• Facebook page
 • Twitter page
 • YouTube page
 • RSS
 • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Центар за социјални рад Општине Стара ПазоваЦентар за социјални рад је установа социјалне заштите са јавним овлашћењима која одлучује о остваривању права корисника утврђених Законом о социјалној заштити, о коришћењу услуга социјалне заштите које обезбеђују: Република Србија, Аутономна покрајина Војводина и Општина Стара Пазова и врши друге послове утврђене законом и прописима донетим на основу закона. Центар за социјални рад у складу са актима општине Стара Пазова учествује у пословима планирања и развоја социјалне заштите у општини Стара Пазова.

Социјална заштита

Социјална заштита је организована друштвена делатност од јавног интереса чији је циљ пружање помоћи и оснаживање за самосталан и продуктиван живот у друштву појединаца и породица, као и спречавање настајања и отклањање последица социјалне искључености.

Услуге социјалне заштите

Услуге социјалне заштите су активности пружања подршке и помоћи појединцу и породици ради побољшања, односно очувања квалитета живота, отклањања или ублажавања ризика неповољних животних околности, као и стварања могућности да самостално живе у друштву.

Групе услуга социјалне заштите:

 • - услуге процене и планирања – процена стања, потреба, снага и ризика корисника и других значајних особа у његовом окружењу, процена старатеља, хранитеља и усвојитеља, израда индивидуалног или породичног плана пружања услуга и мера правне заштите и других процена и планова
 • - дневне услуге у заједници – дневни боравак, помоћ у кући, свратиште и друге услуге које подржавају боравак корисника у породици и непосредном окружењу
 • - услуге подршке за самосталан живот – становање уз подршку, персонална асистенција, обука за самосталан живот и друге врсте подршке неопходне за активно учешће корисника у друштву
 • - саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге – интензивне услуге подршке породици која је у кризи, саветовање и подршка родитеља, хранитеља и усвојитеља, подршка породици која се стара о свом детету или одраслом члану породице са сметњама у развоју, одржавање породичних односа и поновно спајање породице, саветовање и подршка у случајевима насиља, породична терапија, медијација, СОС телефони, активација и друге саветодавне и едукативне услуге и активности
 • - услуге смештаја – смештај у сродничку, хранитељску или другу породицу за децу и младе, одрасле и старије, домски смештај, смештај у прихватилиште и друге врсте смештаја

ПРАВА КОЈА ГРАЂАНИ ОСТВАРУЈУ У ЦЕНТРУ

У центру за социјални рад грађани остварују права на различите врсте материјалне подршке које имају за циљ да обезбеде егзистенцијални минимум и подршку социјалној укључености корисника.

Врсте материјалне подршке:

 • - новчана социјална помоћ
 • - додатак за помоћ и негу другог лица
 • - увећан додатак за помоћ и негу другог лица
 • - посебна новчана накнада
 • - помоћ за оспособљавање за рад
 • - једнократна новчана помоћ
 • - помоћ у натури
 • - друге врсте материјалне подршке у складу са Законом и Одлуком о социјалној заштити Општине Стара Пазова

КОРИСНИЦИ ПРАВА И УСЛУГА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

Корисник права или услуга социјалне заштите јесте појединац, односно породица која се суочава с препрекама у задовољавању потреба, услед чега не може да достигне или да одржи квалитет живота или која нема довољно средстава за подмирење основних животних потреба, а не може да их оствари својим радом, приходом од имовине или из других извора. Корисници социјалне заштите су држављани Републике Србије, а могу бити и страни држављани и лица без држављанства, у складу са законом и међународним уговорима.

ОДГОВОРНОСТ ГРАЂАНА

Сваки грађанин је дужан да се стара о задовољавању својих основних животних потреба и основних животних потреба лица које је дужан да издржава, да активно учествује у процени, планирању и реализацији услуге социјалне заштите и да у оквиру својих могућности, својим радом, приходима и имовином спречава, отклања или ублажава властиту социјалну изолованост, као и социјалну изолованост чланова своје породице.

САРАДЊА У ПРУЖАЊУ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Центар за социјални рад у поступку пружања услуга социјалне заштите сарађују са установама предшколског, основног, средњег и високог образовања, здравственим установама, полицијом, тужилаштвом, правосудним и другим државним органима, органима територијалне аутономије, односно органима јединица локалне самоуправе, удружењима и другим правним и физичким лицима. Сарадња у пружању услуга социјалне заштите остварује се на начин утврђен споразумима о сарадњи.

ОРГАНИЗАЦИЈА ЦЕНТРА

Организацију Центра за социјални рад чине:

 • - директор
 • - организационе јединице
 • - стручна и саветодавна тела

Вршилац дужности директора: Рада Жугић, дипл. економиста

Руководилац служби: Радмила Стојановић, дипл. социјални радник

Организационе јединице:

 • - Служба за правне послове
  Руководилац службе: Злата Бјелић, дипл. правник
 • - Служба за заштиту деце и младих
  Руководилац службе: Весна Трбовић, дипл. социјални радник
 • - Служба за заштиту одраслих и старих
  Руководилац службе: Дајана Костић, социјални радник
 • - Служба за помоћ у кући
  Руководилац службе: Мирјана Соколовић, социјални радник
 • - Служба за финансијско-административне послове
  Руководилац службе: Снежана Лазић, дипл. економиста
 • - Клуб за одрасла и старија лица
 • - Техничка служба

Стручна и саветодавна тела
Стална тела: Колегијум руководилаца, Колегијум службе, Колегијум служби и Стална комисија органа старатељства
Повремена тела: Стручни тимови

КОНТАКТИ

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА И СЛУЖБА ЗА ПОМОЋ У КУЋИ

Адреса: Ћирила и Методија 18, 22300 Стара Пазова
Телефон: 022 310 353, 022 311 930
Телефакс: 022 310 373
E-mail: starapazova.csr@minrzs.gov.rs
Званична интернет презентација: www.csr-starapazova.org

КЛУБ ЗА ОДРАСЛА И СТАРИЈА ЛИЦА

Адреса: Градски парк бб, 22300 Стара Пазова
Телефон: 022 317 445

Водич кроз права и услуге у социјалној заштити

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије