• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Информације

naslovna predsednik radinovic ministarka djedovic handanovicПредседник Општине Стара Пазова, Ђорђе Радиновић, заједно са својим сарадницима дочекали су министарку рударства и енергетике, Дубравку Ђедовић Хандановић. Повод посете министарке нашој општини је свечана додела уговора грађанима о субвенцијама за енергетску ефикасност.

grb thumbНа основу чл. 76. Закона о култури ( „Сл.гласник РС“, број 72/09, 13/16, 30/16-испр., 6/20, 47/21 78/21 и 76/23) и члана 9. Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2024. годину („Сл. лист општина Срема“, бр. 41/23), Начелник Одељења за друштвене делатности, дана 23. jануара 2024. године расписује: Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање учешћа или организовања културних манифестација, пројеката и програма од интереса за општину Стара Пазова за 2024. годину.

grb thumbПоштовани пољопривредници, са линка у прилогу можете се информисати о правилнику о основним подстицајима у биљној производњи и Јавном позиву за 2024. годину.

grb thumbОдељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Стара Пазова, на основу члана 50. и члана 51б. став 3. („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 -одлука УC, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20-др. закон, 52/2021 и 62/23) оглашава Поновљени јавни увид у нацрт измена и допуна плана генералне регулације насеља Нова Пазова.

grb thumbНа основу, члана 9. става 1. Правилника о раду Комисије број 110-1/2024-II од 26.01.2024. године, Комисија за избор корисника помоћи за доделу средстава намењених интеграцији најугроженијих избеглица кроз доделу помоћи за куповину сеоских домаћинстава у оквиру хуманитарне акције доплатна поштанска марка „КРОВ 2023“ образована Решењем председника општине број 205-90/2023-II од 15.12.2023. године, (у даљем тексту Комисија ), дана 29.јануара 2024. године расписује Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи за куповину сеоског домаћинства у оквиру хуманитарне акције „КРОВ 2021”.

grb thumbУ складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23), чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19) и чл. 5. и 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 88/10) Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине оглашава Јавни увид у нацрт измена и допуна просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ и извештај о стратешкој процени утицаја измена и допуна просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ на животну средину.

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) Одељење за урбанизам и грађење оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичних стамбено пословних објеката - Објекат А и Објекат Б спратности Пд+П+4+Пс на кат.парц. бр. 1133/2, 1134/2, 1137/5, 1137/8, 1137/9, 1137/10 и 1138/1 к.о. Стара Пазова.

grb thumbУ складу са чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19) оглашава Јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене за пројекат Беогрид 2025 и Извештај о стратешкој процени утицајапросторног плана подручја посебне намене за пројекат Беогрид 2025 на животну средину.

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21, 62/23) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) Одељење за урбанизам и грађење оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичних стамбених објеката - Објекат 1 и Објекат 2 спратности ПД+П+4+ПС на кат.парц. бр. 3026, 3027/1, 3027/2 и 3028 к.о. Нова Пазова.

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) Одељење за урбанизам и грађење оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу у пет фаза стамбено-пословног комплекса који чини укупно 5 објеката, спратности ПО+П+2+ПК на кат.парц.бр. 1213/1, 1213/2, 1214/1, 1214/2, 1215/1, 1215/2 и 1216 к.о. Нова Пазова.

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије