• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

Обавештења

grb-thumbНа основу Уговора о подршци адекватним и одрживим стамбеним решељима Рома у општини Стара Пазова потписаног 6.6.2017. године, чији је предмет изградња стамбених објекта за социјално становање у оквиру програма Спровођење трајних стамбених решења и унапређење инфраструктуре у ромским насељима у општини Стара Пазова "Успостављање одрживих решења за становање Рома у општини Стара Пазова", који реализује Хаусинг Центар у партнерству са општином Стара Пазова, Комисија за избор корисника стамбених објеката за социјално становаље у заштићеним условима, на седници одржаној 20. новембра 2018. године, донела је: Правилник о критеријумима и мерйлима за избор корисника социјалног становања

grb-thumbНа основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16) и члана 64. тачка 9. Статута општине Стара Пазова („Службени лист општина Срема“, бр. 26/08, 5/13) Председник општине Стара Пазова и Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2018. годину ("Сл.лист општина Срема", бр. 47/17 и 21/18) доноси Решење о додели бесповратних средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних гадинстава у 2018. години на територији општине Стара Пазова у износу до 90% од укупно прихватљивих трошкова инвестиције.

grb-thumbНа основу члана 361. став 1. и члана 363. став 4. Закона о енергетици ("С. гласник РС" број 145/14), члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС" број 88/11, 46/14-одлука УС и 104/16), члана 64. тачка 10а. Статута општине Стара Пазова ("Сл. лист општина Срема" број 26/08 и 5/13), члана 46. став 1. Одлуке о испоруци топлотне енергије ("Сл. лист општина Срема" број 15/15, 26/15, 21/16, 31/17) и тачке 10.3 Методологије која је саставни део Уредбе о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/15), Председник општине Стара Пазова дана 26. септембра 2018. године, донео је Решење о одобравању цена топлотне енергије за крајње купце за грејну сезону 2018/2019. године.

grb-thumbНа основу Споразума о донацији закљученог између Развојне банке Савета Европе и Републике Србије у оквиру Регионалног стамбеног програма - Потпројекат бр. 5 (у даљем тексту: Потпројекат бр. 5), Уговора о реализацији стамбене изградње у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), Друштва са ограниченом одговорношћу „ЈУП Истраживање и развој” д.о.о. Београд, сада Јединце за управљање пројектом у јавном сектору (у даљем тексту: ЈУП) и Општине Стара Пазова (у даљем тексту:Општина), заведеним код Комесаријата под бројем 9-9/229-1-2014 oд 29.10.2015. године, код ЈУП-а под бројем 6546 од 30.10.2015. године, код Општине под бројем 400-1458/2015-II oд 28.10.2015. године (у даљем тексту: Уговор о реализацији стамбене изградње) и члана 7. став 1., члана 8. став 1. тачка 3) и члана 14. став 3. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и начину рада Комисије за избор корисника, број 400-1458/2015-II (у даљем тексту: Правилник), а у вези са чланом 19. став 8. Закона о избеглицама („Службени гласник РС”, број 18/92, „Службени лист СРЈ”, број 42/02 - СУС и „Службени гласник РС”, број 30/10), Комисија за избор корисника формирана Решењем председника општине Стара Пазова бр. 020-115/2015-II од 16.11,2015,године (у даљем тексту: Комисија), на седници одржаној 21.августа 2018.године доноси Одлуку o избору корисника стамбених јединица намењених за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу откупа са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњених услова и броја бодова.

grb-thumbНа основу члана 47. и 48. Закона о националним саветима националних мањина ("Службени гласник Републике Србије" број 72/09, 20/ 14-Одлука УС, 55/ 14 и 47/ 18) члана 7. Правилника о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине ("Службени гласник Реnублике Србије", бр. 61/18) а у вези Одлуке о расписивању избора за чланове националних савета националних мањина ("Службени гласник Републике Србије" број 63/18) расписаних за 04.11.2018. године, Општинска уnрава општине Стара Пазова објављује Обавештење о увиду у посебан бирачки списак.

grb-thumbОбавештавају се грађани општине Стара Пазова да ће се у периоду од 07.08.2018. – 14.08.2018. године обавити третман сузбијања одраслих форми комараца из ваздуха и са земље на територији општине Стара Пазова.

grb-thumbНа основу члана 12. став 1. Правилника о раду Комисије број 110-28/2017-II од 31.07.2017.године (у даљем тексту: Правилник), а након спроведеног поступка за доделу помоћи по расписаном Јавном позиву за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз доделу пакета помоћи у грађевинском материјалу на територији општине Стара Пазова број 205-81/2017-II од 31.07.2017.године, Комисија за избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу породицама интерно расељених лица на седници одржаној дана 01.08.2018.године, утврдила је Предлог листе корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу на основу реда првенства за решавање стамбених потреба.

grb-thumbНа основу Споразума о донацији закљученог између Развојне банке Савета Европе и Републике Србије у оквиру Регионалног стамбеног програма - Потпројекат бр. 5 (у даљем тексту: Потпројекат бр. 2), Уговора о реализацији стамбене изградње у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат),

grb-thumbОбавештавају се грађани општине Стара Пазова да ће се у периоду од 02.07.2018. – 09.07.2018. године са почетком у 10h обавити третман сузбијања крпеља са земље на следећим локацијама:

grb-thumbПоштовани пољопривредници, и ове године Општинска управа општине Стара Пазова и ПСС Сремска Митровица д.о.о. су путем јавне набавке потписале уговор који се односи на узорковање и анализу контроле плодоности земљишта као и давање препоруке за ђубрење за жељене културе. Узорковање ће се вршити у свим катастарским општинама општине Стара Пазова.

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије