• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

grb-thumbНа основу члана 17. и 19. став 1 и 4. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење), члана 9. Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2020. годину („Сл. лист општина Срема“, бр. 40/19), члана 8. и члана 9. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17) и Решења Комисије за контролу државне помоћи бр: 401-00-00209/2019-01/2 од 26. децембра 2019. године, Начелник Одељења за друштвене делатности дана 27. јануара 2020. године расписује Jавни позив за суфинансирање пројеката из буџета Oпштине Стара Пазова ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години.

Пријава на конкурс се подноси на обрасцу „Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања“, који је објављен у Правилнику о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 16/16), и на званичној интернет страници општине Стара Пазова.

Уз наведену пријаву, подносилац пројекта је дужан да обавезно приложи и:
1. Предлог пројекта (Образац 1)
2. Буџет пројекта (у складу са Обрасцем 1, Табела бр. 1)
3. Доказ о регистрацији (фотокопија извода из Регистра медија АПР-а)
4. Решење о пореском идентификационом броју (фотокопија ПИБ-а)
5. Доказ о поседовању фреквенције, дозвола за емитовање програма од регулаторног тела
6. Изјаву о располагању одговарајућим техничким и кадровским капацитетима (дневна присутност на терену, праћење терена)
7. Наративни извештај о реализованим уговорима са Општином Стара Пазова у претходним годинама, са бројем и врстом реализованих медијских садржаја
8. Доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија – за правно лице односно предузетника, који се бави производњом медијских садржаја
9. Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ) у текућој фискалној години и у претходне две фискалне године, односно државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције;
10. Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за производњу медијских садржаја за телевизију.

Јавни позив се објављује на званичној интернет страници општине Стара Пазова, и у недељном листу „Сремске новине“.
Јавни позив за достављање пројеката отворен је од 27. јануара 2020. године до 10. фебруара 2020. године.

Пријаве на конкурс се подносе Комисији за оцењивање пројеката у области јавног информисања (у даљем тексту: Комисија), непосредно на писарници Општинске управе Стара Пазова или путем поште - на адресу: Општинска управа Стара Пазова, Одељење за друштвене делатности, културу и информисање, Светосавска 11, 22300 Стара Пазова, у затвореној коверти, насловљено са „Пријава по Јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета општине Стара Пазова ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години“.

Неблаговремене пријаве на конкурсу, или пријаве на погрешном обрасцу, Комисија неће разматрати.

Учесник конкурса који је поднео непотпуну односно непрецизну пријаву или документацију, обавештава се да недостатак отклони у одређеном року.

У случају непоштовања накнадно одређеног рока, пријава се неће ни разматрати.

Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће објављено на званичној интернет страници општине Стара Пазова и достављено свим учесницима конкурса.

Преузмите документа:

Текст јавног позива

Решење о додели средстава

Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања - Образац 1

Финансијски део извештаја - Образац 2.1

Наративни и финансијски извештај - Образац 2.2

Буџет пројекта - Образац

Решење о образовању комисије

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Учествујте у анкети

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије