уместо ДВ 20кВ на кат.парц.бр., к.о.Стара Пазова ,,ЕД РУМА,, Рума, Индустријска бр.2а
43 353-40/2012-lll-04 13/06/2012 Изградња стамбено-пословног објекта на кат.парц.бр.901, к.о.Нова Пазова Гуглета Илија , Нова Пазова, Марка Краљевића бр.8
44 353-88/2012-lll-04 13/06/2012 Изградња 4 контејнера за дуван на кат.парц.бр.1652, к.о.Голубинци Котур Душко, Голубинци, Гробљанска 37
45 353-83/2012-lll-04 13/06/2012 Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр.2665, к.о.Нова Пазова Кецман Предраг, Нова Пазова, Железничка бр.24
46 353-76/2012-lll-04 20/06/2012 Изградња 6 контејнера за дуван на кат.парц.бр.1969, к.о.Голубинци Вуковић Зоран, Голубинци,Ђурђевска бр.149
47 353-92/2012-lll-04 21/06/2012 Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр.2390/164, к.о.Н. Бановци Антуновић Игор, Нови Бановци, Босанска бр.2
48 353-93/2012-lll-04 21/06/2012 Изградња пословно магацинског објекта На кат.парц.бр.1139/5,к.о.Крњешевци ,,Jelen international group,, d.o.o.
49 353-16/2012-lll-04 28/06/2012 Изградња оптичког кабла за Националну кућу фидбала, к.о.Стара Пазова ,,ТЕЛЕКОМ СРБИЈА,, д.о.о. Београд, Таковска бр.2
50 353-75/2012-lll-04 13/07/2012 Доградња магацина репро-материјала на кат.парц.бр.645,к.о.Белегиш Петровић Бранислав, Земун, Бежанијска бр.39
51 353-96/2012-lll-04 19/07/2012 Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр.2176/6,к.о.Нови Бановци Црномарковић Столе Угриновци, Крњешевачка
52 353-104/2012-lll-04 30/07/2012 Изградња стамбеног објекта на кат.парц.бр.576/2,к.о.Стари Бановци Даријевић Владимир Стари Бановци, Стевана Тишме бр.34
53 353-63/2012-lll-04 30/07/2012 Доградња стамбеног објекта на кат.парц.бр.5325,к.о.Нова Пазова Пајић Стево Нова Пазова
54 353-114/2012-lll-04 06/08/2012 Измена локацијске дозволе услед промене власништва, за кат.парц.бр.3294/1 и 3296/1 и 3298,к.о.Стати Бановци. ,,ТЕХНОПЛАСТ,, д.о.о. Стари Бановци, Здравка Јекића бр.119
55 353-108/2012-lll-04 08/08/2012 Изградња вишепородичног стамбено-пословног објекта на кат.парц.бр.1925/5,к.о.Стари Бановци Митровић Миленко Нови Бановци, Београдска бр.40
56 353-90/2012-lll-04 17/08/2012 Изградња пословног објекта на кат.парц.бр.375,к.о.Стара Пазова Пекић Ненад Голубинци, Пазовачка бр.3
57 353-100/2012-lll-04 17/08/2012 Доградња стамбено-пословног објекта на кат.парц.бр.757/1,к.о.Стара Пазова Бошкић Татјана Београд, Владетина бр.3
58 353-91/2012-lll-04 22/08/2012 Изградња стамбеног -пословног објекта На кат.парц.бр.5835/4,к.о.Нова Пазова Видаковић Драгиша Нова Пазова, Цара Душана бр.27
59 353-81/2012-lll-04 24/08/2012 Изградња стамбеног објекта На кат.парц.бр.5832/7,к.о.Нова Пазова Мајкић Марко Нова Пазова, Десанке Максимовић бб
60 353-109/2012-lll-04 24/08/2012 Реконструкција таванског простора и доградња стамбеног простора На кат.парц.бр.3083/183,к.о.Ст. Пазова Аничић Симо Стара Пазова, Јована Веселинова бр.29
61 353-111/2012-lll-04 27/12/2012 Изградња стамбеног објекта На кат.парц.бр.1056/2, Стара Пазова Пантић Милован Петроварадин, Динка Шимуновића бр.149
62 353-101/2012-lll-04 27/08/2012 Изградња стамбеног објекта На кат.парц.бр.4301, к.о.Нова Пазова Вуксић Зоран Стара Пазова, Доситејева бр.12
63 353-121/2012-lll-04 10/09/2012 Изградња сатмбеног објекта , кат.парц.бр.5499/2,к.о.Нова Пазова. Комазец Ђуро Нова Пазова,Козарачка бр.4
64 353-63/2012-lll-04 11/09/2012 Доградња стамбеног објекта кат.парц.бр.5325, к.о.Нова Пазова Пајић Стево Нова Пазова,Војводе Степе Степановића бр.15
65 353-87/2012-lll-04 19/09/2012 Доградња сатмбеног објекта , кат.парц.бр.538,к.о.Сурдук. Грејаковић Војислав Сурдук, Цинцорија бр.60
66 353-106/2012-lll-04 19/09/2012 Изградња викенд објекта , кат.парц.бр.2566/4,к.о.Сурдук. Боривоје Боровић Београд, Сердар Јола бр.16
67 353-120/2012-lll-04 24/09/2012 Изградња економског објекта- подно складиште пољопри. производа на кат.парц.бр.823,к.о.Голубинци ,,БЕТА СЕМЕ,,д.о.о. Голубинци, Путиначка бр.15
68 353-112/2012-lll-04 24/09/2012 Изградња стамбеног објекта кат.парц.бр.2342/36,к.о.Н Бановци Шушњар Петар Нови Бановци, Светосавска бр.137
69 353-97/2012-lll-04 24/09/2012 Доградња стамбеног објекта кат.парц.бр.4049, к.о.Нова Пазова Стојковић Младен Нова Пазова,Цвије Кукоља бр.20
70 353-117/2012-lll-04 26/09/2012 Изградња ограде и помоћног објекта кат.парц.бр.306/132,к.о.Н.Бановци Дебић Иван Нови Београд, М.Миланковића бр.11
71 353-107/2012-lll-04 28/09/2012 Изградња пословног објекта кат.парц.бр.5822/2,к.о.Нова Пазова ,,ГРБИЋ МД,,д.о.о. Нова Пазова, Цара Душана бр.84-86
72 353-107/2012-lll-04 28/09/2012 Изградња пословног објекта кат.парц.бр.5822/2,к.о.Нова Пазова Кузмановић Драган Нова Пазова, Доситеја Обрадовића бр.11
73 353-95/2012-lll-04 01/10/2012 Изградња сатмбеног објекта , кат.парц.бр.5630/2,к.о.Стара Пазова. Црномарковић Дејан, Стара Пазова
74 353-113/2012-lll-04 01/10/2012 Изградња стамбеног објекта, кат.парц.бр.2342/37, к.о.Нови Бановци Шушњар Милорад, Нови Бановци, Црногорска бб.
75 353-116/2012-lll-04 08/10/2012 Изградња друге фазе пословног објекта, кат.парц.бр.3143, к.о.Стара Пазова. ,,САЊА ИППИ,, д.о.о. Стара Пазова, Новосадски пут бр.85.
76 353-63/2012-lll-04 09/10/2012 Доградња стамбеног објекта, кат.парц.бр.5325,к.о.Нова Пазова. Пајић Стево, Нова Пазова, Војводе Степе Степановића 15.
77 353-130/2012-lll-04 10/10/2012 Изградња пословно-складишног објекта, кат.парц.бр.4813/19, к.о.Стара Пазова. Масникоса Марко, Стара Пазова, Исидоре Секулић бр.69.
78 353-124/2012-lll-04 16/10/2012 Изградња стамбеног објекта, кат.парц.бр.3089/184,к.о.Стара Пазова. Миљевић Љубен, Лозница, В.Зечевића 16.
79 353-119/2012-lll-04 18/10/2012 Изградња стамбеног објекта, кат.парц.бр.1146/1,к.о.Стари Бановци. Ашћерић Срђан, Стари Бановци, Предрага Вечеринца бб.
80 353-134/2012-lll-04 22/10/2012 Изградња пословног објекта, кат.парц.бр.3497/72,к.о.Нови Бановци. ,,МЕДИУС,, д.о.о. Нова Пазова,Индустријска зона бб.
одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије