• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Регистар локацијских услова за 2016. годину

Редни бројБрој предметаДатум издавањаЛокацијска дозволаИнвеститор
1 ROP-SPZ-1587-LOC-1/2016 28.03.2016. Доградња постојећег стамбеног објекта на на кат. парц. бр. 739/2 к.о. Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 96, у Старој Пазови Билић Ивица Београд
2 ROP-SPZ-1789-LOC-2/2016 05.04.2016. Изградња пословног објекта на кат. парц. бр. 3096/59 к.о. Стара Пазова ул. Вука Караџића бр. 143, у Старој Пазови у зони породичног становања Долинић Миланка Стара Пазова
3 ROP-SPZ-2294-LOC-1/2016 06.04.2016. Изградња стамбеног објекта на кат. парц. бр. 802/2 к.о. Стара Пазова ул. Јана Сикоре бр. 113, у Старој Пазови у зони породичног становања Деспот Никола Стара Пазова
4 ROP-SPZ-5270-LOC-1/2016 06.04.2016. Изградња стамбеног објекта на кат. парц. бр. 2075 у к.о. Голубинци, у улици Пркос бр. 33, у зони породичног становања Влај Зоран Голубинци
5 ROP-SPZ-1859-LOC-1/2016 11.04.2016. Изградња пословног објекта са пратећим интерним саобраћајницама на кат. парц. бр. 3143 к.о. Стара Пазова ул. Новосадска бр. 85, у Старој Пазови, у северној радно комуналној зони СР „САЊА“ ИППИ Стара Пазова
6 ROP-SPZ-3892-LOC-1/2016 25.04.2016. Изградња зидане трафостанице и приводног кабла на кат. парц. бр. 6037/6 к.о. Нова Пазова ул. Главна бб, у јужном делу централне радне зоне у К.О. Нова Пазова „LIDL SRBIJA“ КД Београд
7 ROP-SPZ-3266-LOC-1/2016 10.05.2016. Изградња пословно-производно-складишног објекта на кат. парц. бр. 4899/1 к.о. Стара Пазова, ул. Бановачка бб, у Старој Пазови, Источна радна и предузетничка зона „Воларско поље“ блок 10 „БИСИ“ д.о.о. Стара Пазова
8 ROP-SPZ-5350-LOCH-2/2016 11.05.2016. Изградња стамбеног објекта на кат. парц. бр. 3551/34 к.о. Стари Бановци, у улици Аласка бб, у блоку 38 Обрадовић Никола Београд
9 ROP-SPZ-4738-LOC-1/2016 13.05.2016. Изградња стамбено пословног објекта на кат. парц. бр. 1600/1 к.о. Нова Пазова, ул. Кнеза Михаила бр. 41 у Новој Пазови, у зони становања Божанић Александар Нова Пазова
10 ROP-SPZ-5210-LOC-1/2016 13.05.2016. Изградња стамбено пословног објекта на кат. парц. бр. 1600/2 к.о. Нова Пазова, ул. Кнеза Михаила бр. 41 у Новој Пазови, у зони становања Божанић Александар Нова Пазова
11 ROP-SPZ-5247-LOC-1/2016 18.05.2016. Изградња складишног објекта на кат. парц. бр. 237/3 к.о. Војка ул. Војачки пут бб, у Новој Пазови у Мултифункционалној радној зони Старе Пазове урбанистичка целина 8 Бућан Јова Нови Сад
12 ROP-SPZ-6364-LOCH-2/2016 24.05.2016. Изградња пословног комплекса "ПОНС ГРАДЊА" на кат. парц. бр. 4810/21 к.о. Стара Пазова ул. Европска бб, у Старој Пазови у Источној радној и предузетничкој зони „Воларско поље“ Блок 3 „ПОНС ГРАДЊА“ д.о.о. Нови Бановци
13 ROP-SPZ-8987-LOC-1/2016 26.05.2016. Изградња стамбеног објекта на кат. парц. бр. 1435/290 к.о. Стари Бановци у улици Милоша Давидовића бб у блоку 27 Живановић Милица Стари Бановци
14 ROP-SPZ-8829-LOC-1/2016 31.05.2016. Изградња стамбеног објекта на кат. парц. бр. 5823/3 к.о. Нова Пазова у ул. Пилота Миленка Павловића бб у зони породичног становања Поповић Ана и Поповић Ненад Нова Пазова
15 ROP-SPZ-6902-LOC-1/2016 01.06.2016. Надградња и доградња пословног комплекса „EUROPAK” на кат. парц. бр. 3292/1 и 3290/1 к.о. Стари Бановци, ул. Здравка Јекића бр.123 у Старим Бановцима „EUROPAK” д.о.о. Стари Бановци
16 ROP-SPZ-5744-LOCH-2/2016 07.06.2016. Изградња телекомуникационог вода на кат. парц. бр. 1893, 1896/2, 1890, 1862/2, 1860/1, 1888/1, 1870/3, 1714/1, 1712/6, 1712/3, 1712/4, 1712/5 и 1712/1 к.о. Крњешевци „TELENOR” д.о.о. Београд
17 ROP-SPZ-5480-LOCH-2/2016 07.06.2016. Изградња интерне станице за снабдевање виљушкара дизел горивом на кат. парц. бр. 735/90 к.о. Нова Пазова ул. Шеста индустрјска бр. 9, у Новој Пазови „ALUMIL YU INDUSTRY” а.д. Нова Пазова
18 ROP-SPZ-10911-LOC-1/2016 09.06.2016. Изградња стамбеног објекта на кат. парц. бр. 5653/2 к.о. Стара Пазова у ул. Вере Мишчевић бр. 107, у зони породичног становања Вереш Јан Стара Пазова
19 ROP-SPZ-7776-LOCH-2/2016 14.06.2016. Доградња стамбеног објекта уз постојећи помоћни објекат на кат. парц. бр. 1028 к.о. Сурдук, у улици Мала бр. 15 Шобот Златан Београд
20 ROP-SPZ-7937-LOC-1/2016 15.06.2016. Изградња II и III фазе комплекса „ВУКМИРОВИЋ” на кат. парц. бр. 6037/18 к.о. Нова Пазова, ул. Главна бб „ВУКМИРОВИЋ” д.о.о. Нова Црња
21 ROP-SPZ-6906-LOCH-2/2016 16.06.2016. Изградња II фазе комплекса „ЛИДЛ” управне зграде са пратећим објектима на кат. парц. бр. 6037/6 к.о. Нова Пазова, ул. Главна бб „ЛИДЛ СРБИЈА” к.д. Београд
22 ROP-SPZ-3878-LOC-1/2016 17.06.2016. Изградња вишепородичног стамбеног пословног објекта на кат. парц. бр. 2390/6 к.о. Нови Бановци ул. Светосавска бр. 2, у Новим Бановцима „ГРАДЊА ИН“ Земун
23 ROP-SPZ-11619-LOC-1/2016 21.06.2016. Изградња стамбеног објекта на кат. парц. бр. 3091/112 к.о. Стара Пазова, у улици Јована Поповића бб Бојан и Бојана Малинић Стара Пазова
24 ROP-SPZ-12033-LOC-1/2016 21.06.2016. Изградња стамбеног објекта на кат. парц. бр. 3424/1 к.о. Стари Бановци, у улици Панонска бб Марко Марић Нови Бановци
25 ROP-SPZ-11127-LOC-1/2016 28.06.2016. Изградња стамбено пословног објекта на кат. парц. бр. 5782 к.о. Војка, у улици Карађорђева бб Букурецки Крстивој Војка
26 ROP-SPZ-10937-LOC-1/2016 28.06.2016. Изградња II фазе комплекса "Delta Real Estate" на кат. парц. бр. 5643/12 к.о. Нова Пазова, ул. Прва централна радна бр. 4 "Delta Real Estate" д.о.о. Београд
27 ROP-SPZ-11142-LOC-1/2016 28.06.2016. Изградња вишепородично стамбено пословног објекта на кат.парц.бр. 2500/1 и 2501 све у к.о. Стара Пазова ул. Ћирила и Методија бр. 44-46, у Старој Пазови Абаџија Синиша Стара Пазова
28 ROP-SPZ-12789-LOC-1/2016 29.06.2016. Изградња стамбеног објекта на кат. парц. бр. 1509 к.о. Белегиш, у улици Светог Саве бб Мирчетић Слободан Белегиш
29 ROP-SPZ-12566-LOC-1/2016 06.07.2016. Изградња МБТС 2x630 kVA „1. Централни блок“ и изградња прикључног кабловског вода 20 kV од постојеће ЗТС „Центар“ на кат. парц. бр. 2455/1 к.о. Стара Пазова преко кат. парц. бр. 2457/3 и 2456/2 к.о. Стара Пазова Општина Стара Пазова
30 ROP-SPZ-12053-LOC-1/2016 11.07.2016. Изградња соларне електране „Сурдук 1“ на кат. парц. бр. 3375/1 к.о. Сурдук, ул. Белегишки пут бб у Сурдуку „ENERXIA“ д.о.о. Београд
31 ROP-SPZ-12058-LOC-1/2016 11.07.2016. Изградња соларне електране на кат. парц. бр. 3375/1 к.о. Сурдук, ул. Белегишки пут бб у Сурдуку „ENERXIA“ д.о.о. Београд
32 ROP-SPZ-13886-LOC-1/2016 12.07.2016. Изградња вишепородично стамбено-пословног објекта преко кат. парц. бр. 1568/1, 1658/3, 1569 и 1570/1 све у к.о. Стара Пазова, у Светосавској улици бр. 13-15 „М.Б.С.Н. КОМЕРЦ“ д.о.о. Голубинци
33 ROP-SPZ-13288-LOC-1/2016 13.07.2016. Изградња стамбеног објекта на кат. парц. бр. 560 к.о. Стара Пазова у улици Браће Фелди бр. 13 Филиповић Слободанка Стара Пазова
34 ROP-SPZ-10213-LOC-1/2016 19.07.2016. Изградња пословног објекта-маркета на кат.парц.бр. 443/92 у к.о. Стара Пазова, угао улица Ферде Клаћика и Бранислава Нушића, у Старој Пазови „МЕДИУС“ д.о.о. Нова Пазова
35 ROP-SPZ-13531-LOC-1/2016 21.07.2016. Изградња пословног објекта на кат. парц. бр. 3334 к.о. Војка, ул. Карађорђева бб Војка Крунић Милорад Нова Пазова
36 ROP-SPZ-9540-LOC-1/2016 25.07.2016. Изградња пословног пословног објекта-трговинског центра на кат. парц. бр. 3497/43 к.о. Нови Бановци, ул. Кабларска бб Нови Бановци „РЕСА ГРАДЊА“ Нови Бановци
37 ROP-SPZ-16559-LOCH-2/2016 26.07.2016. Изградња пословног пословног за складиштење, дораду и дистрибуцију воде на кат. парц. бр. 6037/19 к.о. Нова Пазова, ул. Главна бб Нова Пазова „ACM INT“ д.о.о. Београд
38 ROP-SPZ-16559-LOCH-2/2016 27.07.2016. Изградња пословног пословног за складиштење, дораду и дистрибуцију воде на кат. парц. бр. 6037/19 к.о. Нова Пазова, ул. Главна бб Нова Пазова „ЕСТРИМА“ д.о.о. Нова Пазова
39 ROP-SPZ-14001-LOC-1/2016 08.08.2016. Изградња хидротехничког објекта-бунара Б2 за водоснабдевање на кат.парц. бр. 5772/2 к.о. Нова Пазова и везног цевовода од планираног бунара до постојеће насељске мреже преко кат. парц. бр. 5772/2, 6474/1 и 6461 к.о. Нова Пазова „ЛИДЛ СРБИЈА” к.д. Београд
40 ROP-SPZ-16694-LOC-1/2016 10.08.2016. Изградња стамбено пословног објекта на кат. парц. 1840/1 к.о. Нова Пазова ул. Кнеза Михаила 30, у Новој Пазови Миливојевић Милош Београд
41 ROP-SPZ-16693-LOC-1/2016 10.08.2016. Изградња стамбено пословног објекта на кат. парц. 1840/2 к.о. Нова Пазова ул. Кнеза Михаила 30, у Новој Пазови Миливојевић Милош Београд
42 ROP-SPZ-17201-LOC-1/2016 17.08.2016. Изградња пословног објекта на кат. парц. 2618/2 к.о. Белегиш А.Д. „НАПРЕДАК“ Стара Пазова
43 ROP-SPZ-15583-LOC-1/2016 02.09.2016. Изградња стамбеног објекта на на кат. парц. 1099/2 к.о. Белегиш Пејовић Жаклина Белегиш
44 ROP-SPZ-16323-LOC-1/2016 20.09.2016. Изградња пословно-складишног објекта на кат. парц. 5807/2 к.о. Нова Пазова ул. Српских добровољаца бб, у Новој Пазови Максимовић Никола Нова Пазова
45 ROP-SPZ-19164-LOCH-2/2016 03.10.2016. Изградња стамбено-пословног објекта на кат.парц. 2006/1 к.о. Нови Бановци, ул. Земунска 42 у Новим Бановцима „Drawing“ д.о.о. Нови Бановци
46 ROP-SPZ-11479-LOC-1/2016 04.10.2016. Изградња пословног објекта на кат.парц.бр. 5470/1 у к.о. Стара Пазова, ул. Карађорђевој улици бр. 148, у Старој Пазови Панић Драгутин Нова Пазова
47 ROP-SPZ-22790-LOC-1/2016 06.10.2016. Изградња стамбеног објекта на кат. парц. 1607/3 к.о. Стари Бановци са излазом на улицу Певац Миленка преко кат. парц. 1605/3 и 1606/3 к.о. Стари Бановци Светислав Болановић Београд
48 ROP-SPZ-21152-LOC-1/2016 10.10.2016. Реконструкција постојећег објекта у фабрику за производњу Premix-a на кат. парц. 9384/34 к.о. Стара Пазова у Старој Пазови, ул. Голубиначки пут бб А.Д. „НАПРЕДАК“ Стара Пазова
49 ROP-SPZ-21599-LOC-1/2016 10.10.2016. Изградња стамбеног објекта на кат. парц. 5858/16, 5858/15, 5859/13 и 5859/12 све у к.о. Нова Пазова у Новој Пазови Голијанин Владимир Земун
50 ROP-SPZ-11479-LOC-1/2016 14.10.2016. Изградња предшколске установе - вртића „Радост“ на кат. парц. 1098 к.о. Стари Бановци, ул. Грчка 17 у Старим Бановцима Општина Стара Пазова
51 ROP-SPZ-26600-LOC-1/2016 25.10.2016. Изградња пословног комплекса „Enveloprint“ на кат. парц. 4813/11 и 4813/61 к.о. Стара Пазова ул. Панонска бб у Старој Пазови „Enveloprint“ д.о.о. Нова Пазова
52 ROP-SPZ-11479-LOC-1/2016 01.11.2016. Изградња стамбеног објекта на кат. парц. 1530 к.о. Стари Бановци, у улици Певац Миленка бр. 58 Старовлах Гордана
53 ROP-SPZ-11479-LOC-1/2016 01.11.2016. Изградња пословног објекта угоститељски објекат на кат. парц. 5715/7 к.о. Стара Пазова ул. Јана Каменара бб у Старој Пазови „Угоститељство Симић-М“ д.о.о. Стара Пазова
54 ROP-SPZ-15014-LOC-1/2016 04.11.2016. Изградња кабловског вода 1 kV из МБТС „Дом здравља“ до стамбено пословне зграде у ул. ЦараДушана 23 на кат. парц. 3209, 3222, 3236, 3239 и 3238 к.о. Нова Пазова Огранак Електродистрибуцијe Рума
55 ROP-SPZ-15662-LOC-1/2016 07.11.2016. Изградња 20 kV кабловског вода за СТС „Пионирска“ – СТС „Пионирска 2“ – МБТС „Коче Поповића“ – СТС „Хиландарска“ – МБТС „Карађорђева“ на кат. парц. 5426, 5425, 5420, 5417, 2357, 5416 и 5414 к.о. Нова Пазова Огранак Електродистрибуцијe Рума
56 ROP-SPZ-15813-LOC-1/2016 07.11.2016. Изградња СТС „Водовод“ са прикључним кабловским водом 20 kV на кат. парц. 3536/1, 6804 и 704/1 к.о. Војка Огранак Електродистрибуцијe Рума
57 ROP-SPZ-24031-LOC-1/2016 08.11.2016. Изградња кабловског вода 20 kV од МБТС 20/0,4kV „Гатарић“ до СТС „Борис Кидрич“ на кат. парц. 1139/6, 1139/3, 1249, 1139/1, 1139/74 и 376 к.о. Крњешевци Огранак Електродистрибуцијe Рума
58 ROP-SPZ-26358-LOC-1/2016 10.11.2016. Изградња стамбеног објекта на кат. парц. 9428/1 у к.о. Голубинци, у улици Зоре Авакумовић ББ Штрбац Милан
59 ROP-SPZ-25936-LOC-1/2016 14.11.2016. Изградња стамбеног објекта на кат. парц. 1041 к.о. Белегиш, у улици Краља Петра I 14 Радиновић Александар
60 ROP-SPZ-29091-LOCH-2/2016 15.11.2016. Изградња електроенергетских објеката МБТС „ТРГ“ на кат. парц. бр. 1570/1 к.о. Стара Пазова и прикључног кабловског вода 20kV преко кат. парц. 1570/1, 1563/1, 1561/1, 1550/5, 1550/1 и 1542 к.о. Стара Пазова Огранак Електродистрибуцијe Рума
61 ROP-SPZ-25011-LOCH-2/2016 15.11.2016. Изградња пословног објекта-регалног складишта на кат.парц. 5470/1 у к.о. Стара Пазова ул. Карађорђевој улици 148, у Старој Пазови Панић Драгутин Нова Пазова
62 ROP-SPZ-26391-LOC-1/2016 15.11.2016. Изградња стамбеног објекта на кат. парц. 2047/7 к.о. Нови Бановци у Новим Бановцима Кунић Јово Нови Бановци
63 ROP-SPZ-26251-LOC-1/2016 18.11.2016. Изградња стамбеног објекта на кат. парц. 369/1 у к.о. Голубинци у улици Новосадска ББ Добрић Јован Голубинци
64 ROP-SPZ-26251-LOC-1/2016 23.11.2016. Изградња холистичког центра на постојећем комплексу школе за основно и средње образовање „Антон Скала“ на кат.парц. 10/1 к.о. Стара Пазова, улица Карађорђева бр.12, у Старој Пазови „Антон Скала“ Стара Пазова
65 ROP-SPZ-29172-LOC-1/2016 24.11.2016. Изградња стамбеног и пословног објекта на кат. парц. 3096/200 и 3096/201 све у к.о. Стара Пазова, у на углу улица Михајла Пупина и Крајишке Гвозденовић Милица Сурчин
66 ROP-SPZ-28194-LOC-1/2016 29.11.2016. Изградња електроенергетскoг објекта МБТС „ШАРАЦ“ на кат. парц. бр. 2650/16 к.о. Стари Бановци, у Старим Бановцима „Euro-Tanktrans“ д.о.о. Стари Бановци
67 ROP-SPZ-28195-LOC-1/2016 29.11.2016. Изградња електроенергетскoг објекта прикључног хабловског вода 20 kV за МБТС „ШАРАЦ“ преко кат. парц. бр. 1945, 2576, 2650/21 и 2650/16 к.о. Стари Бановци, у Старим Бановцима Огранак Електродистрибуцијe Рума
68 ROP-SPZ-25721-LOCH-2/2016 30.11.2016. Изградња стамбеног објекта на кат. парц. 1258/9 к.о. Стара Пазова у ул. Војводе Мишића бб Калат Душко Нова Пазова
69 ROP-SPZ-30204-LOC-1/2016 12.12.2016. Изградња стамбеног објекта са оградом на кат. парц. 3084/4 к.о. Стара Пазова ул. Баштованска бб Јањатовић Бранислав Нова Пазова
70 ROP-SPZ-29209-LOC-1/2016 12.12.2016. Изградња електроенергетског објекта прикључног кабловског вода 20 kV за нови ЧРС ДВ 20kV преко кат. парц. бр. 5527 и 5508/4 све у к.о. Стара Пазова у Старој Пазови Огранак Електродистрибуције Рума
71 ROP-SPZ-29540-LOCH-2/2016 15.12.2016. Реконструкција и доградња постојећег стамбеног објекта у стамбено пословни објекат на кат. парц. 4533 к.о. Нова Пазова, ул. Његошева 28, у Новој Пазови Першић Славица Голубинци
72 ROP-SPZ-30205-LOC-1/2016 15.12.2016. Изградња стамбено-пословног објекта у две фазе на кат. парц. 4343 к.о. Војка, ул. Сестара Грујић бб у Војки Жујко Јован Београд
73 ROP-SPZ-32255-LOC-1/2016 19.12.2016. Изградња пословног објекта „Ирекс“ на кат. парц. бр. 4813/37 к.о. Стара Пазова, ул. Панонска бб у Старој Пазови „Ирекс“ Београд
74 ROP-SPZ-30209-LOC-1/2016 21.12.2016. Изградња стамбеног објекта на кат. парц. 4509 к.о. Нова Пазова, у ул. Железничка бр. 29 Владимир Петровић Нова Пазова
75 ROP-SPZ-33101-LOCH-2/2016 26.12.2016. Изградња електроенергетског објекта прикључног кабловског вода 20 kV за ЗТС „Bioenergo“ д.о.о. преко кат. парц. бр. 3148, 3133/1, 2795/1, 2748/1, 2752/2 и 2752/7, све у к.о. Стари Бановци Огранак Електродистрибуције Рума
одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије