• Facebook page
 • Twitter page
 • YouTube page
 • RSS
 • Mapa sajta

Општинска управа Општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова

Данас је: год.

Општина Стара Пазова, Срем, Војводина - званична страница

Званична презентација Општине Стара Пазова

grb thumbУ складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20 и 52/21), чл. 37-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС" бр. 32/19) Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине Аутономне Покрајине Војводине оглашава Рани јавни увид у материјал за израду измена и допуна просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање "Источни Срем".

Одлуком о изради Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ („Сл.лист АПВ“ број 49/2022) обухваћен је део територија општина Инђија, Рума, Ириг, Стара Пазова и Пећинци и града Сремска Митровица.

Рани јавни увид у Mатеријал за израду Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ одржаће се у трајању од 15 дана, од 08.05.2023. године до 22.05.2023. године.

Материјал за израду Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ са прегледном картом израђеном у размери 1:100 000 биће доступан на увид заинтересованој јавности у дигиталном облику на:

 • званичној интернет адреси Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине
 • званичној интернет страници Општине Инђија,
 • званичној интернет страници Општине Рума,
 • званичној интернет страници Општине Ириг,
 • званичној интернет страници Општине Стара Пазова,
 • званичној интернет страници Општине Пећинци,
 • званичној интернет страници Града Сремска Митровица.

Органи, организације, имаоци јавних овлашћења и друге институције, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту, планирање и уређење простора и изградњу објeкатa, позивају се да дају услове и мишљења од значаја за израду Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ и да исте доставе, у току трајања раног јавног увида, на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина број 16, 21000 Нови Сад.

Правна и физичка лица позивају се да доставе примедбе и сугестије на Материјал за израду Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ у писаном облику на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, у току трајања раног јавног увида, а најкасније до 22. маја 2023. године.

У складу са одредбом члана 45. а став 6. Закона о планирању и изградњи, рани јавни увид обавља Комисија за јавни увид образована решењем Покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине.

Преузмите документа:

Текст јавног увида

Графички део

Материјал за рани јавни увид

одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Званична Facebook страница општине Стара Пазова

Општински newsletter

Уколико желите да примате месечне новости и обавештења из Општине Стара Пазова, пријавите се на општински newsletter. Унесите Ваше име и адресу Ваше електронске поште:

Сајам привреде

Канцеларија за брзе одговоре Општине Стара Пазова

Пословни портал Општине Стара Пазова

Фондација Пазова за најугроженије