• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Информације

grb thumbОпштинска управа општине Стара Пазова на основу члана 14. став. 1. и члана 15. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број 104/2009 и 99/2011), Одлуке о расписивању избора за народне посланике („Сл.гласник РС“ бр. 22/2022) , тачке 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021, 90/2021 и 16/2022 ), издаје следеће Обавештење о излагању на увид дела бирачког списка за подручје општине Стара Пазова.

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) Одељење за урбанизам и грађење оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу стамбено пословне зграде П0+П+4+Пс у Старој Пазови, улица Светосавска 59, кат. парц. 1478, 1480/1 и 1480/3 к.о. Стара Пазова.

naslovna jos jedna znacajna privredna investicija u staroj pazoviПредседник Општине Стара Пазова, Ђорђе Радиновић и генерални директор компаније Трансфера доо, Душко Радовић, обишли су данас радове на изградњи импозантног објекта највеће домаће шпедитерске компаније. Објекат од 30.000 квадратних метара, први логистички центар (ТЛЦ1) у будућем логистичком парку (ТЛП) ове компаније, требало би да буде завшен за месец дана, када се очекује и почетак пословања ове домаће компаније у индустријској зони у Новим Бановцима.

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) Одељење за урбанизам и грађење оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за уређење локације за изградњу производно пословног објекта радионице за машинску обраду метала и производњу амбалаже на кат.парц.бр. 3114/3 к.о. Стара Пазова у Северној радној зони насеља Стара Пазова.

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) Одељење за урбанизам и грађење оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за уређење локације за изградњу комплекса вишепородичног становања на кат.парц.бр. 306/1, 306/2, 306/3, 305/2, 305/1, 305/5, 305/4, 305/3, 307/1, 307/2, 307/3, 308/1 и 308/2 к.о. Стара Пазова у Блоку 9 насеља Стара Пазова.

grb thumbНа основу члана 3. и члана 17. Одлуке о оснивању Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону („Службени лист Аутономне Покрајине Војводине“, број 19/06 и број 66/20- измене и допуне) и члана 19. Статута Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону расписује Јавни позив за доделу финансијске помоћи најуспешнијим студентима из избеглих и расељених породица на територији АП Војводине.

grb thumbНа основу члана 3. и члана 17. Одлуке о оснивању Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону („Службени лист Аутономне Покрајине Војводине", број 19/06 и број 66/20 -измене и допуне) и члана 19. Статута Фонд за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону расписује Јавни позив за доделу финансијске помоћи најуспешнијим ученицима средњих школа из избеглих и расељених породица на територији АП Војводине.

naslovna izmena zakona o izbeglicama korisnicima sirp programa donosi mogucnost otkupa stanovaПредседник Општине Стара Пазова, Ђорђе Радиновић, заменица председника општине, Марина Савић и директор ЈП Општинска стамбена агенција, Владимир Јовановић, одржали су састанак у просторијама Општинске управе општине Стара Пазова у петак, 04. фебруара, а поводом раније одржаног састанка представника свих локалних самоуправа у којима се реализују Хабитат програми (Ваљево, Краљево, Чачак, Ниш, Крагујевац, Стара Пазова и Панчево), који је одржан у Председништву Србије, чија је тема била решавање проблема избеглих и расељених лица корисника станова из СИРП програма, током измена Закона о избеглицама, који треба да се нађе у скупштинској процедури.

grb thumbНа основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019) Одељење за урбанизам и грађење оглашава Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта Пд+П+2+Пе на кат. парц. бр. 2383/36 к.о. Нови Бановци.

grb thumbОбавештавају се пољопривредни произвођачи да ће се одржати предавања ПСС „Сремска Митровица“ .

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије