• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Општина Стара Пазова је оснивач неколико јавних предузећа:

ЈП Чистоћа

ЈП Чистоћа

Јавно комунално предузеће "Чистоћа" је основано 1966. године, а у тренутном саставу послује од 1994. године када је одлуком општинског већа извршена деоба "Чистоће" и "Водовода и канализације". Основна делатност ЈП "Чистоћа" је изношење и депоновање смећа. Поред основне делатности предузеће се бави и чишћењем, уређењем, одржавањем насеља, паркова и зелених површина, гајењем цвећа, украсног биља и садног материјала, уређењем и одржавањем гробља, продајом погребне опреме и осталих погребних услуга, уклањање и санација животињских лешева, трговина отпацима и остацима, услугама паркинг сервиса, одржавањем и издавањем у закуп пијачних тезги.

У саставу ЈП "Чистоћа" су насеља: Стара Пазова, Нова Пазова, Белегиш, Сурдук, Стари и Нови Бановци, насеље Каблар, Голубинци и Крњешевци. Осим ових насеља, корисници у другим општинама и местима такође могу искористити посебне сервисе које "Чистоћа"ј.п. нуди, као што је на пример, сервис изношења контејнера намењен пословним корисницима.

ЈП "Чистоћа" стално улаже у опрему и ресурсе који ће још више уредити наш животни простор, тако је обезбедила 16.000 униформисаних канти за смеће, које је поделила сваком домаћинству.

Редовно сади нове саднице по путним појасевима, парковима и осталим зеленим површинама а у својој надлежности одржава и расадник Брест.

У времену одрживог развоја и очувању животне средине ЈП "Чистоћа" је носилац еколошке свести која ће помоћи нашем свеопштем развоју.

Адреса: Змај Јовина бб
Место: Стара Пазова
Тел: 022 310 150
Факс: 022 363 028
Електронска пошта: informacije@cistocasp.rs
Интернет презентација: www.cistocasp.rs
Одговорно лице: в.д. директора Горан Врањеш

ЈП Водовод и Канализација

ЈП Водовод и Канализација

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" је формирано деобом бившег ЈКП "Чистоћа" на два јавна предузећа 1994. године.

Основна делатност ЈП "Водовода и канализације" је црпљење и дистрибуција воде за пиће и друге потребе корисника на територији општине Стара Пазова, као и одвођење отпадних вода, и одржавање водоводних и канализационих објеката и мреже.

У саставу ЈП "Водовода и канализације" су локални водоводи у скоро свим насељима општине Стара Пазова. Главни циљ да коначну добит од унапређења функционисања предузећа остваре, осете и доживе сви житељи општине Стара Пазова је реализован изградњом фабрике воде и њеним кондиционирањем, изградњом резервоарских капацитета, даљинским очитавањем утрошене воде, као и изградњом комплетне канализационе мреже. Такође, аутоматизација рада изворишта је омогућила ефикаснији рад и функционисање изворишта. Самим тим, и бољу прераду и квалитет воде коју свакодневно користе сви грађани општине Стара Пазова.

У односу на почетну ситуацију затечену после деобе ЈКП "Чистоћа", августа 1994. године, ЈП "Водовод и канализација" је остварио вишеструко повећање производње и дистрибуцију воде. Наравно, уз одржавање потребног квалитета воде.

Адреса: Бранка Радичевића 2
Место: Стара Пазова
Тел:022 310 680
Факс: 022 310 680
Електронска пошта: kancelarija@viksp.co.rs
Интернет презентација: www.viksp.co.rs
Одговорно лице: директор Милош Грковић

ЈП Општинска стамбена агенција Стара Пазова

ЈП Општинска стамбена агенција Стара Пазова

ОСА Стара Пазова jе јавно предузеће које се бави изградњом и управљањем општинским стамбеним фондом. изградњом, продајом и издавањем станова по нетржишним условима односно ценама које су испод тржишних, како би омогућили лицима која не могу по тржишним условима да купе своју некретнину.

Адреса: Светосавска 11
Место: Стара Пазова
Тел: 022 310 180
Факс: 022 310 180
Електронска пошта: office@osapazova.co.rs
Интернет презентација: www.osapazova.co.rs
Одговорно лице: в.д. директора Владимир Јовановић

ЈУП Урбанизам Стара Пазова

ЈУП Урбанизам Стара Пазова

Основна делатност урбанистичког предузећа је израда просторних и урбанистичких планова за потребе општина, израда урбанистичких пројеката, ситуационих планова, геодетских подлога, пројектовање грађевинских објеката, као и консалтинг послови: израда урбоекономских анализа и експертиза, студија локације, физибилитета и некретнина, имплементације планова и пројеката.

Oд свог оснивања 1967. године па до данас, у Предузећу је урађено преко 300 просторних и урбанистичких планова за територију општина Стара Пазова, Инђија и Пећинци. У Предузећу је током постојања урађено и мноштво пројеката и елабората из области уређивања грађевинског земљишта, комуналне области, саобраћаја, озелевавања, затим локационих анализа, програмских и урбоекономских анализа, пројеката имплементације.

ЈУП Урбанизам са поносом истиче да су им клијенти били светске познате компаније које су своје инвестиције реализовали на територији Општине: Милшпед д.о.о, Горење, Девацо – МАН, Делта холдинг, Алумил, Нестле, Хускуварна, Волво, Мерцедес ...

Посебно се истиче ангажовање ЈУП Урбанизам као носиоца стручне израде Стратегије одрживог развоја општине Стара Пазова у сарадњи са програмом exchange 2, Сталном конференцијом градова и општина у Србији као и са Покрајинским секретаријатом за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу. Тренутно за потребе општине Стара Пазова ЈУП Урбанизам развија Акциони план за изградњу инфраструктурног коридора у општини Стара Пазова.

Због свега наведеног, ЈУП Урбанизам у потпуности разуме захтеве инвеститора и на најбољи могући начин их комбинује са јавним интересом кроз израду урбанистичких докумената.

Адреса: Светосавска 11/III
Место: Стара Пазова
Тел: 022 312 935
Факс: 022 315 140
Интернет презентација: www.jupu.rs
Електронска пошта: jupupazova@yahoo.com
Одговорно лице: в.д. директора Милица Јеленић

ЈКП Топлана Стара Пазова

ЈКП "Топлана Стара Пазова"

Јавно комунално предузеће ''Топлана Стара Пазова'' Стара Пазова је основано je oдлуком Скупштине општине Стара Пазова на седници одржаној 23. фебруара 2015. године.

Оснивач Јавног предузећа је општина Стара Пазова. Јавно предузеће има статус правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом. Основано је ради обављања делатности од општег интереса - комуналне делатности производњe и дистрибуцијe топлотне енергије на територији општине Стара Пазова.

У правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун. Скраћено пословно име је ЈКП „Топлана Стара Пазова“ Стара Пазова Седиште се налази у Старој Пазови, улица Светосавска број 11.

Делатности ЈКП "Топлана Стара Пазова":Делатности јавног предузећа су:
• снабдевање паром и климатизација
• дистрибуција гасовитих горива гасоводом
• трговина гасовитим горивима преко гасоводне мреже
• изградња стамбених и нестамбених зграда
• изградња цевовода
• постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
• остали инсталациони радови у грађевинарству
• трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима
• инжењерске делатности и техничко саветовање

Адреса: Светосавска 11
Место: Стара Пазова
Тел: 022/315-564
Факс:
Интернет презентација:
Електронска пошта:
Одговорно лице: директор Зоран Вукашиновић

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије