• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

СИМЕОН АРАНИЦКИ
Стара Пазова
Адреса: Бошка Бухе бб, 22300 Стара Пазова, Србија
Телефон: +381 22 363200
Електронска пошта: ossimeon@open.telekom.rs
Званична интернет презентација: www.simeonaranicki.edu.rs

Основна школа "Симеон Араницки" у Старој Пазови, општина Стара Пазова, улица Бошка Бухе бб, је једна од дванаест школа у оквиру пројекта "Побољшања стања школа".
Изградња и опремање школе финансирано је из средстава зајма Евроспке инвестиционе банке, средстава Републике Србије и општине Стара Пазова.
Школа ће радити у новосаграђеном, савременом објекту површине 3054 квадратна метра, на земљишту површине 95 ари.
Ово је прва школа на територији општине Стара Пазова која је опремљена тако да испуњава услове за особе са посебним потребама.

Школски простор садржи:

• 8 учионица
• 6 кабинета
• кабинет за наставу физичког васпитања
• библиотеку
• амбуланту са чекаоницом
• трпезарију са кухињом
• поливалентни простор - хол
• лифт за особе са посебним потребама
• тоалете за ученике на приземљу и спрату (мушке и женске и за особе са посебним потребама) помоћне просторије за спремачице, домара и портира
• техничке просторије
• фискултурну салу са опремом
• справарницу
• свлачионицу (мушку и женску)
• изложбени простор
• простор за управу и особље (директор, секретар, шеф рачуноводства, педагог, зборница)
• тоалете за наставно особље
• двориште са два терана за рукомет и одбојку

Кабинети су изванредно опремљени и то: аудио, видео, рачунарском, лабораторијском и медицинском опремом.

РАСТКО НЕМАЊИЋ – СВЕТИ САВА
Нова Пазова
Адреса: Његошева 4
Телефон: 022/321-301
Електронска пошта: svsavanp@ptt.rs
Интернет презентација: www.svetisava-npazova.edu.rs

Основна школа "Растко Немањић – Свети Сава" основана је решењем 1980. године као јединствена основна школа под именом "Младост". Одлуком запослених у школи и решењем Министарства просвете, школа мења име 1996. године у "Растко Немањић – Свети Сава". Школа обухвата све ученике са територије месне заједнице Нова Пазова. Школа поседује два своја објекта: школску зграду у улици Кнез Михаилова 15 и велику школску зграду у Његошевој бр. 4 у којој се налазе специјализоване учионице, учионице са припремним просторијама – кабинетима, зборница, кухиња, трпезарија, свечана и фискултурна сала као и школска библиотека. Ове школске године школу похађа 1529 ученика распоређених у 60 одељења. Настава се одвија у две смене а за реализацију наставе је задужено 126 запослених, од тога 90 наставника.

БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ
Стара Пазова
Адреса: Вука Караџића 4
Телефон: 022/310-613
Интернет презентација: www.ospinkistarapazova.edu.rs

Основна школа "Бошко Палковљевић Пинки" основана је око 1730. године. Саграђена је у непосредној близини Православне цркве и од свог оснивања није престајала са радом. Временом како се место развијало, а број становника повећавао, те се школа у неколико наврата дограђује. 1972. године гради се фискултурна сала, ђачка кухиња и ламела којом се повезују постојећи објекти. Садашњи изглед школа добија 2002. године када се дограђује још један спрат изнад ламеле.

Наставни кадар прати кроз стручне семинаре све образовне и васпитне области. Наши ученици постижу одличне резултате на такмичењима из готово свих области. Од свог настанка школа сарађује са многим културним, социјалним, спортским, здравственим и другим институцијама на нашој територији, а и шире. Добрим резултатима доприноси и усклађени рад и сарадња са Саветом родитеља као и Школским одбором.

После II светског рата, школске 1946/47 па надаље, из редова писаних у Летопису школе сазнајемо да су школом руководили: Гордана Трбојевић, Јелка Араницки, Славко Ковачевић, Катица Чмелик, Христофор Јовић, Миленко Чортан, Благоје Шакић, Момчило Вуковић, Живко Ћурчин, Елвира Игњатовић и од 2008. године Милан Предојевић.

У школи су запослени учитељи, наставници, два стручна сарадника - психолог и педагог, библиотекар и вероучитељи, као и помоћно особље. Школа располаже са 27 учионица, кабинетима информатике, библиотеком, читаоницом, фискултурном салом, спортским теренима, еколошком учионицом и помоћним просторијама које омогућавају квалитетан рад.

ХЕРОЈ ЈАНКО ЧМЕЛИК
Стара Пазова
Адреса: Карађорђева 2
Телефон: 022/315-362
Електронска пошта: hjcmelik@nadlanu.com
Интернет презентација: www.hjcmelik.edu.rs

Школа је основана 1770, и налази се у центру Старе Пазове. Зграда у којој са сада одвија настава, зидана је 1833 године, дограђивана је 1950 а 1980 фискултурна сала са наставним кабинетима.

Настава се изводи на словачком језику. Деца уче словачки као матерњи језик, српски као нематерњи, енглески као обавезни и немачки као обавезни изборни предмет. Изборни предмети у нижим одељењима: Чувари природе, Народна традиција и Руке у тесту. Изборни предмет у вишим разредима: Информатика и рачунарство. Обавезни изборни предмети: Грађанско васпитање, Евангелистичко-лутеранска веронаука Словачке евангелистичке а.в. цркве Обавезни изборни предмет: физичко васпитање – изабрани спорт: корективна гимнастика, одбојка. Од следеће школске године планира се увођење продуженог боравка у нижим разредима.

Ваннаставне активности: хор и оркестар, уметничко-креативна секција, ритмика, новинарска секција, културно-уметничка секција, историјско-истраживачка секција, ликовни медији, млади физичари, математичка секција, географска секција, Enjoying English.

МИЛАН ХАЏИЋ
Војка
Адреса: Карађорђева 1
Телефон: 022/2301-014 и 022/2301-836
Електронска пошта: milanh@ptt.rs и osmhvojka@mts.rs
Интернет презентација: www.skolavojka.edu.rs/

Прва школа у Војки изграђена је 1780. године на месту где је данас месна заједница. На месту данашњег парка подигнута је нова школа 1881. године. Састојала се од приземене зграде и носила назив "Комунална скола". Ова зграда је изгорела до темеља 1943. године у борби партизана и усташа. Друга школа је настала у Карађорђевој улици 1884. године где је био Дом омладине. После другог светског рата школа је имала од 250-300 ученика, од првог до петог разреда, са 12 до 14 просветних радника. Учионице су биле скромно опремљене, имале су таблу, сто, катедру и клупе-скамије. Програм рада доносила је надлежна служба општине-среза Стара Пазова. Обновљена школа после другог светског рата организовала је курсеве описмењавања за младе и одрасле који нису на време похађали сколу. Ученици и просветни радници сарађивали су са Црвеним крстом у акцијама помоћи за сиромашне. Изградњу послератне школе финансирали су мештани Војке, омладина и одрасли помагали су у раду и транспорту грађевинског материјала. Од 1990. до 2000. године саграђена је нова зграда и повезана са старом школском зградом. Решен је проблем смештаја ученика, чији број расте до 2002. године а затим опада. Послератна школа постаје осмогодишња око 1950. године.

У суседном селу Крњешевцима налази се подручна школа, део школе "Милан Хаџић", која има четири разреда, по једно одељење од првог до четвртог разреда, са 40 до 80 ученика. Наставу изводе четири учитељице у две смене. У Крњешевцима постоји и предшколска установа, за децу предшколског узраста. Ученици из Крњешеваца путују у Војку да би завршили V, VI, VII и VIII разред. Предшколска одељења у Војки формирана су и почела са радом после 1950. године, одвојено од школе, из којих су израстала 2-3 одељења будућих ученика првог разреда.

Школска библиотека постоји од 1963. године и у свом фонду данас има 7890 књига. Од 2006. године гради се нова спортска хала. Школа има радионицу и кабинете-учионице посебно опремљене и кабинет информатике који задовољава потребе наставе информатике. Ученици Основне школе "Милан Хаџић" из Војке наступали су на многим такмичењима и манифестацијама и остваривали су запажене резултате на општинском и окружном нивоу, а повремено и на републичком одмеравању знања и вештина. Школа прати и примењује све актуелне промене, реформе и интеграционе процесе.

23. ОКТОБАР
Голубинци
Адреса: Путиначка 1
Телефон: 022/381-846
Електронска пошта: sm.skolagolubinci@neobee.net

Школа се први пут спомиње 1758. године, као прва српска вероисповедна школа, а први учитељ је свештеник Јоаким Аћим Николић. Детаљних података о овој школи нема све до 1770. године, када је у Голубинцима устројена Православна тривијална школа у оквиру Војне границе. Зграда ове школе је сачувана до данас и у њој се сада налази библиотека Дамјан Прерадовић и Дом пензионера. Напорима немачких и хрватских породица отворена је и немачка основна школа 1827. По исељењу Немаца, после укидања Војне границе, ова школа је наставила да ради као Хрватска пучка школа. Овакво одвајање школа остало је све до завршетка првог светског рата. Школа има сачуван Летопис ове школе.

Године 1888. напорима мештана и општине сазидана је школска зграда од тврдог материјала, у то време једна од две такве у Војводини. Школа је отворена 13. новембра 1888. Од тада су српска и хрватска деца ишла у исту зграду, с тим што су одељења и даље била подељена, три учионице за српску и две за хрватску децу. Тек после другог светског рата извршено је обједињење ове две школе, када је укинута и веронаука. Од тада су деца обе вероисповести ишла у исти разред. Ова зграда није у функцији од 1992. године. Године 1964. сазидана је нова школска зграда са 8 учионица, зборницом и канцеларијама. Сада су ту смештени ученици нижих разреда. Године 1992. усељена је нова школска зграда која чини целину са зградом из 1964. У њој је 10 кабинета, канцеларије и предшколско одељење, које ради у саставу ПУ Полетарац из Старе Пазове. Наставни језик је српски, а уче се и енглески и француски језик.

СЛОБОДАН САВКОВИЋ
Стари Бановци
Адреса: Грчка 31
Telefon: 022/351-092
Електронска пошта: osbanovci@ptt.rs

Школа у Старим Бановцима постоји од половине XVIII века. Пошто су Бановци били компанијско место у оквиру Подунавске војне границе, аустријске власти су, ради ширења германског утицаја, поред постојеће српске вероисповедне, основале 1773. и граничарско-тривијалну школу. Први учитељ у овој школи био је Немац Антон Блум. Од половине XIX века број ђака је био у сталном порасту. Школске 1842/3. било их је 73, а 1846/7. 92, па је 1850. године поред цркве је подигнута нова школска зграда од чврстог материјала са учионицом и станом за учитеља. На почетку XX века број ђака се повећао до 288 па је школа постала четвороразредна. У току Другог светског рата школа је тешко страдала. Школска зграда из 1850. године је крајем 1943. запаљена и потпуно уништена, а зграда из 1890. године демолирана и онеспособљена за употребу. У исто време запаљена је и комплетна школска архива заједно са школским летописом вођеним од половине XIX века.

По завршетку рата, и поред недостатка простора, учила и наставног кадра, школске 1947/48. године школа је подигнута у ранг прогимназије или непотпуне гимназије, а 1950/51. године постала је осмолетка. Почетком школске 1954/55. године назив је промењен у Осмогодишња школа Стари Бановци, а 1962. године добија име Основна школа "Слободан Савковић" по локалном скојевском руководиоцу који је погинуо у Бановцима 1943. године. У послератном периоду школу су, осим деце из Старих Бановаца, похађала и деца са Петровићевог салаша и из Панчевачког рита, где није било школе, из Нових Бановаца, који су до шездесетих година прошлог века имали само четири разреда, а неколико година и из Белегиша, у коме је формално постојала осмолетка, али не и довољно ученика за сваки разред. Данас школа има кабинете за географију и историју, физику, хемију, биологију, информатику, ликовно и техничко образовање и специјализоване учионице за математику, музичку културу, српски језик и енглески језик. Настава физичког васпитања се изводи у фискултурној сали. Школа има ђачку кухињу и игралишта за рукомет и кошарку.

НИКОЛА ТЕСЛА
Нови Бановци
Адреса: Школска 2
Телефон: 022/341-314
Електронска пошта: ntesla6@ptt.rs

Основна школа "Никола Тесла" налази се у Подунављу и припада општини Стара Пазова. Прва школа је основана 1830. У почетку је у месту постојао један објекат али се по потреби радило на више локација у селу (ватрогасни дом, библиотека, дом културе...). Школа је била организована до четвртог разреда.

У периоду од 1933-1938. школа се звала "Људевит Гај". За време Другог светског рата школа је радила као "Немачка пучка школа". Основана је 1945. године, а оснивач је била општина. Са радом је започела након Другог светског рата и на почетку рада у четири разреда имала око 120 ученика (око 35 ученика по разреду). Опремљеност школе је била скромна, постојала су најнеопходнија учила и намештај. Ђачка кухиња ради од тада до данас.

У том послератном периоду школа је организовала течајеве описмењавања деце и омладине које су водили учитељи. Евидентирано је учешће наших ученика у свим послератним акцијама обнове и унапређења услова живота у нашем месту. 1962. године школа добија име Никола Тесла. 1983. године отвара се нова школска зграда изграђена уз стари објекат тако да су и стари и нови део школске зграде данас спојени. Дограђене су учионоце, зборница, мокри чвор унутар зграде и централно грејање за стари и нови део школе. 1985. долази до последње регистрације школе када су се школе Подунавља разинтегрисале. Од 1970. школа има библиотеку са преко 5000 наслова.

Дан школе се обележава 2. јуна и везан је за долазак Николе Тесле у Београд. Ученици од првог разреда изучавају енглески језик, а од петог као обавезни изборни предмет француски језик. Обавезни изборни предмети су још верска настава, грађанско васпитање и физичко васпитање. Ученици виших разреда се сваке школске године опредељују за понуђене изборне премете (хор и оркестар, цртање сликање и вајање, информатику и рачунарство, српски језик). Школа нема организовану кабинетску наставу (изузев кабинета за информтику).

ВЕРА МИШЧЕВИЋ
Белегиш
Адреса: Краља Петра Првог 33
Телефон: 022/361-514

ОШ "Вера Мишчевић" се налази у Подунављу и обухвата два насељена места Белегиш и Сурдук. Настала је 26.априла 1977.године спајањем основних школа ''Вера Мишчевић'' из Белегиша и ''Јован Јовановић–Змај'' из Сурдука у једну школу која је била у саставу ОШ ''Подунавље'' са седиштем у Старим Бановцима, а од 01.01.1986. г. је самостална школа са седиштем у Белегишу.

Основна школа у Белегишу постоји од половине XVIII века, о чему сведоче подаци из 1772.године. Први учитељ (магистер) Лазар Симоновић се помиње 1780. године. Почетком XX века школа је била четвороразредна, имала је 369 ученика у редовној и 67 у пофторној настави. Стара школа је запаљена маја 1943. године а изградња садашње зграде је трајала од 1948. до 1952. године.

Основна школа у Сурдуку настала је приближно у исто време кад и у Белегишу. Први писани помен потиче из 1773.године. Први учитељ о којем постоје подаци је Андрија Ивановић. Стара школска зграда је спаљена 1943. године, а зидање садашње зграде у Сурдуку је завршено 1954. год. Школа у Сурдуку је од 1957.- 1977. године носила назив ''Јован Јовановић-Змај''.

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије