• Facebook page
  • Twitter page
  • YouTube page
  • RSS
  • Mapa sajta

Opštinska uprava Opštine Stara Pazova, ul. Svetosavska 11, 22300 Stara Pazova

Danas je: četvrtak, 27. april 2017. god.

Opština Stara Pazova, Srem, Vojvodina - zvanična stranica

Zvanična prezentacija Opštine Stara Pazova

×

Poruka

[Goo.gl service] Message: Daily Limit for Unauthenticated Use Exceeded. Continued use requires signup.; Location:

Odluke o naplati doprinosa
Prosečna cena po kvadratu stanova novogradnje prema grupi razvijenosti
Uredba o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu
Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta
Izmena odluke o naplati doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta
Izdata dokumenta
Registar lokacijskih uslova za 2016. godinu
Registar građevinskih dozvola za pravna lica
Registar građevinskih dozvola za fizička lica
Zaključci i doneta rešenja - 2017. godina
Redni brojBroj predmetaDatum izdavanjaZaključciInvestitor
1 ROP-SPZ-26049-CPI-2/2016 11.01.2017. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za izgradnju stambenog objekta sa jednom stambenom jedinicom k.o. Stari Banovci u Starim Banovcima u bloku 30, u ulici Milenka Pevca 58 Starovlah Gordana
Kraljevo
2 ROP-SPZ-33101-ISAW-3/2016 11.01.2017. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja za izgradnju tipske transformatorske stanice i dela elektrodistributivne mreže na kat. parc. 2752/7, 2795/1, 3133/1, 3148, 2752/2 i 2748/1 sve u k.o. Stari Banovci "EPS Distribucija" d.o.o.
Beograd
3 ROP-SPZ-34678-ISAW-1/2016 11.01.2017. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja za uređenje saobraćajnica u okviru postojeće regulacije ulica u k.o. Nova Pazova Opština Stara Pazova
4 ROP-SPZ-31770-CPIH-2/2016 16.01.2017. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za dogradnju nadstrešnice u funkciji garažiranja poljoprivredne mehanizacije na kat. parc. 2463/1 k.o. Vojka u Vojki u ulici Cara Dušana broj 109-111 "SVETLOST TEATAR" d.o.o.
Beograd
5 ROP-SPZ-30205-CPI-2/2016 16.01.2017. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za prvu fazu, koja obuhvata izgradnju poslovnog objekta namenjenog za skladištenje mašina i sitnog alata za preradu drveta na kat. parc. 4343 k.o. Vojka u Vojki u ulici Sestara Grujić bb Žujko Jovan
Zemun
6 ROP-SPZ-30204-CPI-2/2016 17.01.2017. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za izgradnju stambenog objekta sa jednom stambenom jedinicom, sa garažom i zidanom ogradom na kat. parc. 3084/4 k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi u ulici Baštovanska bb Janjatović Branislav
Stara Pazova
7 ROP-SPZ-30209-CPI-2/2016 17.01.2017. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za uklanjanje porodične stambene zgrade i izgradnju stambenog objekta sa jednom stambenom jedinicom na kat. parc. 4509 k.o. Nova Pazova u Novoj Pazovi, u ulici Železnička broj 29 Petrović Vladimir
Nova Pazova
8 ROP-SPZ-34437-ISAWHA-2/2017 17.01.2017. Doneto rešenje o odobrenju izvođenja radova na rekonstrkciji postojećeg objekta u fabriku za proizvodnju "premix" proizvoda za ishranu domaćih životinja i promene namene na kat. parc. 9457 k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi, Golubinački put "NAPREDAK" a.d.
Stara Pazova
9 ROP-SPZ-33101-ISAWHA-4/2017 18.01.2017. Doneto rešenje o odobrenju izvođenja radova na izgradnji priključnog kablovskog voda 20 KV za ZTS "Bioenergo" "EPS Distribucija" d.o.o.
Beograd
10 ROP-SPZ-26840-ISAW-4/2017 19.01.2017. Doneto rešenje o odobravanju izvođenja radova na izgradnji MBTS "Ilić" 20/0,4kV k.o. Stara Pazova Staroj Pazovi u ulici Kamenareva broj 39 "GRAOVAC" d.o.o.
Novi Banovci
11 ROP-SPZ-30444-ISAW-2/2017 23.01.2017. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja za ugradnju unutrašnje gasne instalacije u poslovno proizvodni objekat na kat. parc. 2049/35 k.o. Novi Banovci u Novim Banovcima, u ulici Zemunska bb "Klanica i prerada 808" d.o.o.
Stara Pazova
12 ROP-SPZ-293-ISAW-1/2017 24.01.2017. Zaključak o odbacivanju zahtevaza izdavanje rešenja za ugradnju linijskog rastavljača i mernog sklopa za merenje utrošene električne energije sa ormarom mernog mesta na postojećem ČRS, na kat. parc.broj 3358 k.o. Belegiš, put Belegiš-Surduk "EPS Distribucija" d.o.o.
Beograd
13 ROP-SPZ-1334-CPI-1/2017 31.01.2017. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za izgradnju stambeno-poslovnog objekta, u produžetku objekta se nalazi i nadstrešnica na kat. parc. 5782 k.o. Vojka u Vojki, u ulici Karađorđeva bb Bukuecki Krstivoj
Vojka
14 ROP-SPZ-1411-ISAW-1/2017 02.02.2017. Doneto rešenje o odobravanju izvođenja radova na ugradnji unutrašnjih instalacija za gas u porodičnu stambenu zgradu k.o. Stari Banovci u Starim Banovcima, u ulici Stevana Tišme broj 6 Gajić Stefan
Novi Sad
15 ROP-SPZ-30443-ISAW-2/2017 03.02.2017. Doneto rešenje o odobravanju izvođenja radova na izgradnji SN bloka u MBTS "Ilić" 20/0,4kV, na kat. parc. 5573 k.o. Stara Pazova i priključnog kablovskog voda preko kat. parc.broj 5563 upisane u Izvod iz lista nepokretnosti broj 10409 i kat. parc.broj 5573 k.o. Stara Pazova "EPS Distribucija" d.o.o.
Ruma
16 ROP-SPZ-26251-CPI-2/2017 06.02.2017. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja o građevinskoj dozvoli za izgradnju stambenog objekta na kat. parc. 369/1 k.o. Golubinci u Golubincima, u ulici Novosadska bb Dobrić Jovan
Golubinci
17 ROP-SPZ-1769-ISAW-1/2017 07.02.2017. Doneto rešenje o odobrenju izvođenja radova na ugradnji unutrašnjih instalacija za gas u porodičnu stambenu zgradu na kat. parc. 4453 k.o. Nova Pazova u Novoj Pazovi, u ulici Železnička broj 109 Tasić Dalibor
Nova Pazova
18 ROP-SPZ-33071-ISAW-2/2017 07.02.2017. Doneto rešenje o odobrenju izvođenja radova na izgradnji ZTS "Bioenergo" 20/0,4kV na kat. parc. 2752/7 k.o. Stari Banovci u Starim Banovcima, Pazovački put bb "Bioenergo 808" d.o.o.
Stari Banovci
19 ROP-SPZ-26840-ISAWHA-5/2017 08.02.2017. Doneto rešenje o odobrenju izvođenja radova na ugradnji unutrašnjih instalacija za gas u poslovno-proizvodni objekat na kat. parc. 2049/35 k.o. Novi Banovci u Novim Banovcima, u ulici Zemunska bb "GRAOVAC" s.r.
Novi Banovci
20 ROP-SPZ-26600-CPI-2/2017 09.02.2017. Doneto rešenje o izdavanju gređevinske dozvole za izgradnju poslovnog kompleksa na kat. parc. 4813/11 i kat. parc. 4813/61 k.o. Stara Pazova, u Staroj Pazovi, u ulici Panonska bb "ENVELOPRINT" d.o.o.
Nova Pazova
21 ROP-SPZ-1890-CPI-1/2017 10.02.2017. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja o građevinskoj dozvoli za dogradnju magacinskog prostora na kat. parc. 3296/1 i 3294/1 k.o. Stari Banovci u Starim Banovcima, u ulici Zdravka Jekića 119 "Tehnoplast" d.o.o.
Stari Banovci
22 ROP-SPZ-2935-CPI-1/2017 14.02.2017. Zaključak o o izdavanju gređevinske dozvole za uređenje centra Novih Banovaca na kat. parc. 1018/1, 1018/11 k.o. Novi Banovci Opština Stara Paova
23 ROP-SPZ-2048-CPI-1/2017 22.02.2017. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja o građevinskoj dozvoli za zacevljenje dela potoka patka i izgradnju ustave za odbranu od visokih vodostaja reke Dunav na kat. parc.broj 1962, 1684, 1683, 1682, 1083, 1934, 1933, 1961, 1207, 1257 i 1206/3 u k.o. Stari Banovci "Vode Vojvodine" j.v.p.
Novi Sad
24 ROP-SPZ-2212-ISAW-1/2017 23.02.2017. Doneto rešenje o odobravanju izvođenja radova na ugradnji unutrašnjih instalacija za gas u porodičnu stambenu zgradu na kat. parc. 442/34 k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi, u ulici Svetozara Markovića broj 49 Dronjak Žikica
Surduk
25 ROP-SPZ-22790-CPA-4/2017 27.02.2017. Doneto rešenje o izmeni građevinske dozvole broj ROP-SPZ-22790-CPI-2/2016 od 24.10.2016. godine Kalezić Mladen
Beograd
26 ROP-SPZ-25936-CPI-2/2017 06.03.2017. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja o građevinskoj dozvoli za izgradnju stambenog objekta na kat. parc. 1041 k.o. Belegiš u Belegišu, u ulici Kralja Petra Prvog broj 14 Radinović Aleksandar
Belegiš
27 ROP-SPZ-24067-CPI-2/2017 08.03.2017. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za izgradnju stambenog objekta, sa jednom stambenom jedinicom na kat. parc. 225 k.o. Stara Pazova, u Staroj Pazovi, u ulici Branislava Nušića broj 80 Pavićević Slobodan
Beograd
28 ROP-SPZ-1890-CPIH-2/2017 09.03.2017. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za dogradnju poslovnog kompleksa, u smislu dogradnje magacinskog prostora sa pratećim poslovnim prostorom, uz postojeće zgrade, na kat. parc. 3294/1 i kat. parc. 3296/1 k.o. Stari Banovci u Starim Banovcima, u ulici Zdravka Jekića broj 119 "Tehnoplast" d.o.o.
Stari Banovci
29 ROP-SPZ-30585-ISAW-2/2017 10.03.2017. Doneto rešenje o odobrenju izvođenja radova na izgradnji MBTS "Bisi" na kat. parc. 4899/1 k.o. Stara Pazova, k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi, ul. Banovačka bb "BISI" d.o.o.
Stara Pazova
30 ROP-SPZ-293-ISAWHA-2/2017 10.03.2017. Doneto rešenje o odobrenju izvođenja radova na ugradnji linijskog rastavljača i mernog sklopa 20 kV za merenje utrošene električne energije sa ormarom mernog mesta na postojećem ČRS, na kat. parc. 3358 k.o. Belegiš, u Belegišu, put Belegiš-Surduk "EPS Distribucija" d.o.o.
Ruma
31 ROP-SPZ-2048-CPIH-2/2017 13.03.2017. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za zacevljenje dela potoka "Patka" i izgradnju ustave za odbranu od visokih vodostaja reke Dunav na uzvodnom kraju zacevljenog dela potoka, na kat. parc. 1962 k.o. Stari Banovci "Vode Vojvodine" j.v.p.
Novi Sad
32 ROP-SPZ-30586-ISAW-2/2017 13.03.2017. Doneto rešenje o odobrenju izvođenja radova na izgradnji priključnog kablovskog voda 20 kV, dužine 5,0m i SN bloka 20 kV, na kat. parc. 4899/1 k.o. Stara Pazova, ul. Banovačka bb "EPS Distribucija" d.o.o.
Ruma
33 ROP-SPZ-25721-CPI-3/2017 20.03.2017. Doneto rešenje o izdavanju gređevinske dozvole za izgradnju stambenog objekta, sa jednom stambenom jedinicom na kat. parc. 1258/9 k.o. Stara Pazova, u Staroj Pazovi Vojvode Mišića bb Kalat Duško
Nova Pazova
34 ROP-SPZ-26358-CPI-2/2017 20.03.2017. Doneto rešenje o izdavanju gređevinske dozvole za izgradnju stambenog objekta, sa tri stambene jedinice na kat. parc. 9428/1 k.o. Golubinci, u Golubincima u ulici Zore Avakumovića bb Štrbac Milan
Golubinci
35 ROP-SPZ-15014-ISAW-2/2017 20.03.2017. Doneto rešenje o odobrenju izvođenja radova na izgradnji priključnog kablovskog voda 1 kV na kat. parc. 3239 i dalje preko kat. parc. 3238 u stambeno-poslovnom objektu na kat. parc. 3238 k.o. Nova Pazova u Novoj Pazovi "EPS Distribucija" d.o.o.
Ruma
36 ROP-SPZ-15662-ISAW-2/2017 20.03.2017. Doneto rešenje o odobrenju izvođenja radova na izgradnji-polaganje podzemnog kablovskog voda 20 kV, dužine 1.276,5m, od postojeće STS "Pionirska" (ulica Pionirska), na kat. parc. 5426 k.o. Nova Pazova, preko kat. parc. 5425 (ulica Marka Oreškovića) i kat. parc. 5420 (ulica Pionirska) k.o. Nova Pazova do postojeće STS "Pionirska 2", a zatim preko kat. parc. 5420, 5417 do viskokonaponskog postrojenja u postojećoj MBTS "Koče Popovića" na kat. parc. 2357 k.o. Nova Pazova "EPS Distribucija" d.o.o.
Ruma
37 ROP-SPZ-26251-CPI-2/2017 23.03.2017. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za izgradnju stambenog objekta na kat. parc. 369/1 k.o. Golubinci u Golubincima u ulici Novosadska bb Dobrić Jovan
Golubinci
38 ROP-SPZ-24031-ISAW-2/2017 23.03.2017. Doneto rešenje o odobrenju izvođenja radova na izgradnji-polaganju podzemnog kablovskog voda 20 kV, od postojeće MBTS "Gatarić" na kat. parc. 1139/6 k.o. Krnješevci, preko kat. parc. 1249, 1139/1, 1139/74 i 376, sve u k.o. Krnješevci, sve do postojeće STS "Boris Kidrič" na kat. parc. 376 k.o. Krnješevci "EPS Distribucija" d.o.o.
Ruma
39 ROP-SPZ-6788-ISAW-1/2017 23.03.2017. Doneto rešenje o odobrenju izvođenja radova izvođenje radova na rekonstrukciji dela krova na kat. parc. 1547/2 k.o. Stari Banovci u Starim Banovcima, ul. Ive Andrića broj 49 "KOVAČ MONT" d.o.o.
Stari Banovci
40 ROP-SPZ-5071-CPI-1/2017 27.03.2017. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja o građevinskoj dozvoli za izgradnju radničkog prenoćišta za zaposlene i poslovnog objekta na kat. parc.broj 4810/21 k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi, u ulici Evropska bb "PONS GRADNjA" d.o.o.
Novi Banovci
41 ROP-SPZ-292-ISAW-2/2017 27.03.2017. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja o odobrenju za izgradnju STS 20/0,4 kV i priključnog kablovskog voda, na kat. parc. 3358, 3307/4 i 3307/1 sve u k.o. Belegiš "VIVA V.S." d.o.o.
Stari Banovci
42 ROP-SPZ-6389-ISAW-1/2017 27.03.2017. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja o odobrenju za adaptaciju objekta-poseban fizički deo- hladnjača u okviru skladišnog objekta, na kat. parc. 2139/9 k.o. Novi Banovci u Novim Banovcima, u ulici Treća logistička 1 "LOGMAXX ALPHA" a.d.
Stara Pazova
43 ROP-SPZ-32255-CPI-2/2017 29.03.2017. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja o građevinskoj dozvoli za izgradnju objekta "A"-upravne zgrade sa razvojno edukativnim centrom i objekta "B"-skladišta aditiva za prehranu, na kat. parc. 4813/37 k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi u ulici Panonska bb "Ireks" d.o.o.
Beograd
44 ROP-SPZ-5763-ISAW-1/2017 30.03.2017. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja o odobrenju za izgradnju pomoćnog objekta-nadstrešnice na kat. parc. 183/1 i 181/2 k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi, u ulici Vladimira Hurbana broj 129 Jašo Miroslav
Stara Pazova
45 ROP-SPZ-3604-CPI-1/2017 31.03.2017. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za izgradnju stambenog objekta, sa jednom stambene jedinicom na kat. parc. 1670 upisane u prepisu lista nepokretnosti 4883 k.o. Stari Banovci, u Starim Banovcima, u ulici Pere Čodanovića 4 Šimunović Tanja
Stari Banovci
46 ROP-SPZ-5071-CPIH-2/2017 03.04.2017. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za izgradnju dela prve faze poslovnog kompleksa "Pons Gradnja" na kat. parc. 4810/21 upisane u prepisu lista nepokretnosti 10325 k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi, u ulici Evropska BB "PONS GRADNjA" d.o.o.
Novi Banovci
47 ROP-SPZ-7833-CPI-1/2017 04.04.2017. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za uređenje centra naselja Krnješevci, oko trokrake raskrsnice na kojoj se ukrštaju ulice Partizanska, Ugrinovačka i Vojačka na kat. parc. 375/1, 375/2 i 376, sve upisane u Izvod iz lista nepokretnosti 722 k.o. Krnješevci Opština Stara Pazova
48 ROP-SPZ-5375-ISAW-1/2017 04.04.2017. Doneto rešenje o odobrenju izvođenja radova na ugradnji unutrašnjih instalacija za gas u stambeni objekat na kat. 3083/38 k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi, u ulici Njegoševa 172 Kašić Siniša
Stara Pazova
49 ROP-SPZ-6186-ISAW-1/2017 04.04.2017. Doneto rešenje o odobrenju izvođenja radova na uređenju saobraćajnica u okviru postojeće regulacije ulica u vidu izgradnje autobuskih niša i stajališta za pešake u Novoj Pazovi Opština Stara Pazova
50 ROP-SPZ-25936-CPIH-3/2017 05.04.2017. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja o građevinskoj dozvoli za izgradnju stambenog objekta na kat. parc.broj 1041 k.o. Belegiš u Belegišu u ulici Kralja Petra Prvog broj 14 Radinović Aleksandar
Belegiš
51 ROP-SPZ-8852-ISAW-1/2017 06.04.2017. Doneto rešenje o odobrenju izvođenja radova na rekonstrukciji i adaptaciji zgrade fin. usluga–poslovne zgrade na kat. parc. 1583/2 k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi, u ulici Kralja Petra Prvog Karađorđevića broj 2 "OPŠTINSKA STAMBENA AGENCIJA" j.p.
Stara Pazova
52 ROP-SPZ-8731-CPA-1/2017 10.04.2017. Doneto rešenje o izmeni građevinske dozvole broj 351-2361/2015-III-05 od 08.12.2015. godine "LIDL SRBIJA SUPERMARKETI" k.d.
Novi Beograd
53 ROP-SPZ-8369-CPI-1/2017 13.04.2017. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za uklanjanje objekata i izgradnju specijalizovanog skladišta na kat. parc. 5543 k.o. Stara Pazova, u Staroj Pazovi u ulici Jana Kamenara broj 31 "TEOMA TRANSPORT" d.o.o.
Beograd
54 ROP-SPZ-7329-CPI-1/2017 21.04.2017. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja o građevinskoj dozvoli za izgradnju stambenog objekta na kat. parc. 2583 k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi u ulici Masarikova broj 39 Đurđević Branka, Đurđević Jovica i Đurđević Branislava
Stara Pazova
55 ROP-SPZ-3878-CPA-8/2017 22.04.2017. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli ROP-SPZ-3878-CPIH-3/2016 od 14.11.2016. god. i rešenja ROP-SPZ-30989-CPA-1/2016 od 23.11.2016. god. "Certa Investmens" d.o.o.
Zemun
56 ROP-SPZ-7686-CPI-1/2017 22.04.2017. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja o građevinskoj dozvoli za izgradnju lokalnog telekomunikacionog voda na kat. parc. 4870, 4871 i 4886/2, sve u k.o. Stara Pazova "Telekom Srbija" a.d.
Beograd
57 ROP-SPZ-7505-ISAW-1/2017 22.04.2017. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja o odobrenju za izgradnju MBTS 20/0,4 kV "Frischeis" na kat. parc. 461/3 u k.o. Vojka, Industrijska zona bb "J.U.A. Frischeis" d.o.o.
Nova Pazova
58 ROP-SPZ-30754-CPI-2/2017 23.04.2017. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja o građevinskoj dozvoli za izgradnju stambenog objekta sa dve stambene jedinice, na kat. parc. 9379/8 k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi, u ulici Botova bb Jorgić Vladimir, Jorgić Radmila, Jorgić Ljubomir
Valjevo, Bela Crkva, Zemun
59 ROP-SPZ-8375-ISAW-1/2017 24.04.2017. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja o odobrenju za ugradnju unutrašnje gasne instalacije u stambeni i u pomoćni objekat, na kat. parc. 5341 k.o. Nova Pazova u Novoj Pazovi, u ulici Vojvode Stepe 8 Todorović Slaviša
Nova Pazova
60 ROP-SPZ-6217-CPA-4/2017 25.04.2017. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli broj ROP-SPZ-6217-CPIH-2/2016 od 17.05.2016. god. "Logmaxx Beta" d.o.o.
Beograd
61 ROP-SPZ-32255-CPIH-3/2017 26.04.2017. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za izgradnju poslovnog kompleksa "Ireks" koji se sastoji od dva objekta i to: Upravne zgrade sa razvojno edukativnim centrom i skladišnog objekta, P+0, namenjenog za skladištenje aditiva za prehrambenu industriju (objekat B) na kat. parc. 4813/37 k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi, u ulici Panonska bb "IREKS" d.o.o.
Beograd
62 ROP-SPZ-7909-CPA-1/2017 26.04.2017. Doneto rešenje o izmeni građevinske dozvole broj 351-3566/2011-III-04 od 11.11.2011. god. "Perić Trans Company" d.o.o.
Beograd
63 ROP-SPZ-8052-ISAW-1/2017 26.04.2017. Doneto rešenje o odobrenju izvođenja radova na ugradnji unutrašnjih instalacija za gas u stambenu poslovnu zgradu na kat. 2046/1 k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi, u ulici Kralja Petra Prvog Karađorđevića broj 30 Ivanović Milisav
Stara Pazova
64 ROP-SPZ-7502-ISAW-1/2017 26.04.2017. Doneto rešenje o odobrenju izvođenja radova na izgradnji priključnog kablovskog voda na kat. parc. 461/3 k.o. Vojka "EPS DISTRIBUCIJA" d.o.o.
Ruma
65 ROP-SPZ-7454-ISAW-1/2017 26.04.2017. Doneto rešenje o odobrenju izvođenja radova na izgradnji MBTS "Enveloprint" na kat. parc. 4813/61 k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi, ul. Panonska bb "Enveloprint" d.o.o.
Nova Pazova
Zaključci i doneta rešenja - 2016. godina
Redni brojBroj predmetaDatum izdavanjaZaključciInvestitor
1 ROP-SPZ-1404-ISAW-1/2016 01.03.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za rekonstrukciju stambenog objekta u smislu podele na dve stambene jedinice na kat.parc.broj 1740 k.o. Nova Pazova u Novoj Pazovi u ulici Marka Oreškovića broj 93 Vitas Petar
Nova Pazova
2 ROP-SPZ-797-ISAW-1/2016 02.03.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva rekonstrukciju stambenog objekta u smislu podele na dve stambene jedinice na kat.parc.broj 3582/1 k.o. Nova Pazova u Novoj Pazovi u ulici Solunska broj 1 Bulić Milivoje i Bulić Božo
Nova Pazova
3 ROP-SPZ-1382-IUP-1/2016 03.03.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje upotrebne dozvole za poslovni objekat- mini market na kat.parc.broj 581 k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi u ulici Karaćorćeva br.24 Max invest gradnja d.o.o.
Stara Pazova
4 ROP-SPZ-1789-LOC-1/2016 04.03.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju novog stambenog objekta i rušenje postojećeg objekta na kat. parc. br. 3096/59 k.o. Stara Pazova u ul. Vuka Karadžića br. 143 u Staroj Pazovi Dolinić Milanka
Stara Pazova
5 ROP-SPZ-797-ISAWHA-2/2016 07.03.2016. Doneto rešenje o rekonstrukciji stambenog objekta u smislu podele na dve stambene jedinice na kat.parc.broj 1740 k.o. Nova Pazova u Novoj Pazovi u ulici Marka Oreškovića broj 93 Vitas Petar
Nova Pazova
6 ROP-SPZ-797-ISAWHA-2/2016 09.03.2016. Doneto rešenje o rekonstrukciji porodične stambene zgrade u smislu podele na stambenu jedinicu 1 i stambenu jedinicu 2 na kat.parc.broj 3582/1 pov.03a 47m2 upisane u prepisu lista nepokretnosti broj 430 k.o. Nova Pazova u Novoj Pazovi u ulici Solunska broj 1 Bulić Milivoje i Bulić Božo
Nova Pazova
7 ROP-SPZ-1304-CPI-1/2016 09.03.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju stambenog objekta na kat. parc.broj 1184/1 k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi u ulici Hvjezdoslavova broj 76 Stefanović Ljiljana
Beograd
8 ROP-SPZ-1787-CPI-1/2016 14.03.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju stambenog objekta na kat. parc.broj 3091/110 i 3091/3 k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi u ulici Pere Ninkovića bb Jović Srđan
Stara Pazova
9 ROP-SPZ-3128-ISAW-1/2016 21.03.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za za rekonstrukciju poslovnog objekta - zgrada hemijske industrije, spratnosti P+0, označenog kao zgrada broj 2 u Izvodu iz lista nepokretnosti broj 4632 k.o. Nova Pazova u Novoj Pazovi u ulici Gavrila Principa broj 20 Stanisavljević Boško
Nova Pazova
10 ROP-SPZ-797-IUP-3/2016 24.03.2016. Doneto rešenje o izdavanju upotrebne dozvole koja se odnosi na kat. parc. 3582/1, površine 03a 47m2 upisane u prepis lista nepokretnosti broj 430 k.o. Nova Pazova u Novoj Pazovi, ul.Solunska br.1 Bulić Milivoj i Boža
Nova Pazova
11 ROP-SPZ-3346-ISAW-1/2016 29.03.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za ugradnju unutrašnje gasne instalacije u porodičnu stambenu zgradu spratnosti Pd+P, označenu kao zgrada broj 1 u prepisu lista nepokretnosti broj 6984 k.o. Stara Pazova, na kat.parc.broj 3096/130 k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi u ulici Branka Radičevića broj 237 Vrbajac Aleksandar
Stara Pazova
12 ROP-SPZ-3346-ISAWHA-2/2016 01.04.2016. Doneto rešenje o izvođenju radova na ugradnji unutrašnjih instalacija za gas u porodičnu stambenu zgradu, spratnosti Pd+P, označene kao zgrada broj 1 u prepisu lista nepokretnosti broj 6984 k.o. Stara Pazova, izgrađenu na kat. broj 3096/130, pov. 05a 24m2 upisanu u prepisu lista nepokretnosti broj 6984 k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi u ulici Branka Radičevića broj 237 Vrbajac Aleksandar
Stara Pazova
13 ROP-SPZ-1404-IUP-3/2016 01.04.2016. Doneto rešenje o izdavanju upotrebne dozvole koja se odnosi na kat. parc. 1740, upisane u prepis lista nepokretnosti broj 4017 k.o. Nova Pazova u Novoj Pazovi, ul. Marka Oreškovića br.93 Vitas Petar
Nova Pazova
14 ROP-SPZ-4187-CPI-1/2016 04.04.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta na kat. parc.broj 40/1, 40/3, 41/1, 281/4, 282/2 i 278/2 k.o. Novi Banovci u Novim Banovcima u ulici Svetosavska broj 95-97 Momčilović Dragomir i Zlatković Vanja
Beograd
15 ROP-SPZ-1787-CPIH-2/2016 04.04.2016. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za izgradnju stambenog objekta sa garažom, A kategorije, klasifikacioni broj 111011, spratnosti P+0, bruto izgrađene površine 255,93m2, neto pov. 210,74m2, spratne visine 2,70/3,15m, gabarita 22,4m x 16,20m, na kat. parc.broj 3091/110 pov.05a 42m2 i kat.parc.broj 3091/3 pov.06a 96m2 obe u k.o. Stara Pazova, upisane u prepisu lista nepokretnosti broj 10571 k.o. Stara Pazova u ulici Pere Ninkovića bb Jović Srđan i Jović Milica
Stara Pazova
16 ROP-SPZ-1827-IUP-3/2016 05.04.2016. Doneto rešenje o izdavanju upotrebne dozvole koja se odnosi na kat. parc. 1484, upisane u prepis lista nepokretnosti broj 890 k.o. Staroj Pazova u Staroj Pazovi, ul. Jovana Popovića br. 11 Matić Slobodan, Mirjana i Dejan
Stara Pazova
17 ROP-SPZ-4501-IUP-1/2016 05.04.2016. Doneto rešenje o izdavanju upotrebne dozvole koja se odnosi na kat. parc. 3478/14, upisane u prepis lista nepokretnosti broj 3495 k.o. Stari Banovci u Starim Banovcima, ul. Dimitrija Tucovića br. 84 Vasiljević Mikajilo
Beograd
18 ROP-SPZ-5204-CPI-1/2016 07.04.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja o građevinskoj dozvoli za izgradnju montažnog stambenog objekta na kat. parc.broj 1247/197 k.o. Surduk u Surduku Barišić Duško
Beograd
19 ROP-SPZ-1304-CPIH-2/2016 11.04.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju stambenog objekta na kat. parc.broj 1184/1 k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi u ulici Hvjezdoslavova broj 76 Stefanović Ljiljana
Beograd
20 ROP-SPZ-4187-CPIH-2/2016 12.04.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja o promeni namene poslovnog dela objekta u ekonomski prostor u okviru poslovno-ekonomskog objekta sa garažom, bez izvođenja građevinskoh radova, na kat. parc.broj 3551/59 k.o. Stari Banovci u ulici Alaska broj 25 Janus Ljubomir
Stari Banovci
21 ROP-SPZ-5296-ISAW-1/2016 12.04.2016. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta sa trideset stambenih jedinica i liftom na kat. parc. upisanim u prepis lista nepokretnosti broj 48 k.o. Novi Banovci ,u Novim Banovcima u ulici Svetosavska br. 95-97, u bloku 55 “LK NEKRETNINE PLUS” d.o.o.
Zemun
22 ROP-SPZ-5350-LOC-1/2016 13.04.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju stambenog objekta na kat. parc. br. 3551/34 k.o. Stari Banovci u ul. Alaskoj bb u Starim Banovcima Obradović Nikola
Beograd
23 ROP-SPZ-5744-LOC-1/2016 14.04.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju lokalnog telekomunikacionog voda, na kat. parc. br. 1896/2, 1890, 1862/2, 1860/1, 1888/1, 1870/3, 1714/1, 1712/6, 1712/3, 1712/4, 1712/5 i 1712/1 k.o. Krnješevci u radnoj zoni Krnješevaca „TELENOR“ d.o.o.
Beograd
24 ROP-SPZ-5775-IUP-1/2016 14.04.2016. Doneto rešenje o izdavanju upotrebne dozvole koja se odnosi na kat. parc. br.3549/4, upisane u prepis lista nepokretnosti broj 4148 k.o. Stari Banovci u Starim Banovcima, u ul. Dunavska br. 5 Čiča Milan i Dušanka
Stari Banovci
25 ROP-SPZ-5863-ISAW-1/2016 18.04.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja o rekonstrukciju objekta (restoran i zgrada trgovine) BS Petrol na auto putu E-75, Novi Sad-Beograd, na 161km+500m, Stara Pazova, na kat.parc.broj 4801/28 k.o. Stara Pazova „Petrol“ d.o.o.
Beograd
26 ROP-SPZ-6092-CPI-1/2016 18.04.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju stambenog objekta na kat. parc.broj 1247/208 k.o. Surduk u Surduku Vasić Mirko
Zemun
27 ROP-SPZ-6474-IUP-1/2016 18.04.2016. Doneto rešenje o izdavanju upotrebne dozvole koja se odnosi na kat. parc. 581, k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi, ul.Karađorđeva br. 24 „MAKS INVEST GRADNjA“ d.o.o.
Stara Pazova
28 ROP-6547-CPI-1/2016 19.04.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja za građevinsku dozvolu za izgradnju stambenih i poslovno-proizvodnih objekata u pet faza na kat.parc.broj 3031 k.o. Šimanovci u Šimanovcima „BOMETAL“ d.o.o.
Nova Pazova
29 ROP-6148-ISAW-1/2016 19.04.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja za rekonstrukciju pomoćnog objekta na kat.parc.broj 1380 i 1381, obe u k.o. Nova Pazova u Novoj Pazovi u ulici Ribareva broj 40 Mijačić Snežana
Beograd
30 ROP-SPZ-6537-IUP-1/2016 19.04.2016. Doneto rešenje o izdavanju upotrebne dozvole koja se odnosi na kat. parc. 2390/164 k.o. Novi Banovci u Novim Banovcima, ul. Nikole Tesle br. 3 Antunović Igor
Novi Banovci
31 ROP-SPZ-5480-LOC-1/2016 20.04.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju interne stanice za snabdevanje viljuškara dizel gorivom, na kat. parc. br. 735/90 k.o. Nova pazova u delu bloka 25 u radnoj zoni naselja Nova Pazova „ALUMIL YU INDUSTRY“ a.d.
Nova Pazova
32 ROP-SPZ-6785-IUP-1/2016 20.04.2016. Doneto rešenje o izdavanju upotrebne dozvole koja se odnosi na kat. parc. 5820/8 k.o. Nova Pazova u Novoj Pazovi, ul. Alekse Šantića br. 11 Končarević Rajko
Nova Pazova
33 ROP-SPZ-6552-CPI-1/2016 22.04.2016. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za za rušenje porodične stambene zgrade na kat. parc.broj 1184/1 pov.04a 17m2 upisane u izvodu iz lista nepokretnosti broj 5369 k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi, u ulici Hvjezdoslavova br.76 Stefanović Ljiljana
Beograd
34 ROP-SPZ-6906-LOC-1/2016 25.04.2016. Zaključak o odbacivanju za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju druge faze na kompleksu „LIDL SRBIJA“ na kat. parc. br. 6037/6 k.o. Nova Pazova, u ul. Glavna bb „LIDL SRBIJA“ KD
Beograd
35 ROP-SPZ-6364-LOC-1/2016 25.04.2016. Zaključak o odbacivanju za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju poslovnog kompleksa „PONS GRADNjA“ na kat. parc. br. 4810/21 k.o. Stara Pazova, u ul. Evropska bb „PONS GRADNjA“
Novi Banovci
36 ROP-SPZ-6217-CPI-1/2016 26.04.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za građevinske dozvole za izgradnju logističkog centra u dve faze na kat. parc.broj 2142/8 k.o. Novi Banovci u Novim Banovcima u Prostornoj celini 11 „LOGCENTAR“ d.o.o.
Stara Pazova
37 ROP-SPZ-7776-LOC-1/2016 28.04.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju porodične stambene zgrade na kat. parc. br. 1028 k.o. Surduk u ul. Mala br. 15 u Surduku Šobot Zlatan
Zemun
38 ROP-SPZ-6658-ISAW-1/2016 04.05.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izgradnju pomoćnih objekata, na kat.parc.broj 887/4 k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi Vidović Željko
Zemun
39 ROP-SPZ-6424-CPI-1/2016 05.05.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje građevinske dozvole za dogradnju i rekonstrukciju postojeće benzinske stanice,na kat.parc.broj 3219/1 k.o. Vojka „NAFTA“ a.d.
Beograd
40 ROP-SPZ-3128-ISAWHA-2/2016 06.05.2016. Doneto rešenje o odobrenju rekonstrukcije poslovnog objekta-zgrade hemijske industrije u Novoj Pazovi, u ulici Gavrila Principa broj 20, na kat. parc.broj 2111 k.o. Nova Pazova Stanisavljević Boško
Nova Pazova
41 ROP-SPZ-8254-IUP-1/2016 06.05.2016. Doneto rešenje o izdavanju upotrebne dozvole koja se odnosi na kat. parc. 2680/6, k.o. Stari Banovci u Starim Banovcima, ul. Zdravka Jekića bb „NOVO BEOGRADSKO KNjIŽARSKO“ d.o.o.
Novi Beograd
42 ROP-SPZ-8502-ISAW-1/2016 09.05.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja za izgradnju ograde na kat.parc.broj 6/2 k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi u ulici Vladimira Hurbana broj 1 Smiljković Slađana
Stara Pazova
43 ROP-SPZ-6092-CPIH-2/2016 10.05.2016. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za izgradnju stambenog objekta na kat. parc.broj 1247/208 pov.06a 48m2 upisane u prepisu lista nepokretnosti broj 2244 k.o. Surduk u Surduku u ulicim, Sremska bb Vasić Mirko
Zemun
44 ROP-SPZ-5204-CPIH-2/2016 11.05.2016. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za izgradnju stambenog objekta na kat. parc.broj 1247/197 pov.06a 48m2 upisane u prepisu lista nepokretnosti broj 2235 k.o. Surduk u Surduku, u ulici Sremska bb Barišić Duško
Zemun
45 ROP-SPZ-8863-CPI-1/2016 16.05.2016. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za izgradnju stanice za snabdevanje autorezervoara TNG-om, kategorije G na kat. parc. br. 1262/29 k.o. Stara Pazova, u ulici Podunavskog Partizanskog odreda bb Miljuš Milunka i ostali
Belegiš
46 ROP-SPZ-6217-CPIH-2/2016 17.05.2016. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za izgradnju logističkog centra na kat. parc.broj 2142/8 k.o. Novi Banovci u Novim Banovcima u Prostornoj celini 11 „LOGCENTER“ d.o.o.
Stara Pazova
47 ROP-SPZ-5863-ISAWHA-2/2016 18.05.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja o rekonstrukciju objekta (restoran i zgrada trgovine) BS Petrol na auto putu E-75, Novi Sad-Beograd, na kat.parc.broj 4801/28 k.o. Stara Pazova „PETROL“ d.o.o.
Beograd
48 ROP-SPZ-9472-ISAW-1/2016 18.05.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja za ugradnju unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat, na kat.parc.broj 3096/116 k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi, u ulici Partizanskih podunavskih odreda Rastović Miroslav
Golubinci
49 ROP-SPZ-9870-ISAW-1/2016 20.05.2016. Doneto rešenje o odobravanju izvođenja radova na ugradnji unutrašnjih instalacija za gas u porodičnu stambenu zgradu na kat. broj 3079/101 k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi, u ulici Sama Halupke broj 14 Barnak Šime i Barnak Kata
Stara Pazova
50 ROP-SPZ-9752-ISAW-1/2016 20.05.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja za izgradnju pomoćnog objekta-betonskog platoa sa reklamnim stubom, na kat.parc.broj 4801/28 k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi „PETROL“ d.o.o.
Beograd
51 ROP-SPZ-9892-ISAW-1/2016 23.05.2016. Doneto rešenje o odobravanju izvođenja radova na ugradnji unutrašnjih instalacija za gas u porodičnu stambenu zgradu na kat. broj 2390/119 k.o. Novi Banovci u Novim Banovcima, u ulici Zmaj Jovina broj 32 Đokić Zoran i Filđokić Jugoslavka
Novi Banovci
52 ROP-SPZ-8502-ISAWHA-2/2016 24.05.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja za izgradnju ograde na kat.parc.broj 6/2 k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi, u ulici Vladimira Hurbana broj 1 Smiljković Slađana
Stara Pazova
53 ROP-SPZ-6364-LOCH-3/2016 24.05.2016. Zaključak o odbacivanju usaglašenog zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju poslovnog kompleksa „PONS GRADNjA“ na kat. parc. br. 4810/21 k.o. Stara Pazova, u Staroj Pazovi u ul. Evropska bb „PONS GRADNjA“
Novi Banovci
54 ROP-SPZ-6424-CPIH-2/2016 25.05.2016. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za dogradnju i rekonstrukciju postojeće benzinske stanice na kat. parc.broj 3219/1 k.o. Vojka u Vojki, u ulici Karađorđeva broj 32 „NAFTA“ a.d.
Beograd
55 ROP-SPZ-10051-CPI-1/2016 25.05.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju četiri silosa sa pratećim objektima na kat.parc.broj 5519/1 k.o. Nova Pazova u Novoj Pazovi „Panonija Promet“ d.o.o.
Stara Pazova
56 ROP-SPZ-6658-ISAWHA-2/2016 25.05.2016. Doneto rešenje o odobravanju izvođenja radova na izgradnji pomoćnog objekta-garaže na kat. parc.broj 887/4 k.o. Stara Pazova, u Staroj Pazovi u ulici Jana Sikore broj 202 Vidović Željko
Zemun
57 ROP-SPZ-10465-ISAW-1/2016 27.05.2016. Doneto rešenje o odobravanju izvođenja radova na ugradnji unutrašnjih instalacija za gas u potkrovlje porodične stambene zgrade na kat. broj 700/251 k.o. Novi Banovci u Novim Banovcima, u ulici Zemunska broj 87 Karanović Ana
Novi Banovci
58 ROP-SPZ-10454-ISAW-1/2016 27.05.2016. Doneto rešenje o odobravanju izvođenja radova na ugradnji unutrašnjih instalacija za gas u porodičnu stambenu zgradu na kat. broj 3091/99 k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi, u ulici Pere Ninkovića broj 67 Stanojević Milan i Stanojević Ljubica
Stara Pazova
59 ROP-SPZ-10735-ISAW-1/2016 27.05.2016. Doneto rešenje o odobravanju izvođenja radova na rekonstrukciji postojećeg objekta BS Petrol na auto putu E-75, Novi Sad-Beograd, na kat.parc.broj 4801/28 k.o. Stara Pazova „PETROL“ d.o.o.
Beograd
60 ROP-SPZ-6537-ISAW-2/2016 27.05.2016. Doneto rešenje o odobravanju izvođenja radova na ugradnji unutrašnjih instalacija za gas u suteren porodične stambene zgrade na kat. broj 2390/164 k.o. Novi Banovci u Novim Banovcima, u ulici Nikole Tesle broj 3 Antunović Igor
Novi Banovci
61 ROP-SPZ-11020-ISAW-1/2016 30.05.2016. Doneto rešenje o odobravanju izvođenja radova na izgradnji ograde na kat. parc.broj 6/2 k.o. Stara Pazova, u Staroj Pazovi u ulici Vladimira Hurbana broj 1 Smiljković Slađana
Stara Pazova
62 ROP-SPZ-10938-ISAW-1/2016 31.05.2016. Doneto rešenje o odobravanju izvođenja radova na izgradnji zidane trafo stanice na kat. parc.broj 6037/6 k.o. Nova Pazova u Novoj Pazovi, u ulici Glavna bb „LIDL SRBIJA“ k.d.
Novi Beograd
63 ROP-SPZ-9472-ISAWHA-2/2016 31.05.2016. Doneto rešenje o odobravanju izvođenja radova na ugradnji unutrašnjih instalacija za gas u porodičnu stambenu zgradu na kat. broj 3096/116 k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi, u ulici Partizanskih podunavskih odreda bb Rastović Miroslav
Golubinci
64 ROP-SPZ-9053-IUPH-2/2016 01.06.2016. Doneto rešenje o izdavanju upotrebne dozvole za dogradnju proizvodno-skladišnog objekta namenjenog za proizvodnju i skladištenje aluminijumske i PVC bravarije koji je povezan "toplom vezom" sa postojećim objektom oznčenim kao zgrada 1 na kat. parc. 1139/5 k.o. Krnješevci u Krnješevcima „JELEN INTERNATIONAL GROUP“ d.o.o.
Novi Beograd
65 ROP-SPZ-7806-IUP-1/2016 01.06.2016. Doneto rešenje o izdavanju upotrebne dozvole za dogradnju poslovnog objekta namenjen za auto centar "Vučković" na kat. parc. 2578 k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi, ul.Ćirila i Metodija br. 98 Vučković Goran
Golubinci
66 ROP-SPZ-11415-LOC-1/2016 01.06.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju stambenog objekta na kat. parc. br. 3435/1 k.o. Stari Banovci u u Starim Banovcima Dragaš Zorica
Beograd
67 ROP-SPZ-3346-IUP-1/2016 01.06.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje upotrebne dozvole za ugrađene gasne instalacije u stambeni objekat u Staroj Pazovi ul Branka Radičevića br.237 Vrbajac Aleksandar
Stara Pazova
68 ROP-SPZ-7205-IUP-1/2016 01.06.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izgrađeni stambeni objekat–vikend objekat na kat.parc.broj 61/1 k.o. Surduk u Surduku Čekada Zlatica
Beograd
69 ROP-SPZ-11012-CPI-1/2016 02.06.2016. Rešenje o izdavanju građevinske dozvole za izgradnju stambenog objekta na kat. parc.broj 58636/8 i kat. parc.broj 5837/9 k.o. Nova Pazova u Novoj Pazovi, u ulici Kosovke devojke bb Bosanac Petar
Beograd
70 ROP-SPZ-11556-ISAW-1/2016 02.06.2016. Rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje rešenja za izgradnju montažne limene TS 20/0,4kW, snage 160 kVa, kapaciteta 630 kVa i privodnog kablovskog voda 20kV, za privremeno napajanje gradilišta distributivnog centra, na kat. parc.broj 6037/6 k.o. Nova Pazova u Novoj Pazovi „LIDL SRBIJA“ k.d.
Novi Beograd
71 ROP-SPZ-11283-ISAW-1/2016 03.06.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja za rekonstrukciju stambenog objekta u vidu podele na stambeni i poslovni deo, na kat.parc.broj 1034 k.o. Nova Pazova Pazova u Novoj Pazovi, u ulici Cara Dušana Avram Milan
Nova Pazova
72 ROP-SPZ-11612-ISAW-1/2016 06.06.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za investiciono održavanje objekta drvne industrije, industrije nameštaja i proizvodnje papira označenog kao zgrada broj 7, na kat.parc.broj 4962/1 k.o. Nova Pazova Pazova u Novoj Pazovi, u ulici Kralja Petra Prvog „ACM INT“ privredno društvo d.o.o.
Beograd
73 ROP-SPZ-11773-TCPI-1/2016 06.06.2016. Doneto rešenje o izdavanju privremene građevinske dozvole za izgradnju montažne limene TS 20/0, 4kW, snage 160 kVa, kapaciteta 630 kVa i privodnog kablovskog voda 20kV, za privremeno napajanje gradilišta distributivnog centra, na kat. parc.broj 6037/6 k.o. Nova Pazova u Novoj Pazovi „LIDL SRBIJA“ k.d.
Novi Beograd
74 ROP-SPZ-5270-CPI-2/2016 07.06.2016. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za rušenje porodične stambene zgrade na kat. parc.broj 2075 k.o. Golubinci u Golubinacima, u ulici Prkos broj 33 Vlaj Zoran
Golubinci
75 ROP-SPZ-11415-LOCH-2/2016 07.06.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju stambenog objekta na kat. parc. br. 3435/1 k.o. Stari Banovci u u Starim Banovcima, ul. Železnička br. 73 Dragaš Zorica
Beograd
76 ROP-SPZ-12080-ISAW-1/2016 08.06.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja kojim se odobrava izvođenje radova na izgradnji pomoćnog objekta-skladišta za boce TNG-a, na kat.parc.broj 5817/7 k.o. Nova Pazova u Novoj Pazovi, Druga Industrijska broj 3 „EURO COM PETROL“ d.o.o.
Nova Pazova
77 ROP-SPZ-12189-CPI-1/2016 09.06.2016. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za treću fazu izgradnje na kompleksu „Sanja“ u vidu izgradnje skladišta gotovih proizvoda od plastičnih masa i pratećih saobraćajnica SR „Sanja Ippi“, preduzetnik Dragan Žikić
Stara Pazova
78 ROP-SPZ-12416-CPI-1/2016 10.06.2016. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za izgradnju skladišnog objekta namenjenog za smeštaj sirovina i gotovih proizvoda na kat. parc.broj 237/3, k.o. Vojka u multifunkcionalnoj radnoj zoni Stare Pazove, urbanistička celina 8 Bućan Jova
Novi Sad
79 ROP-SPZ-12888-ISAW-1/2016 14.06.2016. Doneto rešenje o odobravanju izvođenja radova na ugradnji unutrašnjih instalacija za gas u poslovno-proizvodni, spratnosti P+1, kategorije i klasifikacije G, 222100, izgrađen na kat. broj 735/43, k.o. Nova Pazova u Novoj Pazovi u ulici Peta Industrijska bb „PROMASHINEN“ d.o.o.
Beograd
80 ROP-SPZ-12417-CPI-1/2016 15.06.2016. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za izgradnju stambenog objekta sa jednom stambenom jedinicom na kat. parc.broj 1435/290, u ulici Miloša Davidovića bb Živanović Milica
Stari Banovci
81 ROP-SPZ-11612-ISAWHA-2/2016 17.06.2016. Doneto rešenje o odobravanju izvođenja radova na investicionom održavanju objekta drvne industrije, industrije nameštaja i proizvodnje papira, k.o. Nova Pazova, u Novoj Pazovi u ulici Kralja Petra Prvog „ACM INT“ d.o.o.
Beograd
82 ROP-SPZ-14507-ISAW-1/2016 28.06.2016. Doneto rešenje o odobravanju izvođenja radova na ugradnji unutrašnjih instalacija za gas u porodičnu stambenu zgradu, izgrađenu na kat. broj 2260/4, k.o. Novi Banovci u Novim Banovcima u ulici Partizanska broj 114 Brekić Saša
Nova Pazova
83 ROP-SPZ-1789-CPI-3/2016 05.07.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje građevinske dozvole za uklanjanje i izgradnju stambenog objekta na kat. parc.broj 3096/59 k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi, u ulici Vuka Karadžića broj 143 Dolinić Milanka
Stara Pazova
84 ROP-SPZ-15178-CPI-1/2016 05.07.2016. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za izgradnju stambenog objekta sa jednom stambenom jedinicom na kat. parc.broj 204/49 k.o. Stari Banovci u Starim Banovcima, u ulici Gavrila Principa bb Škarić Mirjana i Škarić Nikola
Stari Banovci
85 ROP-SPZ-16058-CPI-1/2016 14.07.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja o građevisnkoj dozvoli za izgradnju stambeno-poslovnog objekta, na kat.parc.broj 1600/2 k.o. Nova Pazova u Novoj Pazovi, ul. Kneza Mihajla Božanić Aleksandar
Nova Pazova
86 ROP-SPZ-16057-CPI-1/2016 14.07.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja o građevisnkoj dozvoli za rušenje postojećeg objekta-porodična stambena zgrada i izgradnju stambeno-poslovnog objekta, na kat.parc.broj 1600/1 k.o. Nova Pazova u Novoj Pazovi , ul. Kneza Mihajla br.41 Božanić Aleksandar
Nova Pazova
87 ROP-SPZ-5480-CPI-3/2016 17.07.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja kojim se odobrava izgradnja interne stanice za snabdevanje viljuškara dizel gorivom, na kat.parc.br. 735/90 k.o. Nova Pazova u Novoj Pazovi, u ulici Šesta Industrijska br.9 "ALUMIL YU INDUSTRY" a.d.
Nova Pazova
88 ROP-SPZ-5480-CPIH-4/201 18.07.2016. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za izgradnju interne stanice za snabdevanje viljuškara dizel gorivom, na kat. parc.broj 735/90 k.o. Nova Pazova u Novoj Pazovi u ulici Šesta Industrijska br.9 "ALUMIL YU INDUSTRY" a.d.
Nova Pazova
89 ROP-SPZ-11142-CPI-2/2016 20.07.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje građevinske dozvole za rušenje postojećih i izgradnju višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta na kat.parc.broj 2500/1 i 2501 k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi u ul. Ćirila i Metodija br.44-46 Abadžija Siniša
Stara Pazova
90 ROP-SPZ-16479-CPA-1/2016 22.07.2016. Doneto rešenje o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli 351-3954/2010-III-04 "BELA HARMONIJA" d.o.o.
Stara Pazova
91 ROP-SPZ-3266-CPI-2/2016 25.07.2016. Doneto rešenje o izdavanju gređevinske dozvole za izgradnju poslovno-proizvodno-skladišnog objekta u Staroj Pazovi,u ulici Banovačka bb "BISI" d.o.o.
Stara Pazova
92 ROP-SPZ-17454-ISAW-1/2016 25.07.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja kojim se odobrava izvođenje radova na izgradnji pomoćnog objekta-skladišta za boce tng-a, na kat.parc.broj 5817/7 k.o. Nova Pazova u Novoj Pazovi, Druga Industrijska broj 3 "EURO COM PETROL" d.o.o.
Nova Pazova
93 ROP-SPZ-16138-CPI-1/2016 26.07.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja o građevinskoj dozvoli za izgradnju stambenog objekta, na kat. parc.broj 3351/34 k.o. Stari Banovci u ulici Alaska broj bb u Starim Banovcima Obradović Nikola
Zemun
94 ROP-SPZ-16057-CPIH-2/2016 27.07.2016. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za rušenje postojećeg objekta-porodična stambena zgrada i izgradnju stambeno poslovnog objekta sa četiri stambene jedinice i dva lokala Božanić Aleksandar
Nova Pazova
95 ROP-SPZ-16058-CPIH-2/2016 27.07.2016. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za izgradnju stambeno poslovnog objekta sa četiri stambene jedinice i dva lokala i izgradnju 12 parking mesta na kat.parc.br. 1600/2 Božanić Aleksandar
Nova Pazova
96 ROP-SPZ-12566-ISAW-2/2016 03.08.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja za izgradnju tipska transformatorske stanice i dela elektrodistributivne mreže-MBTS i priključnog kablovskog voda, na kat. parc.broj 2457/2, 2457/, 2455/1 i 2456/2 sve u k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi, u ulici Ćirila i Metodija broj 6 "EPS Distribucija" d.o.o.
Beograd
97 ROP-SPZ-1789-CPIH-4/2016 04.08.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje građevinske dozvole za uklanjanje i izgradnju stambenog objekta na kat. parc.broj 3096/59 k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi, u ulici Vuka Karadžića broj 143 Dolinić Milanka
Stara Pazova
98 ROP-SPZ-15982-CPA-1/2016 04.08.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izmenu građevinske dozvole, zbog činjenice da se u samom zahtevu ne navodi razlog podnošenja istog Mlinar Nebojša
Novi Banovci
99 ROP-SPZ-18353-CPI-1/2016 08.08.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta socijalnog stanovanja na kat.parc.broj 29 k.o. Golubinci u Golubincima u ulici Pazovačka bb Opština Stara Pazova
Stara Pazova
100 ROP-SPZ-10051-CPIH-2/2016 08.08.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja o građevinskoj dozvoli za izgradnju četiri silosa sa pratećim objektima na kat.parc.broj 5519/1 k.o. Nova Pazova u Novoj Pazovi "Panonija promet" d.o.o.
Stara Pazova
101 ROP-SPZ-17437-CPI-1/2016 09.08.2016. Doneto rešenje o izdavanju gređevinske dozvole za izgradnju stambenog objekta sa jednom stambenom jedinicom na kat. parc.broj 5823/3 k.o. Nova Pazova u Novoj Pazovi, u ulici Pilota Milenka Pavlovića bb Popović Ana i Popović Nenad
Nova Pazova
102 ROP-SPZ-18462-CPI-1/2016 09.08.2016. Doneto rešenje o izdavanju gređevinske dozvole za izgradnju trase telekomunikacione mreže u južnom delu Stare Pazove za ulicu Vere Miščević, kroz ulice Karađorđeva, Jana Kamenara, Isidore Sekulić, Braće Feldi i Svetozara Markovića na kat.parc.broj 602 "Telekom Srbija" a.d.
Beograd
103 ROP-SPZ-18256-ISAW-1/2016 09.08.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja za ugradnju unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat, na kat.parc.broj 2323/5 k.o. Novi Banovci u Novim Banovcima, u ulici Železnička broj 89 Nikolić Radisav i Nikolić Danica
Novi Banovci
104 ROP-SPZ-18951-CPI-1/2016 10.08.2016. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za izgradnju privodnog telekomunikacionog optičkog kabla na kat. parc.broj 1893 k.o. Krnješevci "Telenor" d.o.o.
Beograd
105 ROP-SPZ-12080-ISAWHA-2/2016 12.08.2016. Doneto rešenje o odobravanju izvođenja radova na izgradnji MBTS "2. Centralni blok" na kat. parc.broj 2457/2 k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi, u ulici Ćirila i Metodija broj 6 "EPS Distribucija" d.o.o.
Beograd
106 ROP-SPZ-2294-CPI-2/2016 17.08.2016. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za uklanjanje porodične stambene zgrade i izgradnju stambenog objekta sa jednom stambenom jedinicom na kat. parc.broj 802/2 k.o. Stara Pazova, u ulici Jana Sikore broj 113 Despot Nikola
Stara Pazova
107 ROP-SPZ-19993-CPI-1/2016 17.08.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju stambenog objekta kat. parc.broj 3052, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3162 ui 3163, sve u k.o. Nova Pazova u Novoj Pazovi u ulici Kralja Petra Prvog Karađorđevića broj 44-46 "PREZIDENT" d.o.o.
Novi Sad
108 ROP-SPZ-10937-GR-3/2016 17.08.2016. Zaključak o ispravljanju tehničke greške koja se odnosi na adresu investitora i delu koji se odnosi na ukupnu neto pov. interne saobraćajnice "DELTA REAL ESTATE" d.o.o.
Novi Beograd
109 ROP-SPZ-12080-ISAWHA-2/2016 19.08.2016. Zaključak o odbacivanju usaglašenog zahteva za izdavanje rešenja kojim se odobrava izvođenje radova na izgradnji pomoćnog objekta-skladišta za boce TNG-a, na kat.parc.broj 5817/7 k.o. Nova Pazova u Novoj Pazovi, Druga Industrijska broj 3 "EURO COM PETROL" d.o.o.
Nova Pazova
110 ROP-SPZ-10213-CPI-2/2016 22.08.2016. Doneto rešenje o izdavanju gređevinske dozvole za uklanjanje porodične stambene zgrade i izgradnju poslovnog objekta-marketa na kat. parc.broj 443/92 k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi ugao ulice Ferde Klaćika i ulice Branislava Nušića "MEDIUS" d.o.o.
Nova Pazova
111 ROP-SPZ-18667-CPI-1/2016 22.08.2016. Doneto rešenje o izdavanju gređevinske dozvole za dogradnju stambenog objekta sa jednom stambenom jedinicom, u okviru kojeg se nalazi i pomoćni prostor na kat. parc.broj 1028 k.o. Surduk u Surduku, u ulici Mala broj 15 Šobot Zlatan
Beograd
112 ROP-SPZ-20563-CPI-1/2016 23.08.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju stambeno-poslovnog objekta, na kat. parc.broj 1840/1 u k.o. Nova Pazova u Novoj Pazovi u ulici Kneza Mihaila broj 30 Milivojević Miloš
Beograd
113 ROP-SPZ-12789-CPI-2/2016 24.08.2016. Doneto rešenje o izdavanju gređevinske dozvole za izgradnju stambenog objekta sa jednom stambenom jedinicom na kat. parc.broj 1509 k.o. Belegiš u Belegišu u ulici Svetog Save bb Mirčetić Slobodan
Belegiš
114 ROP-SPZ-16138-CPIH-2/2016 24.08.2016. Doneto rešenje o izdavanju gređevinske dozvole za izgradnju stambenog objekta sa jednom stambenom jedinicom na kat. parc.broj 3551/34 k.o. Stari Banovci u Starim Banovcima u ulici Alaska bb Obradović Nikola
Zemun
115 ROP-SPZ-20561-CPI-1/2016 24.08.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju stambeno-poslovnog objekta, na kat. parc.broj 1840/2 u k.o. Nova Pazova u Novoj Pazovi u ulici Kneza Mihaila broj 30 Milivojević Miloš
Beograd
116 ROP-SPZ-20302-ISAW-1/2016 26.08.2016. Doneto rešenje o odobravanju izvođenja radova na ugradnji unutrašnjih instalacija za gas u podrumu porodične stambene zgrade na kat. broj 643 k.o. Stari Banovci u Starim Banovcima, u ulici Izletnička broj 16 Inđić Stevan
Zemun
117 ROP-SPZ-9540-CPI-2/2016 26.08.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju poslovnog objekta, na kat. parc.broj 3497/43 k.o. Novi Banovci u Novim Banovcima, u ulici Kablarska bb "RESA GRADNjA" d.o.o.
Novi Banovci
118 ROP-SPZ-20728-CPI-1/2016 29.08.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju četiri silosa sa pratećim objektima na kat.parc.broj 5519/1 k.o. Nova Pazova u Novoj Pazovi "Panonija Promet" d.o.o.
Stara Pazova
119 ROP-SPZ-20003-CPI-1/2016 31.08.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja o građevinskoj dozvoli za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta na kat.parc.broj 29 k.o. Golubinci u Golubincima u ulici Pazovačka broj 7 Opština Stara Pazova
Stara Pazova
120 ROP-SPZ-21095-ISAW-1/2016 31.08.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja za ugradnju unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat, na kat.parc.broj 140 k.o. Krnješevci u ulici Partizanska broj 55 Tukelić Milorad
Krnješevci
121 ROP-SPZ-21350-CPA-1/2016 01.09.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izmenu rešenja o odobrenju za izgradnju broj 351-452/90-V od 24.05.1990. godine usled promene investitora Petković Marko
Zemun
122 ROP-SPZ-20003-CPIH-2/2016 02.09.2016. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta na kat.parc.broj 29 k.o. Golubinci u Golubincima, u ulici Pazovačka broj 7 Opština Stara Pazova
Stara Pazova
123 ROP-SPZ-22103-ISAW-1/2016 05.09.2016. Doneto rešenje o odobravanju izvođenja radova na izgradnji zidane ograde uz granicu kat. parc.broj 3048/1 i kat. parc.broj 3047/2, obe u k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi u ulici Janka Čmelika broj 84 Gagić Marjan
Stara Pazova
124 ROP-SPZ-21688-ISAW-1/2016 05.09.2016. Doneto rešenje o odobravanju izvođenja radova na ugradnji unutrašnjih instalacija za gas u porodičnu stambenu zgradu na kat. broj 568 k.o. Nova Pazova u Novoj Pazovi u ulici Miloša Obilića broj 67 Skopljak Ilija i Mijić Božica
Nova Pazova
125 ROP-SPZ-21120-CPI-1/2016 08.09.2016. Doneto rešenje o izdavanju gređevinske dozvole za uklanjanje porodične stambene zgrade na kat. parc.broj 3162 k.o. Nova Pazova i porodične stambene zgrade na kat. parc.broj 3055 k.o. Nova Pazova i za izgradnju višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta Novoj Pazovi u ulici Kralja Petra Prvog Karađorđevića broj 44-46 "Prezident" d.o.o.
Novi Sad
126 ROP-SPZ-22073-CPA-1/2016 09.09.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja za izmenu rešenja o građevinskoj dozvoli broj 351-2259/2015-III-05 od 15.10.2015. godine "M.B.S.N. KOMERC" d.o.o.
Golubinci
127 ROP-SPZ-22174-ISAW-1/2016 12.09.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja za izgradnju radi izmeštanja postojeće STS 20/0,4 slična tipu EV-1 na kat. parc.broj 3292/1 k.o, Stari Banovci u Starim Banovcima u ulici Zdravka Jekića broj 123 "EPS Distribucija" d.o.o.
Beograd
128 ROP-SPZ-22279-ISAW-1/2016 12.09.2016. Doneto rešenje o odobrenju izvođenja radova na izgradnji zidane ograde ouz kat. parc.broj 2940 i 2938, obe k.o. Nova Pazova "TRIOPLAST" S.R.
Nova Pazova
129 ROP-SPZ-22279-ISAW-1/2016 13.09.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju poslovnog objekta, na kat. parc.broj 6037/19 k.o. Nova Pazova u Novoj Pazovi u ulici Glavna bb "ESTRIMA" d.o.o.
Nova Pazova
130 ROP-SPZ-18256-ISAWHA-2/2016 14.09.2016. Doneto rešenje o odobrenju izvođenje radova na ugradnji unutrašnjih instalacija za gas u porodičnu stambenu zgradu izgrađenu na kat. broj 2323/5 k.o. Novi Banovci u Novim Banovcima u ulici Železnička broj 89 Nikolić Radisav, Nikolić Danica, Kragović Radivoj i Kragović Božana
Novi Banovci
131 RROP-SPZ-22788-CPI-1/2016 16.09.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju bunara za vodosnabdevanje i veznog cevovoda, na kat. parc.broj 5772/2, 6461 i 6471/1, sve u k.o. Nova Pazova u Novoj Pazovi "LIDL SRBIJA" k.d.
Beograd
132 ROP-SPZ-22963-ISAW-1/2016 19.09.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja kojim se odobrava izvođenje radova na izgradnji pomoćnog objekta-skladišta za boce tng-a, na kat.parc.broj 5817/7 k.o. Nova Pazova u Novoj Pazovi, Druga Industrijska broj 3 "EURO COM PETROL" d.o.o.
Nova Pazova
133 ROP-SPZ-9540-CPI-5/2016 21.09.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju poslovnog objekta, na kat. parc.broj 3497/43 k.o. Novi Banovci u Novim Banovcima u ulici Kablarska bb "RESA GRADNjA" d.o.o.
Novi Banovci
134 ROP-SPZ-23956-CPI-1/2016 22.09.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje građevinske dozvole za izdavanje rešenja o građevinskoj dozvoli za uređenje centra Novih Banovadža–rekonstrukciju, na kat. parc.broj 1018/1, 1018/11, 1018/9, 1018/14, 1018/13, 1018/12, 57/1, 48/1, 44/2 i 287/1, sve u k.o. Novi Banovci Opština Stara Pazova
135 ROP-SPZ-20561-CPIH-2/2016 26.09.2016. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za izgradnju stambeno-poslovnog objekta Milivojević Miloš, Kovačević Nada, Subotić Radojka, Kljajić Radovan
Beograd i Nova Pazova
136 ROP-SPZ-20563-CPIH-2/2016 27.09.2016. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za uklanjanje porodične stambene zgrade Milivojević Miloš, Kovačević Nada, Subotić Radojka, Kljajić Radovan
Beograd i Nova Pazova
137 ROP-SPZ-9540-CPIH-6/2016 28.09.2016. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za izgradnju poslovnog objekta-trgovinskog centra "RESA GRADNjA" d.o.o.
Novi Banovci
138 ROP-SPZ-25315-CPI-1/2016 30.09.2016. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za drugu fazu izgradnje dela saobraćajnice, ulica "Glavna" u okviru Centralne radne zone, južni deo, od kružne saobraćajnice na putu Vojka-Stari Banovci Opština Stara Pazova
Stara Pazova
139 ROP-SPZ-22073-CPIH-2/2016 30.09.2016. Doneto rešenje o izmeni građevinske dozvole broj 351-2259/2015-III-05 od 15.10.2015. godine "M.B.S.N. KOMERC" d.o.o.
Golubinci
140 ROP-SPZ-20728-CPIH-2/2016 03.10.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja o građevinskoj dozvoli za izgradnju četiri silosa sa pratećim objektima na kat.parc.broj 5519/1 k.o. Nova Pazova u Novoj Pazovi "Panonija Promet" d.o.o.
Stara Pazova
141 ROP-SPZ-11619-CPI-2/2016 04.10.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja o građevinskoj dozvoli za izgradnju stambenog objekta, na kat. parc.broj 3091/112 k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi, u ulici Jovana Popovića bb Malinić Bojan i Malinić Bojana
Stara Pazova
142 ROP-SPZ-20563-GR-3/2016 04.10.2016. Zaključak o ispravljanju tehničke greške u građevinskoj dozvoli broj ROP-SPZ-20563-CPIH-2/2016 od 27.09.2016.godine Milivojević Miloš
Beograd
143 ROP-SPZ-24984-ISAW-1/2016 06.10.2016. Doneto rešenje o odobrenju izvođenja radova na sanaciji nekategorisanog puta u duži od 470,00m, u širini od 3,5m, na kat. parc. broj 5461 k.o. Nova Pazova "Vodovod i kanalizacija" JKP
Stara Pazova
144 ROP-SPZ-22343-CPIH-2/2016 06.10.2016. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za izgradnju poslovnog kompleksa za skladištenje, doradu i distribuciju robe "ESTRIMA" d.o.o.
Nova Pazova
145 ROP-SPZ-26179-ISAW-1/2016 07.10.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja kojim za ugradnju unutrašnje gasne instalacije u porodičnu stambenu zgradu na kat. parc.broj 4168 k.o. Vojka u Vojki u ulici Nikole Pašića broj 94 Rankov Branislav
Vojka
146 ROP-SPZ-26240-ISAW-1/2016 10.10.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenjaza rekonstrukciju stambenog objekta u vidu podele na stambeni i poslovni deo i promenu namene dela stambenog objekta na poslovni i stambeni deo, bez izvođenja građevinskih redova, na kat.parc.broj 1034 k.o. Nova Pazova Pazova u Novoj Pazovi u ulici Cara Dušana Avram Milan
Nova Pazova
147 ROP-SPZ-26373-ISAW-1/2016 13.10.2016. Doneto rešenje o odobravanju izvođenja radova na ugradnji unutrašnjih instalacija za gas u porodičnu stambenu zgradu Jevtić Ljubica
Stara Pazova
148 ROP-SPZ-26811-ISAW-1/2016 13.10.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja za ugradnju unutrašnje gasne instalacije u porodičnu stambenu zgradu na kat. parc.broj 952 k.o. Belegiš u Belegišu, u ulici Svetog Save broj 66 Radinović Milenko
Belegiš
149 ROP-SPZ-22788-CPIH-2/2016 14.10.2016. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za izgradnju hidrotehničkog objekta bunara B2 za vodosnabdevanje "LIDL SRBIJA" k.d.
Beograd
150 ROP-SPZ-20275-ISAW-5/2016 14.10.2016. Doneto rešenje o odobrenju izvođenja radova na ugradnji unutrašnjih instalacija za gas u stambeni objekat Ivaniš Živojin i Španović Sofija
Inđija i Nova Pazova
151 ROP-SPZ-11619-CPIH-3/2016 17.10.2016. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za izgradnju stambenog objekta sa jednom stambenom jedinicom Malinić Bojan i Malinić Bojana
Stara Pazova
152 ROP-SPZ-10911-CPI-2/2016 19.10.2016. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za izgradnju stambenog objekta na kat. parc.broj 5653/2 k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi, u ulici Vere Miščević 107 Vereš Jan
Stara Pazova
153 ROP-SPZ-19309-ISAW-2/2016 21.10.2016. Doneto rešenje o odobrenju izvođenja radova na izgradnji srednjenaponskog vazdušnog voda "EPS Distribucija" d.o.o.
Beograd
154 ROP-SPZ-27976-CPA-1/2016 24.10.2016. Doneto rešenje o izmeni građevinske dozvole broj 351-167/2016-III-05 od 23.03.2016. godine OPŠTINSKA STAMBENA AGENCIJA
Stara Pazova
155 ROP-SPZ-22790-CPI-2/2016 24.10.2016. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za izgradnju stambenog objekta na kat. parc. br. 1607/3 k.o. Stari Banovci, sa izlazom na ulicu Milenka Pevca Bolanović Svetislav
Zemun
156 ROP-SPZ-27213-ISAW-1/2016 25.10.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja za ugradnju unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na kat. parc.broj 713/7 k.o. Nova Pazova, u ulici Pinkijeva broj 61 Adžić Milovan i Adžić Novak
Nova Pazova
157 ROP-SPZ-27205-ISAW-1/2016 25.10.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja za ugradnju unutrašnje gasne instalacije u vikend kuću na kat. parc. 1896/3 k.o. Stari Vanovci, Vikend naselje broj 30 Teodorović Miodrag
Zemun
158 ROP-SPZ-16785-CPI-2/2016 26.10.2016. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za izmeštanje-izgradnju priključnog gasovoda "Srbijagas" j.p.
Novi Sad
159 ROP-SPZ-12033-CPI-2/2016 27.10.2016. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za izgradnju stambenog objekta na kat. parc. 3424/1 k.o. Stari Banovci, u Starim Banovcima u ulici Panonska bb Marić Marko
Novi Banovci
160 ROP-SPZ-27213-ISAWHA-2/2016 27.10.2016. Doneto rešenje o odobravanju izvođenja radova na ugradnji unutrašnjih instalacija za gas u porodičnu stambenu zgradu Adžić Novak
Nova Pazova
161 ROP-SPZ-27828-CPI-1/2016 01.11.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja o građevinskoj dozvoli za izgradnju poslovno-stambenog objekta i ograde, na kat. parc. 2006/1 k.o. Novi Banovci u Novim Banovcima, u ulici Zemunska broj 42 "DRAWING" d.o.o.
Novi Banovci
162 ROP-SPZ-13288-CPI-2/2016 01.11.2016. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za uklanjanje porodične stambene zgrade i izgradnju stambenog objekta Filipović Slobodanka
Stara Pazova
163 ROP-SPZ-27533-CPI-1/2016 01.11.2016. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za izgradnju na postojećem kompleksu, i to 4 silosa za smeštaj žitarica, usipnog koša, mašinske kućice sa opremom i saobraćajnice "PANONIJA PROMET" d.o.o.
Stara Pazova
164 ROP-SPZ-27829-CPI-1/2016 02.11.2016. Zaključak o odbacivanju za izdavanje rešenja o građevinskoj dozvoli za izgradnju stambenog objekta, na kat. parc. 1099/2 k.o. Belegiš u Belegišu, u ulici Voje Mihajlovića bb Pejović Žaklina
Belegiš
165 ROP-SPZ-26240-ISAWHA-2/2016 03.11.2016. Doneto rešenje o odobravanju izvođenja radova na rekonstrukciji porodične stambene zgrade i na promeni namene dela stambenog objekta u poslovni prostor-u prodavnicu auto delova Avram Milan
Nova Pazova
166 ROP-SPZ-28658-ISAW-1/2016 03.11.2016. Doneto rešenje o odobravanju izvođenja radova na ugradnji unutrašnjih instalacija za gas u dvosoban stan na kat. parc. 2454/2 k.o. Stara Pazova, u Staroj Pazovi, u ulici Kralja Petra Prvog 1/7 Furundžić Živka
Stara Pazova
167 ROP-SPZ-16895-ISAW-3/2016 04.11.2016. Doneto rešenje o odobravanju izvođenja radova naradova na ugradnji unutrašnjih instalacija za gas u stambeni objekat na kat. broj 242/3 k.o. Belegiš u u Belegišu, u ulici Kralja Petra Prvog 121 Operman Marija
Belegiš
168 ROP-SPZ-3878-CPI-2/2016 07.11.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja o građevinskoj dozvoli za izgradnju višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta na kat. parc. 2390/6 k.o. Novi Banovci u Novim Banovcima, u ulici Svetosavska broj 2 "GRADNjA IN-011" d.o.o.
Zemun
169 ROP-SPZ-28372-CPI-1/2016 07.11.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja o građevinskoj dozvoli za rekonstrukciju i promenu namene postojećeg poslovnog objekta u fabriku za sušenje voća i povrća na kat. parc. 4962/1 k.o. Nova Pazova u Novoj Pazovi, u ulici Kralja Petra Prvog Karađorđevića broj 156 "ACM INT" d.o.o.
Beograd
170 ROP-SPZ-22788-CPA-3/2016 08.11.2016. Doneto rešenje o izmeni građevinske dozvole broj ROP-SPZ-22788-CPIH-2/2016 od 14.10.2016. godine "LIDL SRBIJA" k.d.
Beograd
171 ROP-SPZ-27205-ISAWHA-2/2016 08.11.2016. Doneto rešenje o odobravanju izvođenja radova na ugradnji unutrašnjih instalacija za gas u vikend kuću na kat. parc. 1896/3 k.o. Stari Banovci u Starim Banovcima, Vikend naselje broj 30 Miodrag Teodorović
Zemun
172 ROP-SPZ-28566-CPA-1/2016 10.11.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izmenu rešenja o o građevinskoj dozvoli broj 351-2180/2015-III-05 od 10.09.2015. godine "ZID INVEST" d.o.o.
Zemun
173 ROP-SPZ-3878-CPIH-3/2016 14.11.2016. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za uklanjanje porodične stambene zgrade označene kao zgrada br.1 i izgradnju višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta "GRADNjA IN-011" d.o.o.
Zemun
174 ROP-SPZ-30141-CPIH-1/2016 14.11.2016. Doneto rešenje o izmeni građevinske dozvole broj 351-2180/2015-III-05 od 10.09.2015. godine "ZID INVEST" d.o.o.
Zemun
175 ROP-SPZ-11142-CPI-3/2016 16.11.2016. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za uklanjanje porodične stambene zgrade i izgradnju višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta Abadžija Siniša
Stara Pazova
176 ROP-SPZ-28372-CPIH-2/2016 16.11.2016. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za rekonstrukciju i promenu namene postojećeg poslovnog objekta "ACM INT" d.o.o.
Beograd
177 ROP-SPZ-28761-CPI-1/2016 17.11.2016. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za za izgradnju druge i treće faze kompleksa "Vukmirović" d.o.o. "VUKMIROVIĆ" d.o.o.
Aleksandrovo
178 ROP-SPZ-30899-CPI-1/2016 18.11.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju MBTS "Trg" na kat. parc. 1570/1 k.o. Stara Pazova "EPS Distribucija" d.o.o.
Beograd
179 ROP-SPZ-31105-ISAW-1/2016 21.11.2016. Doneto rešenje o odobravanju izvođenja radova izgradnji MBTS "Trg" i priključnog podzemnog kablovskog voda "EPS Distribucija" d.o.o.
Beograd
180 ROP-SPZ-27828-CPI-1/2016 21.11.2016. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za uklanjanje porodične stambene zgrade, izgradnju poslovno–stambenog objekta i zidane ograde na kat. parc. 2006/1 k.o. Novi Banovci u Novim Banovcima, u ulici Zemunska broj 42 "DRAWING" d.o.o.
Novi Banovci
181 ROP-SPZ-29516-ISAW-1/2016 23.11.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja za ugradnju unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na kat. parc. 2356/2 k.o. Golubinci u Golubincima, u ulici Nikole Tesle broj 8 Borotić Ratko i Borotić Nedeljko
Golubinci
182 ROP-SPZ-30989-CPA-1/2016 23.11.2016. Doneto rešenje o izmeni građevinske dozvole broj ROP-SPZ-3878-CPIH-3/2016 od 14.11.2016. godine "Certa Investments" d.o.o.
Zemun
183 ROP-SPZ-30146-ISAW-1/2016 25.11.2016. Doneto rešenje o odbacivanju zahteva za izvođenje radova na ugradnji unutrašnjih instalacija za gas u postojeći objekat na kat. parc. 1184/1 k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi, u ulici Hvjezdoslavova broj 76 Stefanović Ljiljana
Beograd
184 ROP-SPZ-30006-ISAW-1/2016 25.11.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja za ugradnju unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na kat. parc. 2594/2 k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi, u ulici Ćirila i Metodija broj 114 Mitrić Đura
Nova Pazova
185 ROP-SPZ-30192-ISAW-1/2016 25.11.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja za sanaciju nekategorisanog puta na kat. parc. 5461 k.o. Nova Pazova, u Novoj Pazovi "Vodovod i kanalizacija" jkp
Stara Pazova
186 ROP-SPZ-30440-ISAW-1/2016 28.11.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja za ugradnju unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat na kat. parc. 1440/292 k.o. Stari Banovci u Starim Banovcima, u ulici Branka Radičevića broj 17 Kličarić Anita
Beograd
187 ROP-SPZ-30602-ISAW-1/2016 28.11.2016. Doneto rešenje o odobravanju izvođenja radova na ugradnji unutrašnjih instalacija za gas u porodičnu stambenu zgradu na kat. parc. 2564 k.o. Nova Pazova u Novoj Pazovi, u ulici Hilandarska broj 74 Pavić Aleksandar
Nova Pazova
188 ROP-SPZ-30880-ISAW-1/2016 28.11.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja za rekonstrukciju i dogradnju postojeće unutrašnje gasne instalacije za potrebe grejanja porodične stambene zgrade na kat. parc. 2296 k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi, u ulici Đure Domonji broj 104 Crnogorac Sava i Crnogorac Jelka
Stara Pazova
189 ROP-SPZ-31770-CPI-1/2016 29.11.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja o građevinskoj dozvoli za dogradnju nadstrešnice na kat. parc. 2463/1 k.o. Vojka u Vojki, u ulici Cara Dušana broj 109-111 "SVETLOST TEATAR" d.o.o.
Beograd
190 ROP-SPZ-30440-ISAWHA-2/2016 30.11.2016. Doneto rešenje o odobrenju zahteva za izvođenje radova na ugradnji unutrašnjih instalacija za gas u stambeni deo u okviru stambeno-poslovnog objekta na kat. parc. 1440/158 k.o. Stari Banovci u Starim Banovcima, u ulici Branka Radičevića 17 Kličarić Anita
Beograd
191 ROP-SPZ-29516-ISAWHA-2/2016 06.12.2016. Doneto rešenje o odobrenju zahteva za izvođenje radova na ugradnji unutrašnjih instalacija za gas na spratu porodične stambene zgrade na kat. parc. 2356/2 k.o. Golubinci u Golubincima, u ulici Nikole Tesle broj 8 Borotić Ratko i Borotić Nedeljko
Golubinci
192 ROP-SPZ-32874-CPA-1/2016 08.12.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja o izmeni pravnosnažnog rešenja o odobrenju za izgradnju broj 351-481/2005-III-02 od 15.03.2005. godine Mlinar Nebojša
Novi Banovci
193 ROP-SPZ-27829-CPIH-2/2016 09.12.2016. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za izgradnju stambenog objekta sa jednom stambenom jedinicom na kat. parc. 1099/2, k.o. Belegiš u Belegišu, u ulici Voje Mihajlovića bb Pejović Žaklina
Belegiš
194 ROP-SPZ-28194-ISAW-2/2016 12.12.2016. Doneto rešenje o odobravanju izvođenja radova na izgradnji MBTS "Šarac" na kat. parc. 2650/16 k.o. Stari Banovci, u ulici Dositejeva broj 38 "EURO-TANKTRANS" d.o.o.
Stari Banovci
195 ROP-SPZ-33258-ISAW-1/2016 13.12.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja za ugradnju unutrašnje gasne instalacije u stambeni objekat, na kat. parc. 696 k.o. Belegiš u Belegišu, u ulici Kralja Petra Prvog broj 86 Lončar Sreta
Beograd
196 ROP-SPZ-33465-CPA-1/2016 14.12.2016. Doneto rešenje o izmeni građevinske dozvole 351-481/2005-III-02 od 15.03.2005. godine Mlinar Nebojša
Novi Banovci
197 ROP-SPZ-33365-CPI-1/2016 15.12.2016. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za izgradnju poslovnog objekta na postojećem kompleksu namenjenog za izložbeni prodajni salon i administraciju na kat. parc.broj 5470/1 k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi, u ulici Karađorđeva broj 148 Panić Dragutin
Nova Pazova
198 ROP-SPZ-33575-CPI-1/2016 15.12.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja o građevinskoj dozvoli za izgradnju stambenog objekta na kat. parc. 3096/200 k.o. Stara Pazova i pomoćnog objekta na kat. parc.broj 3096/2014 k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi, u ulici Mihajla Pupina bb Gvozdenović Milica
Surčin
199 ROP-SPZ-33523-CPI-1/2016 22.12.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja o građevinskoj dozvoli za izgradnju solarne fotonaponske elektrane Surduk 1, faza 2, instalisane snage 468 kW na kat. parc.broj 3375/1 k.o. Surduk u Surduku, Belegiški put "Enerxia" d.o.o.
Beograd
200 ROP-SPZ-33524-CPI-1/2016 22.12.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja o građevinskoj dozvoli za izgradnju solarne fotonaponske elektrane Surduk 1, faza 2, instalisane snage 468 kW na kat. parc.broj 3375/1 k.o. Surduk u Surduku, Belegiški put "Enerxia" d.o.o.
Beograd
201 ROP-SPZ-33531-CPI-1/2016 22.12.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja o građevinskoj dozvoli za izgradnju solarne fotonaponske elektrane Surduk 2, faza 2, instalisane snage 468 kW na kat. parc.broj 3375/1 k.o. Surduk u Surduku, Belegiški put "Enerxia" d.o.o.
Beograd
202 ROP-SPZ-33522-CPI-1/2016 22.12.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja o građevinskoj dozvoli za izgradnju solarne fotonaponske elektrane Surduk 2, faza 1, instalisane snage 468 kW na kat. parc.broj 3375/1 k.o. Surduk u Surduku, Belegiški put "Enerxia" d.o.o.
Beograd
203 ROP-SPZ-33876-CPA-1/2016 23.12.2016. Doneto rešenje o izmeni građevinske dozvole 351-2181/2015-III-05 od 05.10.2015. godine "INDOK PROFIL" d.o.o.
Beograd
204 ROP-SPZ-33575-CPIH-2/2016 26.12.2016. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za izgradnju stambenog objekta, sa jednom stambenom jedinicom na kat. parc. 3096/200 k.o. Stara Pazova i pomoćnog objekta (ostava za bicikl i alat) na kat. parc. 3096/201 k.o. Stara Pazova u ulici Mihajla Pupina bb Gvozdenović Milica
Progar
205 ROP-SPZ-11142-CPA-5/2016 26.12.2016. Doneto rešenje o izmeni građevinske dozvole ROP-SPZ-11142-CPI-3/2016 od 16.11.2016. godine "As Gradnja 2016" d.o.o.
Stara Pazova
206 ROP-SPZ-28195-ISAW-2/2016 26.12.2016. Doneto rešenje o odobrenju izvođenja radova a izgradnji priključnog kablovskog voda 20 kV za potrebe napajanja MBTS 20/0,4 kV "Šarac" preko kat. parc. 1945 k.o. Stari Banovci "EPS Distribucija" d.o.o.
Beograd
207 ROP-SPZ-33989-CPI-1/2016 27.12.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja o građevinskoj dozvoli za četvrtu fazu izgradnje vodovodne mreže u Vojki i priključenje na postojeću izgrađenu mrežu iz prve i druge faze u ulicama Cara Dušana, Solunskoj, Svetog Save, Braće Kočijašević i Karađorđevoj, sve u k.o. Vojka Opština Stara Pazova
Stara Pazova
208 ROP-SPZ-33805-CPI-1/2016 29.12.2016. Doneto rešenje o izdavanju građevinske dozvole za rekonstrukciju trase postojećih saobraćajnica u delu ulice Svetosavske na raskrsnici sa Železničkom ulicom gde se planira nova ulazna lepeza na kat. parc.broj 1019/2 k.o. Novi Banovci Opština Stara Pazova
Stara Pazova
209 ROP-SPZ-34437-ISAW-1/2016 30.12.2016. Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja za rekonstrukciju objekta na kat. parc.broj 9384/34 k.o. Stara Pazova u Staroj Pazovi, Golubinački put bb "NAPREDAK" a.d.
Stara Pazova
Zaključci - 2015. godina
Redni brojBroj predmetaDatum izdavanjaZaključciInvestitor
1 353-9/2015-III-04 15.01.2015. Zahtev za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju optičkog kabla N1.-Nh bazeni ka Novoj Pazovi preko kat.parc.br. 601, 602, 3095/1, 1256/12, 5062/3 k.o. Stara Pazova „Telekom Srbija“ a.d. Beograd
2 353-19/2015-III-04 15.01.2015. Zahtev za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju optičkog privodnog kabla za baznu stanicu SMU 102 u naselju Banovci Dunav od 1019/2, 2390/18, 2390/52,2390/3 i 2390/2 k.o. Novi Banovci „Telekom Srbija“ a.d. Beograd
3 353-24/2015-III-04 25.03.2015. Zahtev za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju poslovnog objekta za uzgoj svinja na postojećoj farmi na kat.parc.br. 2618/2 k.o. Belegiš „AD NAPREDAK“ Stara Pazova
4 353-27/2015-III-04 10.02.2015. Zahtev za izdavanje lokacijskih uslova za dogradnju pomoćnog objekta na k.p.br. 446/146 k.o. St. Pazova S. Markovića 47 Stojaković Snježana Stara Pazova
5 353-36/2015-III-05 13.03.2015. Zahtev za idavanje lokacijskih uslova za izgradnju telekomunikacionog kabla u ko Stara Pazova „KOPERNIKUS TECHNOLOGY“ doo Novi Beograd
6 353-37/2015-III-05 13.03.2015. Zahtev za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju telekomunikacionog kabla u ko Stara Pazova „KOPERNIKUS TECHNOLOGY“ doo Novi Beograd
7 353-67/2013-III-04 29.05.2015. Zaključak o odbacivanju zahteva za izgradnju dela telekomunikacione mreže Nova Pazova – Industrijska „Telekom Srbija“ Beograd
8 351-2093/2015-III-05 22.12.2015. Zaključak o odbacivanju zahteva za izgradnju poslovno-stambenog objekta na kat. parc. broj 2650/16 k.o. Stari Banovci u Starim Banovcima, Dositejeva 38 „Euro Tanktrans“ doo Stari Banovci
одштампај чланак пошаљи чланак на имејл адресу

Zvanična Facebook stranica opštine Stara Pazova

Opštinski newsletter

Ukoliko želite da primate mesečne novosti i obaveštenja iz Opštine Stara Pazova, prijavite se na opštinski newsletter. Unesite Vaše ime i adresu Vaše elektronske pošte:

Učestvujte u anketi

Да ли пратите конкурсе који се објављују на званичној интернет страници Општине?

Sajam privrede

Kancelarija za brze odgovore Opštine Stara Pazova

Poslovni portal Opštine Stara Pazova

Fondacija Pazova za najugroženije